Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2014

Ser issir OPEN DAY għall-ġenituri tat-tfal li jattendu l-iskola Primarja tas-Siġġiewi, nhar  l-ERBGĦA 7 ta’ MEJJU 2014.  B’hekk tkunu tistgħu taraw il-proċess li minnu tgħaddi l-iskola f’ġurnata normali.  Ovvjament il-klassijiet huma żgħar, jiġifieri mhux se tkun faċli li kulħadd jidħol u joqgħod komdu.  Pero’ jiena ċert li kulħadd ser japprezza din l-opportunita` u x-xogħol li jsir.
Programm:
08.00  – 08.45:     Bring and Buy organizzata mill-Kunsill tal-Istudenti (intom mistiedna tibagħtu donazzjoni ta’ kotba/ornamenti/pjanti/costume jewellery sat-Tnejn 5 ta’ Mejju biex jinbiegħu dakinhar tal-Open Day).
08:45 – 09:00:   Laqgħa fis-sala.  Dħul minn Triq l-Iskola.
09:00 – 10:00:   L-ewwel sessjoni  (Kinder fil-klassi;   Yrs 1,2,3 fil-klassi;  Yrs 4,5,6 fil-bitħa)
10:10 – 10:45:   Brejk.  Il-ġenituri kollha jinżlu fil-bitħa. Ser ikun hemm ftira u ilma għall-bejgħ u Bring and Buy
10:45 – 11.45:   It-tieni sessjoni  (Kinder fil-klassi;  Yrs 1,2,3 fil-bitħa;  Yrs 4,5,6 fil-klassi)
11.50 – 12:00:     Ħruġ tal-ġenituri u l-istudenti.
11.45  –  13.00:     Bring and Buy
Tkaken mhux permessi minħabba l-grawnd. Minħabba x-xemx, intom imħeġġa tilbsu l-brieret u tlibbsu waħda lil uliedkom.  L-iskola tispiċċa f’nofsinhar.
Grazzi. Narawkom nhar l-Erbgħa, 7 ta’ Mejju wara t-8.00am. Dħul mill-foyer tas-sala fi Triq l-Iskola.

P Decelis
Kap tal-iskola.

Read Full Post »

Għadna kemm ippubblikajna l-Kalendarju ta’ Mejju. Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

Read Full Post »

Għeżież Ġenituri
nixtiequ nfakkrukom f’laqgħa importanti li konna għidnilkom dwarha (ara poster hawn Strategy Invite 24th April).

Grazzi
P Decelis
Kap tal-iskola

 

 

Read Full Post »

Happy Easter!

Dear Parents

On behalf of all the staff at Siggiewi Primary I would like to wish you and your families a calm and restful Easter.

May I remind you that we have a special activity on the Sunday after Easter, i.e. 27th April 2014.

We are collecting funds for ID-DAR TAL-PROVIDENZA through a FUN WALK. This will leave the school at 9am. Other details can be found in the poster. We hope you can make it! Please get your family and friends with you for this enjoyable and charitable event. Tickets from school on Thursday for a family donation of €5 minimum.

If you cannot make it, you can donate any amount by sending it with your child on Thursday, when we are back to school.

Good luck for the third term, which is a short one. Students are to begin with their revision and study.

Thanks and regards
Patrick Decelis
Head of School

Slide1

Read Full Post »

Reminder to parents

Monday 14th April 2014 – School finishes at 12 midday (Kinder at 11.45am)  because of a College Staff Meeting.

Read Full Post »

mapss

Read Full Post »

Għeżież ġenituri/ħbieb,

Għal darba oħra l-Klabb tal-Baskitbol tas-Siġġiewi ser jorganizza Open Day b’risq il-Puttinu Cares. Din ser tkun nhar il-Sibt 31 ta’ Mejju 2014. Il-programm jingħata iktar ‘l quddiem.
Din id-darba ser nippruvaw inġibu wkoll lil tal-Blood donation unit, u dan nistgħu nagħmluh biss jekk inkunu numru sostanzjali. Għalhekk qegħdin inħeggukom biex min hu nteressat jimla d-dettalji t’hawn taħt u jibgħatha lura mat-tfal lis-segretarja tal-Iskola Primarja tas-Siġġiewi sal-Ġimgħa 11 ta’ April 2014.
Isem u Kunjom: ____________________________

Mob/Tel no: – ____________________

Isem u Kunjom: ____________________________

Mob/Tel no: – ____________________

Isem u Kunjom: ____________________________

Mob/Tel no: – ____________________
Ir-riserva tad-demm hi pjuttost baxxa. Bl-għoti tad- demm tferraħ lil ħaddieħor u tifraħ int ukoll.
Grazzi – Il-kumitat

Read Full Post »

Older Posts »