Feeds:
Posts
Comments

Archive for March, 2019

Għadna kemm ippubblikajna l-kalendarju ta’ April. Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

Read Full Post »

World Water day

Read Full Post »

Hawn taħt hawn ftit ritratti li diversi klassijiet ħadu nhar il-21 ta’ Marzu. Aħna ċċelebrajna dil-ġurnata billi qajjimna kuxjenza fost il-membri tal-komunità skolastika tagħna fuq l-abiltajiet u d-drittijiet li għandhom persuni bis-sindrone tad-downs.

R. Peresso

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

ArtyMaths

Nhar il-21 ta’ Marzu, it-tfal tal-Kinder 1 u 2, ħadu sehem f’attività interessanti marbuta mal-Matematika – ArtyMaths. B’din l-attività t-tfal fehmu kunċetti matematiċi permezz tal-Arti. It-tfal ħadu ħafna pjaċir jikkrejaw, jiskopru u jużaw il-kuluri biex jiksbu għarfien dwar topiks bħal simmetrija, valur ta’ numri, forom 2D u ħafna oħrajn.

S. Abela

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Nhar l-Erbgħa 13 ta’ Marzu 2019, kellna fostna lis-sur Christian Camilleri, rappreżentant tal-Kummissjoni Għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilita’. Is-sur Camilleri ddiskuta mal-istudenti tas-sitt sena, temi marbuta mas-suġġett, fosthom l-aċċessibilità u diffikultajiet oħra li jiltaqgħu maghħom persuni b’diżabilità. Bil-mistoqsijiet u l-osservazzjonijiet li għamlu, l-istudenti urew li huma sensittivi għal dawn il-problemi. Din kienet esperjenza pożittiva ħafna għal kull min kien involut.

Anthony Caruana

Read Full Post »

Food Handling Course

Qormi Leap Centre is currently organising another Food Handling Course in collaboration with JobsPlus and Ħal Qormi Local Council.

The details are as follows:

Dates – Saturday 27th April and Saturday 4th May 2019

Time – 8.30am till 2.30pm

Venue – 392, Kunsill Lokali Ħal Qormi, Triq Il-Vitorja, Ħal Qormi

Age – Anyone aged over 16 years

Price – Free of charge

This course is ideal for students over 16 years of age who wish to work in the catering sector during their summer holidays, anyone who wishes to find employment in the catering industry or others who wish to strengthen the knowledge and skills with regards to handling food. Applications will be received on a first come first served basis. The course will be cancelled in case a minimum of 30 participants is not reached.

All participants are required to fill in the application form and return it to us either via email or in person. A member of our team will contact the applicants a few days before the course as a reminder. Food Handling Course 2019 – Application Form

We will be happy to answer your questions if you have any. Contact us on 21496045 or 21370788.

Read Full Post »

Biex nuru l-apprezzament tagħna għas-servizz li Dun Joe Grech tana bħala arċipriet, għamilna special assembly f’ġieħu.  L-ispecial assembly ġiet imtellgħa minn Ms Moira u l-klassi tagħha. Huma għamlu intervista qasira ma’ Dun Joe, irringrazzjawh tal-ħidma tiegħu fostna u awgurawlu  ħidma sfiqa fil-parroċċa ta’ H’Attard.  Lil Dun Joe aħna nibqgħu niftakruh għall-umiltà u t-tjubija tiegħu.

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Family Fanfare Concert

Dear Parents/Guardians,
The Malta Philharmonic Orchestra is once again hosting the now established annual Family Fanfare Concert on Saturday 23rd March at the historic Manoel Theatre in Valletta at 5pm. This year’s edition is entitled Music of Mystery & Magic.
The Family Fanfare last year won Best Production for Young People in the first edition of the Malta Arts Awards 2018 and has been nominated as one of the finalists in the same category of this year’s edition of these prestigious Awards. This year’s presentation promises to excel as well in terms of quality and standards!
Mysteries and scary stories fascinate both adults and children!! Music of Mystery & Magic is an interactive concert specifically designed for our younger audiences. The MPO will be exploring a magical musical world through great classical works and iconic soundtracks written to evoke a sense of mystery, magic and fear, such as the Mussorgsky’s Night on Bald Mountain which was made famous through Disney’s Fantasia, Saint-Saens’ Danse Macabre, Grieg’s Hall of the Mountain King and John
Williams’ magical Harry Potter theme. The performance, under the direction of Robert Hodge and animated by presenter Maxine Aquilina, will also include opportunities for audience participation.
We look forward to share with you and your family this interactive musical adventure, immersed in the word of Music & Magic. Please be informed that before the concert we will have a short music workshop at the theatre which will help you get into the mood of the performance. The workshop will start at 4:30pm and will be available for all members of the audience. We would like to ask our younger audience to bring with them masks or props (or perhaps even costumes) to engage with the theme of this concert which includes witches, wizards, gnomes, monsters, skeletons or magicians!
Tickets can be bought online through https://www.teatrumanoel.com.mt/m=shows&id=799 or from the booking office of the Manoel Theatre (tel. no. 21246389).
For more information about the Family Fanfare, kindly follow the link to the event on our facebookpage https://www.facebook.com/maltaphilharmonic/videos/2398483283519948/ while inviting
you to like our page to keep informed on our future performances.

 

Read Full Post »

Nhar il-Ħamis, il-21 ta’ Marzu, hija ġurnata ddedikata għal persuni bil-kundizzjoni tad-Down Syndrome.  Aħna ser niċċelebraw din il-ġurnata billi, bħalma għamilna s-sena l-oħra, min irid, jiġi l-iskola liebes kalzetta kulur u kalzetta kulur ieħor.  Lil hinn, mill-kulur tal-kalzetti, l-aktar ħaġa importanti hi li niffukaw fuq dak li huma kapaċi jagħmlu persuni bid-Down Syndrome u li nirrealizzaw li anke huma għandhom id-drittijiet tagħhom.

R. Peresso

Read Full Post »

F’Jannar l-iskola tagħna pparteċipat fl-Hour of Code, attivita’ edukattiva fejn studenti minn madwar id-dinja jipparteċipaw f’attivitajiet ta’ coding. Kelma oħra għal coding tista’ tkun programming, jew fi kliem aktar sempliċi l-għotja ta’ istruzzjonijiet fi programm tal-kompjuter. L-attivitajiet li ngħataw l-istudenti ż-żgħar tagħna kienu jirrikjedu, fost l-oħrajn, l-għoti ta’ istruzzjonijiet lill-oġġett partikolari biex minn post imur f’post ieħor. It-tfal tal-klassijiet il-kbar ingħataw sfida biex jibnu robots li jimxu jew mtieħen tar-riħ li jduru. Dawn l-attivitijiet jgħinu lit-tfal jiżviluppaw il-ħila li jaħsbu b’mod loġiku u li jħaddmu moħħhom biex isolvu l-problemi li jiffaċċaw ruħhom magħhom.

Attivitajiet simili jibqgħu jsiru matul is-sena skolastika.

R. Peresso

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Older Posts »