Feeds:
Posts
Comments

Archive for June, 2018

To access the school calendar for scholastic year 2018-19 please click here: School Calendar 2018-19

Read Full Post »

L-iskola Primarja Siġġiewi ħadet sehem f’kompetizzjonijiet diversi li jippromwovu l-World Book Day.  Minn fost ħafna studenti minn madwar Malta u Għawdex kienu tmien studenti u għalliema flimkien mal-LSEs li rebħu premju li jissarraf f’kotba u ħadu ċertifikat.  Prosit kbira tmur għal kull min ipparteċipa speċjalment għar-rebbieħa!

Ms Moira Darmanin, Ms Noella Failla & Ms Sharon Balzan

Year 2.2

3rd prize in the Year 2 competition

Nathan Vella

Year 3.2

2nd prize in the Year 3 competition

Erika Bonello

Year 3.3

3rd prize in the Year 3 competition

Samira Borg

Year 4.2

3rd prize in the Year 4 competition

Bertie Briffa & Luke Micallef

Year 6.1

1st prize in the Year 6 competition

Luke Debono, Francesco Giuseppe Giorgino & Aidan Mallia

Year 6.1

2nd in the Year 6 competition

N. Saliba

Read Full Post »

Nhar it-Tlieta, 15 ta’ Mejju 2018 l-iskola tagħna ngħatat id-Dyslexia Friendly School Quality Mark. Din il-quality mark tingħata bħala rikonoxximent tax-xogħol siewi li jsir mill-għalliema u l-amministrazzjoni tal-iskola, bis-support ta’ staff mid- dipartiment tal-SpLD u tal-litteriżmu. Din tingħata lil dawk l-iskejjel li addottaw u żviluppaw prattiċi u tagħlim għat-tfal bid-dyslexia. Madankollu t-tagħlim, l-istrateġiji u r-riżorsi multisensorjali li jintużaw biex jgħinu lit-tfal bid-dyslexia, huma ta’ benefiċċju għat-tfal kollha. Dan jirriżulta fl-livell ogħla ta’ edukazzjoni li tilħaq lil kulħadd.

20180621_095809

Read Full Post »

Il-Ħamis, 21 ta’ Ġunju, ser nagħmlu Crazy Hair Day.  It-tfal kollha huma mħeġġa biex jiġu l-iskola lebsin l-uniformi imma b’xagħarhom irranġat u/jew miżbugħ b’mod kreattiv.  B’hekk nispiċċaw is-sena skolastika b’attività sabiħa.  Kull min jieħu sehem f’din l-attività hu mitlub li jġib €1 donazzjoni għall-iskola.

crazy hair day

Read Full Post »

L-iskola Primarja tas-Siġġiewi għadha kif ġiet onorata għat-tieni sena konsekuttiva billi ngħatat The Active School Flag. Din il-bandiera ngħatat bħala rikonoxximent tal-attivitajiet varji tal-edukazzjoni fiżika li jsiru b’mod regolari fl-iskola tagħna. Fost dawn l-attivitajiet nistgħu nsemmu l-Isports Day għat-tfal tal-primarja kollha, Kidlympics għat-tfal tal-kindergartenOlymaths, Braingym li jsir filgħodu waqt l-assembly, mid-day break clubs u ħafna attivitajiet sportivi ġewwa u barra l-iskola.

Din is-sena introduċejna wkoll id-Daily Mile li qed issir mat-tfal kollha li jattendu l-breakfast club. Minbarra l-bandiera li turi l-iskola tas-Siġġiewi bħala SkolAttiva ngħatajna wkoll ċertifikat li ħadna s-Silver Award ta’ kemm nippromwovu l-attivita’ fiżika u sportiva f’din l-iskola.

N. Saliba20180614_113004IMG_5649

Read Full Post »

Għeżież Ġenituri / Kustodji,

Matul il-vaganzi tas-sajf, il-Kulleġġ San Injazju se jkompli joffri s-servizz tal-Counselling Team għall-istudenti tal-kulleġġ.

Dan is-servizz ser jingħata mill-Principal Counsellor tal-Kulleġġ, Ms S. Micallef Marmara’, Ms. J. Farrugia (Counsellor), Ms. Karen Decelis (Counselling trainee) u Ms. F. Fino (Counselling trainee). Dan is-servizz ser jibda jingħata fiċ-Ċentru Amministrattiv tal-Kulleġġ San Injazju li qiegħed fi Pjazza Federico Maempel, Ħal Qormi. Dan is-servizz jingħata bejn 8.00am u 12.30pm. Min jixtieq jagħmel appuntament għandu jċempel fuq in-numru 25987508.

Dejjem Tagħkom,

Ms. Maria Pace

Il-Prinċipal tal-Kulleġġ San Injazju

Read Full Post »

Meta kelli 5 snin:

‘‘Missieri jaf kollox …’’

Meta kelli 10 snin:

‘‘Irrid nagħmel bħal missieri …’’

Meta kelli 15 snin:

‘‘X’jimpurtani x’jaħseb missieri …’’

Meta kelli 20 snin:

‘‘Missieri baqa’ l-antika …’’

Meta kelli 25 snin:

‘‘Forsi missieri kellu raġun…’’

Meta kelli 30 snin:

‘‘Għax missieri hekk kien jgħid …’’

Il-Jum il-Missier it-tajjeb 2018 lill-missirijiet kollha!

Tislijiet,

L-għalliema tal-PSCD

Read Full Post »

Għadna kemm ippubblikajna l-Kalendarju ta’ Ġunju. Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

Read Full Post »