Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Other’ Category

Uniformi Tax-Xitwa

Min-nhar it-Tlieta 6 ta’ Novembru 2018, l-istudenti għandhom jiġu l-iskola lebsin l-uniformi tax-xitwa. F’każ li tkun ġurnata sħuna it-tfal jistgħu jagħżlu li ma jilbsux il-ġersi.

A. Caruana

Read Full Post »

Għadna kemm ippubblikajna l-kalendarju ta’ Novembru. Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

Read Full Post »

Avviż – 19 t’Ottubru

Għeżież Ġenituri

Infakkrukom li nhar il-Ġimgħa 19 t’ Ottubru t-TFAL KOLLHA tal-kindergarten u tal-primarja m’għandhomx skola.  Dakinhar l-għalliema tal-iskola ser ikollhom professional development seminar.

Grazzi

N Saliba

Read Full Post »

Kids Dig Science

Kids Dig Science is back with a whole new line up of science, theatre and fun experiments. Join us on the 20th October at Spazju Kreattiv between 3 and 5pm for our first session this season. It’s ADHD Awareness Month and we want to help children understand that different is great too.Whoever said the heart works in mysterious ways knows not what he is saying. We know exactly how the heart works, it’s pretty straightforward actually… blood in, blood out. Now, the brain is a whole new kettle of fish. Did I say fish? What I really meant are chemicals, electric impulses, strata, synapses, lobes, cortex, neurons… ok you get my drift. Mysterious is an understatement and yet a team of researchers at the University of Malta are working on unraveling the differences between a neurotypical brain and those which functions on ADHDthrough EEGs, which track and record brain wave patterns.
Now then how do we go about explaining ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder to kids? That’s up to our puppets to figure out and your kids to find out, in one of our most mindboggling adventures to date.
If you know of a teenager (12-16 year olds) who deals with ADHD on a daily basis and wishes to participate in this groundbreaking research project, please contact nowell.zammit@um.edu.mt

Read Full Post »

Aqra Aktar

X’INHI?

Aqra Aktar hija skema li tinkoraġġixxi aktar qari fost l-istudenti. Hija mmirata għall-istudenti kollha tal-iskejjel primarji u sekondarji.

KIF TAĦDEM L-ISKEMA AQRA AKTAR?

L-iskema tippremja lill-istudenti billi jingħataw voucher ta’ €1 għal kull ktieb li jaqraw mil-librerija tal-iskola. Dan il-voucher jingħatalhom meta t-tfal jirritornaw il-ktieb.

It-tfal ikunu jistgħu jsarrfu l-voucher/s mingħand BDL Books, San Ġwann.

IL-VOUCHER

Termini u kundizzjonijiet

  • Il-vouchers jissarrfu biss mingħand BDL Books, San Ġwann.
  • Il-vouchers jistgħu jintużaw wieħed ma’ kull €5 li jintefqu.
  • M’hemmx limitu ta’ kemm wieħed jista’ juża vouchers.
  • Dan il-voucher ma jistax jintuża ma’ offerti oħrajn.
  • Il-voucher ma jistax jissarraf fi flus.
  • Dan il-voucher japplika biss fuq kotba tat-tfal bil-Malti jew bl-Ingliż.
  • Il-vouchers ma japplikawx fuq kotba tal-iskola (textbooks).

Din l-iskema qiegħda ssir b’kollaborazzjoni mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu u s-Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika.

Read Full Post »

Read Full Post »

Read Full Post »

Older Posts »