Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Circulars’ Category

DLAP 178 – Information and Application Form

DLAP 178 – Informazzjoni u Applikazzjoni

Read Full Post »

Avviż

Għeżież Ġenituri

Nhar it-Tnejn 11 ta’ Diċembru t-tfal tal-kinder jispiċċaw skola f’11.45, filwaqt li tal-primarja jispiċċaw f’12.00.

Grazzi

N. Saliba

Read Full Post »

Read Full Post »

SPLD seminar

DLAP 169 – Invitation (ENG)

Read Full Post »

Immaġina li qed issuq tard bil-lejl, f’nofs maltempata tal-biża’. Fuq stage tal-karozza tal-linja, f’dik ix-xita u r-riħ qawwijin, tara tlieta minn nies – mara xiħa li marida tant li tidher qed tmut l-aħħar; ħabib antik tiegħek li darba salvalek ħajtek; u mara (jew raġel) li ilek toħlom li tiltaqa’ magħha għax tħobbha u taf biċ-ċert li magħha se tgħaddi għomrok kuntent u ferħan.

Il-karozza tiegħek tant hi żgħira li persuna waħda tista’ trikkeb.

Liema minn dawn ittlieta ittella’ fil-karozza tiegħek?

Din hi problema morali u etika li kienu jsaqsu f’applikazzjoni għal xogħol prestiġjuż b’salarju għoli ħafna. Aħsibha ftit sewwa…

Tista’ ttella’ x-xiħa marida gravi, għax inkella tmut u hekk tkun salvajtha.

Tista’ ttella’ lill-ħabib li tant int obbligat lejh talli salvalek ħajtek. Issa ġiek iċ-ċans li tpattilu l-ġid li għamillek.
Jekk ma trikkibx il-mara (raġel) li minnha tiddependi l-kuntentizza ta’ ħajtek kollha tista’ titlef iċ-ċans li tibni futur sabiħ.

Liema persuna ttella’ fil-karozza tiegħek?

Minn mitejn kandidat li tefgħu l-applikazzjoni, wieħed biss solva d-dilemma. Wieġeb blaktar mod sempliċi: “Kieku jien nagħti ċ-ċwievet tal-karozza lil sieħbi li salvali ħajti u ngħidlu jieħu l-anzjana marida dritt l-isptar. U jien… nibqa’ fuq l-istage nistenna tal-linja mal-maħbuba ta’ qalbi li dejjem ħlomt li nibni ħajti magħha!”

Dan eżempju ta’ xi ħadd li kapaċi jaħseb barra mill-kaxxa. X’differenza tagħmel filħajja kieku, quddiem l-għażliet diffiċli ta’ ħajjitna, noħorġu mill-mod kif kulħadd jaħseb jew kif soltu imdorrijin naħsbu u nilliberaw lil moħħna u lil qalbna biex jaraw l-affarijiet taħt dawl ġdid għal kollox.

Is-soluzzjoni bosta drabi tkun hemm quddiemna, imma nkunu wisq imwaħħlin fl-ideat stinati ta’ moħħna. Għalhekk ma narawhomx. Moħħna jkun ingħalaq f’kaxxa. Malli noħorġu minnha tintebaħ li hemm dinja meraviljuża barra l-kaxxa u dak li deher impossibbli ssibu li jista’ jkun possibbli.

Aħseb barra l-kaxxa… Emmen li hemm triq oħra differenti minn dik li qed tara bħalissa. Issogra kun differenti!

L-Għalliema tal-PSCD

Read Full Post »

Read Full Post »

Avviż

Read Full Post »

Older Posts »