Feeds:
Posts
Comments

Archive for June, 2014

Għeżież Ġenituri

Hawn that issibu l-informazzjoni dwar l-uniformijiet għas-sena skolastika 2014/2015.
L-uniformi tal-Kulleġġ hi obbligatorja għal dawn li ser ikunu mill-Kinder 1 sal Year 4. L-Agent il-gdid hu Yorkie Clothing.

Mr P Decelis

Ċirkolari għall-Ġenituri rigward l-Uniformijiet

Read Full Post »

 

 

Għeżież Ġenituri

It-tfal tar-4, l-5 u s-6 sena għandhom l-eżamijiet annwali skont it-timetable li tidher hawn wara.   L-istudenti tal-1, it-2 u t-3 sena ikollhom lezzjonijiet bħas-soltu.   L-iskola għall-Kinder, Year 1, 2 u 3 tispiċċa l-Ġimgħa 27 ta’ Ġunju 2014.

Għall-eżami jistgħu jiġu bil-PE Kit.   Mhux permess li jinġiebu mobile phones, MP3 players, eċċ waqt l-eżamijiet.

Infakkrukom li kull ġurnata l-istudenti għandhom iġibu magħhom il-kotba tas-suġġett tal-eżami, għax ma jkollhomx bżonnhom iżjed.

Inselli għalikom u nawgura lil kulħadd sajf ta’ mistrieħ.   Dan iż-żmien għandu jintuża għal aktar qari u xi ftit reviżjoni.

Mr P Decelis

Kap tal-Iskola

Annual-Exams-2014

Read Full Post »

On Thursday 10th, Monday 14th and Tuesday 15th of April, 2014, the Home Economics Seminar Centre [HESC] staff in liaison with the senior management team of St. Ignatius College, Siġġiewi Primary School organised a theoretical session and a hands-on practical session for Year 6 pupils and their parents / guardians. This intervention aimed to help pupils and their parents / guardians  acquire the knowledge, skills and attitudes which would enable them to make informed healthier food choices.
Prior to the facilitation of the sessions the pupils’ parents / guardians  were informed through a circular which included all details about this activitiy. On the day, the participants were first grouped in the pupils’ respective classroom and a short presentation emphasising personal hygiene and safety features was facilitated by HESC staff.   Following this, the participants  were then divided into two groups not exceeding sixteen individuals in each session for safety reasons.  The two groups alternated between a practical session and an interactive PowerPoint presentation.  The PowerPoint presentation highlighted key aspects to a healthier lifestyle namely healthy eating and exercise.  This was facilitated by HESC staff through an active learning pedagogy where participants  were actively engaged through questioning techniques, interactive sketches and discussion.   Prior to commencing the practical session, participants  wore the adequate attire: head gear and apron.  As the teacher explained to the participants how to proceed throughout the session, pupils and their parents / guardians  shared roles.  These roles included the practising of several skills such as weighing, chopping, peeling, boiling, baking, cleaning up, time management and table laying.
For this activity, a healthy pasta dish with fresh broad beans was prepared. Broad beans were used as these were in season thus highlighting sustainable issues. Following the practical session, all dishes and drinks were laid on the table and both a verbal self-evaluation and a peer to peer evaluation were carried out.

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

The second week of June 2014 is Comenius Week at Siġġiewi Primary. Thirty-five members of staff and students from five partner school coming from the UK (Manchester and Northumberland), Spain, Italy and Turkey meet at St Ignatius College Siġġiewi Primary for the second project meeting. The project entitled ‘The Changing World of Children’ compares and contrasts the various landscapes of the participating countries. This is being done through a multilanguage dictionary with terms related to nature, mascots to represent each school, postcard exchange, a Comenius project corner in each school, creative use of recycled material for crafts, nature walls, nature song book and a calendar. It also discusses ways and means how to make this world a better place through ecology education at school and types of renewable energy. The Project Ceremony took place at Ġuże’ Delia Hall at Siġġiewi Primary on Wednesday 11th June.

The ceremony included ‘Catch the Drop’ songs and videos, emphasising the need to reduce the use of water, amongst other commodities. The highlight was the participation of Kristina Casolani, courtesy of Green MT, with her song ‘Reduce, Reuse, Recycle’, the official song chosen by the Maltese school for the project.

Patrick Decelis – Head of School

5454

The group of participants in front of the school hall entrance before the Comenius ceremony.

Read Full Post »

Elaine kienet tfajla tobgħod lilha nnifisha. Dan minħabba li kienet tfajla nieqsa mid-dawl. Kienet tobgħod lil kulħadd ħlief lill-għarus tagħha li tant kien iħobbha u li kien dejjem hemm għaliha. Elaine qalet lill-għarus tagħha illi kieku setgħet tara d-dinja, kienet tiżżewġu.

Darba waħda, xi ħadd ta par għajnejn lil Elaine. Meta tneħħewlha l-faxex, Elaine setgħet tara kollox, inkluż lill-għarus tagħha. L-għarus tagħha minnufih staqsiha: ‘Issa li tista’ tara, ħa tiżżewwiġni?’

Elaine ħarset lejn l-għarus tagħha u rat li hu kien nieqes mid-dawl. Ix-xena tal-kpiepel t’għajnejh magħluqin ixxukkjatha. Qatt ma kienet qiegħda tistenna ħaġa bħal din. Il-ħsieb li tibqa’ tara dawk l-għajnejn magħluqin għall-kumplament ta’ ħajjitha ġegħelha tirrifjuta li tiżżewġu.

Imbikkem u mbikki, l-għarus tagħha telaq. Ftit ġranet wara kitbilha nota u qalilha: ‘Ħu ħsieb għajnejk sew għażiża tiegħi, għax qabel ma kienu tiegħek, dawk l-għajnejn kienu tiegħi.

Hekk jaħdem il-moħħ tal-bniedem meta l-folja tinqaleb. Ftit nies jiftakru kif kienet il-ħajja qabel ma ċ-ċirkustanzi nbidlu u min waqaf magħhom fl-aktar mumenti diffiċli.

Il-ħajja hi rigal…

  • Illum, qabel ma tgħid xi kelma iebsa lil xi ħadd, ftakar f’xi ħadd li ma jistax jitkellem.
  • Qabel ma tgerger fuq kif hi t-togħma tal-ikel, aħseb f’xi ħadd li m’għandux ikel.
  • U meta ħsibijiet koroh isewdulek qalbek, agħmel sforz fuqek innifsek, tbissem u ftakar li l-ħajja hija rigal…kultant iebes, imma dejjem prezzjuż!

Tislijiet,

Doreen Aquilina

Marie-Claire Sammut

(Għalliema tal-PSD)

Read Full Post »

Għadna kemm ippubblikajna l-Kalendarju ta’ Ġunju. Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

Read Full Post »

As from tomorrow Monday,  Primary School begins at 8.15 am (door opens at 8.10) and ends at 12 midday.

Kindergarten enter till 8.30 and exit at 11.45am.

Thanks and regards
P Decelis
Head of School

Read Full Post »