Feeds:
Posts
Comments

Is-sena skolastika 2014-5 issa spiċċat.

Nixtiequ nirringrazzjawkom tal-koperazzjoni kontinwa tagħkom.

Aktar kmieni tlabnikom timlew kwestjonarju dwar l-iskola.

Grazzi talli għoġobkom twieġbu f’numru tant kbir (aktar minn 230 familja).

Qed intellgħu ir-riżultat sabiex kulħadd ikun jaf x’kien ir-rispons ġenerali. Tista’ tara r-riżultat f’forma ta’ numri, persentaġġi jew graphs.

Jidher biċ-ċar kemm intom tapprezzaw il-ħidma li ssir minn kulħadd.

Mingħajr l-għajnuna tagħkom dawn ir-riżultati ma jkunux possibbli.

Grazzi mill-qalb u nixtiqilkom is-sajf it-tajjeb.

P Decelis
Kap tal-iskola

Huwa fatt magħruf li fis-sajf ħafna tfal u studenti, l-aktar dawk li jgħixu f’ambjenti soċjoekonomiċi mwiegħra, jinsew jew ma jibqgħux iħaddmu xi ħiliet u kisbiet mit-tagħlim li jkunu akkwistaw tul is-sena skolastika. Ir-riċerka turi li l-qari jista’ jgħin lill-istudenti jżommu u jibqgħu jinqdew bil- ħiliet u l-kisbiet mit-tagħlim li jkunu kisbu matul is-sena. Għal dan il-għan, dan is-sajf, il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol qiegħed iniedi l-kampanja Aqra fis-Sajf biex iħeġġeġ lill-istudenti kollha jaqraw kemm jifilħu. Din il-kampanja qiegħda ssir bi sħab bejn l-Aġenzija Nazzjonali tal- Litteriżmu, il-Fondazzjoni tas-Servizzi Edukattivi, l-entità Libreriji Maltin u d-Direttorati tal- Edukazzjoni.

Biex il-kampanja tkun suċċess, l-istudenti jrid ikollhom il-kotba f’idejhom jew ikollhom aċċess għall-kotba. Għaldaqstant saru l-arranġamenti meħtieġa biex fis-sajf xi libreriji pubbliċi u tal-iskejjel iżidu l-ħinijiet tal-ftuħ tagħhom. Se jsiru wkoll attivitajiet ta’ qari għall-gost għat-tfal u l-ġenituri/kustodji tagħhom waqt Skolasajf u fil-libreriji bis-sehem tal-programmi tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, Aqra Miegħi/Read with Me, Seħer l-Istejjer/The Magic of Stories u L- Ambaxxaturi tal-Qari.

Ir-riċerka turi li:

 • L-istudenti li jaqraw fis-sajf imorru aħjar fl-iskola.
 • L-istudenti li ma jaqrawx fis-sajf jitilfu l-benefiċċji ta’ daqs xahrejn tagħlim li jkunu ħadu mill-

  iskola.

 • L-istudenti li jieħdu gost jaqraw imorru aħjar fl-iskola minn dawk li ma jiħdux.
 • L-istudenti li jagħżlu huma x’kotba jaqraw, jaqraw ħafna aktar kotba minn sħabhom.
 • Huwa rrakkomandat li t-tfal u l-istudenti jaqraw tal-anqas 5 kotba fis-sajf.
 • L-istudenti li tul is-snin tal-edukazzjoni primarja tagħhom ma jmissux ktieb bi jdejhom fis-sajf,

  sal-aħħar tal-primarja jaqgħu lura b’sentejn fit-tagħlim ħdejn sħabhom li jaqraw.

  Fid-dawl ta’ dan kollu nistiednu lill-iskejjel u l-edukaturi biex jgħaddu dawn il-linji gwida lill- ġenituri/kustodji tat-tfal u l-istudenti.

Il-Kampanja Aqra fis-Sajf Linji gwida għall-ġenituri/kustodji tal-istudenti biex jiżdied il-qari fis-sajf:

 • Isħqu ma’ wliedkom kemm hu importanti li fis-sajf jaqraw.
 • Tkellmu fuq il-qari bħala attività ta’ gost.
 • Lit-tfal agħtuhom lista ta’ kotba tal-qari xierqa għalihom.
 • Waqt il-ġurnata għandu jkun hemm ħin li fih it-tfal ma jkunux jistgħu jilagħbu logħob diġitali

  u/jew jaraw it-televiżjoni ħalli hekk jitħajru jaqraw.

