Feeds:
Posts
Comments

Għeżież Ġenituri

Nitlobkom timlew dan il-kwestjonarju sabiex tagħtu l-opinjoni tagħkom

dwar l-iskola.  Grazzi ħafna.

Tistgħu tagħmlu dan billi tidħlu f’dan is-sit:

http://soorvey.com/?s=2442GNQYLIR

Patrick Decelis – Kap tal-iskola

p.s. If someone prefers the English version, please contact the school secretary for a hard copy in English.

Pupils are to be sent in their summer uniform as from next Thursday, 7th May 2015.

P Decelis

Head of School

fun fact 22 quote of the week 22

Infakkrukom fl-istedina sabiex tingħaqdu ma’ wliedkom fl-iskola fis- 6 ta Mejju bejn id – 8.45 u l-11.45.
L-iskola tispicca f’nofsinhar.
Aktar dettalji jidhru fil-post aktar ‘l isfel.
Fil-foyer se jkun hemm għall-bejgh xi xogħlijiet tal-arti tal-istudenti. Kull waħda tiswa €25 u l-flus kollha jmorru għall- Community Chest Fund.

P Decelis
Kap tal iskola

Waħda mara ta’ ċerta eta’ xtaqet tiżżewweġ. Għalhekk marret f’aġenzija taż-żwieġ u meta min kellimha qalilha li kien se joħdilha ritratt, talbitu jagħtiha ftit ħin. Hawn il-mara daħlet f’kamra u damet kważi nofs siegħa tiżbogħ wiċċha biex tidher iżgħar u isbaħ.

Dak li kien se jieħu r-ritratt qalilha:‘Ser nagħtik parir: jaqbillek tieħu ritratt mhux kif tidher bħalissa, imma kif tabilħaqq tidher normali. Min jieħu grazzja miegħek fl-istat naturali tiegħek, ikun inġibed lejk bis-sinċerita’ u jibqa’ jħobbok dejjem.’

Dan għandna ngħiduh mhux biss għal dak li għandu x’jaqsam ma’ ritratt ta’ żwieġ, imma għal kollox. Kulħadd jagħmel biex jidher aħjar milli hu. Mhux biss mill-wiċċ, imma in-ġenerali. Insibu ‘l min hu batut finanzjarjament, jilgħabha ta’ sinjur; lil min hu supperv iridha ta’ wieħed minn tagħna; lil min hu nieqes mill-iskola, jagħti l-wieħed x’jifhem li hu xi għaref. U nistgħu nibqgħu sejrin hekk f’kollox. Imma dan il-qerq – wiċċ b’ieħor – fl-aħħar jiswielna ta’ ħsara għalina. Nagħmlu x’nagħmlu, fl-aħħar il-ġarra ġejja u sejra tinkiser. Illum jew għada, l-maskra taqgħalna minn ma’ wiċċna, u malli jkunu jafu x’aħna, nitilfu kull stima li nkunu gawdejna.

Jekk nidhru quddiem l-oħrajn kif aħna u billi aħna – sinċieri – dawk kollha li jġibuna u jħobbuna f’dan l-istat, jibqgħu jġibuna u jħobbuna dejjem.

Tislijiet,

Doreen Aquilina

Marie-Claire Sammut

(Għalliema tal-PSCD)

Għadna kemm ippubblikajna l-Kalendarju ta’ Mejju. Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

11075245_10152721038823321_4425839191624880391_n

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 457 other followers