Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Circulars’ Category

Dear All,

I am pleased to inform you that recordings of the Schools’ Olympic Quiz organised by the MEDE Centre for Physical Education & Sport will be broadcast online thanks to Physical Education teacher and sports journalist Joanna Camilleri via www.facebook.com/joanna.camilleri.12.

The broadcasting schedule, together with list of participating schools, will be as follows:

PROGRAMME 1 – Monday 6th April

Kercem Primary School, St. Francis Gozo Primary School, Theresa Nuzzo Primary School

 

PROGRAMME 2 – Tuesday 7th April

San Lawrenz Primary School, Qormi San Gorg Primary School, Vittoriosa Primary School

 

PROGRAMME 3 – Wednesday 8th April

Siggiewi Primary School, St. Monica Gzira Primary School, Zebbug Primary School

 

PROGRAMME 4 – Thursday 9th April

Mgarr Primary School, St. Paul’s Bay Primary School, Victoria Primary School

 

PROGRAMME 5 – Monday 13th April

Naxxar Middle School, Malta Visual & Performing Arts School

 

PROGRAMME 6 – Tuesday 14th April

Cospicua Middle School, Kirkop Middle School, St. Joseph School Sliema

 

PROGRAMME 7 – Wednesday 15th April

PRIMARY SCHOOLS’ FINAL – Winners of Programmes 1-4

 

PROGRAMME 8 – Thursday 16th April

MIDDLE SCHOOLS’ FINAL – Winners of Programmes 5-6

 

PROGRAMME 9 – Friday 17th April

SECONDARY SCHOOLS’ FINAL – Our Lady Immaculate, De La Salle College, St. Joseph, Sliema

 

All programmes will be broadcast at 3pm. The duration of every programme is approximately 10 minutes.

 

Heads of Schools and PE Teachers are strongly encouraged to inform students to follow these educational programmes. At the end of every programme a question, that would have been challenged during the quiz, will be screened live and the first three students to reply correctly via a facebook comment (including from parental accounts) will receive a prize.

 

Regards and thanks,

Kevin Azzopardi

Education Officer (Physical Education)

Ministry for Education and Employment

Read Full Post »

Uff Xi Dwejjaq!

Bħal-lezzjonijiet, l-Eżerċizzji tar-Randan ser inkunu qed nagħmluhom ftit differenti minn ta’ snin oħra. Segwu l-messaġġ tal-Arċipriet, Fr. Josef hawn taħt.  Wara agħmlu l-eżerċizzju li talabkom l-Arċipriet u tellgħu x-xogħol tagħkom f’dan il-link https://padlet.com/randolphperesso/qr14wwz092ce.
Messaġġ tal-Arċipriet:

Read Full Post »

Parents whose children  will be starting Kindergarten at Siggiewi Primary in October 2020 are asked to print and fill in the application found below:
Ġenituri li għandhom tfal li se jidħlu fil-kindergarten f’Ottubru li ġej huma mitluba jipprintjaw u jimlew il-formoa li tinsab hawn taħt hawn 
If parents live at Siggiewi, they can fill the application, scan it and send it to sic.siggiewi.pr@ilearn.edu.mt together with a scan of both sides of parents ID cards.
Title your email : New KGintake October 2020.
You will be contacted in due time.
If assistance is needed we kindly ask you to wait until schools are reopened or for new instructions which will be issued later on.
Jekk il-ġenituri joqogħdu s-Siġġiewi, huma jistgħu jimlew l-applikazzjoni, u jibagħtuha (kopja scanned) fuq l-indirizz elettroniku sic.siggiewi.pr@ilearn.edu.mt flimkien ma’ kopja taż-żewġ naħat tal-karta tal-identita’ taż-żewġ ġenituri.
L-ittra elettronika semmuha : New KGintake October 2020 
L-iskola imbagħad tagħmel kuntatt magħkom aktar ‘il quddiem.
Jekk għandkom bżonn tal-għajnuna biex tagħmlu dan, intom mitluba tistennew sakemm terġa’ tiftaħ l-iskola jew sakemm jinħarġu struzzjonijiet ġodda.
With regards to the out of locality requests (parents not residing at Siggiewi), the parents or legal guardians are kindly requested to take the  application together with all the relative documentations to the prinicipal’s office in Qormi in June.  Please note that the document/s supporting the request must be dated in June. Should any parents or legal guardian require any further information about out of locality registrations, they may contact the principal’s office by phone on: 25987508/9 or by email on stignatius.college@ilearn.edu.mt
Jekk il-ġenituri ma joqogħdux is-Siġġiewi, huma għandhom jieħdu l-applikazzjoni flimkien ma’ dokumenti oħra neċessarji fl-uffiċċju tal-prinċipal f’Ħal Qormi f’Ġunju. Id-dokumenti preżentati għandhom ukoll ikunu datati f’Ġunju. Għal aktar informazzjoni dwar reġistrazzjonijiet li huma barra mil-lokalita tas-Siġġiewi, tistgħu tikkuntattjaw l-uffiċċju tal-prinċipal fuq 25987508/9 jew b’email fuq stignatius.college@ilearn.edu.mt
Thank you / Grazzi

Read Full Post »

SpLD Skype Support

SpLD Service is determined to continue supporting students, parents and educators throughout the duration of school closure because of COVID-19. During these challenging times SpLD Service will be extending its online services via Skype.

