Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Circulars’ Category

Avviż

Għeżież Ġenituri

Nixtiequ nfakkrukom li kull filgħodu l-bieb tal-iskola jinfetaħ fit-8.25am. F’dan il-ħin għandhom jidħlu t-tfal tal-Yr1 sa Yr6 ġol-bitħa ħalli tibda l-assembly. Fit-8.30am jibdew deħlin it-tfal tal-Kindergarten u dawn għandhom jistennew fil-foyer mal-għalliema tagħhom. Fid-8.45am il-ġenituri kollha huma mitluba li joħorġu mill-iskola ħalli tkun tista’ tibda l-assembly għat-tfal tal-kindergarten fil-foyer.

Fl-ewwel ġurnata BISS (26 ta’ Settembru) it-tfal li kienu Kinder 2 u issa se jkunu Yr1 għandhom jibqgħu fil-foyer jistennew l-għalliema tas-sena l-oħra biex jidħlu fil-klassijiet magħhom.

It-tfal li se jibdew Kinder1 kollha għandhom appuntament biex jibdew skola fl-1 jew fit-2 ta’ Ottubru. Dan tirċievuh bil-posta.

It-tfal ta’ Kinder2 kollha se jibdew fl-1 ta’ Ottubru.

Il-ħruġ għat-tfal kollha tal-kinder isir fis-2.15pm mill-foyer, filwaqt li t-tfal tal-Yr1 u Yr2 joħorġu mill-bieb tal-ġenb fis-2.20pm.

Fis-2.25pm iddoqq il-qanpiena u jibdew ħerġin it-tfal mill-Yr3 sa Yr6 mill-foyer.

Nixtiequ nfakkrukom ukoll li meta t-tfal ikunu morda għandu jintbagħat ċertifikat mediku flimkien mal-Medical Record Card iffirmata mit-tabib.

Napprezzaw ħafna l-koperazzjoni tagħkom.

Grazzi

Ms. N. Saliba

Kap tal-Iskola

Read Full Post »

Breakfast Club

Nixtieq ninforma lil dawk il-ġenituri li applikaw biex jibagħtu lil uliedhom il-breakfast club biex min se jieħu ċ-ċereali, irid iġib miegħu skutella u mgħarfa.  
 
Nixtieq ngħarrafkom ukoll li min kien jibgħat lit-tfal is-sena l-oħra u ġej din is-sena, irid jerġa’ japplika mill-ġdid.
 
Grazzi 
Ms C Mangion

Read Full Post »

Pjan ta’ Żvilupp

Għeżież Ġenituri

Bħal kull sena għal dawn l-aħħar tliet snin tistgħu taraw il-pjan ta’ żvilupp għas-sena skolastika 2018-2019 billi tagħfsu hawn.

Din is-sena ser inkunu qed niffukaw fuq tliet pjanijiet t’azzjoni prinċipali.  Dawn huma:

  1. Enhancing Learners’ Language and Literacy Skills
  2. Improving problem solving skills in Mathematics with focus on the CPA approach
  3. Enhanced collaboration and support between peers

Inħeġġukom taqrawhom biex tinfurmaw ruħkom dwar il-ħidma li tkun għaddejja fl-iskola.

Grazzi

N Saliba

Kap tal-Iskola

Read Full Post »

Avviż

Għeżież Ġenituri

Nhar it-Tlieta, 18 ta’ Settembru 2018 fis-6.30 pm ser ikun hemm laqgħa għall-ġenituri kollha tal-Primarja u tal-Kindergarten fis-Sala tal-iskola. F’din il-laqgħa tingħata informazzjoni ġenerali dwar x’inhu mistenni minnkom bħala ġenituri, policies tal-iskola u attivitajiet importanti ta’ matul is-sena.

Dħul fis-Sala minn Triq l-Iskola.

Grazzi

N Saliba

Kap tal-Iskola

Read Full Post »

1536429324110blob

Read Full Post »

Dear Friends,
 
The President’s Foundation for the Wellbeing of Society aims to identify, nurture and promote wellbeing through different activities while meeting people from all walks of life.  The Foundation will be facilitating an exciting outreach project called Vanni to reach even more individuals, communities and groups, sharing our message of wellbeing and inclusion.  Following our launch in July, this month we look forward to meet with more people in Marsalforn, Gozo.  
 
Who is Vanni?
Vanni is a road vehicle, equipped with a stage and various audio-visual and interactive tools.  Together with Vanni we will be visiting different localities in Malta and Gozo.  Vanni will emphasise the Foundation’s ethos and commitment to a bottom-up approach, by listening and interacting with various communities. 
 
Follow Vanni
vanni

Read Full Post »

A Cultural Day in Sicily 2018

GURNATA KULTURALI FI SQALLIJA 2018

Read Full Post »

Older Posts »