Feeds:
Posts
Comments

Archive for March, 2015

On Tuesday 17th March 2015, the pupils’ council of St Ignatius College, Siggiewi Primary, were invited to take part in a water exhibition. This was organised by the Principal of St Ignatius College, Ms Maria Pace. The event took place at the Grandmaster’s Palace in Valletta, in the presence of her excllency the President of Malta, Ms M L Coleiro Preca.

The aim was to increase awareness of water in our lives. We were made aware how one can have fun with water, how dangerous water can be and how vital water is in our lives. It was fun and very interesting. Amongst other things, there was a multi cultural dance and creative music with glass bottles.

We all learnt about the importance of water and how to use it in a better way.

JOHN SANT PORTANIER

Pupils’ Council President

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

During February, we (Doreen and Marie-Claire), delivered a set of lessons covering the topic ‘Celebrating Diversity’. Prior to the delivery of these lessons, we made the necessary arrangements so that our Year 3 and Year 4 students will benefit from a diversity experience. After contacting KNPD (Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Diżabilita’), Mr Christian Camilleri, who has physical disabilities and is wheelchair bound, offered to come to Siġġiewi primary school on the 18th of March 2015. He delivered two talks, one for the Year 3 students and one for the Year 4 students.

Year 3 students Year 4 students
Mr Christian Camilleri introduced himself to the students and went on to tell students about his childhood. He told them about how he would play with his classmates during breaks, how his parents supported him constantly and most important how he was not treated differently from other children. At this point, he asked students whether they know someone who has a disability and what do they do when they are around such people. Students mentioned family members, relatives and even other students with disabilities and most said that they treat people with disabilities as if they had no disability at all!

Mr Christian Camilleri went on to mention his hobbies, which include watching films, following his favourite football team Juventus and playing playstation games. He asked students whether they enjoy playing playstation games as much as he does! He asked for the names of the games they liked most and they mentioned Fifa 15, Minecraft and Lego Avengers. Throughout both sessions, Mr Christian Camilleri invited students to ask him questions. Typical questions students asked him were: what is his favourite food, who is his favourite football player and whether he is happy despite his disability. He happily answered all of the students’ questions!

Christian even took time to show students how his electric wheelchair works!

At the end of both sessions, students gathered around Mr Camilleri and chatted in a friendly way. We are sure that students became more aware that we all must share our similarities and celebrate our differences!

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Reminder: Egg Hunt

Din is-sena l-Kunsill tal-iskola ddeċieda li jorganizza żewġ attivitajiet ġodda għall-familja kollha.  Waħda minnhom ser issir fl-iskola għall-ħabta ta’ Ġunju imma l-oħra waslet!

Għall-ewwel darba ser issir attivita’ għal żmien il-Għid. L-idea hi li ssir ħarġa għall-familja lejn il-kampanja, f’post fejn wieħed isib x’jiekol u jixrob u jistrieħ, filwaqt li t-tfal ikollhom attivita’ ħelwa fejn ifittxu l-bajd tal-Għid li jkunu moħbija.

Nisperaw li narawkom nhar it-Tnejn 6 ta’ April 2015 fl-10am.
Aktar dettalji fil-powster. Booking għandu jsir mas-segretarja jew mal-ġenituri tal-kunsill u sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Marzu 2015.Egg Hunt Promo

Read Full Post »

Quote of the week

fun fact 18

quote of the week 18

Read Full Post »

Quote of the week

fun fact 17

quote of the week 17

Read Full Post »

Egg Hunt

Din is-sena l-Kunsill tal-iskola ddeċieda li jorganizza żewġ attivitajiet ġodda għall-familja kollha.  Waħda minnhom ser issir fl-iskola għall-ħabta ta’ Ġunju imma l-oħra waslet!

Għall-ewwel darba ser issir attivita’ għal żmien il-Għid. L-idea hi li ssir ħarġa għall-familja lejn il-kampanja, f’post fejn wieħed isib x’jiekol u jixrob u jistrieħ, filwaqt li t-tfal ikollhom attivita’ ħelwa fejn ifittxu l-bajd tal-Għid li jkunu moħbija.

Nisperaw li narawkom nhar it-Tnejn 6 ta’ April 2015 fl-10am.
Aktar dettalji fil-powster. Booking għandu jsir mas-segretarja jew mal-ġenituri tal-kunsill u sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Marzu 2015.

Egg Hunt Promo

Read Full Post »

Naqraw ftit…

Raġel anzjan li saħħtu kienet qed tħallih, mar joqgħod mal-familja ta’ ibnu. Ibnu kien miżżewweġ u kellhom tifel ta erba’ snin. L-anzjan sar ibati bir-rogħda, il-vista marritlu lura ħafna u saqajh lanqas baqgħu jifilħuh! Ta’ kuljum il-familja kienet tinġabar madwar il-mejda għall-ikla ta’ filgħaxija. Miskin in-nannu kien isib diffikultajiet kbar biex jiekol waħdu minħabba r-rogħda u l-vista batuta. L-ikel kien jaqgħalu mal-art u jaqleb il-ħalib fuq id-dvalja kull darba li kien jixrob. Dan kien jiġri ta’ kuljum u għaldaqstant ibnu u l-mara tiegħu bdew jiddejqu ferm b’din is-sitwazzjoni. “Hemm bżonn naraw x’nagħmlu,” qal iben l-anzjan. “Jien xbajt kuljum iwaqqa’ l-ħalib, ħafna ħsejjes biex jiekol, u kull darba bl-ikel fl-art!”

