Feeds:
Posts
Comments

Archive for June, 2015

Għal iżjed dettalji araw hawn: DCM 143 – Esperjenza ta’ Kitba tal-Malta Writing Programme

Read Full Post »

Nixtiequ ninfurmawkom li l-Medical Certificate Record Card (MCRC) għandha tinżamm għandkom sabiex titkompla tintuża matul is-sena skolastika li ġejja (2015 – 2016) sakemm timtela.

Grazzi tal-koperazzjoni tagħkom.

Mr P Decelis

Kap tal-Iskola

Read Full Post »

GRAZZI mill-qalb

Nixtieq nirringrazzja mill-qalb lil dawk kollha li urew l-apprezzament tagħhom għall-ħidma li għamilt matul dawn l-aħħar ħdax-il sena ġewwa l-iskola tas-Siġġiewi.

Grazzi tas-sorpriża li tajtuni u għall-prezenza ta’ ħafna minnkom dalgħodu.Kien ġest verament sabiħ.  Grazzi wkoll tar-rigal  sabiħ li se ngħożż; u nibqa nżomm b’tifkira ta’ kemm ħdimna flimkien għall-ġid tat-tfal tagħna.

Grazzi tmur fost l-oħrajn għall-ġenituri tal-Kunsill li matul is-snin ħadmu magħna u għal dawk preżenti, cioe’ Diana, Annabelle u Simon. Grazzi wkoll lill-helpers li tant taw ħin lill-iskola u lill-ġenituri kollha tal-koperazzjoni.

Ms Camilleri, l-assistent Kap, xtaqet turi wkoll l-apprezzament tagħha għar-rigal li tajtuha fi  tmiem il-karriera tagħha ta’ edukatriċi.

Grazzi.

Patrick Decelis
(Kap tal-iskola)

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Quote of the week

fun fact 28 quote of the week 28

Read Full Post »

Għal informazzjoni dwar bejgħ tal-uniformijiet tat-tfal tal-Kulleġġ San Injazju għafsu hawn: Uniformijiet tal-Istudenti

Read Full Post »

Għeżież ġenituri

Nistednukom tingħaqdu magħna nhar it-Tlieta 16 ta’ Ġunju fit 8.15 am għal assembly sabiex nibdew il-ġurnata flimkien permezz ta’ ftit eżerċizzju.

L-attivita` ma ddumx aktar minn kwarta.

Grazzi

Ġenituri Kunsill Skolastiku

Read Full Post »

Quote of the week

fun fact 27 quote of the week 27

Read Full Post »

Older Posts »