Feeds:
Posts
Comments

The early Childhood Development Association of Malta (ECDAM) are organising a seminar on Parental Authority, Child Custody & Access Rights on Wednesday 11th December 2019.

For more details please click on the link below.

December Flyer

The National Sports School is holding an open day on 11th December 2019.

Click on link below to view  a detailed programme of events.

open day programme 2019

Parental Courses

The Institute for Education is accepting applications from parents/guardians interested in attending Parental/Guardian Sessions commencing January 2020 at the Institute for Education, Martin Luther King Road, Pembroke. All session times are between 4pm-6pm.
Those who are interested are to apply online.
The Institute firmly believes that parents/guardians play a critical role in providing learning opportunities at home and in linking what children learn at school with other experiences. By facilitating and participating in diverse learning experiences and activities outside the school, parents/guardians become an important factor in children’s overall learning. They need to be equipped with the right educational tools to be collaborative  partners in the education and well-being of their children.

For more details please see full circular below:

Letter Circular IfE 97.2019 – Parental Courses 2020

Thank you.

Joanne Grima
CEO Institute for Education

Nhar il-Ħamis 28 ta’ Novembru ġiet organizzata għal darb’oħra fl-iskola tagħna, 1hr SciMaths Challenge. Tul din l-attivita’ l-istudenti kollha kemm tal-Kindergarten u kemm dawk tal-Primarja, ħadu sehem fi sfidi marbutin mal-Matematika u max-Xjenza u t-Teknoloġija. L-għalliema u l-kindergarten educators ippreparaw attivitajiet varji fejn it-tfal kellhom jaħdmu fi gruppi sabiex isolvu  b’mod prattiku sfidi li ġew ippreżentati. L-attivitajiet kienu jvarjaw minn logħob bin-numri sa esperimenti xjentifiċi u proġetti teknoloġiċi. Kif jidher mir-ritratti t’hawn taħt, l-istudenti kienu ħerqana biex jieħdu sehem, għamlu ħilithom biex irnexxilhom joħorġu b’soluzzjonijiet u ħadu gost jitgħallmu. Prosit kbira lil kull min għen biex din l-attivita’ tkun suċċess.

A. Caruana

Assistant Head

This slideshow requires JavaScript.

Midday Break Clubs

Ta’ kull sena, it-tfal mir-raba’ sas-sitt sena, ikollhom opportunità jagħżlu li waqt il-brejk jieħdu sehem fi klabb tal-għażla tagħhom. F’kull sena hemm għażla t’erba’ klabbs. Dawn jistgħu jsiru grazzi għall-għalliema u l-LSEs li dejjem jagħtu ħilithom fejn jidħlu t-tfal, kif ukoll għal xi nanniet jew membri oħra fil-komunità li joffru l-għajnuna tagħhom.

Din is-sena għandna l-klabbs tal-kor, tal-logħob tradizzjonali, tal-logħob edukattiv u tal-krafts għat-tfal tar-raba’ sena waqt li t-tfal tal-ħames sena għandhom il-klabbs taż-żfin, tal-Matematika, tal-Board Games u tat-tisjir. It-tfal tas-sitt sena għandhom il-klabbs tal-Milied, tal-arti marzjali, tal-kartolini u tal-futbol.

Prosit u grazzi lil dawk kollha li jagħtu sehemhom biex dawn il-klabbs iseħħu.

Ms S Abela

Assistant Head

This slideshow requires JavaScript.

Wied Peprina