Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Circulars’ Category

Nhar it-Tnejn ser inkunu qed nibaghtu f’liema klassi ser ikunu t-tfal.
On Monday we will be sending you the class your child is in.
N Saliba

Read Full Post »

Dawn huma l-ġranet meta se jibdew l-iskola l-istudenti.

This is the staggered table showing the first day of school for students

 

Read Full Post »

Contact Information

Għeżież Ġenituri
Jekk ikollkom bżonn tikkuntattjaw l-iskola tistgħu tagħmlu dan billi ċċemplu fuq 25987630 jew tibagħtu ittre fuq sic.siggiewi.pr@ilearn.edu.mt
Għall-mistoqsijiet dwar l-edukazzjoni ta’ uliedkom tistgħu tikkuntattjaw lill-Assistenti Kapijiet direttament kif jidher hawn taħt:
Yr6, Yr5 – Ms. Abela – sandra.abela@ilearn.edu.mt
Yr3, Yr4 – Mr. Peresso – randolph.peresso@ilearn.edu.mt
Yr2, Yr1 – Mr. Caruana – antonio.caruana@ilearn.edu.mt
Kinder 1 & 2 – Ms. Mizzi – iren.mizzi@ilearn.edu.mt
 
Grazzi
N. Saliba
Dear Parents
Should you wish to contact the school you are welcome to do so by phone on 25987630 or by email – sic.siggiewi.pr@ilearn.edu.mt
 
For questions regarding your child’s education you can send an email directly to the Assistant Head in charge of that particular year group as follows:
Yr6, Yr5 – Ms. Abela– sandra.abela@ilearn.edu.mt
Yr3, Yr4 – Mr. Peresso– randolph.peresso@ilearn.edu.mt
Yr2, Yr1 – Mr. Caruana– antonio.caruana@ilearn.edu.mt
Kinder 1 & 2 – Ms. Mizzi– iren.mizzi@ilearn.edu.mt
 
Regards
N. Saliba

Read Full Post »

Linji Gwida Għall-Ġenituri

Agħfas fuq dan il-link biex taqra l-linji gwida għall-ġenituri:

Simple Guidelines to Parents MLT

Please access this list to read the guidelines for parents:

Simple Guidelines to Parents ENG

 

Read Full Post »

Read Full Post »

Sena Skolastika 2020/2021

( An English version of this circular can be read further down)

Għeżież Ġenituri

Is-sena skolastika 2020/2021 dalwaqt tibda.  Aħna ninsabu lkoll ħerqana biex nerġgħu naraw l-istudenti l-iskola.  Din ser tkun sena skolastika b’differenza minħabba ċ-ċirkostanzi li għaddejjin minnhom bħalissa.  Għalhekk nitlobkom li tieħdu nota ta’ dawn il-punti li ġejjin.

 • Id-dħul fl-iskola ser jibda jkun maqsum f’ħinijiet differenti biex jiġu evitati folol f’ħin wieħed. Aktar dettalji dwar dan ser ngħadduhom fil-jiem li ġejjin.
 • Il-ħruġ ukoll ser ikun f’ħinijiet differenti.
 • Id-dħul ser isir minn żewġ entraturi. Il-bieb li jagħti għal Triq l-Iskola u l-bieb li jagħti għal Triq Ħal Niklusi.   Dettalji dwar liema gruppi ser jużaw liema bieb bħala entratura ser jingħataw fil-jiem li ġejjin.
 • Il-ġenituri huma mitluba li jiċċekjaw it-temperatura tat-tfal qabel jiġu l-iskola. Tfal b’temperatura ta’ 37.2°c jew aktar għandhom jibqgħu d-dar.   Tfal morda bis-sogħla, uġiegħ ta’ ras, uġiegħ ta’ żaqq, uġiegħ fil-griżmejn, eċċ għandhom jibqgħu d-dar.   Tfal li jirritornaw l-iskola, iridu jġibu ċertifikat mediku li huma tajbin biex jattendu l-iskola.
 • Ser tkun qed tittieħed it-temperatura tal-istudenti kollha u kull min jidħol fl-iskola.
 • Ġenituri mhux ser jitħallew jidħlu fl-iskola. Kull komunikazzjoni bejn il-ġenituri u l-għalliema/LSEs ser tkun permezz tat-telefon jew emails.   Nitolbukom biex ma tibagħtux noti lill-għalliema.
 • Il-laqgħat tal-ġenituri li jsiru fil-bidu tas-sena skolastika ser isiru permezz tal-MS Teams. Aktar dettalji dwar dati u ħinijiet tal-laqgħat ser ngħadduhom fil-jiem li ġejjin.
 • It-tfal kollha minn tliet snin ‘il fuq huma mitluba li jilbsu maskra jew visor f’kull ħin li jkunu barra mill-klassi. Huwa importanti li t-tfal ikunu jafu kif jilbsu u jneħħu l-maskri waħedhom.   Il-maskri għandhom ikunu labelled.
 • L-oġġetti li jġibu t-tfal magħhom l-iskola għandhom ikunu labelled kollha. Mhux ser jitħalla li jsir self ta’ affarijiet.   Importanti li t-tfal ma jġibux affarijiet bla bżonn magħhom l-iskola.
 • Importanti li t-tfal iġibu hand santizer, alcohol wipes u tissues.
 • F’għeluq snin it-tfal mhux permess li jġibu kejk. Huma aċċettati biss muffins jew sponges li jkunu f’wrappers separati.
 • Importanti ħafna li l-uniformijiet jinħaslu ta’ spiss u li kulħadd iżomm iġene tajba.
 • Din is-sena mhux ser ikun hemm assemblies fil-bitħa u ħruġ barra mill-iskola.

