Feeds:
Posts
Comments

Archive for September, 2019

Il-Kalendarju ta’ Ottubru

Għadna kemm ippubblikajna l-kalendarju ta’ Ottubru Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

Ms N. Saliba

Read Full Post »

Fid-9 t’Ottubru 2019 it-tfal għandhom ġurnata skola normali bħas-soltu. Minflok, il-laqgħa għall-għalliema ser issir fl-4 ta’ Diċembru.  Dakinhar it-tfal KOLLHA ma jkollhomx skola.
 
Fil-31 ta’ Jannar 2020 it-tfal għandhom ġurnata skola normali bħas-soltu. Minflok, ser issir laqgħa għall-KGEs fit-13 ta’ Frar. Dakinhar it-tfal tal-kindergarten BISS ma jkollhomx skola.
 
Grazzi
N Saliba
Nota: Tistgħu issibu kalendarju aġġornat għas-sena sħiħa fil -paġna tal-Kalendarju

Read Full Post »

Animal Awareness Day

Nhar il-Ġimgħa 4 t’Ottubru se niċċelebraw Animal Awareness Day permezz ta’ special assembly fejn it-tfal tal-primarja jistgħu jġibu l-pet tagħhom l-iskola u jsir it-tberik tal-annimali .  Il-ġenituri huma mistiedna għal din l-attivita’. Hu importanti li wara t-tberik l-annimali kollha joħorġu mill-iskola biex it-tfal jidħlu fil-klassijiet u jsiru l-lezzjonijiet.

Grazzi

N Saliba

Read Full Post »

Għadna kemm ippubblikajna l-kalendarju ta’ Settembru Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

Ms N. Saliba

Read Full Post »

Għeżież Ġenituri

Bħal kull sena, tistgħu taraw il-pjan ta’ żvilupp għas-sena skolastika 2019-2020 billi tagħfsu hawn.

Din is-sena ser inkunu qed niffukaw fuq tliet pjanijiet t’azzjoni prinċipali.  Dawn huma:

  1. Enhancing Learners’ Language and Literacy Skills in Maltese and English
  2. Promoting Higher Order Thinking Skills (H.O.T.S.) skills through Maths and Science
  3. Peer Collaboration for Professional Development

Inħeġġukom taqrawhom biex tinfurmaw ruħkom dwar il-ħidma li tkun għaddejja fl-iskola.

Grazzi

N Saliba

Kap tal-Iskola

Read Full Post »

Jekk tagħfsu fuq il-links li jidhru hawn taħt, għandkom issibu aktar informazzjoni dwar l-unformi tal-iskola għas-snin li ġejjin.

St Ignatius College uniform circular – eng. version

St Ignatius College uniform circular – mlt version

Read Full Post »

Seħer L-Istejjer

Read Full Post »

Ser isiru laqgħat fil-bidu tas-sena skolastika, mal-għalliem/a tal-klassi kif ġej:

Kindergarten : Il-Ħamis 26 ta’ Settembru 2019 fid-0900.

Year 1 : It-Tnejn 30 ta’ Settembru 2019 bejn id-0900 u l-1000.

Year 2 : It-Tnejn 30 ta’ Settembru 2019 bejn il-1100 u nofsinhar.

Year 3 : It-Tlieta 1 ta’ Ottubru 2019 bejn id-0900 u l-1000.

Year 4 : It-Tlieta 1 ta’ Ottubru 2019 bejn il-1100 u nofsinhar.

Year 5 : L-Erbgħa 2 ta’ Ottubru 2019 bejn id-0900 u l-1000.

Year 6 : L-Erbgħa 2 ta’ Ottubru 2019 bejn il-1100 u nofsinhar.

Grazzi

N. Saliba

.

Read Full Post »

Bħal kull sena ħassejna l-bżonn li,  qabel tibda s-sena skolastika., nagħmlu laqgħa ta’ informazzjoni għall-ġenituri kollha mill-Kindergarten sas-sitt sena. Din ser issir nhar il-Ħamis, 19 ta’ Settembru 2019 fis-sala tal-iskola. Il-laqgħa tibda fis-6.30pm. Dħul direttament fis-sala minn Triq l-Iskola. Grazzi.

Ms N. Saliba

Read Full Post »