Feeds:
Posts
Comments

A Cultural Day in Sicily 2017

Għeżież Ġenituri

Din is-sena skolastika fil-pjan ta’ żvilupp tal-iskola ser inkunu qed niffukaw fuq tliet temi prinċipali:

a. Litteriżmu – Enhancing Learners’ Language and Literacy skills

b. Matematika – Improving Logical reasoning in Maths

c. Valuri Ċiviċi – Instilling more civic values

Għal aktar tagħrif tistgħu tagħfsu hawn.

Grazzi

N. Saliba

Għeżież Ġenituri

Nixtiequ ninfurmawkom li l-laqgħa annwali għall-ġenituri kollha tat-tfal tal-kinder u primarja ser tkun nhar il-Ġimgħa 15 ta’ Settembru fis-6.30pm fis-sala tal-iskola.

Grazzi

N. Saliba

Kap tal-iskola

To view circular click Circular Opening Hours Primary School Libraries 2017.

Għal aktar dettalji agħfsu hawn.

Il-Kalendarju għas-sena skolastika 2017 – 2018  tistgħu tarawh billi tagħfsu hawn.

Id-dati huma tentattivi u jistgħu jinbidlu skont il-bżonn.

Grazzi

Ms N Saliba

Fairtrade

Matul din is-sena il-kumitat tal-EkoSkola ħdimna biex inqajmu għarfien fuq il-Fairtrade mark.  Bdejna billi l-membri tal-kumitat fittixna fuq il-Fairtrade biex insiru nafu aktar.  Ingħaqadna wkoll ma’ organizazzjoni Maltija, Say It, li taħdem favur il-Fairtrade.  Rappreżentant ta’ Say It ġie l-iskola tagħna kemm-il darba.  Huwa kellu laqgħat mal-kumitat fejn kellna ċ-ċans insaqsuh il-mistoqsijiet tagħna u b’hekk iċċarajna ħafna affarijiet.  Kellu laqgħat ukoll mal-għalliema, LSAs u kindergarten assistants kif ukoll mal-ġenituri biex iqajjem aktar għarfien fuq il-Fairtrade.  Minbarra f’hekk il-kumitat tal-EkoSkola tellajna special assembly għat-tfal kollha tal-iskola fuq dan is-suġġett u organizzajna Rice Day.  Ir-ross li ntuża għal din l-attività kellu l-marka tal-Fairtrade u kull qliegħ li għamilna mar għall-Hospice Movement Malta.  B’kollox tajnihom €270.  Min-naħa tagħna inħeġġukom biex taraw il-vidjo qasir t’hawn taħt dwar il-Fairtrade, u nħeġġukom biex fejn tistgħu tixtru prodotti bil-marka tal-Fairtrade. B’hekk inkunu qed nagħmlu l-parti tagħna biex niżguraw li kulħadd jitħallas kemm ikun ħaqqu.