Dan kollu ser ikun qed isir sabiex l-iskola tkun post sikur għall-istudenti u l-istaff tal-iskola kollha. Infakkrukom sabiex tkomplu ssegwu l-website tal-iskola għaliex inkunu qed intellgħu informazzjoni importanti għalikom.

 

Grazzi

N Saliba

Kap tal-Iskola

 

Dear parents/ guardians,

The scholastic year 2020 – 2021 is about to start. We are looking forward to welcoming our students to school. This scholastic year is going to be different due to the circumstances we find ourselves in. On account of this, I would like you to take note of the following points.

 • Arrival in school will be staggered at different times so as to avoid large number of persons entering the school premises at the same time. More details will be communicated to you in the coming days.
 • School dismissal will also be staggered.
 • Students will be entering school from two different entrances – the entrance leading to Triq l-Iskola and Triq Hal Niklusi. Details about which class bubble will be using which entrance will be communicated to you shortly.
 • Parents are obliged to take their children’s temperature before coming to school. Anyone with a temperature of 37.2°C or higher will not be allowed in the school premises. Children showing signs of illness or any related symptoms such as coughing, headache, tummy ache, sore throat etc, are to stay at home. Students will need to present a medical certificate stating that they are fit to attend school upon their return.
 • The temperature of all the members of the school community will be taken upon entering the school premises. Parents will not be allowed on the school premises. Communication will be through telephone calls or emails. Do not send any notes with the children.
 • The parents’ meetings, which are usually held at the beginning of the scholastic year will be held via MS Teams. Details about dates and times will be given in due course.
 • Children over 3 years are obliged to wear a face mask or visor each time they go out of class. It is of utmost importance that all children know how to put on and how to take off the mask independently. Masks are to be labelled for easy identification.
 • Each and every item brought to school by the students is to be labelled. Children won’t be allowed to borrow or lend any items. Children are encouraged to bring only the essential school items.
 • It is of utmost importance that children bring with them a hand sanitizer, alcohol wipes and tissues.
 • No cakes are allowed to school on the children’s birthdays. Children are encouraged to bring separately wrapped muffins or cake sponges.
 • It is highly important that school uniforms are regularly washed, and proper hygiene is kept.
 • There will be no assemblies held on the school premises and no educational outings during this scholastic year.

These measures are being taken so as to keep the school premises safe for all the school’s community members. We encourage you to keep following the school’s website for any important updates.

Thank You

Ms N. Saliba

Head of School

Read Full Post »

Għeżież Ġenituri tas-sitt sena
Nhar l-Erbgħa 9 ta’ Settembru l-għalliema u l-LSEs tas-sitt sena jixtiequ jiltaqgħu mat-tfal tas-sitt sena ħalli jagħtuhom il-ktieb li kien ser jingħata waqt il-farewell bħala tifkira.  L-għalliema u l-LSEs ser ikunu ħdejn l-entratura tal-Yr1 minn Triq Ħal Niklusi, bejn id-9.00am u 10.30am.
Grazzi
N Saliba

Read Full Post »

Avviż

L-istationery lists tal-klassijiet tal-primarja ser tkunu qed tirċevuhom bil-posta din il-ġimgħa. Il-listi tal-kinder ser tirċevuhom bil-posta aktar tard f’Settembru.

You will be receiving the stationery lists for the primary classes by post this week. The kinder lists will be sent by post later on in September.

N Saliba

Kap tal-Iskola/ Head of School

Read Full Post »

Għeżież ġenituri
B’ dispjaċir kbir l-attivita’ tal-farewell tal-yr6 ser titħassar minħabba l-miżuri ġodda li tħabbru lbieraħ mill-Ministru tas-Saħħa.
Grazzi
N Saliba

Read Full Post »

We would like to thank those of you, who have taken time to contribute to this study. We are happy with the responses that are coming in especially when considering the fact that students are on summer holidays. However we are still halfway through to reach our target. So if you have not already done so, please read the following and participate in this study. Thank you.

For the attention of students in yr4, yr5 and yr6

We encourage students to participate in this study which seeks to examine the wellbeing and resilience of students in Years 4-6 during lock-down. The aim is to identify what helped children and young people to cope and be resilient during the COVID-19 with recommendations on how schools and families may support children in similar circumstances in the future.

The research will use a quantitative approach where Year 4-6 students will be invited to participate in a 10-15 minute anonymous online questionnaire. The questionnaire will contain questions about experiences of wellbeing, resilience, self-concept and general questions about their experiences while in lockdown.

For more details and the link to the questionnaire please see this file : Info sheet Parents Primary (1)

Read Full Post »

Older Posts »