Feeds:
Posts
Comments

Archive for May, 2014

HEALTHY BREAKFAST DAY
Next Tuesday, 20th May 2014, it will be Healthy Breakfast Day at Siġġiewi Primary.

A special Primary assembly will include songs about the importance of a daily Healthy Breakfast.

Later, all pupils from Kinder to Year 6 will be provided with a Healthy  Breakfast consisting of  a bowl of cereal and milk.

This activity is free of charge. All pupils have to  bring a plastic bowl and a spoon for this occasion.

KIDLYMPICS
All Kindergarten parents are invited to attend the sports activity in the school yard. This will take place on Wednesday 21st May 2014.
Doors open round 9.20am for 9.30am.

SDP DAY FOR STAFF ONLY – NO SCHOOL
There will be no school for pupils on Friday 23rd May 2014.

Thanks and regards
Patrick Decelis
Head of School

Read Full Post »

Ser norganizzaw attivita` ta’ logħob għat-tfal tal-Kinder 1 u l-Kinder 2 fl-iskola tagħna. Din ser issir nhar l-Erbgħa 21 ta’ Mejju bejn id-9.30 u l-11.30 ta’ filgħodu fil-bitħa tal-iskola. Dakinhar tkun ġurnata tal-iskola normali bil-ħinijiet tas-soltu, imma l-ġenituri huma mistiedna jattendu fil-ħin tal-attivita’ biss.

Dħul minn Triq l-Iskola.

Narawkom

Mr P Decelis

Read Full Post »

Summer Uniform

Parents please note summer uniform is to be worn with effect from Wednesday 14th May 2014.

Read Full Post »

The Bring and Buy Sale organised by the Pupils’ Council was a great success. It was rewarding to see the enthusiasm of the children and their parents as buyers and members of pupils’ council as sellers.

Special thanks go to all those who donated items and bought items.  The collaboration of all parents and staff who were involved in the preparation, selling and clearing up helped raise the sum of € 456.

Ms C Chircop

Link Teacher for Pupils’ Council

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

photo

Read Full Post »

Għeżież ġenituri
nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni tagħkom biex l-Open Day tal-bieraħ kienet suċċess.
Nixtieq infakkarkom sabiex timlew il kwestjonarju online:
Min irid verżjoni bil-Malti jista jakkwista waħda mingħand is-segretarja.
Żmien sal-14 ta’ Mejju.
P. Decelis
Kap tal-iskola

Read Full Post »

Għeżież ġenituri

Bl-iskop li nkomplu ntejbu s-servizz li nagħtu, nixtiequ l-feedback tagħkom dwar l-iskola tagħna.

Nippreferu jekk twieġbu dan il-kwestjonarju online:

http://soorvey.com/?s=1702PVVVVVV

Min mgħandux aċċess għall-internet jista’ jwieġeb dan il-kwestjonarju bil-miktub (hard copy). Qed nibagħtu kopja lil dawk li qalulna li m’għandhomx aċċess. Jekk xi ħaddieħor jixtieq kopja, din jista’ jakkwistaha mingħand is-segretarja.  Dan irid jerga jiġi rritornat fl-uffiċċju tas-Segretarja.

Min isib diffikulta’ minħabba li hu bl-Ingliż, huwa mħeġġeġ li jistaqsi billi jċempel l-iskola.

Dan il-kwestjonarju għandu jitlesta sal-14 ta’ Mejju 2014.

Grazzi
P Decelis
Kap tal-iskola

Read Full Post »

Wieħed negozjant li kien qiegħed igawdi l-vaganzi tiegħu ħdejn il-baħar kien miexi fuq ramla. Tul il-bajja mixħutin fuq ir-ramel kien hemm mijiet ta’ starfish li kienu ttellgħu bil-mewġ tal-baħar. Dawn kienu jmutu sa kemm jerġa’ jitla’ l-ilma.

In-negozjant lemaħ tifel ċkejken jimxi żewġ passi, jitbaxxa u jiġbor xi ħaġa. It-tifel kien qed jimxi mal-bajja jiġbor  dawn il-ħlejqiet imwaħħla mar-ramel bla ħila u jerġa’ jitfagħhom fil-baħar biex jistgħu jkomplu jgħixu.  Kull waħda li kien jiġbor kien iwaddabha  b’ħafna  mħabba lura fil-baħar.

In-negozjant, bix-xewqa li jagħti lezzjoni fis-sens komun lil dan it-tfajjel resaq lejh u qallu: ‘Hemm x’qed tagħmel ibni? Naf li għandek qalbek tad-deheb u qiegħed tipprova tagħmel xi ħaġa ta’ ġid, imma ma taħsibx li qed taħli ħinek? Ma tafx kemm hawn bajjiet fid-dinja simili għal din fejn eluf u miljuni ta’ starfish imutu kuljum minħabba li jitħallew fuq ir-ramel mill-baħar? Taħseb li dak li qed tagħmel int se jagħmel differenza?’

It-tifel ħares ‘il fuq lejn ir-raġel, imbagħad tbaxxa u ġabar starfish u waqt li tefagħha fil-baħar qal lir-raġel: ‘Imma għal dik se tagħmel differenza!’

Tislijiet,
Doreen Aquilina
Marie-Claire Sammut
(Għalliema tal-PSD)

Read Full Post »