Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Circulars’ Category

Għeżież Ġenituri

Dear parents

Nixtiequ ninfurmawkom li se ssir laqgħa ta’ informazzjoni bi tħejjija għall-Benchmark ta’ tmiem il-Primarja 2020.

We would like to inform you that there will be an information meeting  about the end of Primary Benchmark exams 2020.

Data : 10 ta’ Marzu 2020

Date: 10th March 2020

Ħin : 6:00pm – 7:30pm

Time : 6:00pm – 7:30pm

Post : Kulleġġ San Injazju, Skola Primarja Siġġiewi (dħul minn Triq l-Iskola)

Venue: St Ignatius College, Siġġiewi Primary School (entrance from School Street)

Il-preżenza tagħkom hi ferm apprezzata.

Your presence is highly appreciated.

Ms Maria Pace

College Principal

Read Full Post »

Avviż Importanti

Il-ġenituri huma mitluba jieħdu nota ta’ dan it-tibdil fil-kalendarju tal-iskola.

26 ta’ Frar 2020 – Vaganza tal-Karnival miżjuda skont miżura mħabbra fl-aħħar baġit.

20 ta’ Marzu 2020 – L-istudenti se jkollhom skola normali minħabba li t-taħriġ skedat ġie pospost.

Parents are kindly asked to take note of these changes in the school calendar.

26th February 2020 is an added carnival school holiday as per budget measure.

20th March 2020 will be a normal school day as training for staff has been postponed.

N. Saliba

Read Full Post »

Sports Day Programme

SPORTS DAY                  VENUE:  TA’ QALI BASKETBALL PAVILION

DATE:  17th January 2020

  • Parents are invited to attend this event.
  • Please note that high heels are not allowed. Please wear slippers.

Ms N Saliba

Head of School

Read Full Post »

Influenza Season

Parents are encouraged to read circular issued by Office of the Superintendent of Public Health by clicking on the link below.

Il-ġenituri huma mħeġġa jaqraw iċ-ċirkulari maħruġa mis-Superintendent tas-Saħħa Pubblika billi jagħfsu fuq il-link li tidher hawn taħt.

Flu Circular to parents – MLT ENG 2019

Read Full Post »

Il-Kalendarju ta’ Jannar

Għadna kemm ippubblikajna l-kalendarju ta’ Jannar Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

We have just published the January Calendar. You can access it in the calendar page.

Ms N. Saliba

Read Full Post »

Nixtiequ ninfurmaw lill-ġenituri kollha li nhar il-Ħamis l-iskola tispiċċa fis-2.15 għat-tfal tal-kinder u fis-2.30 għat-tfal tal-primarja.  Minkejja li aħna nħeġġukom tħallu lit-tfal l-iskola sal-aħħar, għal dawk li minħabba xi raġuni jkollhom bżonn jieħdu lit-tfal qabel, huwa importanti li dan isir wara l-kunċert tal-Milied. Huwa importanti wkoll li t-tfal jinġabru minn ħdejn l-uffiċċju tas-segretarja u l-ġenituri jiffirmaw fuq il-ktieb apposta għal min joħroġ mill-iskola qabel il-ħin normali.
Nitolbukom biex ma jkunx hemm ġenituri fil-kuruturi la waqt il-kunċert u lanqas wara li jispiċċa l-kunċert.
Nixtiequ nfakkrukom li huwa importanti li ġġibu l-biljett li qassamna (2 biljetti lil kull familja, wieħed għal missier u ieħor għall-omm) biex tidħlu fis-sala għall-kunċert tal-Milied.
Grazzi
N Saliba

Read Full Post »

Għeżież Ġenituri

Nixtiequ nfakkrukom li nhar il-Ġimgħa 20 ta’ Diċembru fl-iskola jkun hemm il-purċissjoni bil-Bambin u wara l-party tat-tfal li jispiċċa f’11.45 għat-tfal tal-kinder, filwaqt li l-party għat-tfal tal-primarja jispiċċa f’12.00.  Wara l-party it-tfal jinżlu mal-għalliema fil-foyer u joħorġu klassi, klassi bħas-soltu.

F’isem l-istaff kollu tal-iskola Primarja Siġġiewi, nixtieq nawguralkom Milied Ħieni u s-sena t-tajba lilkom u lill-familji tagħkom.

Grazzi

Ms N. Saliba

Read Full Post »

Older Posts »