Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2018

Għeżież Ġenituri

Nixtieq bi pjaċir ninfurmakom li f’dawn l-aħħar tlett ijiem kien qed isir xogħol ġewwa l-bitħa biex jitranġa wiċċ il-grawnd mill-ħaddiema ta’ kuntrattur imqabbad mill-FTS. Minbarra li inbidel parti mit-tapit sintetiku, il-grawnd tnaddaf ukoll mill-ammont kbir ta’ żrar tal-lasktu u ma għadx hemm iktar ħofor u periklu.

Ta’ dan nixtieq nirringrazzja lis-Sur Simon Scicluna, ġenitur membru tal-kunsill skolastiku ghal kontribut tieghu sabiex isir dan ix-xoghol tant bżonjuż.  Grazzi ukoll tmur għas- Sur Gafa’ u s-Sur Raymond Bajada mill-FTS, is-Sur Philip Galdes, Precincts Officer tal-Kulleġġ  San Injazju u s-Sinjura M. Pace, Prinċipal tal-Kulleġġ San Injazju.

N Saliba

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Għadna kemm ippubblikajna l-Kalendarju ta’ Mejju. Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

Read Full Post »

Avviż

Għeżież Ġenituri

Nhar l-Erbgħa 2 ta’ Mejju ser ikollna l-fotografu l-iskola biex jieħu r-ritratti lit-tfal.  Dakinhar nitolbukom biex it-tfal jiġu lebsin l-uniformi tax-xitwa biex ikunu puliti għar-ritratt.

Minn nhar it-Tnejn it-tfal kollha jistgħu jiġu lebsin l-uniformi tas-sajf peress li diġa bdiet is-sħana (minbarra l-Erbgħa minħabba r-ritratt).

Grazzi dejjem tal-koperazzjoni tagħkom.

N. Saliba

Read Full Post »

Open Day

Open Day Programme

Read Full Post »

Nhar il-Ġimgħa 20 t’April ser issir l-attivita’ tal-Kidlympics fil-bitħa tal-iskola fid-9.00am.  Intom il-ġenituri mistiedna tiġu u tkunu spettaturi tat-tfal waqt li jkunu qed jilagħbu. Dakinhar it-tfal jingħataw midalja u ċertifikat ta’ parteċipazzjoni. Nitolbukom ma tilbsux żraben bit-takkuna.

Grazzi

N. Saliba

Read Full Post »

book character dress up day 2018

Read Full Post »

DLAP 096 – Intergenerational Writing Clubs

DLAP 096 – Klabbs Interġenerazzjonali tal-Kitba

Read Full Post »

Library Week Booklet

Read Full Post »

Din hija preżentazzjoni viżiva fuq il-ħajja tagħna l-istudenti fl-iskola Primarja tas-Siġġiewi fis-sena skolastika 2017 / 2018. Il-filmat se jbexxqilna tieqa fuq l-ambjent u l-ħajja ġewwa l-iskola tagħna. Dan juri biss ftit mill-attivitajiet li jsiru f’din l-iskola.

Filmat miġbud minn Claudine Chircop, għalliema tar-raba’ sena

 

Read Full Post »

Kienet ġurnata twila. Konna erbgħa fil-karozza. Konna qed niddiskutu sitwazzjoni diffiċli li sibna ruħna fiha fuq ix-xogħol. Il-bank ma riedx jagħtina s-self li veru kellna bżonn biex insalvaw n-negozju. Il-kumpanija kienet f’riskju li tfalli.

John kien qed isuq il-karozza. Ma kien qal xejn fuq is-sitwazzjoni. Imma f’daqqa waħda biddel ir-rotta ta’ fejn konna sejrin. Xħin saqsejnieh fejn konna sejrin qalilna li għandu bżonn jgħaddi s’għand il-mekkanik. Hekk kif wasalna, John daħal ġol-garaxx tal-mekkanik u wara ftit reġa’ ħareġ u qalilna li għandu jdum daqs sagħtejn biex isewwihielu. Iddeċidejna li sadattant naqsmu bil-lanċa li tieħdok san-naħa l-oħra tal-għadira kbira li konna qribha.

F’ħin minnhom ersaqna qrib l-art li kienet tiġi faċċata tal-post minn fejn konna tlaqna. Kien hemm ġnien mimli ward. Kien qisu xi ħadd tefa’ l-kuluri ta’ nżul ix-xemx fuq il-ġnien. Kien hemm ukoll friefet u għasafar żgħar itiru fuq il-fjuri. Ix-xena kienet pirttoreska. Konna qisna dħalna f’xi ktieb tal-ħrejjef.

Bqajna ssummati bis-sbuħija ta’ madwarna. Imbagħad John tkellem. “Ridt inġibkom hawn biex ngħidilkom storja. Fil-passat din il-gżira kienet vojta. Kien hemm xi siġra ’l hemm u ’l hawn, imma dak kollox. Kien hemm sajjied li kien jgħix hawn. Tistgħu taraw id-dar tiegħu hemmhekk,” qal John hekk kif ipponta lejn daqsxejn ta’ għorfa wara s-siġar.

“Darba ltaqa’ ma tfajla li xtaq jiżżewweġ. Imma kien jaf li l-ebda tfajla ma tkun trid tiġi toqgħod f’post daqshekk diżabitat u iżolat. Imma hu kien sajjied u ma kien jaf jagħmel xejn aktar, allura bilfors kellu jibqa’ jgħix f’din il-gżira.

“L-imħabba tqanqal. Dan is-sajjied fqir iddeċieda li jagħmel din il-gżira post sabiħ biżżejjed biex jiġbed lil din il-maħbuba. Xtara ftit ward u ftit ħamrija u ġabhom fil-gżira. Ħawwel il-warda u ħa ħsiebha mill-aħjar li seta’. Meta wasal is-sajf ta’ wara, is-sajjied innota li l-warda kienet kibret sew. Meta bdiet tiffjorixxi u tiftaħ, is-sajjied ġab lil dik it-tfajla fil-gżira u wrieha l-warda. Kienet għadha kif fetħet b’kulur aħmar li jpaxxik, l-uniku kulur f’wiċċ il-gżira. Saqsieha biex tiżżewġu u wegħdha li jieħu ħsiebha bħalma kien ħa ħsieb il-warda. Hi qaltlu li m’għandhiex bżonn ward. Għarfet kemm kien iħobbha u kemm hi wkoll kienet tħobbu għal dak li hu u mhux għall-warda li offrielha. Aċċettat bil-ferħa u żżewġu.

“Is-snin għaddew minn fuqhom u huma kibru. Il-ħajja kienet iebsa imma kienu ferħanin. Is-sajjied qatt ma nesa l-wegħda tiegħu u mill-ġurnata li t-tfajla aċċettat il-proposta tiegħu, kull meta kien joħroġ biddgħajsa, kien iġib miegħu barmil bil-ħamrija. Bil-mod il-mod, din il-gżira nbidlet fi ġnien mill-isbaħ.

Is-sajjied u martu ilhom li mietu imma l-ward tagħhom għadu hawn. Dan il-ġnien hu monument għaddeterminazzjoni u l-imħabba ta’ dak is-sajjied.

“Aħna qed nibżgħu li mhux se jirnexxielna nsalvaw n-negozju. Kieku nżommu f’moħħna kif din id-daqsxejn gżira inbidlet fi ġnien-ġenna barmil barmil, pass wara pass, kieku nibdew naħsbuha xort’oħra. “Għalhekk x’ħa nagħmlu? Inċedu jew nibdew inġorru l-bramel?”

Tislijiet, L-għalliema tal-PSCD

Read Full Post »

Older Posts »