Feeds:
Posts
Comments

Archive for June, 2015

Għal iżjed dettalji araw hawn: DCM 143 – Esperjenza ta’ Kitba tal-Malta Writing Programme

Read Full Post »

Nixtiequ ninfurmawkom li l-Medical Certificate Record Card (MCRC) għandha tinżamm għandkom sabiex titkompla tintuża matul is-sena skolastika li ġejja (2015 – 2016) sakemm timtela.

Grazzi tal-koperazzjoni tagħkom.

Mr P Decelis

Kap tal-Iskola

Read Full Post »

GRAZZI mill-qalb

Nixtieq nirringrazzja mill-qalb lil dawk kollha li urew l-apprezzament tagħhom għall-ħidma li għamilt matul dawn l-aħħar ħdax-il sena ġewwa l-iskola tas-Siġġiewi.

Grazzi tas-sorpriża li tajtuni u għall-prezenza ta’ ħafna minnkom dalgħodu.Kien ġest verament sabiħ.  Grazzi wkoll tar-rigal  sabiħ li se ngħożż; u nibqa nżomm b’tifkira ta’ kemm ħdimna flimkien għall-ġid tat-tfal tagħna.

Grazzi tmur fost l-oħrajn għall-ġenituri tal-Kunsill li matul is-snin ħadmu magħna u għal dawk preżenti, cioe’ Diana, Annabelle u Simon. Grazzi wkoll lill-helpers li tant taw ħin lill-iskola u lill-ġenituri kollha tal-koperazzjoni.

Ms Camilleri, l-assistent Kap, xtaqet turi wkoll l-apprezzament tagħha għar-rigal li tajtuha fi  tmiem il-karriera tagħha ta’ edukatriċi.

Grazzi.

Patrick Decelis
(Kap tal-iskola)

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Quote of the week

fun fact 28 quote of the week 28

Read Full Post »

Għal informazzjoni dwar bejgħ tal-uniformijiet tat-tfal tal-Kulleġġ San Injazju għafsu hawn: Uniformijiet tal-Istudenti

Read Full Post »

Għeżież ġenituri

Nistednukom tingħaqdu magħna nhar it-Tlieta 16 ta’ Ġunju fit 8.15 am għal assembly sabiex nibdew il-ġurnata flimkien permezz ta’ ftit eżerċizzju.

L-attivita` ma ddumx aktar minn kwarta.

Grazzi

Ġenituri Kunsill Skolastiku

Read Full Post »

Quote of the week

fun fact 27 quote of the week 27

Read Full Post »

Kien hemm bidwi li kellu klieb għall-bejgħ. Għalhekk pinġa tabella biex jirreklama dawn il-klieb. Hekk kif kien qed itella’ t-tabella li tgħid li għandu l-klieb għall-bejgħ, jersaq lejh wieħed tifel żgħir u jgħidlu:

“Irrid nixtri wieħed mill-klieb tiegħek”

Il-bidwi, waqt li mesaħ l-għaraq li kellu fuq għonqu qallu, “dawn il-klieb jiswew ftit mhux ħażin!”

It-tifel baxxa rasu għal mument, daħħal idejh fil-but u ħareġ ftit muniti żgħar u uriehom lill-bidwi. “Għandi Ewro. Biżżejjed biex tal-anqas, narahom il-klieb?”

“Iva tajjeb,” wieġbu l-bidwi waqt li saffar tisfira biex joħorġu l-klieb.

Fil-pront joħorġu ħamest iklieb il-ġmiel tagħhom.

It-tifel għafas wiċċu max-xibka li kienet iddawwar il-bitħa fejn kienu l-klieb. Għajnejh xegħlu bil-ferħ.

Hekk kif il-klieb kienu qed jiġru lejn ix-xibka, it-tifel innota xi ħaġa oħra fil-kmajra minn fejn ħarġu. Bil-mod il-mod, donnu mbeżża’, ħareġ kelb ieħor. Dan kien jidher iżgħar sew mill-oħrajn. Il-kelb beda jzappap lejn il-klieb l-oħra bi sforz biex ilaħħaq magħhom.

“Lil dak irrid,” qal it-tifel, waqt li pponta lejn il-kelb iż–żgħir u zopp.

Il-bidwi tbaxxa lejn it-tifel u qallu bil-ħlewwa: “Ibni, int trid li jkollok kelb li qatt mhu se jimxi sew u lanqas jiġri u jaqbeż? Dak qatt mhu se jkun kapaċi jiġri u jilgħab miegħek bħalma kapaċi jagħmlu l-oħrajn.”

Bla ma qal xejn, it-tifel beda jtella’ l-qalza ta’ saqajh ix-xellugija biex juri lill-bidwi li hu wkoll għandu difett f’saqajh. Kellu ħadida li kienet twassal għal żarbun magħmul apposta għalih. It-tifel ħares lejn il-bidwi u qallu: “Qed tara, jien ukoll ma nistax niġri ħafna u l-kelb ikollu bżonn xi ħadd li jista’ jifhmu.”

Id-dinja hi mimlija b’nies li għandhom bżonn lil min jifhimhom. Meta tara xi difett fl-oħrajn, ikxef il-maskra tiegħek stess u tinduna li hemm taħt, ġo fik, hemm l-istess difetti li qed tmaqdar jew tikkundanna fl-oħrajn.

Jekk tammetti, tinduna li ħadd aħjar minnek ma jista’ jifhem lil min hu dgħajjef u lil min żbalja.

Tislijiet,

Doreen Aquilina

Marie-Claire Sammut

(Għalliema tal-PSCD)

Read Full Post »

Quote of the week

fun fact 26 (2) quote of the week 26

Read Full Post »