Feeds:
Posts
Comments

Festa San Nikola

Fis-6 ta’ Diċembru kellna l-purċissjoni ta’ San Nikola. Din il-purċissjoni ilha ssir għal aktar minn 10 snin u issa daħlet sew fil-kalendarju kulturali tas-Siġġiewi, tant li ammont sostanzjali ta’ residenti jakkumpanjawna fit-toroq Siġġiwin.

Din is-sena wkoll kellna festa mill-isbah b’numru ta’ tfal li jilbsu ta’ personaġġi fosthom ta’ San Nikola, Basilju, it-tliet xebbiet, il-Granmastru Ferdinand von Hompesch u oħrajn. Barra minn hekk l-istatwa kienet merfugħa mit-tfal tas-sitt sena.

Għall-ewwel darba wkoll fil-knisja saret reċta mit-tfal fuq kitba ta’ Dun Nikol Aquilina.

Nirringrazzjaw lil kull min ta s-sehem tiegħu biex din l-attivita’ setgħet tittella’ b’suċċess  –  Beppe, Agnes u Grace tal-ħjata, Twanny Mifsud, Ganni Bezzina, l-Arċipriet, Fr Chris, il-pulizija, Banda San Nikola, Siġġiewi Festival Brass Band, il-minor staff, Ms Stephanie Zammit, Ms Daniela Baldacchino, Ms Priscilla Vella, Ms Toni Calleja, Ms Marlene Vella u Ms Claire Cardona.  Grazzi wkoll lit-tfal kollha li ħadu sehem.

This slideshow requires JavaScript.

The very act of working through a difficult problem to find a solution is in itself very rewarding. In fact last Wednesday’s 1hr-Maths Challenge activity was a success. 
 
Children, from Kinder to year 6, were presented with fun, age appropriate challenges. The children were engaged and really enjoyed trying to solve the respective challenges. Enthusiasm and a positive mood prevailed in the classrooms. 
 
Some of the activities were related to real life situations such as sorting, sharing, money and planning. Such activities help children understand the relationship between Maths and everyday life. Maths is not just another subject. It is somethings we deal with on an everyday basis. Other activities were purely numerical. Such activities help generate an enthusiasm for numeracy and master Mathematical concepts. 
 
The activity had various aims related to it. Apart from the learning factor, we wanted to take away the pressure some children feel when working with numbers and thus help make Maths less scary. The feedback received from teachers and students alike was very positive indeed. 

This slideshow requires JavaScript.

resist-the-resistance-november-e-poster

Nixtieq infakkar li t-tappijiet ser jinġabru sal-Ġimgħa, 9 ta’ Diċembru.  Dawn ser jinġabru mill-Kumpanija GreenPak biex imbagħad jintiżnu u skont l-użin, tingħata donazzjoni lill-Community Chest Fund waqt l-Istrina 2016. 

Wara ser inkomplu niġbru t-tappijiet minn Jannar għall-Istrina 2017.

Grazzi,

Ms. Sephorah

plastik

Nurture Class

Fl-iskola tagħna twaqqaf is-servizz tan-Nurture Class li ġiet mgħammra b’dak kollu meħtieġ biex l-ambjent f’din il-klassi jqarreb kemm jista’ jkun lejn dak ta’ dar. Dan sar b’inizzjattiva tal-Kap tal-Iskola, Ms. N. Saliba. L-għan ta’ dan l-ambjent huwa li t-tfal iħossuhom milqugħa u komdi. Fin-Nurture Class jew kif inhi magħrufa fl-iskola tagħna, ir-Rainbow Class, noffru għajnuna u support lil dawk l-istudenti li għandhom diffikultajiet soċjali, emozzjonali u ta’ mġiba. Permezz ta’ programmi addattati għall-bżonnijiet differenti tal-istudenti tagħna, l-għalliema u l-LSA jgħinu lill-istudenti biex jiksbu ħiliet ġodda li permezz tagħhom ikunu jistgħu jimxu aktar ‘il quddiem u jilħqu l-potenzjal tagħhom.

Sarah Brincat Friggieri

This slideshow requires JavaScript.

Lil ħabibek … LEALTA’

Lill-għadu tiegħek … MAĦFRA

Lil min jimpjegak … SERVIZZ

Lill-fqir u batut … ĠUSTIZZJA

Lill-barrani … OSPITALITA’

Lill-marid …PREŻENZA

Lil tifel ċkejken … EŻEMPJU TAJJEB

Lill-ġenituri … RISPETT U GRATITUDNI

Lill-uliedek … ĦIN

Lil żewġek jew martek … IMĦABBA U FEDELTA’

Lil kull persuna … DINJITA’

Dawn ir-rigali ma jiswewx flus imma huma rari u prezzjużi aktar mid-deheb fin. Min jaf kieku dal-Milied tagħti ftit minn dawn ir-rigali? Tiffranka ħafna mix-xiri u l-battikati li l-ġiri jġib miegħu. B’dawn ir-rigali butek ma jitbattalx u qalbek żgur li tfur bil-ferħ.

Nawguraw il-Milied it-tajjeb lilkom ilkoll!!

Tislijiet,

L-Għalliema tal-PSCD

Avviż

Għeżież ġenituri

Nixtieq ninfurmawkom li nhar l-Erbgħa 7 ta’ Diċembru, l-iskola tispiċċa f’11:45am għat-tfal tal-Kindergarten u f’12:00 għat-tfal tal-primarja mill-Year 1 sal-Year 6.

Grazzi

Ms N Saliba

Kap tal-iskola