Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Circulars’ Category

Għeżież Ġenituri/Kustodji,

L-uffiċċju tal-Prinċipal fi ħdan il-Kulleġġ San Injazju, se jerġa’ joffri l-Walk-In Service tul ix-xhur tas-sajf. Id-dettalji ta’ dan is-servizz huma dawn:

Servizz ta’ Counselling għall-istudenti kollha li għandhom bżonnu:

Dan is-servizz se jkun qed jingħata mis-Sinjuri Deborah Attard, Fiona Fino, u Karen Decelis.

Dan is-servizz huwa mmirat għal dawk l-istudenti li matul is-sena kienu diġà qed ikellmu lill-guidance teachers jew il- Counsellors. Miftuh wkoll għal student oħrajn li jinqalgħalhom xi ħaġa matul ix-xhur tas-sajf u ghalhekk jħossu li għandhom ifittxu l-għajnuna u s-sapport.

F’dan il-każ ukoll, biex l-istudenti jirċievu dan is-servizz, iridu jċemplu fuq in-numru tat-telefown 25987500 bejn it-tmienja ta’ filgħodu u s-siegħa (8.00a.m. – 1.00p.m.) ħalli jingħataw appuntament.

Inħeġġeġ lilkom ġenituri biex tħajru ’l uliedkom jagħmlu użu sħiħ u tajjeb minn dawn is-servizzi li qed noffru għall-ġid tat-tfal kollha li huma studenti fi ħdan il-Kulleġġ San Injazju.

Insellu għalikom u nawguraw lilkom ilkoll sajf utli u ta’ mistrieħ.

Deborah Attard

 

Dear parents/guardians,

The Office of the Principal, within St.Ignatius College, will be once again offering the ‘Walk-In Service’ during the summer months. Kindly find below the details of this service:

Counselling Services for all students who require support:

This service will be rendered by Ms. Deborah Attard, Ms. Fiona Fino and Ms. Karen Decelis.

This service is aimed for students that during the year were supported by guidance teachers or one of the counsellors, and also for others whose needs arise during the summer months and therefore feel the need for help and support.

In this case, in order to make use of the service, they/you can call on 25987500 between 8.00am and 1.00pm to make an appointment.

We encourage your kind selves as parents to support your children to make full use of these services which are being offered for the benefit of all students at St. Ignatius College.

We would like to wish you a fruitful and restful summer with our best wishes.

Deborah Attard

Read Full Post »

Bejgħ ta’ Uniformi

Għeżież Ġenituri

Il-bejgħ tal-uniformi mill-iskola ser isir fit-2 t’Awissu mid-9am sas-1.00pm. Dħul minn Triq l-iskola.

Grazzi

N Saliba

Read Full Post »

Read Full Post »

Crazy Hair Day

Infakkrukom li nhar il-Ħamis ser ikollna Crazy Hair Day.  It-tfal li ser jieħdu sehem f’din l-attivita’ huma mħeġġa li jġibu €1 bħala donazzjoni għall-iskola.  M’għandniex dubju, li bħas-sena l-oħra, ser ikollna splużjoni ta’ kreattività.

Read Full Post »

Educational authorities support the health of children and educators’ through a whole school approach. As the UV index increases, it is appropriate to enhance the awareness on this subject. Excessive sun exposure can cause many different complications. Over exposure to the sun can cause sunburn and permanent damage to the skin. This can lead to the development of skin cancer. Adolescents and young children are at a greater risk of skin damage due to over exposure of the sun. Other effects of sun exposure include actinic keratosis and spots. It is also evident that it can result in wrinkles and premature ageing of the skin. One should be especially careful and adopt adequate sun protection with a UV index of 6 or higher.
Some tips for prevention recommended by the World Health Organisation include:
 Limit time in the midday sun
The sun’s UV rays are the strongest between 10 a.m. and 4 p.m. To the extent possible, limit exposure to the sun during these hours.
 Watch for the UV index
This important resource helps you plan your outdoor activities in ways that prevent overexposure to the sun’s rays. While you should always take precautions against overexposure, take special care to adopt sun safety practices when the UV Index predicts exposure levels of moderate or above.
 Use shade wisely
Seek shade when UV rays are the most intense, but keep in mind that shade structures such as trees, umbrellas or canopies do not offer complete sun protection. Remember the shadow rule: “Watch your shadow – Short shadow, seek shade!”
 Wear protective clothing
A hat with a wide brim offers good sun protection for your eyes, ears, face, and the back or your neck. Sunglasses that provide 99 to 100 percent UV-A and UV-B protection will greatly reduce eye damage from sun exposure. Tightly woven, loose fitting clothes will provide additional protection from the sun.
 Use sunscreen
Apply a broad-spectrum sunscreen of SPF 30+ liberally and re-apply every two hours, or after working, swimming, playing or exercising outdoors.
 Avoid sunlamps and tanning parlours
Sunbeds damage the skin and unprotected eyes and are best avoided
This circular is being issued in collaboration with the Office of the Superintendance of Public Health.

Read Full Post »

Għadna kemm ippubblikajna l-kalendarju ta’ Ġunju Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

Read Full Post »

Ħin tas-Sajf

Għeżież Ġenituri

Minn nhar it-Tnejn 3 ta’ Ġunju nibdew in-nofstanhari.  Dan ifisser li l-iskola tibda fit-8.15am.  Il-qanpiena ddoqq fit-8.10 u jinfetħu l-bibien biex it-tfal jinġabru ġol-bitħa.  It-tfal tal-kinder jidħlu fil-foyer sat-8.30am u jingħalqu l-bibien. L-iskola tispiċċa f’11.45 għat-tfal tal-kinder u f’12.00 għat-tfal tal-primarja.

Grazzi tal-koperazzjoni tagħkom.

N. Saliba

Read Full Post »

Older Posts »