Feeds:
Posts
Comments

Niżfnu l-Parata

L-istudenti tat-tielet sena ħadu sehem f’attività bl-isem Niżfnu l-Parata.  Din l-attivita’ ġiet imtella’ minn Heritage Malta, l-għalliema tad-drama fi ħdan id-Dipartiment tas-Servizzi Edukattivi u l-Parroċċa ta’ San Lawrenz ġewwa l-Birgu.
Matul din l-attività l-istudenti tgħallmu kif l-ewwel ċelebrazzjonijiet tal-Karnival f’Malta saru fi żmien il-Kavallieri.  Matulhom kienet tiġi ċċelebrata r-rebħa tal-Assedju l-Kbir permezz taż-żifna tal-parata. It-tfal tagħna kellhom l-opportunità li jesperjenzaw din il-parata billi mhux biss jarawha, imma saħansitra jieħdu sehem fiha wkoll.  Xi wħud minnhom libsu l-kostum tal-Kavallieri ta’ San Ġwann waqt li oħrajn libsu dak tat-Torok u tqabdu flimkien f’żifna ħelwa.
Huma ltaqgħu wkoll ma’ diversi personaġġi storiċi bħal Sir Oliver Starkey u l-Granmastru La Vallette kif ukoll żaru l-Collacchio ġewwa l-Birgu – il-post fejn kien hemm il-bereġ tal-Kavillieri ta’ San Ġwann meta kienu jgħixu ġewwa l-Birgu.  Kellhom ukoll iċ-ċans li jaraw l-elmu u x-xabla li La Vallette uża waqt l-Assedju l-Kbir.

This slideshow requires JavaScript.

Ix-xahar ta’ Frar iqiegħed flimkien tliet avvenimenti li jolqtuna mill-qrib: Il-Karnival, ir-Randan u Jum San Valentinu. Forsi dawn jidhru m’għandhom x’jaqsmu xejn ma’ xulxin. Anzi xi wħud jistgħu jaħsbu li dawn huma kważi tliet għedewwa. Il-Karnival hu żmien il-bluha, waqt li r-Randan huwa żmien il-penitenza. Jum San Valentinu huwa l-aktar tan-namrati żgħażagħ li għandhom moħħhom fuq il-werqa waqt li r-Randan huwa żmien is-serjeta’.

Ejjew naħsbu ftit. Il-Karnival fih ħafna bluha. Imma jista’ wkoll ifisser FERĦ. Ir-Randan ma jfissirx biss penitenza u dwejjaq iżda jfisser VERITA’. San Valentinu jfisser ftit kummerċ imma jfisser ukoll IMĦABBA.

U x’taħsbu illi jiġri jekk f’xahar wieħed tqiegħed flimkien il-FERĦ, Il-VERITA’ u l-IMĦABBA? Żgur li joħroġ bniedem sħiħ u qalbu mimlija. Joħroġ bniedem ħieles tassew minn kull ma jnikktu, jħawwdu u jkissru.

Din hi l-aħbar tajba li jġibilna dan ix-xahar: il-ferħ huwa tassew possibli f’qalb il-bniedem jekk bil-verita’ u bla biża’ jfittex l-imħabba vera.

Ghaldaqstant, dan ix-xahar nippruvaw:

  • NIĊĊELEBRAW…Mhux fuq karru tal-karti jgħajjat… iżda f’qalb tfawwar b’ferħ veru.
  • NIDĦKU kemm nifilħu… Mhux b’daħka maskra iżda bi tbissima ġenwina ġejja mill-qalb.
  • INĦOBBU U NINĦABBU…. Mhux b’kartolina u bil-paroli, iżda b’imħabba li lesta tissallab u tmut għal dak li tħobb.

