Feeds:
Posts
Comments

Archive for February, 2020

Dance Workshop

Read Full Post »

Il-Kalendarju ta’ Marzu

Għadna kemm ippubblikajna l-kalendarju ta’ Marzu Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

We have just published the March Calendar. You can access it in the calendar page.

Ms N. Saliba

Read Full Post »

Corona Virus

Għeżież Ġenituri

Intom mitluba taqraw sew iċ-ċirkolari li ntbagħtet lill-iskola dwar dan is-suġġett billi tagħfsu fuq il-link li tidher hawn taħt. Intom mħeġġa li timxu mal-istruzzjonijiet li qed jingħataw għas-sigurta’ ta’ uliedkom.

Grazzi

DES 11.2020 – Corona Virus (Verzjoni bil-Malti)

Dear Parents

You are kindly requested to read carefully the circular that was sent to schools about this subject by clicking on the below link. You are encouraged to follow the given instructions for the safety of your children.

Thanks

DES 11.2020 – Corona Virus (English Version)

Read Full Post »

Lezzjonijiet tal-Mużika

Is-Siġġiewi Festival Brass Band  din is-sena qed ikompli jinvesti fl-iskola tat-tagħlim tal-mużika. Fejn is-sena l-oħra ħadna ħsieb li jkollna għalliem ġdid tar-ram, minn din is-sena qed ninvestu iktar fl-għalliema tagħna billi għamilna ingaġġ ta’ żewġ għalliema ġodda, wieħed fuq il-perkussjoni u l-ieħor sabiex jagħti lezzjonijiet tat-teorija. Dan bil-ħsieb li l-istudenti jibdew ipoġġu għall-eżamijiet tal-mużika. Għalhekk jekk tħobb il-mużika, għandek ‘il fuq minn 6 snin u tixtieq tibda titgħallem il-mużika, agħmel kuntatt magħna fuq is-sit soċjali tagħna http://www.facebook.com/siggiewibrassband jew fuq 79206362 sabiex inkunu nistgħu nagħtuk iktar informazzjoni.

Last year the Siġġiewi Festival Brass Band  invested in its musical school by employing a new brass teacher and as from this year we have engaged another two teachers. One of these teachers will be focusing on teaching percussion instruments and the other will be teaching musical theory lessons. The aim of such arrangement is to encourage our students to start sitting for musical exams. If you like music, you are at least 6 years of age and you are interested in learning music, you can contact us through our social page http://www.facebook.com/siggiewibrassband or on 79206362 so that we can give you further information.

Read Full Post »

Book Fair 2020

Read Full Post »

FES – Childcare Services

Read Full Post »

Talk by MDA

Read Full Post »

Safer Internet Week

Matul il-ġimgħa l-oħra ġiet imfakkra s-Safer Internet Day.  Għaldaqstant diversi għalliema għamlu attività edukattiva fuq din it-tema.  Apparti minn dan, Sa. Nadia Briffa flimkien mal-LSEs fil-klassi tagħha, Sa Mandy Borg u Sa Mary Grace Tanti, u t-tfal tal-klassi 3.4 tellgħu special assembly  dwar din it-tema tant importanti.  Inħeġġukom biex iżżommu lilkom infuskom infurmati sew fuq dan is-suġġett u ssegwu dak li uliedkom ikunu qed jagħmlu online.
R. Peresso

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Esibizzjoni – Ambjent

Read Full Post »

Bħalissa l-Każin Banda San Nikola Siġġewi nieda proġett ġdid ghal tfal u żgħażagħ ta’  bejn l-10 sa 30 sena għal tagħlim tat-teorija tal-mużika mingħajr ħlas. Għaldaqstant xtaqna li nwasslu dan l-istess messaġġ  lill-istudenti tal-iskola, sabiex dawk interessati jkunu jistgħu jibbenifikaw minn dan il-proġett ta’ tagħlim.
Hawn taħt għandek issib online form għall-applikazzjoni ta’ dawn l-istess lezzjonijiet. Applikazzjonijiet jagħlqu l- Ħadd 23 ta’ Frar, 2020

 Għal aktar informazzjoni żur il-Paġna ta’ Facebook Każin Banda San Nikola Siġġiewi A.D 1883 .

 Din hija l-online form:

https://forms.gle/GTeBGZmvaicHyfer9

Read Full Post »

Older Posts »