Feeds:
Posts
Comments

Food Bank

Rev. Kim Hurst, bagħtet kartolina u nota ta’ ringrazzjament lill-iskola bħala apprezzament għad-donazzjoni ta’ ikel li bgħatna lill-Food Bank.  Grazzi lil kull min ta sehmu f’din l-inizjattiva.

The Ministry for Education and Employment in conjunction with Pjazza Teatru Rjal is very proud to present a series of cultural evenings at the Green Room of Pjazza Teatru Rjal in Valletta, titledIljieli fit-Teatru.
 
The first of these evenings is going to be held on Monday 12th February, 2018 at 19.30hrs-20:30hrs and will be called Karnival ta’ Lwien. This is going to be an evening dedicated especially to children’s literature and music and will be animated by Ms Audrey Friggieri and Ms Gisele Grima (piano). Children (particularly those between 6 and 10 years of age) are invited to attend, wearing their carnival costume. Since the seating is limited, booking is on a first come first served basis.  Parents and children are to book by Friday 9th February by sending an email to: admin@pjazzateatrurjal.com
 

Player tal-Football għamel żball kbir li tellef lit-team tiegħu logħba importanti taċ-Championship. Kien qed jiddefendi l-lasta meta ra l-ballun ġej b’mod perikoluż ħafna qrib il-lasta. Għola kemm felaħ biex jilħqu b’rasu. Il-ballun laħqu, kieku, imma d-daqqa ta’ ras li tah marritlu fid-direzzjoni l-ħażina u flok żvija l-ballun, daħħlu dritt fil-lasta tiegħu stess. Il-goaler baqa’ ċċassat lejn il-ballun u s-supporters riedu jiżbranawh, povru player. Beda jirċievi ħafna ittri u emails minn partitarji rrabjati għalih biex jattakkawh u anke saħansitra wħud li għeddewh li joqtluh.

Owen, tifel ta’ seba’ snin u li huwa supporter kbir ta’ dan it-team ukoll ħassu frustrat u rrabjat għall-iżball li għamel dan il-player. Infaqa’ jibki u waqt li beda jolfoq, lil missieru qallu: ‘Imma… kif jista’ jkun jagħmel żball bħal dak?’

Missieru biex jipprova jikkalmah qallu: ‘Jekk inti qed tħossok daqshekk dispjaċut, aħseb u ara hu, miskin, min jaf kif qed iħossu?’

Owen waqaf u wara li ħaseb ftit staqsa ’l missieru: ‘Nista’ niktiblu ittra ħalli jħossu aħjar?’ L-ittra kienet tghid hekk:

“Għażiż goaler,

Għadna kemm rajna l-logħba. Jiddispjaċini għalik imma ridt ngħidlek illi kellek staġun tajjeb ħafna. Għandek tkun kburi, u għalhekk nixtieq nirringrazzjak. Kulħadd jista’ jieħu żball. Jien l-aqwa ammiratur tiegħek.”

Daqsxejn ta’ kelma tajba f’waqtha ta’ missier bidlet il-biki, rabja u frustrazzjoni ta’ ibnu f’sentiment ta’ ħniena. Ġagħlitu jħoss għall-goaler, flok jibqa’ rrabjat għalih.

Kull weġgħa tal-ħajja ġġib magħha reazzjoni ta’ rabja f’qalbna. Imma kull weġgħa tal-ħajja tista’ tkun pont biex nagħrfu xi jħoss min hu mweġġa’ bħalna. Liema waħda se nagħżlu – ir-rabja jew il-ħniena?

Owen tgħallem din il-lezzjoni meta kellu seba’ snin. U int, li qed taqra dan, kemm-il sena għandek?

L-għalliema tal-PSCD.

Sports Day

Nhar il-Ġimgħa 19 ta’ Jannar saret l-isports day għat-tfal tal-primarja kollha fil-Cottonera Sports Complex.  Din kienet ġurnata mimlija logħob għat-tfal. Minbarra logħob differenti kien hemm ukoll żfin.  It-tfal kollha ingħataw midalja bħala tifkira tal-parteċipazzjoni tagħhom f’din l-attivita’.  Il-ġenituri u l-għalliema ukoll ipparteċipaw permezz ta’ żewġ logħbiet: tug of war u relay, fejn ikkompetew kontra xulxin! Filfatt din is-sena kienu l-ġenituri li rebħu fiż-żewġ logħbiet!

Grazzi kbira tmur għas-Sur Alan Ellul, Steve Schembri u Denise Camilleri, għalliema tal-Edukazzjoni Fiżika fi ħdan il-Kulleġġ San Injazju tal-għajnuna biex ittellgħet din l-attivita’.

N. Saliba

This slideshow requires JavaScript.

The 1-hour Maths Challenge held on the 29th of November was a fun activity for all the children attending Siggiewi Primary. The activities engaged students in problem solving, logical thinking and helped them focus and think mathematically. This activity is part of the school’s Maths action plan to promote Mathematics, help children overcome their fear of the subject and help them realize the importance of Maths in everyday life.

Ms Sandra Abela
Assistant Head

This slideshow requires JavaScript.

Coding activities

Apart from the everyday use of technology, our teachers at Siġġiewi Primary have participated in two major initiatives aimed at introducing our pupils to coding: Europe Code Week and Hour of Code.

Europe Code Week, in October, is an initiative which aims to bring coding and digital literacy to everybody in a fun and engaging way. We got involved with two events, one for the year 5 classes and another one for the year six classes.

Year 5 pupils used their tablets and were introduced to Scratch Jr which is a coding application for young children. Pupils were given a set of tasks to complete where they had to create scenes, add characters (sprites) to backgrounds and program these using blocks.

Year 6 pupils were introduced to Lego WeDo2 where they had to construct a robot (Milo the Science Rover) and program it to move, play sounds and change colours of the LED bulb on the robot. The Lego WeDo2 software installed on the teachers’ and LSAs’ laptops was connected to the robot’s smart hub via Bluetooth. Using the software’s blocks pupils programmed their robot and were given time to change the parameters of the program and discover other features of the software.

In December we have organised coding events for all classes, from kindergarten to year 6, and joined millions of students from around the world in this initiative.

Kevin Grima

IT Support Teacher

This slideshow requires JavaScript.

Avviż

Għeżież Ġenituri

Nhar il-Ġimgħa 9 ta’ Frar niċċelebraw il-Karnival fl-iskola u għalhekk  it-tfal kollha jistgħu jiġu lebsin il-kostum tal-karnival.

Dakinhar l-iskola tispiċċa f’11.45 għat-tfal tal-kinder u f’12.00 għat-tfal tal-primarja.

Grazzi

N. Saliba