Feeds:
Posts
Comments

Archive for March, 2019

Għadna kemm ippubblikajna l-kalendarju ta’ April. Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

Read Full Post »

World Water day

Read Full Post »

Hawn taħt hawn ftit ritratti li diversi klassijiet ħadu nhar il-21 ta’ Marzu. Aħna ċċelebrajna dil-ġurnata billi qajjimna kuxjenza fost il-membri tal-komunità skolastika tagħna fuq l-abiltajiet u d-drittijiet li għandhom persuni bis-sindrone tad-downs.

R. Peresso

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

ArtyMaths

Nhar il-21 ta’ Marzu, it-tfal tal-Kinder 1 u 2, ħadu sehem f’attività interessanti marbuta mal-Matematika – ArtyMaths. B’din l-attività t-tfal fehmu kunċetti matematiċi permezz tal-Arti. It-tfal ħadu ħafna pjaċir jikkrejaw, jiskopru u jużaw il-kuluri biex jiksbu għarfien dwar topiks bħal simmetrija, valur ta’ numri, forom 2D u ħafna oħrajn.

S. Abela

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Nhar l-Erbgħa 13 ta’ Marzu 2019, kellna fostna lis-sur Christian Camilleri, rappreżentant tal-Kummissjoni Għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilita’. Is-sur Camilleri ddiskuta mal-istudenti tas-sitt sena, temi marbuta mas-suġġett, fosthom l-aċċessibilità u diffikultajiet oħra li jiltaqgħu maghħom persuni b’diżabilità. Bil-mistoqsijiet u l-osservazzjonijiet li għamlu, l-istudenti urew li huma sensittivi għal dawn il-problemi. Din kienet esperjenza pożittiva ħafna għal kull min kien involut.

Anthony Caruana

Read Full Post »

Food Handling Course

Qormi Leap Centre is currently organising another Food Handling Course in collaboration with JobsPlus and Ħal Qormi Local Council.

The details are as follows:

Dates – Saturday 27th April and Saturday 4th May 2019

Time – 8.30am till 2.30pm

Venue – 392, Kunsill Lokali Ħal Qormi, Triq Il-Vitorja, Ħal Qormi

Age – Anyone aged over 16 years

Price – Free of charge

This course is ideal for students over 16 years of age who wish to work in the catering sector during their summer holidays, anyone who wishes to find employment in the catering industry or others who wish to strengthen the knowledge and skills with regards to handling food. Applications will be received on a first come first served basis. The course will be cancelled in case a minimum of 30 participants is not reached.

All participants are required to fill in the application form and return it to us either via email or in person. A member of our team will contact the applicants a few days before the course as a reminder. Food Handling Course 2019 – Application Form

We will be happy to answer your questions if you have any. Contact us on 21496045 or 21370788.

Read Full Post »

Biex nuru l-apprezzament tagħna għas-servizz li Dun Joe Grech tana bħala arċipriet, għamilna special assembly f’ġieħu.  L-ispecial assembly ġiet imtellgħa minn Ms Moira u l-klassi tagħha. Huma għamlu intervista qasira ma’ Dun Joe, irringrazzjawh tal-ħidma tiegħu fostna u awgurawlu  ħidma sfiqa fil-parroċċa ta’ H’Attard.  Lil Dun Joe aħna nibqgħu niftakruh għall-umiltà u t-tjubija tiegħu.

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Older Posts »