Feeds:
Posts
Comments

Archive for October, 2014

Nhar l-Erbgħa 29 ta’ Ottubru, l-Iskola tagħna bdew il-Klabbs tal-Brejk ta’ Nofsinhar. It-tfal kienu entużjasti u l-membri tal-istaff preparati sa snienhom sabiex kulħadd jiehu pjaċir fid-diversi attivitajiet organizzati, fosthom klabbs ta’ Sport bħal futbol, volleyball, tennis, klabb li jieħu ħsieb il-mixtla tal-iskola, ieħor taż-żfin, tal-matematika, board games, tal-arti u tal-krafts, logħob interattiv fuq il-kompjuter/IWB u oħrajn.

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Għeżież ġenituri

Bħal fis-snin l-imgħoddija, f’Novembru l-iskola ser terġa’ tipprepara l-borża ta’ San Martin fl-okkażjoni tal-festa ta’ dan il-qaddis.

Din ser tinbiegħ għall-prezz ta’ €4. Jekk jogħġobkom ibagħtu l-flus lill-għalliema sal-Ħamis 30 ta’ Ottubru 2014. Ma jistgħux jiġu aċċettati ordinjiet wara din id-data.

Nitolbu l-għajnuna tagħkom billi tirritornaw il-borża vojta, wara li tkunu lesti minnha sabiex terġa’ tintuża s-sena ta’ wara. Fuq suġġeriment tal-ġenituri qed nissuġġerixxu li l-borża tintbagħat lura b’xi donazzjoni (preserves, laned, bottijiet eċċ). Dawn jingħataw lill-arċipriet sabiex iqassamhom lil xi nies fil-bżonn.

Grazzi tal-koperazzjoni tagħkom.

Il-ġenituri Kunsill Skolastiku

borza ta' san martin

Read Full Post »

DCM 194 – Invite to Parents

DCM 194 – Invit għall-Ġenituri

DCM 194 – Application Form

Read Full Post »

Screen Shot 2014-10-26 at 16.04.05

Read Full Post »

Fil-ħin tal-mewt Alessandru l-Kbir sejjaħ lill-ġenerali tiegħu u qalilhom l-aħħar tliet xewqat tiegħu:

  1. Li t-tebut tiegħu jinġarr mit-tobba li daru bih biex ifejquh.
  2. Li t-teżori li ġabar (ġawhar, ġojjelli, deheb…) kellhom ikunu mferrxa matul it-triq lejn il-qabar.
  3. Li jdejh kellhom jitħallew jitbandlu barra t-tebut biex jarahom kulħadd.

Wieħed mill-ġenerali mistagħġeb għal dawn ix-xewqat mhux tas-soltu staqsa lil Alessandru: “Għaliex? X’inhu l-iskop?”

Alessandru wieġbu:

  1. Irrid li jkunu t-tobba li jġorru t-tebut tiegħi biex nuri li m’għandhom l-ebda fejqan kontra l-mewt.
  2. Irrid li fit-triq lejn il-qabar ikunu mxerrda t-teżori tiegħi biex infakkar li l-ħwejjeġ materjali mirbuħa jibqgħu hawn warajna.
  3. Irrid li jdejja jiddendlu mit-tebut biex in-nies tifhem li ġejna b’idejn vojta u b’idejna vojta mmorru lura.

IŻ-ŻMIEN hu rigal l-aktar prezzjuż li għandna għaliex hu limitat. Nistgħu nsiru aktar sinjuri, naqilgħu aktar flus imma ma nistgħux inżidu ż-żmien li għandna nagħmlu fuq l-art. Meta niddedikaw parti mill-ħin tagħna lil xi ħadd, inkunu qed nagħtuh parti minn ħajjitna li ma nistgħux nġibu lura. Iż-żmien tagħna huwa l-ħajja tagħna. L-isbaħ rigal li nistgħu noffru huwa ż-żmien tagħna; għalhekk meta tajt dan il-wirt tkun ħsibt f’ħaddieħor… u ġemmajt teżori fis-sema.

GĦOŻŻ IŻ-ŻMIEN, UŻAH TAJJEB GĦAX IŻ-ŻMIEN JGĦADDI U MA JISTENNA LIL ĦADD!

 

Tislijiet,

Doreen Aquilina

Marie-Claire Sammut

Għalliema tal-PSCD

Read Full Post »

Screen Shot 2014-10-22 at 19.12.35

Click on the poster to view details.

Read Full Post »

Il-ġimgħa 3 ta’ Ottubru 2014, l-istudenti kollha tal-Kulleġġ San Injazju Primarja Siġġiewi telqu lejn l-iskola flimkien mal-annimal favorit tagħhom! Il-bitħa kienet mimlija b’għasafar, qtates, klieb, ħut, fkieren u annimali li normalment nafuhom bħala pets.  Imma kien hemm ukoll għasafar bħall-kokka u annimali bħall-qażquż li mhux normali li nsibu ġewwa d-dar. L-arċipriet bierek l-annimali kollha u lil sidhom, bit-tama li dan jieħu ħsieb lill-annimal favorit tieghu aħjar. Imbagħad ingħatat informazzjoni qasira dwar il-qaddis patrun tal-annimali, San Franġisk.

Il-ġenituri kollha kienu mistiedna għal din iċ-ċerimonja u attendew bi ħġarhom.

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

ATTN: Year 6 parents

Meeting regarding Benchmark next Saturday. See below.

