Feeds:
Posts
Comments

Għeżież Ġenituri/Kustodji,

L-uffiċċju tal-Prinċipal fi ħdan il-Kulleġġ San Injazju, se jerġa’ joffri l-Walk-In Service tul ix-xhur tas-sajf. Id-dettalji ta’ dan is-servizz huma dawn:

Servizz ta’ Counselling għall-istudenti kollha li għandhom bżonnu:

Dan is-servizz se jkun qed jingħata mis-Sinjuri Deborah Attard, Fiona Fino, u Karen Decelis.

Dan is-servizz huwa mmirat għal dawk l-istudenti li matul is-sena kienu diġà qed ikellmu lill-guidance teachers jew il- Counsellors. Miftuh wkoll għal student oħrajn li jinqalgħalhom xi ħaġa matul ix-xhur tas-sajf u ghalhekk jħossu li għandhom ifittxu l-għajnuna u s-sapport.

F’dan il-każ ukoll, biex l-istudenti jirċievu dan is-servizz, iridu jċemplu fuq in-numru tat-telefown 25987500 bejn it-tmienja ta’ filgħodu u s-siegħa (8.00a.m. – 1.00p.m.) ħalli jingħataw appuntament.

Inħeġġeġ lilkom ġenituri biex tħajru ’l uliedkom jagħmlu użu sħiħ u tajjeb minn dawn is-servizzi li qed noffru għall-ġid tat-tfal kollha li huma studenti fi ħdan il-Kulleġġ San Injazju.

Insellu għalikom u nawguraw lilkom ilkoll sajf utli u ta’ mistrieħ.

Deborah Attard

 

Dear parents/guardians,

The Office of the Principal, within St.Ignatius College, will be once again offering the ‘Walk-In Service’ during the summer months. Kindly find below the details of this service:

Counselling Services for all students who require support:

This service will be rendered by Ms. Deborah Attard, Ms. Fiona Fino and Ms. Karen Decelis.

This service is aimed for students that during the year were supported by guidance teachers or one of the counsellors, and also for others whose needs arise during the summer months and therefore feel the need for help and support.

In this case, in order to make use of the service, they/you can call on 25987500 between 8.00am and 1.00pm to make an appointment.

We encourage your kind selves as parents to support your children to make full use of these services which are being offered for the benefit of all students at St. Ignatius College.

We would like to wish you a fruitful and restful summer with our best wishes.

Deborah Attard

Jekk tagħfsu fuq il-links li jidhru hawn taħt, għandkom issibu aktar informazzjoni dwar l-unformi tal-iskola għas-snin li ġejjin.

St Ignatius College uniform circular – eng. version

St Ignatius College uniform circular – mlt version

School calendar for 2019-2020 can be viewed by clicking on the below link

calendar-19-20

 

Uniformi

·        Sena Skolastika 2019/2020

Il-Ministeru qiegħed jinforma lill-iskejjel u lill-ġenituri li għas-sena skolastika li jmiss 2019-2020 ser tinżamm l-uniformi preżenti, waqt li l-ġenituri ser ikunu jistgħu jibagħtu lil uliedhom bit-tracksuit, inkluż poloshirt, t-shirt, shorts, beritta u ġakketta għax-xitwa tal-uniformi attwali.

·        Sena Skolastika 2020/2021

It-tracksuit il-ġdida, inkluż poloshirt, t-shirt, shorts, beritta u ġakketta għax-xitwa ser tkun qed tidħol fil-Kindergarten 1, Year 1, Year 7 u Year 9 mis-sena skolastika 2020-2021.

·        Sena Skolastika 2021/2022

Kull student jattendi l-iskola bit-tracksuit il-ġdida , inkluż poloshirt, t-shirt, shorts, beritta u ġakketta għax-xitwa. Eċċeżżjoni tista’ tiġi kkunsidrata għall-studenti ta’ year 11.

Exhibition

Għeżież Ġenituri

Il-bejgħ tal-uniformi mill-iskola ser isir fit-2 t’Awissu mid-9am sas-1.00pm. Dħul minn Triq l-iskola.

Grazzi

N Saliba