Feeds:
Posts
Comments

SCHOOL COUNCIL ELECTIONS – GENERAL INFORMATION

School Council Elections are being held between Thursday 31st January and Monday 4th February 2019.

Nominations

1. Nominations for these Councils open on 9th January 2019 and close on 18th January 2019 at 1.00 p.m.

2. Nomination forms can be collected from Schools. One can also submit a nomination online at schoolcouncilelections.edu.mt.

3. Parents and guardians of students attending this school can contest the election and vote for the School Council.

4. Only one member from each family can contest the election for the same school.

5. Parents can be members of more than one School Council as long as their children attend those schools.

6. In the case of Resource Centres, only parents whose children are registered as full-time students can participate in the elections, both as candidates as well as voters.

7. Parents of students in the last year of school may be nominated for the elections. Once their children finish school, it is up to them to decide whether or not to continue as members.

8. Parents, who are also educators, can be nominated both as Representatives of the Educators as well as Representatives of the Parents on the same Council. However, if they are elected for both posts they will have to choose one post. Educators whose children attend a different school from where they teach can be Representatives of Educators in the school where they are assigned and Representatives of Parents in their children’s school.

Voting

9. Each parent/guardian is entitled to vote.

10. Each parent will be given a Code. This Code is needed for online voting.

11. The School Council Elections’ system is known as ‘first past the post’. Parents are to select three parents/guardians from those nominated when voting. 12. Parents can vote online at schoolcouncilelections.edu.mt. They can use a computer, a smartphone or a tablet. They can also choose to go to the school on Thursday, Friday or Monday (31st January, 1st and 4th February) and use the computer available for voting at the school. Assistance to vote will be provided at the school. It is important that parents wishing to vote at school are to bring the Code that was given to their child so as to be able to vote. Voting at school will take place between 9.00 a.m. and 1.30 p.m. on the days indicated above.

ELEZZJONI GĦALL-KUNSILLI TAL-ISKEJJEL – TAGĦRIF

L-Elezzjonijiet għall-Kunsilli Skolastiċi ser isiru bejn nhar il-Ħamis, 31 ta’ Jannar 2019 u t-Tnejn 4 ta’ Frar 2019.

Nominazzjonijiet

1. In-Nominazzjonijiet għal dawn il-Kunsilli jinfetħu fid-9 ta’ Jannar 2019 u jagħlqu fit-18 ta’ Jannar 2019 fis-1.00 p.m.

2. In-Nominazzjonijiet jistgħu jinkisbu mill-Iskejjel fejn il-ġenituri jkollhom l- ulied; jew, billi japplikaw minn fuq is-sit tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x- Xogħol (schoolcouncilelections.edu.mt).

3. F’kull skola huma eliġibbli għall-vot il-ġenituri/kustodji li għandhom ulied imorru f’dik l-iskola.

4. Ma jistgħux jikkontestaw l-elezzjoni għall-istess Kunsill l-omm u l-missier flimkien, imma xi ħadd minnhom biss.

5. Ġenitur jista’ jikkontesta l-elezzjoni għal aktar minn Kunsill wieħed ġaladarba għandu wlied f’dawk l-iskejjel.

6. Fil-każ taċ-Ċentri ta’ Riżorsi, għandhom joħorġu għall-Kunsill u jivvutaw biss dawk il-ġenituri li wliedhom huma reġistrati full-time f’dawk l-iskejjel.

7. Genituri li wliedhom huma fl-aħħar sena skolastika jistgħu jikkontestaw l- elezzjonijiet. Ladarba t-tfal tagħhom jispiċċaw mill-iskola dawn jistgħu jagħżlu jekk itemmux il-ħatra tagħhom bħala membri jew le.

