Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Other’ Category

Maths Wacky Weekly Quiz

Read Full Post »

Ktieb b’Xejn għat-Tfal

Ġorġ Mallia has written a fictional rendition of current circumstances.
L-awtur Ġorġ Mallia għadu kif kiteb storja mnebbħa miċ-ċirkostanzi li bħalissa ninsabu għaddejjin minnhom.

In L-Avventura Msaħħra ta’ Melanie u Karl, the siblings both get sucked into another dimension where they are confronted by ecological destruction caused by greed.

L-istorja bl-isem L-Avventura Msaħħra ta’ Melanie u Karl hi dwar aħwa li jiġu meħuda f’dimensjoni oħra meta d-dinja tkun iffaċċjata minn kriżi ekoloġika minħabba r-rgħiba.

The book, in Maltese, is published in PDF format, and is available to children for free.

Il-ktieb ippubblikat f’verżjoni PDF jista’ jitniżżel b’xejn minn hawn

It is the first in a series which is targeted at 8-12-year-old readers.

Dan hu l-ewwel ktieb minn sensiela mmirata għal tfal ta’ bejn it-8 u t-12-il sena.

Read Full Post »

Use your tablets!

To all students in year 4, 5 & 6

We encourage all year 4-6 students to make best use of the available digital resources on their tablets which are accessible in the Learnpad Toolbox (https://sway.office.com/JXgZ8s9gWbdKUSlW)

These include:

Literacy Pro through which learners can read a lot of digital books and work out quizzes related to them to develop comprehension skills.     

Octavo App – Year 6 students can also make use of the Maltese reading app Octavo which will also develop their competences in reading and comprehension

Brainpop – Year 5-6 students can access a variety of interesting material related to Science, English and various interesting topics on Brainpop.  All these are accompanied by quizzes.

DK Find Out! Encyclopedia is another source of interesting, factual reading material.

We will keep you updated on other initiatives

 

 

Read Full Post »

Kotba Awdjo B’Xejn

Il-Merlin qed jagħtu għadd ta’ kotba awdjo bil-Malti b’xejn.

L-idea hi li jgħinu lit-tfal jisimgħu Malti moqri b’mod professjonali u fl-istess ħin jesponu ruħhom għal uħud mill-aqwa letteratura Maltija għat-tfal.
L-ewwel minn dawn il-kotba ser ikun ‘Jake Cassar isalva r-renju tar-Re Pankrazju IV’ ta’ Clare Azzopardi, moqri minn Ray Calleja u taħt id-direzzjoni artistika ta’ Josette Ciappara
Il-kotba awdjo kienu ġew ikkreati bl-għajnuna tal-Premju tal-President għall-Kreattività

Għall-kopja GRATIS tagħkom tal-ktieb awdjo, ibagħtu email fuq awdjo@merlinpublishers.com

Grazzi lil Mr Peresso li għarrafna b’din l-inizjattiva.

 

Read Full Post »

Nhar il-Ġimgħa 21 ta’ Frar fl-iskola ġie ċċelebrat il-Karnival. It-tfal kollha ġew bil-kostum favorit tagħhom u lkoll ħadu pjaċir jaraw spettaklu ta’ zfin mit-tfal tal-ħames sena, mill-ġenituri, mill-għalliema u mhux l-inqas farsa mill-Minor Staff. Nixtieq nieħu din l-opportunita’ biex nirringrazzja lil kull min ta sehmu speċjalment lil Ms. Stephanie Zammit għall-korjografija tat-tliet zifniet u lil Ms. Amanda Sciberras tal-għajnuna fis-sound u d-dwal.

Prosit u Grazzi

A. Caruana

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Applications for after school tennis lessons during third term are being accepted.

Please click on attachment below for more details.

tennis lessons

 

Read Full Post »

Dance Workshop

Read Full Post »

Older Posts »