 • Uru lil uliedkom kif għandhom jaqraw billi fost oħrajn taqrawlhom.
 • Ħudu lil uliedkom għal xi programm tal-qari għall-gost li se jsiru waqt Skolasajf jew fil-libreriji

  pubbliċi.

 • Ħudu regolarment lil uliedkom f’xi librerija pubblika u ħeġġuhom jissellfu l-kotba.
 • Saqsu lil uliedkom u ddiskutu magħhom il-kotba li jkunu qraw.
 • Aqraw il-kotba lil u/jew ma’ wliedkom.
 • Isimgħu lil uliedkom jaqrawlkom il-kotba jew jirrakkontawhomlkom.
 • Araw liema hu l-awtur jew serje ta’ kotba għal qalb uliedkom u aqrawhom kollha.
 • Intom u tivvjaġġaw jew issiefru, isimgħu ktieb jew stejjer jinqraw fuq diska kompatta, ipod,

  tablet, radju, eċċ.

 • L-għażla tal-kotba li jkunu se jaqraw it-tfal/l-istudenti għandha ssir minnhom stess.
 • Fid-djar għandu jkun hemm materjal bħal kotba u rivisti xierqa li t-tfal jistgħu jaqraw.

  Hawn taħt għandkom issibu listi ta’ kotba bil-Malti tajbin għat-tfal u l-istudenti li l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu tissuġġerixxi lill-ġenituri/kustodji, il-qraba u l-edukaturi.

  Se jkunu qegħdin jitilgħu aġġornamenti fuq il-kampanja Aqra fis-Sajf fil-paġna tal-facebook: https://www.facebook.com/pages/Aqra-fis- Sajf/837027316364775?skip_nax_wizard=true&ref_type=pages_you_admin

  Grazzi tal-kollaborazzjoni,

  Gaetano Bugeja
  Direttur,

  Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu

 • DCM 146 – Lista Addizzjonali 2015
 • DCM 146 – Lista ta’ Kotba tal-Malti approvata 11-16-il sena 2015
 • DCM 146 – Lista ta’ Kotba tal-Qari Supplimentar 2014

Għal iżjed dettalji araw hawn: DCM 143 – Esperjenza ta’ Kitba tal-Malta Writing Programme

Nixtiequ ninfurmawkom li l-Medical Certificate Record Card (MCRC) għandha tinżamm għandkom sabiex titkompla tintuża matul is-sena skolastika li ġejja (2015 – 2016) sakemm timtela.

Grazzi tal-koperazzjoni tagħkom.

Mr P Decelis

Kap tal-Iskola

Nixtieq nirringrazzja mill-qalb lil dawk kollha li urew l-apprezzament tagħhom għall-ħidma li għamilt matul dawn l-aħħar ħdax-il sena ġewwa l-iskola tas-Siġġiewi.

Grazzi tas-sorpriża li tajtuni u għall-prezenza ta’ ħafna minnkom dalgħodu.Kien ġest verament sabiħ.  Grazzi wkoll tar-rigal  sabiħ li se ngħożż; u nibqa nżomm b’tifkira ta’ kemm ħdimna flimkien għall-ġid tat-tfal tagħna.

Grazzi tmur fost l-oħrajn għall-ġenituri tal-Kunsill li matul is-snin ħadmu magħna u għal dawk preżenti, cioe’ Diana, Annabelle u Simon. Grazzi wkoll lill-helpers li tant taw ħin lill-iskola u lill-ġenituri kollha tal-koperazzjoni.

Ms Camilleri, l-assistent Kap, xtaqet turi wkoll l-apprezzament tagħha għar-rigal li tajtuha fi  tmiem il-karriera tagħha ta’ edukatriċi.

Grazzi.

Patrick Decelis
(Kap tal-iskola)

This slideshow requires JavaScript.

fun fact 28 quote of the week 28

Għal informazzjoni dwar bejgħ tal-uniformijiet tat-tfal tal-Kulleġġ San Injazju għafsu hawn: Uniformijiet tal-Istudenti

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 458 other followers