Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Circulars’ Category

Lill-Kapijiet tal-Iskejjel tal-Istat
To Heads of Schools in State Schools
Mingħand: Direttur Ġenerali (Servizzi Edukattivi)
From: Director General (Educational Services)
Suġġett: Ilbies ta’ msielet u aċċessorji ta’ titqib simili
Wearing of earrings and similar piercing accessories
___________________________________________________________________________
Din iċ-Ċirkolari għandha titressaq għall-attenzjoni tal-ġenituri:
This Circular is to be brought to parents’ attention:

Fid-dawl tar-reazzjoni li kien hemm, il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol sema’ lill-edukaturi, ’il-ġenituri u ’l-istudenti fuq is-sitwazzjoni tal-ilbies tal-imsielet.
Keeping in mind the reaction generated by this direction, the Ministry for Education and Employmenttook feedback from educators, parents and learners regarding wearing of earrings.

Minħabba li nemmnu li din is-sitwazzjoni ġġib magħha issues ta’ saħħa u sigurtà, u fil-fatt f’numru t’attivitajiet sportivi madwar id-dinja l-imsielet mhux permessibli propju minħabba l-periklu li jġibu magħhom, qiegħed jiġi ssuġġerit li l-istudenti jistgħu jilbsu par imsielet buttun żgħir, waħda f’kull widna, dejjem jekk ma jkunx ta’ xkiel għas-saħħa u s-siġurtà tagħhom u t’oħrajn madwarhom.
Since we believe that this situation is related to health and safety circumstances and in fact a number of sports activities around the world, do not allow athletes to wear earrings, it is being suggested that learners may wear a pair of small studs, one on each ear, as long as wearing them will not cause any health and safety issues to the learners or persons around them.

Grazzi tal-koperazzjoni.
Thanks for your cooperation.

Is-Sa Maria Mc Namara
Direttur Ġenerali
Servizzi Edukattivi
Ms Maria Mc Namara
Director General
Educational Services

Read Full Post »

Lill-Ġenituri/Kustodji Legali tal-istudenti fl-Iskejjel tal-Istat
To Parents/Legal Guardians of students in State schools
Mingħand: Direttur Ġenerali (Servizzi Edukattivi)
From: Director General (Educational Services)
Suġġett: Ilbies ta’ msielet u aċċessorji ta’ titqib simili
Subject: Wearing of earrings and similar piercing accessories

Ġentilment, nixtieqkom tinnutaw li minn din is-sena skolastika (2019 – 20) ‘il quddiem, l-istudenti kollha, bniet u subien, huma mitluba li ma jilbsu l-ebda tip ta’ msielet. Dan qiegħed jintalab għas-saħħa u s-siġurtà ta’ wliedkom.
Kindly note that from this scholastic year (2019 -20) onwards, all students, female or male, are requested not to wear earrings or any piercings whatsoever. This is being requested for health and safety reasons.

Is-Sa Maria Mc Namara
Direttur Ġenerali
Servizzi Edukattivi

Ms Maria Mc Namara
Director General
Education Services

Read Full Post »

Avviż

Avviż
L-istudenti kollha jistgħu jibdew jiġu bit-tracksuit jew l-uniformi tax- Xitwa minn din il-ġimgħa.
Notice
All students can come to school wearing the tracksuit or Winter uniform as from this week.
Ms N. Saliba

Read Full Post »

Il-Kalendarju ta’ Ottubru

Għadna kemm ippubblikajna l-kalendarju ta’ Ottubru Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

Ms N. Saliba

Read Full Post »

Fid-9 t’Ottubru 2019 it-tfal għandhom ġurnata skola normali bħas-soltu. Minflok, il-laqgħa għall-għalliema ser issir fl-4 ta’ Diċembru.  Dakinhar it-tfal KOLLHA ma jkollhomx skola.
 
Fil-31 ta’ Jannar 2020 it-tfal għandhom ġurnata skola normali bħas-soltu. Minflok, ser issir laqgħa għall-KGEs fit-13 ta’ Frar. Dakinhar it-tfal tal-kindergarten BISS ma jkollhomx skola.
 
Grazzi
N Saliba
Nota: Tistgħu issibu kalendarju aġġornat għas-sena sħiħa fil -paġna tal-Kalendarju

Read Full Post »

Animal Awareness Day

Nhar il-Ġimgħa 4 t’Ottubru se niċċelebraw Animal Awareness Day permezz ta’ special assembly fejn it-tfal tal-primarja jistgħu jġibu l-pet tagħhom l-iskola u jsir it-tberik tal-annimali .  Il-ġenituri huma mistiedna għal din l-attivita’. Hu importanti li wara t-tberik l-annimali kollha joħorġu mill-iskola biex it-tfal jidħlu fil-klassijiet u jsiru l-lezzjonijiet.

Grazzi

N Saliba

Read Full Post »

Għadna kemm ippubblikajna l-kalendarju ta’ Settembru Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

Ms N. Saliba

Read Full Post »

Older Posts »