Feeds:
Posts
Comments

Archive for March, 2014

april 2014 cal

Bold print denotes activities where parents are involved. Please take note of the Half Day on Monday 14th April.

Read Full Post »

Buffet Breakfast

Image

Read Full Post »

Klabb Narċisa

The Hilti Programme within the Foundation for Educational Services is organising another interesting activity during the Easter Holidays. For more information click here and here.

Read Full Post »

Thursday 13th March was Yogurt Day at Siggiewi Primary. This fundraising activity was organised by the Pupils’ Council. Yogurts were provided to the pupils of year 1 – 6 for free by Alf. Mizzi & Sons. Donations helped raise funds for the Maratona bir-Roti to help raise funds to donate an Automatic External Defibrillator to our schools. Our school will be one of the beneficiaries.

The Maratona bir-Roti is organised by teachers, students and parents of St George Preca College, Hamrun Boys’ Secondary, jointly with the Association of Lyceum Past Students (ALPS) in collaboration with other schools. Every year the organisers ensure that funds donated are transformed into tangible, concrete projects. This year they will be addressing safety and first aid. The Automated External Defibrillator is a life saving device that will help in scenarios of heart failures.

The Yogurt Day raised  €577.35 from pupils. A raffle for staff raised another €158.70 for a total of €736.05.

Special thanks go to Pupils’ Council for the smooth running of this successful fundraising activity.

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Reminder – Kindergarten

Infakkrukom li għada l-Ħamis 13 ta’ Marzu, it-tfal tal-Kinder jispiccaw skola f’nofsinhar, minħabba li l-Kindergarten Assistants għandhom laqgħa.

Read Full Post »

european day of lang 2014

Read Full Post »

Il-kokka, is-simbolu tal-għerf, darba staqsiet lill-ġurdien tal-għelieqi: ‘Kemm tiżen biċċa borra?’ U l-ġurdien wieġeb: ‘Xejn! Daqskemm hi ħafifa l-borra!’

‘Għandek żball!’, wieġbet il-kokka. ‘Mela darba kont fuq zokk ta’ siġra u bdiet nieżla l-borra. Kif għedtli int, kull biċċa borra kienet qisha tajjara żgħira, ħafifa ħafifa, qisha ma tiżen xejn. Aqta’ x’għamilt? Fettili nibda ngħodd il-biċċiet tal-borra li kienu neżlin fuq iz-zokk. U bdejt: wieħed, tnejn, tlieta… mija, mitejn, tliet mija, elf. Insomma biex ma ntawwalx, wara ħafna żmien għoddejt għexieren ta’ eluf biċċiet ta’ borra li waqgħu fuq iz-zokk., meta f’daqqa waħda niżlet biċċa borra ċkejkna ċkejkna u……ċlaqq, u  z-zokk inqasam bija b’kollox. Ħbatt rasi u sturdejt waħda sew. Wasalt għall-konklużjoni li l-borra tiżen, u mhux kif għedtli int li ma tiżen xejn.’

It-tiben ukoll ħafif rixa, imma l-Ingliżi jgħidu li fl-aħħar ikun hemm it-tibna li taqsam dahar il-ġemel. Proverbju Latin jgħid: Gutta cavat lapidem – il-qatra tħaffer il-ġebla. Tgħidx: ‘Din ħaġa żgħira, mhi xejn, ma tagħmilx ħsara’ : jew tgħidx: ‘Il-kontribut tiegħi huwa żgħir, mhu se jbiddel xejn.’ Ħwejjeġ żgħar jagħmlu ħwejjeġ kbar. L-oċejan magħmul minn miljuni ta’ miljuni ta’ qtar ta’ ilma baħar. Kieku kull wieħed u kull waħda jagħti l-qatra tiegħu, immorru aħjar.

Tislijiet,

Doreen Aquilina

Marie-Claire Sammut

(Għalliema tal-PSD)

Read Full Post »

Yogurt Day fl-iskola Primarja tas-Siġġiewi b’risq il-Maratona tar-Roti

Il-Kunsill tal-istudenti ser jorganizza Yogurt Day għall-istudenti tal-Year 1 sal-Year 6, b’risq il-Maratona bir-Roti. Il-yogurt ser jiġi ġentilment offrut lilna minn Alf. Mizzi & Sons. Din ser issir nhar il-Ħamis 13 ta’ Marzu 2014. Inħeġġukom sabiex tkunu ġenerużi u tibagħtu d-donazzjoni tagħkom. Bil-flus li jinġabru, il-Liċeo tal-Ħamrun li qed jorganizza din l-attivita`, ser jagħti donazzjoni ta’ Automatic External Defibrillator anke lill-iskola tas-Siġġiewi. Dan hu apparat importanti ħafna f’każ li xi ħadd tiqaflu qalbu.

Nhar il-Ħamis, it-tfal kollha tal-Primarja li se jġibu donazzjoni, huma mitluba jġibu magħhom kuċċarina tal-plastik.

Grazzi tal-kooperazzjoni tagħkom

Mr P Decelis

Kap tal-Iskola

 

1912377_823226661027129_1401898611_o (1)

1622508_818104474872681_38332747_o

Read Full Post »

Reminder

Tomorrow Friday 7th March 2014 – Parents’ Day

Saturday 8th March 2014 – Catch the drop activity in school hall at 9:30 for pupils from Year 3 upwards.

Read Full Post »

Għadna kemm ippubblikajna l-Kalendarju ta’ Marzu. Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

Read Full Post »