Feeds:
Posts
Comments

Archive for December, 2018

Irriċikla Għall-Istrina

Tul din is-sena l-istudenti tagħna ġabru aktar minn 17000 tapp tal-plastik għal piż totali ta’ 522.5kg. Dan il-plastik seta’ għamel ħsara lill-ambjent li kieku intrema b’mod konvenzjonali. Bis-saħħa ta’ dan il-proġett, dawn it-tappijiet se jiġu riċiklati u se tingħata donazzjoni lill-Istrina mill-kumpanija GreenPak. Grazzi lil kulħadd tas-sehem li tajtu.

Anthony Caruana

Read Full Post »

On Tuesday 11th December the EkoSkola committee were invited to join a turtle release at Għadira bay. The moment we arrived we started off with a number of workshops that tackled different issues related to sustainability and sea life. Some of the themes discussed were the different types of jelly fish we find in Malta, saving small sharks caught in fishing nets, caring for our beaches and of course injured turtles. The highlight of the event was then meeting Doris, a turtle which had been in the care of Nature Trust for over two years after it had been caught in plastic. Unfortunately, one of its back flippers had to be cut off but the team at Nature Trust made sure it could still swim and catch fish before releasing it back to the open sea. What a joy it was to see so many children cheering on Doris as she made her way to the sea! Anyone wanting to know what Doris is up to can follow her journey on the Nature Trust Facebook page because thanks to a trekker that she has on her shell we can all follow where she is going. We hope that you will enjoy following Doris as much as us.

EkoSkola Committee

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Il-Kalendarju Ta’ Jannar

Għadna kemm ippubblikajna l-kalendarju ta’ Jannar. Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

Read Full Post »

Tfakkira

Għeżież Ġenituri

Nixtiequ nfakkrukom li għada l-Ġimgħa 21 ta’ Diċembru fl-iskola jkun hemm il-purċissjoni bil-Bambin u wara l-party tat-tfal li jispiċċa f’11.45 għat-tfal tal-kinder, filwaqt li l-party għat-tfal tal-primarja jispiċċa f’12.00.  Wara l-party it-tfal jinżlu mal-għalliema fil-foyer u joħorġu klassi, klassi bħas-soltu.

F’isem l-istaff kollu tal-iskola Primarja Siġġiewi, nixtieq nawguralkom Milied Ħieni u s-sena t-tajba lilkom u lill-familji tagħkom.

Grazzi

N Saliba

Read Full Post »

Avviż

Għeżież Ġenituri

Nixtiequ ninfurmawkom li fil-31 ta’ Jannar 2019 l-iskola tispiċċa f’11.45 għat-tfal tal-kinder u f’12.00 għat-tfal tal-primarja.

Fit-13 ta’ Frar 2019 l-iskola tispiċċa f’10.45 għat-tfal tal-kinder u fil-11.00 għat-tfal tal-primarja.

F’dawn il-ġranet, l-għalliema, il-KGEs u l-LSEs kollha jkunu nvoluti f’sessjonijiet ta’ taħriġ.

Grazzi

N Saliba

Read Full Post »

Snow White – A Musical

Read Full Post »

School Council Elections

SCHOOL COUNCIL ELECTIONS – GENERAL INFORMATION

School Council Elections are being held between Thursday 31st January and Monday 4th February 2019.

Nominations

1. Nominations for these Councils open on 9th January 2019 and close on 18th January 2019 at 1.00 p.m.

2. Nomination forms can be collected from Schools. One can also submit a nomination online at schoolcouncilelections.edu.mt.

3. Parents and guardians of students attending this school can contest the election and vote for the School Council.

4. Only one member from each family can contest the election for the same school.

5. Parents can be members of more than one School Council as long as their children attend those schools.

6. In the case of Resource Centres, only parents whose children are registered as full-time students can participate in the elections, both as candidates as well as voters.

7. Parents of students in the last year of school may be nominated for the elections. Once their children finish school, it is up to them to decide whether or not to continue as members.

8. Parents, who are also educators, can be nominated both as Representatives of the Educators as well as Representatives of the Parents on the same Council. However, if they are elected for both posts they will have to choose one post. Educators whose children attend a different school from where they teach can be Representatives of Educators in the school where they are assigned and Representatives of Parents in their children’s school.

Voting

9. Each parent/guardian is entitled to vote.

10. Each parent will be given a Code. This Code is needed for online voting.

11. The School Council Elections’ system is known as ‘first past the post’. Parents are to select three parents/guardians from those nominated when voting. 12. Parents can vote online at schoolcouncilelections.edu.mt. They can use a computer, a smartphone or a tablet. They can also choose to go to the school on Thursday, Friday or Monday (31st January, 1st and 4th February) and use the computer available for voting at the school. Assistance to vote will be provided at the school. It is important that parents wishing to vote at school are to bring the Code that was given to their child so as to be able to vote. Voting at school will take place between 9.00 a.m. and 1.30 p.m. on the days indicated above.

