Feeds:
Posts
Comments

Archive for October, 2017

On 24th October, we celebrated the European day of languages.  The European day of languages is an annual event celebrated every 26th September, but since we had just started the scholastic year, pupils and students celebrated it in schools on 24th October.  The European day of languages is organised jointly by the Council of Europe and the European Union, and 2017 marks the day’s 16th anniversary.  One of the main objectives of the European day of languages is to show people across Europe how important and fun languages are.  Our school celebrated this day during the morning assembly.  Children from class 6.1 started the assembly by saluting in different languages. Through a power point presentation and video, the children shared with the school the general objectives of the European day of languages and the importance of lifelong language learning.  Finally, all the school children watched and listened to the very famous Disney’s soundtrack Let it Go, but sung in 25 different languages.

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Parents’ Workshops

Parents’ workshops brochure

Read Full Post »

Poster 2 2017.cdr

Read Full Post »

Jum Dun Karm

It-18 ta’ Ottubru hija ‘Jum Dun Karm’ u għal din l-okkażjoni t-tfal tal-klassi 6.3 ‘Sunbirds’ ippreparaw assembly speċjali. Huma qasmu magħna ftit punti interessanti dwar il-Poeta Nazzjonali fejn taw rakkont qasir tal-bijografija ta’ Dun Karm Psaila. Fl-aħħar spiċċaw b’poeżija ħelwa miktuba minnu jisimha ‘Warda’. Ċertament dan kien avveniment siewi għat-tfal għax setgħu jitgħallmu kif dan il-personaġġ Malti ħaddan il-kitba Maltija u tana wħud mill-aqwa poeżiji Maltin.

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

maths workshop parents

Read Full Post »

Ma’ sebħ il-jum tas-Sibt, 14 t’Ottubru, konna ġa fi triqtna lejn il-gzira ġara – Sqallija. Wasalna hemm għal xi t-8 ta’ filgħodu. It-temp ma setax kien isbah. Sema ikħal, b’xi żewġ sħabiet bojod tajjar jiżfnu maż-żiffa ħelwa li kienet tinħass kultant ħin.

L-ewwel postijiet li żorna kienu propju l-fabbriki tal-pasti Sqallin u dik taż-żejt taż-żebbuġa. Tgħallimna dwar il-proċess ta’ kif jinħadmu dawn iż-żewġ prodotti u wara ma naqasx li nduqu minn dik il-manna. M’hemmx xi ngħidu – niżlulna għasel! Minn hemm tlaqna lejn Scicli – belt antika imżejna b’għadd ta’ knejjes Barokki. Fost oħrajn żorna l-knisja ta’ San Bartolomew, fejn barra l-kapulavur arkittettorjali stajna nammiraw pittura ta’ Mattia Preti, l-istess pittur li pitter l-affreski fil-Kon Katidral ta’ San Gwann fil-belt Valletta.

Wara ikla bnina bi platti tipiċi Sqallin, ma naqasx li mmorru ftit shopping ukoll. Tista’ tgħid ħadd ma ħareġ idu f’idu. Xi wħud kienu mgħobbijin iżjed minn oħrajn.

Il-ġurnata għaddiet bħal ħolma. Tassew ħadna gost u fiċ-ċert li kulħadd mar lura d-dar b’ħafna memorji sbieħ.

received_1500417733329245

Read Full Post »

Parents Meetings BM 2018 Colleges

End of Primary Benchmark 2018 Parents' Meetings

Read Full Post »

DQSE 02_2017 Sinjal Tragiku

DQSE 02_2017 A Tragic Awakening

Read Full Post »

Fun run 2017 A4 Poster_ copy 2

Read Full Post »

Matul is-sena skolastika li għaddiet il-klassijiet tat-tielet sena ħadu sehem fi proġett tal- eTwinning li kien jismu ‘This is where I come from’. It-tfal kellhom iċ-ċans jaqsmu informazzjoni dwar ir-raħal tagħhom ma’ tfal minn skejjel oħra permezz ta’ għodda teknoloġiċi differenti. Fl-aħħar ikkomunikaw permezz ta’ Skype u ħadu gost jistaqsu mistoqsijiet dwar l-irħula lil xulxin. Dan il-proġett ġie mogħti l- Quality Label u l-istudenti ġew mogħtija ċertifikat kull wieħed.

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Older Posts »