Feeds:
Posts
Comments

Archive for February, 2016

Darba kien hemm iljunfant li ried isir fotografu. Tgħidx kemm kienu jidħku ħbiebu jisimgħuh jgħid hekk. ‘’Mela jeżistu kameras għall-iljunfanti?’’ jew ‘’Ħela ta’ żmien għax m’hawnx ritratti x’tieħu.’’

Imma hu ma qatax qalbu. Beda jiġbor biċċiet tal-ħadid u affarijiet oħrajn minn hawn u minn hemm u għamel speċi ta’ kamera. Kellu jiddisinja kollox hu, mill-buttuna li tagħfas biex jittieħed ir-ritratt u li kellu jagħfas bit-tromba tiegħu, sal-lenti li riedet tkun adattata għal għajnejh. Meta lesta din l-imbierka kamera, fl-aħħar wasal biex jieħu l-ewwel ritratti. Imma dil-kamera kienet tant kbira, enormi u stramba. Kienet qisha maskra ridikola f’wiċċu. Tant kienu jidħku sħabu li kienu jarawh biha, li beda jaħseb biex jabbanduna l-ħolma tiegħu. Barra minn hekk, qisu dawk li qalulu li m’hemmx ritratti x’tiġbed madwaru, kellhom raġun. Imma x’ġara? Id-dehra ta’ iljunfant b’kamera kienet tant għoġbithom li l-annimali kollha bdew jersqu lejh. U ħa ftit ritratti tagħhom tassew interessanti. Fir-ritratti tiegħu kollha kienu jidhru ferħanin, anke r-rinoċeronte.

U b’hekk sar il-fotografu uffiċċjali tal-ġungla u għajn ta’ ferħ għall-abitanti kollha tal-ġungla. Il-ħolma tiegħu seħħet aħjar milli basar hu. L-iljunfant baqa’ jipprova sakemm irnexxielu. Inti tibqa’ tipprova sakemm jirnexxilek jew taqta’ qalbek mal-ewwel intopp?

Tislijiet,

Doreen Aquilina

Marie-Claire Sammut

(Għalliema tal-PSCD)

Read Full Post »

Nhar il-Ħamis 25 ta’ Frar, fis-sala tal-iskola ttellgħet attività bl-isem ta’ ‘All you need to know about Science’. Għal din l-attività kien hemm preżenti t-tfal tar-raba’, il-ħames u s-sitt sena. Għal madwar siegħa u kwart l-istudenti kellhom spettaklu mhux tas-soltu mimli reċtar, ċajt u daħk kif ukoll esperimenti li bihom tgħallmu aktar dwar ix-xjenza fil-ħajja ta’ kuljum.

Iż-żewġ atturi li tellgħu dan ix-xow missew diversi temi xjentifiċi dwar il-bidu tad-dinja, l-arja, l-ilma, il-mikrobi, il-gravità u s-sistema diġestiva tal-bniedem fost oħrajn. L-atturi interpretaw il-partijiet ta’ diversi xjentisti magħrufin billi libsu kostumi filwaqt li tkellmu dwar ix-xogħol tagħhom. Fost dawn kien hemm il-karattri ta’ Sir Isaac Newton u Louis Pasteur. Bil-komiċità tagħhom, l-involviment tat-tfal u esperimenti interessanti fuq il-palk, żammew lit-tfal attenti u bi tbissima fuq fommhom matul l-attività kollha.

M.Ciappara

Għalliema

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

During Scholastic Year 2014/2015, Year 4.1 Parrots of Ms Claudine Chircop’s class participated in an eTwinning project called We Explore, We Create, We Evaluate…We! Are Digikids

On Friday the 29th of January 2016, the eTwinning National Support Service, in collaboration with the eLearning Centre – EMBED Awards – held the eTwinning National Awards covering the scholastic year 2014-2015.

During the awards ceremony, the eTwinning National Support Service Staff presented certificates to Ms Claudine Chircop with both the 2015 National Quality Label as well as the 2015 European Quality Label.

The European Quality Label is a second mark of success, awarded to schools whose project partners have received a National Quality Label and have been put forward by their National support service. The European Quality Label is awarded only once a year. European Quality Labels are not being awarded automatically but have to be nominated by at least one National Support Service after a rigorous screening process.

With great pride we also announce that Ms Claudine has also been awarded a prize since the project We Explore, We Create, We Evaluate…We! Are Digikids

has also placed 1st place in the Category: ETWINNERS WHO HAVE BEEN PARTICIPATING IN PROJECTS FOR 2+ YEARS – Primary European.

On the 29th of February 2016, a special assembly was held at school where tokens were distributed to the pupils who formed part of Year 4.1 during last scholastic year.

Well done to all the teachers and students involved!

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Dil-ġimgħa Green MT nedew karattru ġdid ‘Ċikka li tirriċikla’. Dan għamluh ġewwa l-iskola tagħna bis-sehem tal-kantanta Christina Casolani. Minbarra li ltaqgħu ma’ Ċikka, it-tfal tagħna ġew imfakkra fuq kif għandna nisseperaw l-iskart ġewwa djarna.

Din l-attivita’ ġiet rrapurtata fuq l-istazzjon nazzjonali waqt l-aħbarijiet tat-8. http://www.tvm.com.mt/mt/news/cikka-tirricikla-karattru-gdid-biex-tghallem-lit-tfal-jisseparaw-l-iskart/

Aħna nħeġġukom biex tisseparaw l-iskart riċiklabbli minn dak li mhux riċiklabbli. B’dan il-mod inkunu qed ngħinu biex l-ambjent tagħna u ta’ uliedna jkun aħjar.

R. Peresso

Assistent kap

Read Full Post »

School of Invention

SOI ad2

Read Full Post »

Għadna kemm ippubblikajna l-Kalendarju ta’ Marzu. Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

Read Full Post »

For more information click here.

Read Full Post »

Għeżież ġenituri/kustodji legali

Id-Dipartiment tal-eLearning fi ħdan il-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol jixtieq jistedinkom għal-laqgħa li ser issir nhar it-Tlieta 8 ta’ Marzu 2016 fil-kulleġġ San Injazju fl-iskola Primarja ta’ Ħal-Luqa fis-18:00

Matul din il-laqgħa sejrin tiġu nfurmati dwar kif intom bħala ġenituri/kustodji legali tistgħu żżommu ruħkom aġġornati dwar l-edukazzjoni t’uliedkom, billi tkunu tistgħu taraw kif is-sistema tal-iLearn tħaddmuha u taraw il-marki tal-eżamijiet fost affarijiet oħra.

Grazzi

Jeffrey Zammit

Assistent Direttur eLearning

Read Full Post »

Nhar il-Ġimgħa 5 ta’ Frar fl-iskola ġie ċċelebrat il-Karnival. It-tfal kollha ġew bil-kostum favorit tagħhom u lkoll ħadu pjaċir jaraw spettaklu ta’ żfin mit-tfal tal-ħames sena, mill-ġenituri, mill-għalliema flimkien ma’ tnejn mill-Assistenti Kapijiet u fl-aħħar u mhux l-inqas farsa mtella’ mill-Minor Staff. Nixtieq nieħu din l-opportunita’ biex nirringrazzja lil kull min ta sehemu speċjalment lil Sander Bonello, Ms. Stephanie Zammit għall-korjografija tat-tliet żifniet u lil Ms. Amanda Sciberras tal-għajnuna fis-sound u d-dwal.

Prosit u Grazzi

N. Saliba

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Darba waħda …

darba wahda flyer

Read Full Post »

Older Posts »