Screen Shot 2014-10-18 at 18.23.53

Read Full Post »

Naqraw ftit…

Kien hemm negozjant li tant spiċċa bi djun kbar li ma setax isib soluzzjoni ta’ kif isalva n-negozju tiegħu! Dawk li kien jinvestu għandu dawru wiċċhom u għalqulu l-bibien, dawk li kellhom jieħdu minn għandu bdew jissikkaw ferm fuqu biex jieħdu flushom lura!

Darba waħda intasab bilqiegħda fuq bank fi ġnien, ddisprat iżomm rasu f’idejh, jitlob, jittama u jaħseb kif se jsalva l-kumpanija minn falliment totali! Mingħajr ma nduna tfaċċa ħdejh anzjan u qallu, “Tidher li inti ferm inkwetat ħabib!”

In-negozjant dak li kien qed jistenna, li dlonk fetaħ qalbu miegħu u rrakkuntalu l-isfortuna li ħakmet il-kumpanijia tiegħu u l-inkwiet kbir li għandu jara lilu nnifsu jfalli mingħajr tama ta’ xejn!

Kif in-negozjant spiċċa jitkellem, l-anzjan qallu, “Nemmen li jien nista’ ngħinek taf?” Staqsieh x’jismu u l-anzjan ħareġ ċekk, kitiblu fih, twieh u tah lin-negozjant. Qallu, “Ħu dawn il-flus. Niltaqgħu bħal llum sena oħra hawn preċiż u dakinhar roddli flusi lura.” Qam u telaq fl-istess silenzju li bih tfaċċa quddiem in-negozjant.

In-negozjant fetaħ iċ-ċekk u fih kien hemm miktub xejn inqas mis-somma sabiħa ta’ €500,000 u iffirmat bl-isem ta’ John D. Rockefeller, wieħed mill-iktar nies sinjuri fid-dinja dawk iż-żminijiet!

In-negozjant mill-ewwel għamel il-qalb għax irrealizza li l-inkwiet tiegħu spiċċa fix-xejn b’somma bħal dik! Imma wara ftit iddeċieda li jerfgħu’ f’sejf dak iċ-ċekk mingħajr ma jmiss ċenteżmu minnu. Il-fatt li jaf li hemm dawk il-flus merfugħin tatu t-tama li hemm mod kif isalva n-negozju tiegħu. B’ottimiżmu kbir, fittex u sab kif jinnegozja ma’ kumpaniji oħra li aċċettaw il-kundizzjonijiet li preżentalhom. Fil-fatt il-bejgħ reġa’ beda u ftit ftit ir-rota reġgħet bdiet iddur għall-kumpanijia tiegħu b’konsegwenza li rrexxielu jeħles mid-djun kollha li kellu u jara profit ukoll!

Sena malajr għaddiet u reġgħet waslet il-ġurnata mifthema ma’ dak l-anzjan sinjur fil-ġnien. Kollu ferħan mar jistenna fuq l-istess bank, bl-istess ċekk li kien tah! Fil-ħin miftiehem l-anzjan deher ġej. Imma eżatt kif in-negozjant li ser jgħaddilu lura ċ-ċekk u jibda jirrakuntalu s-suċċess li rnexxielu jagħmel minn dakinhar li ltaqgħu, jara ners ġejja tiġri lejhom u x’ħin waslet qabdet lill-anzjan minn idu! “Mn’alla lħaqtu fil-ħin ara! Nittama li ma kienx qed idejqek ghax il-ħin kollu jaħarbilna mid-dar tal-anzjani fejn jgħix u jgħid lil kulħadd li hu John D. Rockefelle!”

Flimkien mal-anzjan daru lura u telqu.

In-negozjant baqa’ ħalqu miftuħ miblugħ! Għal sena sħiħa stinka u ħadem, xtara u bigħ ċert li taħt rasu kellu nofs miljun ewro! F’daqqa wahda rrealizza li ma kinux il-flus li tawh il-kuraġġ li jerġa’ jibda jemmen fih innifsu u jgħix! Kienet il-kunfidenza fih innifsu li dak l-anzjan tah, li jista’ jirnexxi u li tatu l-qawwa jakkwista dak li xtaq li jseħħ!

Naħsbu ftit…

Kemm-il darba naqtgħu qalbna li mhu ser jirnexxilna xejn fil-ħajja? Meta jiġrilna hekk neħlu u nibqgħu lura . Min-naħa l-oħra meta xi ħadd jagħtina farka tama, nerġgħu nibdew nemmnu fina nfusna u mill-ewwel nibdew ġejjin ‘il quddiem. Hemm bżonn li nemmnu fina nfusna dejjem u mhux biss meta jkun hemm xi ħadd li joffri tama biex nirnexxu fil-ħajja tagħna.

Nidħku ftit…

Fl-aħħar tas-sena, kif spiċċaw l-eżamijiet, omm Joey staqsietu, “Allura kienu diffiċli xejn il-mistoqsijiet?”

“Ma kinux daqshekk ħżiena tafx,” weġibha t-tifel. “Iktar ir-risposti tawni kedda!” 🙂 🙂 🙂

Tislijiet – Josette Attard/Elisa Vassallo

Għalliema tal-PSCD

Read Full Post »

Fadal biss ftit postijiet għall-ġita ta’ ġurnata li ser nagħmlu fi Sqallija.

Għal aktar dettalji ara l-poster mehmuż.

Ibbukkja l-post tiegħek din il-ġimgħa.

Grazzi.

agriturizmu

Read Full Post »

Older Posts »