8. Ġenituri li huma edukaturi jistgħu jikkontestaw l-elezzjoni kemm bħala ġenituri kif ukoll bħala edukaturi ġol-istess skola; iżda la darba jiġu eletti jistgħu jżommu biss post wieħed fil-Kunsill. Ġenituri edukaturi li għandhom it-tfal tagħhom ġo skola differenti minn fejn jgħallmu huma, jistgħu jżommu ż-żewġ postijiet.

Votazzjoni

9. Kull ġenitur/kustodju għandu/ha dritt jivvota.

10. L-elezzjoni ser issir onlajn.

11. Il-kodiċi biex tkun tista’ tivvota jintbagħat mill-iskola mal-istudenti jew bil- posta fil-kaz li student ikun assenti.

12. Is-sistema tal-elezzjonijiet għall-Kunsilli tal-iskejjel hija dik magħrufa bħala ‘first past the post’ fejn il-Votanti jintalbu jagħżlu mhux aktar minn tliet preferenzi tagħhom.

13. Il-ġenituri jistgħu jivvutaw onlajn billi jużaw kompjuter, tablet, smartphone, jew imorru l-iskola fil-ġranet tal-elezzjoni, jiġifieri: l- Ħamis, il-Ġimgħa jew it-Tnejn (31 ta’ Jannar, 1 u 4 ta’ Frar) bejn id-9.00 a.m. u s-1.30 p.m. L-iskola jkun hemm minn jista’ jgħinek tivvota. Importanti li tieħu l-kodiċi miegħek. 14. Biex tivvota trid tidħol fis-sit schoolcouncilelections.edu.mt u meta tinfetaħ il-paġna, daħħal il-kodiċi li ġab/ġabet it-tifel/tifla tiegħek. Agħfas Kompli u tinfetaħ paġna oħra fejn hemm l-ismijiet tal-kandidati li ħarġu għall-elezzjoni tal-Kunsill fl-iskola ta’ ibnek/bintek.

15. Tista’ tivvota għal mhux aktar minn tliet kandidati.

Family Sports Day

Festa San Nikola

Bħal kull sena, fis-6 ta’ Diċembru ġiet organizzata l-purċissjoni bl-istatwa ta’ San Nikola u quddiesa fil-paroċċa. Fil-purċissjoni  ħadu sehem studenti li libsu ta’ personaġġi mill-istorja ta’ San Nikola, oħrajn li refgħu l-istatwa, filwaqt li studenti oħra kienu libsin ta’ abbatini u Scouts. Din is-sena kellna l-unur li ngħaqdet magħna għall-quddiesa l-Eċċellenza Tagħha Dr Marie Louise Coleiro Preca u flimkien segwejna reċta qasira miktuba minn Dun Nikola Aquilina u mtella’ mill-istudenti tal-ħames sena. Kienet festa mill-isbaħ u ta’ dan nixtieq nirringrazzja lil kull min ta sehmu biex din il-festa reġgħet kienet waħda ta’ suċċess.

Ms Natalie Saliba

Kap tal-Iskola

Tfakkira

Għeżież ġenituri

Nixtiequ nfakkrukom li nhar il-Ġimgħa 14 ta’ Diċembru, l-iskola tispiċċa f’11:45am għat-tfal tal-kinder u f’12:00pm għat-tfal tal-primarja kollha.

Grazzi

Ms N Saliba

Matul is-sena l-oħra, diversi klassijiet ħadu sehem f’kompetizzjonijiet nazzjonali u internazzjonali permezz ta’ proġetti marbuta mal-użu tal-IT fil-klassi.  Waqt ċerimonja imtellgħa mid-Direttorat, l-għalliema Sa Francesca Azzopardi, Sa Catherine Bezzina, Sa Melanie Bonello, Sa Marlene Vella u Sa Yoshabel Galea ingħataw rikonoxximent għal dak kollu li għamlu, waqt li Sa Marcelle Degiorgio u Sa Sharon Richard ikklassifikaw fit-tieni post fl-E-twinning Best European Project in Primary, bil-proġett tagħhom, An Electric Story.