Parents of children with dyslexia are invited to contact a dyslexia specialist teacher for an online consultation to discuss and address specific concerns. Parents and students can request practical advice on how to extend learning at home.

Additionally, educators wishing to avail themselves from this service particularly in relation to dyslexia friendly measures are encouraged to also contact us.

This service will be available on Skype during regular school hours from Monday – Friday between 8:30 – 12:30 and 13:00 – 14:30. Kindly contact SpLD Service Malta on Skype as per attached schedule:

Should you would like to contact SpLD Service through Skype, you can install Skype by clicking on the following link: https://www.skype.com/en/get-skype/.

Please forward an email to spldservice.mede@gov.mt or call on 21234965 should you require further clarification or support.

Read Full Post »

Dear Parents

OTPC tablets provide an educational environment through which the student can access content provided by the teacher. Since the closing of schools, OTPC tablet usage has drastically increased. We are informed of great practices including tablet usage for regular communication and sharing of learning material. To enhance such usage during this period and to facilitate the work of teachers, MEDE will be opening Internet filtering on OTPC tablets as from Monday 30th March at 8am.
May we remind all parents that as for any other digital devices, parents should be aware of what their children see and hear on the Internet, who they meet, and what they share about themselves. It is important that you talk with your kids and keep an eye on their activities.
For further details on the One Tablet Per Child project visit: https://digital.edu.mt

Għeżież Ġenituri

It-tabletstal-proġett OTPC jipprovdu ambjent edukattiv li permezz tiegħu l-istudent jista’ jkollu aċċess għal-kontenut ipprovdut mill-għalliem. Minn meta ingħalqu l-iskejjel, l-użu ta’ l-OTPC tablets żdied drastikament. Aħna infurmati dwar ħafna prattiċi tajba inkluż l-użu ta’ tablets
għall-komunikazzjoni regolari u tqassim ta’ materjal tat-tagħlim. Biex jitjieb l-użu ta’ dan it-tipgħal dan il-perjodu u sabiex niffaċilitaw ix-xogħol tal-għalliema, l-MEDE se tiftaħ il-filtraġġ tal-Internet fuq l-OTPC tablets mit-Tnejn 30 ta’ Marzu fit-8am.
Nixtiequ nfakkru lill-ġenituri kollha li bħal kull apparat diġitali ieħor, il-ġenituri għandhom ikunu konxji ta’ dak li jaraw it-tfal tagħhom u jisimgħu fuq l-internet, dawk li jiltaqgħu magħhom, u x’dettalji dwarhom jaqsmu fuq l-internet. Huwa importanti li l-ġenituri jitkellmu ma’ wliedhom u jżommu għajnejhom fuq l-attivitajiet tagħhom.
Għal aktar dettalji dwar il-proġett One Tablet per Child Tablet żur: https://digital.edu.mt

Stephen Cachia
Direttur Ġenerali
Kurrikulu, Tagħlim Tul il-Ħajja u Impjegabilita’

Read Full Post »

PSCD

Subject:        PSCD

Topic :          Be Smart Online

Resources : Workbooks for each year (Year 3, 4, 5 ,6)  can be accessed on website ‘BeSmartOnline’ (use below link)

https://www.besmartonline.org.mt/resource-teachers

Parents : This is also a useful link for being safe on line:

http://www.commonsensemedia.org/

 

PSCD teachers

 

Read Full Post »

Għeżież Ġenituri /Dear Parents

Infakkrukom li f’din is-sitwazzjoni diffiċli li ninsabu fiha, hu importanti li t-tfal jibqgħu jagħmu xi xogħol akkademiku.

May we remind you that during these difficult times, it is important that your children continue to do some academic work.

Barra li hu importanti li kuljum isir ftit qari, hawn taħt għandkom issibu link għal xi xogħol tal-Ingliż li jista’ jsir id-dar.

Apart from the importance of daily reading, some written English work may be accessed from the links shown below.

Year 3 & 4

https://curriculum.gov.mt/en/digital_resources/Documents/English_Stay-at-home%20Tasks%20for%20Year%203%20and%20Year%204%202020.pdf 

Year 5 & 6

https://curriculum.gov.mt/en/digital_resources/Documents/English_Stay-at-home%20Tasks%20for%20Year%205%20and%20Year%206%202020.pdf

Read Full Post »

Older Posts »