Feeds:
Posts
Comments

Crazy Hair Day

Il-Ħamis, 21 ta’ Ġunju, ser nagħmlu Crazy Hair Day.  It-tfal kollha huma mħeġġa biex jiġu l-iskola lebsin l-uniformi imma b’xagħarhom irranġat u/jew miżbugħ b’mod kreattiv.  B’hekk nispiċċaw is-sena skolastika b’attività sabiħa.  Kull min jieħu sehem f’din l-attività hu mitlub li jġib €1 donazzjoni għall-iskola.

crazy hair day

L-iskola Primarja tas-Siġġiewi għadha kif ġiet onorata għat-tieni sena konsekuttiva billi ngħatat The Active School Flag. Din il-bandiera ngħatat bħala rikonoxximent tal-attivitajiet varji tal-edukazzjoni fiżika li jsiru b’mod regolari fl-iskola tagħna. Fost dawn l-attivitajiet nistgħu nsemmu l-Isports Day għat-tfal tal-primarja kollha, Kidlympics għat-tfal tal-kindergartenOlymaths, Braingym li jsir filgħodu waqt l-assembly, mid-day break clubs u ħafna attivitajiet sportivi ġewwa u barra l-iskola.

Din is-sena introduċejna wkoll id-Daily Mile li qed issir mat-tfal kollha li jattendu l-breakfast club. Minbarra l-bandiera li turi l-iskola tas-Siġġiewi bħala SkolAttiva ngħatajna wkoll ċertifikat li ħadna s-Silver Award ta’ kemm nippromwovu l-attivita’ fiżika u sportiva f’din l-iskola.

N. Saliba20180614_113004IMG_5649

Għeżież Ġenituri / Kustodji,

Matul il-vaganzi tas-sajf, il-Kulleġġ San Injazju se jkompli joffri s-servizz tal-Counselling Team għall-istudenti tal-kulleġġ.

Dan is-servizz ser jingħata mill-Principal Counsellor tal-Kulleġġ, Ms S. Micallef Marmara’, Ms. J. Farrugia (Counsellor), Ms. Karen Decelis (Counselling trainee) u Ms. F. Fino (Counselling trainee). Dan is-servizz ser jibda jingħata fiċ-Ċentru Amministrattiv tal-Kulleġġ San Injazju li qiegħed fi Pjazza Federico Maempel, Ħal Qormi. Dan is-servizz jingħata bejn 8.00am u 12.30pm. Min jixtieq jagħmel appuntament għandu jċempel fuq in-numru 25987508.

Dejjem Tagħkom,

Ms. Maria Pace

Il-Prinċipal tal-Kulleġġ San Injazju

Meta kelli 5 snin:

‘‘Missieri jaf kollox …’’

Meta kelli 10 snin:

‘‘Irrid nagħmel bħal missieri …’’

Meta kelli 15 snin:

‘‘X’jimpurtani x’jaħseb missieri …’’

Meta kelli 20 snin:

‘‘Missieri baqa’ l-antika …’’

Meta kelli 25 snin:

‘‘Forsi missieri kellu raġun…’’

Meta kelli 30 snin:

‘‘Għax missieri hekk kien jgħid …’’

Il-Jum il-Missier it-tajjeb 2018 lill-missirijiet kollha!

Tislijiet,

L-għalliema tal-PSCD

Għadna kemm ippubblikajna l-Kalendarju ta’ Ġunju. Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

Nhar it-Tnejn, 28 ta’ Mejju, kellna żjara mill-Arċisqof Charles Scicluna.  L-istudenti tagħna kellhom iċ-ċans jistaqsu mistoqsijiet lill-Eċċellenza Tiegħu.  Wara Mons. Scicluna kellu laqgħa mal-ħaddiema kollha tal-iskola.  Kienet żjara qasira imma li apprezzajna ferm.

This slideshow requires JavaScript.

Għeżież Ġenituri

Nixtiequ nfakkrukom li minn nhar il-Ġimgħa 1 ta’ Ġunju l-iskola tibda fit-8.15 u tispiċċa f’12.00 għat-tfal tal-primarja kollha.

It-tfal tal-kinder jidħlu sat-8.30am u jingħalaq il-bieb.  F’11.45am jibdew ħerġin it-tfal tal-kinder biex f’12.00 joħorġu tal-primarja.

Grazzi

N Saliba