Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Circulars’ Category

Sit tal-MEDE

Għeżież Ġenituri

Nixtieq niġbdilkom l-attenzjoni li s-sit tal-MEDE l-ġdid huwa nextyear.edu.mt.

Nixtieq ukoll nawguralkom is-Sajf it-tajjeb f’isem l-istaff kollu tal-iskola Primarja tas-Siġġiewi.

Grazzi

N. Saliba

Read Full Post »

To access the school calendar for scholastic year 2018-19 please click here: School Calendar 2018-19

Read Full Post »

Għeżież Ġenituri / Kustodji,

Matul il-vaganzi tas-sajf, il-Kulleġġ San Injazju se jkompli joffri s-servizz tal-Counselling Team għall-istudenti tal-kulleġġ.

Dan is-servizz ser jingħata mill-Principal Counsellor tal-Kulleġġ, Ms S. Micallef Marmara’, Ms. J. Farrugia (Counsellor), Ms. Karen Decelis (Counselling trainee) u Ms. F. Fino (Counselling trainee). Dan is-servizz ser jibda jingħata fiċ-Ċentru Amministrattiv tal-Kulleġġ San Injazju li qiegħed fi Pjazza Federico Maempel, Ħal Qormi. Dan is-servizz jingħata bejn 8.00am u 12.30pm. Min jixtieq jagħmel appuntament għandu jċempel fuq in-numru 25987508.

Dejjem Tagħkom,

Ms. Maria Pace

Il-Prinċipal tal-Kulleġġ San Injazju

Read Full Post »

Għadna kemm ippubblikajna l-Kalendarju ta’ Ġunju. Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

Read Full Post »

Għeżież Ġenituri

Nixtiequ nfakkrukom li minn nhar il-Ġimgħa 1 ta’ Ġunju l-iskola tibda fit-8.15 u tispiċċa f’12.00 għat-tfal tal-primarja kollha.

It-tfal tal-kinder jidħlu sat-8.30am u jingħalaq il-bieb.  F’11.45am jibdew ħerġin it-tfal tal-kinder biex f’12.00 joħorġu tal-primarja.

Grazzi

N Saliba

Read Full Post »

APPLIKAZZJONIJIET Skola Sajf XjenzaManija
EtàMinn 8 snin magħluqa u mhux ikbar minn 12-il sena u 11-il xahar magħluqa sat-2 ta’ Lulju 2018. Applikazzjonijiet għal tfal li huma iżgħar jew akbar mhux se jkunu aċċettati.
Perjodu: 6 ġimgħat mit-2 ta’ Lulju sa l-10 ta’ Awwissu
Dawk interessanti għandhom japplikaw kif ġej:
It-Tnejn 28 sal-Erbgħa 30 ta’ Mejju – Ser jiġu aċċettati BISS applikanti mill-Kottonera, iġifieri Isla, Bormla u Birgu. Postijiet huma limitati. Ser jiġu aċċettati massimu ta’ 40. 
Il-Ħamis 31 ta’ Mejju sal-Ġimgħa l-1 ta’ Ġunju – Ser jiġu aċċettati applikanti mill-kumplament tal-lokalitajiet biex jimlew il-kumplament tal-postijiet offruti. Postijiet huma limitati. Ser jiġu aċċettati massimu ta’ 20.
Ġenituri/gwardjani għandhom igibu magħhom il-karta tal-identità tagħhom u ċċertifikat tat-twelid tat-tfal li jkunu se jattendu. Mhux se jkunu aċċettati applikazzjonijiet mingħajr dawn id-dokumenti.
Ħlas: Parteċipanti mill-Kottonera – 100 (sussidjat)
          Parteċipanti minn barra l-Kottonera – €200           
Formula tal-applikazzjoni mehmuża.

Read Full Post »

May 2018 Mark ChurchMejju 2018 Mark Church

Read Full Post »

Older Posts »