Feeds:
Posts
Comments

Archive for June, 2016

Click here to view flyer.

Read Full Post »

Ġbir ta’ Tappijiet

Kull min għandu xi tappijiet tal-plastik, jekk jogħġobkom ġibuhom sa għada, it-Tlieta. Nhar l-Erbgħa filgħodu ser jinġabru t-tappijiet kollha minn GreenPak. Għaldaqstant din is-sena skolastika, wara għada ma naċċettawx aktar tappijiet.  Imbagħad nerġgħu nibdew niġbru matul is-sena skolastika li jmiss.

Tislijiet

Read Full Post »

Bħalissa Heritage Malta għandha offerta speċjali.  Qed toffri sħubija b’xejn lill-istudenti kollha fl-iskejjel primarja.  Min jissieħeb ikun jista’ jidħol fil-mużewijiet u postijiet kulturali oħra taħt il-kustodja ta’ Heritage Malta b’xejn, waqt li sa żewġ adulti li jkunu ma’ dawn it-tfal iħallsu nofs il-prezz.  Min hu interessat jidħol fil-link t’hawn taħt.

http://heritagemalta.org/student-membership/

Read Full Post »

Wasalna fl-aħħar xahar ta’ din is-sena skolastika wkoll.  Din is-sena pruvajna nżommu fil-qasir imma naslu għall-punt! Pruvajna wkoll li kemm jista’ jkun dejjem konna prattiċi u pożittivi f’dak li ktibna.  Nittamaw li kollha sibtuhom utli.  Għal dan l-aħħar xahar mhux se nagħmlu inqas.  Se naraw kif b’mod sempliċi jista’ jkollna suċċess minn ħajjitna u b’hekk ikollna iktar sens ta’ sodisfazzjon f’dak kollu li nagħmlu.
Jagħmel suċċess min…

 

..isib ħin għall-qari kujum.
..jagħti l-kumplimenti.
..jaċċetta l-bidla.
..jaħfer lill-oħrajn.
..jiddiskuti l-ideat.
..dejjem lest li jitgħallem.
..jerfa’ r-responsabbiltajiet tiegħu.
..għandu sens ta’ gratitudni.
..għandu direzzjoni u jaf jippjana.
Ma jirnexxix min…

..jara t-TV il-ħin kollu.
..jikkritika.
..jibża’ mill-bidla.
..iżomm f’qalbu.
..jgħid fuq in-nies.
..jaħseb li jaf ħafna.
..dejjem isib it-tort fl-oħrajn.
..dejjem jippretendi.
..qatt ma jippjana.

Naħsbu ftit… Din hija lista pjuttost ċara ta’ kif wieħed jista’ faċilment ikollu ħajja ta’ suċċess mingħajr ma jirfes il-kallu ta’ ħadd. B’sens ta’ altruiżmu imma fl-istess ħin jekk kulħadd jagħraf iżomm postu nistgħu ngħixu ħajja sodisfaċenti.  Kemm hu sabiħ meta nkunu nafu x’irridu minn ħajjitna u fejn insibu diffikultà nfittxu l-għajnuna.  L-għajnuna tasal faċli jekk nitgħallmu kif inkunu f’relazzjoni tajba mal-oħrajn.  Ħafna drabi nisimgħu lil min jgħid li diffiċli jsib il-ħbieb jew ma’ min jaqbel.  Imma kemm minna qatt ħsibna ftit jekk inkunux aħna stess li b’għemilna nkunu qed inbiegħdu lill-oħrajn ‘l bogħod minna.  Dawn iż-żweġ listi t’hawn fuq juru stampa ċara ta’ żewġ opposti u stampa ċara ta’ kif nistgħu nitgħallmu nagħmlu suċċess f’dak kollu li nagħmlu.  Tajjeb li niftakru wkoll li kemm bħala ġenituri u kemm bħala għalliema għandna dmir li nagħtu dejjem eżempju tajjeb lil uliedna jew l-istudenti tagħna.  Nispiċċaw billi nawguraw lil kulħadd Sajf sabiħ mimli saħħa u mistrieħ.
Kelma ta kuraġġ… We all have the duty to do good. Pope Francis
Kollha kemm aħna fid-dmir li nagħmlu l-ġid. Papa Franġisku.

 
Tislijiet – Josette Attard/Elisa Vassallo

PSCD – 2015/2016

Read Full Post »

Maratona Missjoni

Is-Sibt 4 ta’ Ġunju 2016 grupp ta’ tfal mis-sitt sena ħadu sehem f’attivita ġbir ta’ fondi għall-Missjoni. Minbarra li ħadu pjaċir jilagħbu l-futbol f’ambjent amikevoli, it-tfal taw ukoll donazzjoni żgħira b’ total ta €90 f’isem il-Kulleġġ San Injazju l-iskola Primarja Siġġiewi.

4th june

.

Read Full Post »

Fl-24 ta’ Mejju ċċelebrajna l-Preċett flimkien mat-tfal tat-tieni sena.  Il-ġurnata bdiet b’quddiesa fejn it-tfal ipparteċipaw permezz tal-qari, talb u kant. Saħansitra l-quddiesa spiċċat b’żifna mit-tfal stess. Wara l-ġenituri, flimkien ma uliedhom kellhom festin żgħir.  It-tfal kollha ingħataw souvenir bħala tifkira ta’ din l-okkazjoni speċjali.  Grazzi kbira tmur lill-għalliema u lil-LSAs tat-tieni sena, tal-għajnuna siewja tagħhom.

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Fit-13 ta’ Mejju kellna l-inkurunazzjoni tal-Madonna. Dakinhar it-tfal kollha ltaqgħu fis-sala fejn sar talb u kant biex infaħħru lill-Madonna li għaliha hu ddedikat ix-xahar ta’ Mejju. Tifla mill-Kindergarten u tifel mill-Year 6 libbsu kuruna ta’ fjuri fuq ras il-Madonna, filwaqt li ħafna tfal ġabu fjuri u xemgħat bħala turija ta’ rispett lejn il-Madonna.

20160610_082933

Read Full Post »

Older Posts »