Iben l-anzjan u martu malajr sabu soluzzjoni billi ramaw mejda żgħira fir-rokna. U b’hekk in-nannu waqt ħin l-ikel sab ruħu bilqegħda waħdu waqt li l-kumplament tal-familja kienu jgawdu jieklu komdi mal-mejda tas-soltu tal-ikel. Mhux talli l-anzjan biddlulu l-post fejn jiekol, talli anke l-platti biddlulu! Peress li mhux l-ewwel darba li kisser xi platt bi żball, l-ikel bdew iservuhulu fi skutella tal-injam. Mhux l-ewwel darba li ġieli raw lin-nannu bid-dmugħ f’għajnejh meta kien ikun bilqegħda waħdu jiekol. Madankollu ibnu u martu xorta kienu jgħajtu miegħu kull darba li kien iwaqqa’ l-ikel jew taqgħalu l-furketta! In-neputi ta erba’ snin kien josserva kollox fis-skiet!

Lejla waħda, qabel l-ikla ta’ filgħaxija, l-missier beda josserva lil ibnu jilgħab bi ftit biċċiet tal-injam. Bl-ikbar ġentilezza l-missier staqsa lil ibnu, “X’qed tagħmel sabiħ?” Bl-istess ġentilezza t-tifel ċkejken wieġbu, “Oh, qed naħdem skutella tal-injam żgħira, għalik u għall-mama’, biex meta nikber ikolli fejn nagħtikom x’tieklu.” Tbissem lil missieru u kompla fuq xogħlu. Dawn il-ftit sentenzi ħallew lill-ġenituri mingħajr kliem, tant emozzjonaw ruħhom li beda nieżel id-dmugħ ma’ ħaddejhom. Mingħajr ma qalu kelma bejniethom kienu jafu eżatt x’għandhom jagħmlu. Dakinhar stess filgħaxija n-nannu reġa’ beda jiekol fuq l-istess mejda mal-familja kollha.

Għall-kumplament ta’ ħajtu n-nannu baqa’ dejjem jiekol flimkien mal-familja u għal xi raġuni qatt iktar ma kien hemm garr għax jaqa’ l-ikel fl-art jew għax waqqa’ l-ħalib jew li d-dvalja ttebbgħat!

Naħsbu ftit…

It-tfal huma sinċiera u diretti! Jafu josservaw ħafna dak li jaraw, jafu jisimgħu u jifhmu. It-tfal kapaċi jipproċessaw dak kollu li jaraw u jisimgħu u jitgħallmu! L-eżempju jkaxkar fil-veru sens tal-kelma! Jekk jarawna naħdmu għal atmosfera ta’ mħabba u paċenzja bejnietna fil-familji tagħna, huma se jimitaw dawn il-valuri u jadottaw din l-attitudni għall-kumplament ta’ ħajjithom ma’ dawk ta’ madwarhom. Ejja naħdmu biex inkunu bnedmin ta’ stoffa tajba u ta’ min jimitana.

Nidħku ftit…

 

Omm u binha.

B’kurżita’ kbira fuqu t-tifel staqsa lil ommu, “Ma, dan għaliex xi ftit minn xagħarek donnu qed isir griż?” Ma’ dan il-kliem, l-omm ħatfet l-okkażjoni biex tagħti tagħlima lil binha u qaltlu, ”Eħħħ ibni, ftit minn xagħri qed tarah isir griż minħabba fik. Kull darba li ma toqgħodx bilgħaqal u tagħmel xi waħda minn tiegħek tinbidilli waħda minn xagħri fi griża. Fhimtni qalbi tiegħi?” Bl-ikbar innoċenza t-tifel wieġeb, “E!! Issa qed nifhem il-għala ras in-nanna għandha biss xagħar griż mela!!!”

Tislijiet,

Josette Attard u Elisa Vassallo

Read Full Post »

Earth Hour 2015

Kulħadd  hu mistieden jixtri xemgħa sabiex jgħin fl-inizjattiva Earth Hour.  Dan ser jgħin sabiex isir proġett tal-ilma fil-Ghana.

Grazzi.

Screen Shot 2015-03-11 at 08.48.18

Read Full Post »

Nhar il-Ġimgħa 27 ta’ Frar 2015, ġie ċċelebrat Jum is-Siġġiewi ġewwa l-iskola tagħna.

Kienet okkażjoni ta’ ċelebrazzjoni fejn l-istudenti tal-Ħames sena mill-klassi ta’ Ms Ciappara preparaw ruħhom sabiex jaqsmu ma’ sħabhom xi ideat dwar għaliex huma kburin li huma Siġġiwin.

Fil-fatt, wara li qraw dak li ħejjew, huma waħħlu karta bid-dettalji fuq noticeboard apposta li qiegħed għall-wiri fil-foyer tal-iskola. Tħejja wkoll filmat interessanti mill-istess għalliema bl-aktar postijiet importanti fir-raħal. L-istudenti dehru entużjasti ħafna.

L-attivita’ bdiet b’diskorsi qosra mill-Kap tal-iskola u mis-Sindku Dr Karol Aquilina. Kien hemm preżenti wkoll il-Kunsillier Nicholas Cassar.

P Decelis

Kap tal-Iskola

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Quote of the week

image

image

 

Read Full Post »

Older Posts »