Feeds:
Posts
Comments

Pantomima tal-Milied

Poster (1)

christmas village

Kulħadd ġieli qara jew sama’ b’xi ħrafa tas-sħarijiet. L-aħwa Grimm kitbu għadd kbir minnhom. Iżda qatt immaġinajtu x’jiġri kieku dawn il-ħrejjef kellhom jitħawdu? Hekk proprju ġara fil-proġett Erasmus + li  ħadmu fuqu t-tfal, li s-sena li għaddiet kienu fil-ħames sena. Huma kellhom l-opportunità jaħdmu id f’id ma’ Trevor Żahra, awtur rinomat, biex jiktbu djalogu bejn karattri minn ħrejjef differenti. Fl-aħħar tal-proċess, intgħażlet kitba waħda, liema kitba din is-sena ġiet irrekordjata f’forma ta’ Puppet Show. Fi kliem Francesco Giorgino, Jayden Borg u Aidan Grima, t-tlett itfal magħżula, din kienet esperjenza tassew sabiħa u jħossuhom kburin b’ din l-opportunità u bix-xogħol finali.

Waqt li nittamaw li din l-esperjenza tħalli ħafna frott u tkompli tiżviluppa l-immaginazzjoni tat-tfal, nieħdu l-opportunità nirringrazzjaw lil:

Trevor Zahra, tal-għajnuna u l-ħidma sfiqa tiegħu tul il-proġett

Agnes Mifsud u Grace Falzon, tal-ħjata tal-kostumi tal-pupazzi

Ms Ciappara u Ms Baldacchino, għalliema, li s-sena li għaddiet kienu jgħallmu l-5 sena u li taw bidu lil dan il-proġett

Ms Priscilla Vella, tal-għajnuna u l-kollaborazzjoni tagħha fil-ħidma tal-pupazzi

Ms Abela tal-props

Mr Peresso tal-filming u l-editing

Ms Claudine tal-editing

Fl-aħħar u mhux l-inqas, ma jonqosx nirringrazzjaw ukoll lit-tliet studenti – Francesco, Jayden u Aidan tal-entużjażmu u l-impenn tagħhom tul il-proġett. Il-ħidma tagħna kienet katina, wieħed jorbot mal-ieħor. Prosit lil kulħadd!

Nov 2017 Talk

Smiling with Jerome

22730403_288820878304688_1606819988843752694_n

Immaġina li qed issuq tard bil-lejl, f’nofs maltempata tal-biża’. Fuq stage tal-karozza tal-linja, f’dik ix-xita u r-riħ qawwijin, tara tlieta minn nies – mara xiħa li marida tant li tidher qed tmut l-aħħar; ħabib antik tiegħek li darba salvalek ħajtek; u mara (jew raġel) li ilek toħlom li tiltaqa’ magħha għax tħobbha u taf biċ-ċert li magħha se tgħaddi għomrok kuntent u ferħan.

Il-karozza tiegħek tant hi żgħira li persuna waħda tista’ trikkeb.

Liema minn dawn ittlieta ittella’ fil-karozza tiegħek?

Din hi problema morali u etika li kienu jsaqsu f’applikazzjoni għal xogħol prestiġjuż b’salarju għoli ħafna. Aħsibha ftit sewwa…

Tista’ ttella’ x-xiħa marida gravi, għax inkella tmut u hekk tkun salvajtha.

Tista’ ttella’ lill-ħabib li tant int obbligat lejh talli salvalek ħajtek. Issa ġiek iċ-ċans li tpattilu l-ġid li għamillek.
Jekk ma trikkibx il-mara (raġel) li minnha tiddependi l-kuntentizza ta’ ħajtek kollha tista’ titlef iċ-ċans li tibni futur sabiħ.

Liema persuna ttella’ fil-karozza tiegħek?

Minn mitejn kandidat li tefgħu l-applikazzjoni, wieħed biss solva d-dilemma. Wieġeb blaktar mod sempliċi: “Kieku jien nagħti ċ-ċwievet tal-karozza lil sieħbi li salvali ħajti u ngħidlu jieħu l-anzjana marida dritt l-isptar. U jien… nibqa’ fuq l-istage nistenna tal-linja mal-maħbuba ta’ qalbi li dejjem ħlomt li nibni ħajti magħha!”

Dan eżempju ta’ xi ħadd li kapaċi jaħseb barra mill-kaxxa. X’differenza tagħmel filħajja kieku, quddiem l-għażliet diffiċli ta’ ħajjitna, noħorġu mill-mod kif kulħadd jaħseb jew kif soltu imdorrijin naħsbu u nilliberaw lil moħħna u lil qalbna biex jaraw l-affarijiet taħt dawl ġdid għal kollox.

Is-soluzzjoni bosta drabi tkun hemm quddiemna, imma nkunu wisq imwaħħlin fl-ideat stinati ta’ moħħna. Għalhekk ma narawhomx. Moħħna jkun ingħalaq f’kaxxa. Malli noħorġu minnha tintebaħ li hemm dinja meraviljuża barra l-kaxxa u dak li deher impossibbli ssibu li jista’ jkun possibbli.

Aħseb barra l-kaxxa… Emmen li hemm triq oħra differenti minn dik li qed tara bħalissa. Issogra kun differenti!

L-Għalliema tal-PSCD

Book Fair