Feeds:
Posts
Comments

Ix-xahar ta’ Mejju huwa iddedikat lill-Madonna. B’hekk fis-17 ta’ Mejju saret attivita’ ħelwa fl-iskola tas-Siġġiewi fejn it-tfal kollha nġabru fis-sala u faħħru lill-Madonna permezz ta’ talb u kant. Fl-aħħar ta’ din l-attivita’ l-ikbar tifel u l-iżgħar tifla tal-iskola nkurunaw lill-Madonna billi poġġew kuruna fuq rasha. Kienu ħafna t-tfal li ġabu magħhom xemgħa u fjuri bħala offerta għall-Madonna li tant tħarisna.

This slideshow requires JavaScript.

Kompetizzjoni tat-Tpinġija għat-Tfal - Powster 01

Uniformijiet tal-Istudenti

School Uniforms

Bidwi xiħ kellu żiemel biex jaħratlu l-għelieqi. Darba dan iż-żiemel ħarab qalb l-għoljiet u l-povru bidwi spiċċa jaħdem l-art b’idejh. Ġew il-ġirien biex jikkunslawh. “Jiddispjaċina, ħabib,” qalulu. “kemm int xortik ħażina!” Il-bidwi wieġeb: “Xorti ħażina, xorti tajba? Min jaf?”

Ġimgħa wara, iż-żiemel irritorna fir-raħal u ġab miegħu merħla żwiemel mill-għoljiet u din id-darba l-ġirien daru mal-bidwi jifirħulu. “Kemm int xortik tajba!” qalulu. Il-bidwi wieġeb “Xorti ħażina, xorti tajba? Min jaf?”

It-tifel tal-bidwi beda jimmansa wieħed miż-żwiemel selvaġġi mill-merħla. Ma kienx faċli u, meta fl-aħħar irnexxielu jirkbu, iż-żiemel irmieh minn fuqu, u t-tifel weġġa’ sewwa. Kiser saqajh it-tnejn. Mill-ġdid ir-raħħala tħassru lill-bidwi xiħ għal din l-iżvintura. “Imma x’xorti ħażina għandek, qalulu. Għax għandek iż-żwiemel, kellu jweġġagħlek ibnek!” “Xorti ħażina, xorti tajba? Min jaf?” tenna l-bidwi.

Xi ġimgħat wara, l-armata ġiet ġol-villaġġ biex jiġbru ż-żgħażagħ bil-lieva, għax fil-pajjiż kienet faqqgħet gwerra. Meta raw lill-iben b’saqajh miksura, raw li mhux tajjeb għas-servizz u ma ġabruhx maż-żgħażagħ l-oħrajn tar-raħal. Ir-raħħala malajr qalu kemm kien xortih tajba x-xiħ. Imma hu reġa’ qalilhom: “Xorti ħażina, xorti tajba? Min jaf?”

Min hu xortih tajba? Min hu xortih ħażina fil-ħajja? Kulħadd bl-istorja tiegħu. Kulħadd ikollu l-mumenti sbieħ u l-mumenti koroh fil-ħajja. Hemm żmien biex tifraħ u żmien biex titnikket. Kull ħaġa li tiġri fil-ħajja hi bħal xabla taqta’ minn żewġ naħat – iġġib magħha t-tajjeb u l-ħażin.

Imbierek dak li jkun kapaċi jislet it-tajjeb mill-mumenti sbieħ u mill-mumenti koroh. Il-ħajja hi magħmula 10% minn dak li jiġrilek u 90% minn dak li tagħmel bih. Int x’qed tagħmel b’dak li ġralek jew qed jiġrilek?

Tislijiet,

L-Għalliema tal-PSCD

Open Day

Fid-19 ta’ Mejju fl-iskola kellna l-Open Day. Dakinhar il-ġenituri kellhom l-opportunita’ u jżuru l-iskola li jattendu għal-lezzjoni fil-klassi flimkien ma’ uliedhom. Il-ġenituri tal-Primarja ġew mistiedna wkoll għall-workshops dwar il-Litteriżmu animati mill-istaff ta’ Spld fejn setgħu jaraw modi u strateġiji kif jistgħu jgħinu lil uliedhom fejn jidħol studju u spellar. Il-ġenituri  tat-tfal tal-Kindergarten ukoll kellhom laqgħa interessanti dwar il-Litteriżmu fl-eta’ bikrija minn Ms Nadia u Ms Svetlana.
Il-ġenituri kellhom ukoll l-opportunita’ li jżuru l-Mużew tal-Edukazzjoni li jinsab fis-sular t’isfel fl-iskola.

This slideshow requires JavaScript.

Għeżież Ġenituri

Nixtiequ nfakkrukom li nhar il-Ġimgħa 19 ta’ Mejju t-tfal kollha m’għandhomx skola.

Grazzi

N Saliba