Tislijiet,

Doreen Aquilina

Marie-Claire Sammut

(Għalliema tal-PSCD)

Ippremjajna lil Kendra Micallef (3.1), Valentina Marie Bezzina (3.3) u Ylenia Schembri (5.1) tas-sehem tagħhom fil-kompetizzjoni li kien hemm fil-fuljett ta’ Diċembru.  L-ismijiet ta’ dawn it-tfal ittellgħu bix-xorti minn fost dawk kollha li ħadu sehem fil-kompetizzjoni.  Prosit lir-rebbieħa u lil kull min ħa sehem. Inħeġġu biex id-darba li jmiss ikollna aktar tfal li jieħdu sehem.

IMG_5578 IMG_5580

Hour of Code

“Wara li l-iskola tagħna ġiet imfaħħra mid-Dipartiment tas-Servizzi Edukattivi għall-mod kif organizzajna l-attivita’ fuq il-coding, l-Hour of Code, issa ġejna mgħarrfa li l-klassi tas-Sinjura Marlene Camilleri ser tingħata Lego Wedo Kit għas-sehem tagħha f’din l-attivita’.  Grazzi lil Ms. Camilleri kif ukoll lil Ms. Amanda Sciberras tas-sehem sħiħ tagħha. https://www.facebook.com/HourMalta/?fref=ts

“Il-kumitat tal-EkoSkola tal-iskola tagħna organizza tliet attivitijiet bil-għan li t-tfal tagħna jsiru aktar konxji fuq xi tfisser li tkun nieqes mid-dawl u li jinġabru flus għall-Malta Guide Dog Foundation.  
 
L-ewwel attivita’ kienet tinvolvi laqgħa ma’ tlieta min-nies neqsin mid-dawl.  Matul din il-laqgħa dawn il-persuni tawna togħma żgħira ta’ xi tfisser li tgħix b’din il-kundizzjoni u kif nistgħu ngħinuhom.  Fl-aħħar ta’ din l-attivita’ il-kumitat tal-EkoSkola taw stampa ta’ kelb lil kull klassi.  L-istudenti ġew imħeġġa biex jagħtu xi ħaġa żgħira minn buthom.  Kull min ġab donazzjoni seta’ jġinġi parti żgħira minn dan il-kelb.  It-tieni attivita’ kienet Jeans Day fejn kull min ġie bil-jeans ħallas €1.00.  It-tielet attivita’ kienet Snack Day fejn kulħadd seta’ jixtri tliet prodotti tal-Monte, ġentilment mogħtija minn Alf. Mizzi & Sons, għall-prezz ta’ €1.00.  Is-somma miġbura minn dawn it-tliet attivitaijiet telgħet għal ftit aktar minn €1,800.  Dawn il-flus ingħataw lil rapreżentanti tal-Malta Guide Dog Foundation, nhar it-Tnejn 18 ta’ Jannar. Għal din l-attivita’ kien hemm preżenti ġurnalista ta’ TVM li tellgħet servizz fl-aħbarijiet ta’ dakinhar.”
 
 

Għadna kemm ippubblikajna l-Kalendarju ta’ Frar. Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

Dati Importanti

Nixtiequ ninfurmawkom li nhar it-Tlieta 2 ta’ Frar, l-Erbgħa 3 ta’ Frar u l-Ħamis 4 ta’ Frar l-iskola għal Year 4, 5 u 6 BISS tispiċċa f’nofsinhar.

Nhar il-Ġimgħa 5 ta’ Frar, it-tfal jistgħu jiġu l-iskola lebsin il-kostum tal-karnival.  Dakinhar l-iskola tispiċċa f’nofsinhar għall-istudenti KOLLHA. It-tfal tal-Kindergarten joħorġu kwarta qabel jiġifieri f’11.45am.

Nixtiequ niġbdulkom l-attenzjoni li l-Parents’ Day hija kkonfermata li ser issir fis-26 ta’ Frar.

Barra minn hekk tajjeb li tieħdu nota li Celebration Day ser issir il-Ġimgħa 15 ta’ April.

Grazzi

Ms N Saliba

Kap tal-Iskola

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 482 other followers