Feeds:
Posts
Comments

Xalati Ta’ Kitba

Kull xahar l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu torganizza Xalata ta’ kitba, bil-Malti u/jew bl-Ingliż, għal tfal ta’ bejn il-5 snin u 12-il sena, u l-familja/kustodji tagħhom. Ix-Xalati ta’ Kitba jdewqu lill-familji kif jaħdem il-proċess tal-kitba u jsiru f’ambjenti rilassanti u ta’ gost.

Ix-Xalati huma bla ħlas u jsiru f’diversi siti u lokalitajiet naturali, storiċi, arkeoloġiċi u kulturali madwar Malta u Għawdex.

Imsieħba f’din l-inizzjattiva mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu hemm entitajiet oħra fosthom Heritage Malta, li tgħin fl-organizzazzjoni ta’ dawn ix-Xalati fil-mużewijiet Maltin u Għawdxin.

Ix-Xalati ta’ Kitba joffru opportunita’ unika lill-ġenituri/kustodji sabiex jipparteċipaw ma’ wliedhom f’attivitajiet ta’ kitba divertenti u prattiċi. Fl-attivitajiet il-ġenituri/kustodji jitħarrġu kif iħaddmu strateġiji tal-kitba li mbagħad ikunu jistgħu jużawhom ma’ wliedhom id-dar meta t-tfal ikollhom xogħol ta’ kitba. Waqt dawn ix-xalati l-parteċipanti jingħataw ktieb mill-isponsor uffiċċjali ta’ dawn ix-Xalati – Merlin Publishers.

Iktar informazzjoni dwar ix-Xalati ta’ Kitba tista’ tinkiseb minn fuq il-paġna tal-Facebook – Xalati ta’ Kitba jew billi ċċempel 2598 3324.

Aqra Aktar

X’INHI?

Aqra Aktar hija skema li tinkoraġġixxi aktar qari fost l-istudenti. Hija mmirata għall-istudenti kollha tal-iskejjel primarji u sekondarji.

KIF TAĦDEM L-ISKEMA AQRA AKTAR?

L-iskema tippremja lill-istudenti billi jingħataw voucher ta’ €1 għal kull ktieb li jaqraw mil-librerija tal-iskola. Dan il-voucher jingħatalhom meta t-tfal jirritornaw il-ktieb.

It-tfal ikunu jistgħu jsarrfu l-voucher/s mingħand BDL Books, San Ġwann.

IL-VOUCHER

Termini u kundizzjonijiet

  • Il-vouchers jissarrfu biss mingħand BDL Books, San Ġwann.
  • Il-vouchers jistgħu jintużaw wieħed ma’ kull €5 li jintefqu.
  • M’hemmx limitu ta’ kemm wieħed jista’ juża vouchers.
  • Dan il-voucher ma jistax jintuża ma’ offerti oħrajn.
  • Il-voucher ma jistax jissarraf fi flus.
  • Dan il-voucher japplika biss fuq kotba tat-tfal bil-Malti jew bl-Ingliż.
  • Il-vouchers ma japplikawx fuq kotba tal-iskola (textbooks).

Din l-iskema qiegħda ssir b’kollaborazzjoni mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu u s-Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika.

Green Flag

L-iskola tagħna għadha kemm ingħatat il-Green Flag għas-sitt darba konsekutiva.  Il-Green Flag tingħata lil skejjel li jkunu wettqu inizjattivi ta’ livell eċċellenti relatati mal-ambjent li jkunu saru fuq firxa ta’ sentejn.  L-inizjattivi ambjentali li ġejna evelwati fuqhom kienu marbuta mal-proġett fuq il-Fair Trade u ieħor fuq il-konservazzjoni tal-ilma.

Grazzi kbira lill-kumitat tal-EkoSkola magħmul minn: Francesco Giuseppe Giorgino, Leon Xuereb, Luca Falzon, Zodie Mamo, Erika Bonello, Riccardo Campo, Amy Pace, Elisa Morguello, Shania Cassar, Kendra Galea, Bernard Rapinett, Lucio Trapani, Lisa Sant Portanier u Julian Cutajar Decelis.  Kif ukoll lill-għalliema li mexxewhom: is-Sa Marlene Vella, is-Sa Doreen Spiteri u s-Sur Randolph Peresso.

Nawguraw ħidma ħabrieka lill-kumitat tal-EkoSkola.

N Saliba

Avviż

Infakkrukom li nhar il-Ġimgħa 12 t’Ottubru hemm dawn il-laqgħat għall-ġenituri:

Yr3 – Learning Outcome Framework & Continuous Assessment – 9.00

Yr4,5,6 – Continuous Assessment ilo Half Yearly Exams – 10.00

Yr1 – It-Tagħlim tal-Malti – 12.30

Dħul fis-sala minn Triq l-Iskola

Grazzi

N Saliba

Nhar il-Ħamis 4 t’Ottubru kienet il-festa ta’ San Franġisk u peress li dan il-qaddis kellu għal qalbu l-annimali, fl-iskola ċċelebrajna Animal Awareness Day fejn it-tfal ġabu l-pets magħhom l-iskola u tbierku mill-Arċipriet Fr. Joe Grech.  Permezz ta’ din iċ-ċelebrazzjoni ngħallmu lit-tfal iħobbu l-annimali kollha u jifhmu l-importanza tal-annimali fil-ħajja tagħna u li dawn ukoll għandhom id-drittijiet tagħhom!

N Saliba

This slideshow requires JavaScript.

 

Kunċert Russu

Għat-tielet sena konsekuttiva, ġewwa s-sala tal-iskola ttella’ kunċert minn tfal Russi fejn taw spettaklu mill-isbaħ ta’ mużika, kant u żfin.  Permezz ta’ dan il-kunċert it-tfal tagħna kellhom l-opportunita’ li jesperjenzaw il-kultura Russa li hija differenti minn dik ta’ pajjiżna.  Il-kunċert sar fl-4 t’Ottubru u dan sar bl-għajnuna ta’ Dun Nikol Aquilina li minn qalbna nixtiequ nirringrazzjaw.

N Saliba


 

 

Għeżież Ġenituri

Nhar il-Ġimgħa 19 t’ Ottubru t-TFAL KOLLHA tal-kindergarten u tal-primarja m’għandhomx skola.  Dakinhar l-għalliema tal-iskola ser ikollhom professional development seminar.

Grazzi

N Saliba