Read Full Post »

ELEZZJONI GĦALL-KUNSILLI TAL-ISKEJJEL – TAGĦRIF

L-Elezzjonijiet għall-Kunsilli Skolastiċi ser isiru bejn nhar il-Ħamis, 31 ta’ Jannar 2019 u t-Tnejn 4 ta’ Frar 2019.

Nominazzjonijiet

1. In-Nominazzjonijiet għal dawn il-Kunsilli jinfetħu fid-9 ta’ Jannar 2019 u jagħlqu fit-18 ta’ Jannar 2019 fis-1.00 p.m.

2. In-Nominazzjonijiet jistgħu jinkisbu mill-Iskejjel fejn il-ġenituri jkollhom l- ulied; jew, billi japplikaw minn fuq is-sit tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x- Xogħol (schoolcouncilelections.edu.mt).

3. F’kull skola huma eliġibbli għall-vot il-ġenituri/kustodji li għandhom ulied imorru f’dik l-iskola.

4. Ma jistgħux jikkontestaw l-elezzjoni għall-istess Kunsill l-omm u l-missier flimkien, imma xi ħadd minnhom biss.

5. Ġenitur jista’ jikkontesta l-elezzjoni għal aktar minn Kunsill wieħed ġaladarba għandu wlied f’dawk l-iskejjel.

6. Fil-każ taċ-Ċentri ta’ Riżorsi, għandhom joħorġu għall-Kunsill u jivvutaw biss dawk il-ġenituri li wliedhom huma reġistrati full-time f’dawk l-iskejjel.

7. Genituri li wliedhom huma fl-aħħar sena skolastika jistgħu jikkontestaw l- elezzjonijiet. Ladarba t-tfal tagħhom jispiċċaw mill-iskola dawn jistgħu jagħżlu jekk itemmux il-ħatra tagħhom bħala membri jew le.

8. Ġenituri li huma edukaturi jistgħu jikkontestaw l-elezzjoni kemm bħala ġenituri kif ukoll bħala edukaturi ġol-istess skola; iżda la darba jiġu eletti jistgħu jżommu biss post wieħed fil-Kunsill. Ġenituri edukaturi li għandhom it-tfal tagħhom ġo skola differenti minn fejn jgħallmu huma, jistgħu jżommu ż-żewġ postijiet.

Votazzjoni

9. Kull ġenitur/kustodju għandu/ha dritt jivvota.

10. L-elezzjoni ser issir onlajn.

11. Il-kodiċi biex tkun tista’ tivvota jintbagħat mill-iskola mal-istudenti jew bil- posta fil-kaz li student ikun assenti.

12. Is-sistema tal-elezzjonijiet għall-Kunsilli tal-iskejjel hija dik magħrufa bħala ‘first past the post’ fejn il-Votanti jintalbu jagħżlu mhux aktar minn tliet preferenzi tagħhom.

13. Il-ġenituri jistgħu jivvutaw onlajn billi jużaw kompjuter, tablet, smartphone, jew imorru l-iskola fil-ġranet tal-elezzjoni, jiġifieri: l- Ħamis, il-Ġimgħa jew it-Tnejn (31 ta’ Jannar, 1 u 4 ta’ Frar) bejn id-9.00 a.m. u s-1.30 p.m. L-iskola jkun hemm minn jista’ jgħinek tivvota. Importanti li tieħu l-kodiċi miegħek. 14. Biex tivvota trid tidħol fis-sit schoolcouncilelections.edu.mt u meta tinfetaħ il-paġna, daħħal il-kodiċi li ġab/ġabet it-tifel/tifla tiegħek. Agħfas Kompli u tinfetaħ paġna oħra fejn hemm l-ismijiet tal-kandidati li ħarġu għall-elezzjoni tal-Kunsill fl-iskola ta’ ibnek/bintek.

15. Tista’ tivvota għal mhux aktar minn tliet kandidati.

Read Full Post »

Family Sports Day

Read Full Post »

Festa San Nikola

Bħal kull sena, fis-6 ta’ Diċembru ġiet organizzata l-purċissjoni bl-istatwa ta’ San Nikola u quddiesa fil-paroċċa. Fil-purċissjoni  ħadu sehem studenti li libsu ta’ personaġġi mill-istorja ta’ San Nikola, oħrajn li refgħu l-istatwa, filwaqt li studenti oħra kienu libsin ta’ abbatini u Scouts. Din is-sena kellna l-unur li ngħaqdet magħna għall-quddiesa l-Eċċellenza Tagħha Dr Marie Louise Coleiro Preca u flimkien segwejna reċta qasira miktuba minn Dun Nikola Aquilina u mtella’ mill-istudenti tal-ħames sena. Kienet festa mill-isbaħ u ta’ dan nixtieq nirringrazzja lil kull min ta sehmu biex din il-festa reġgħet kienet waħda ta’ suċċess.

Ms Natalie Saliba

Kap tal-Iskola

Read Full Post »

Older Posts »