Feeds:
Posts
Comments

Archive for January, 2016

Ippremjajna lil Kendra Micallef (3.1), Valentina Marie Bezzina (3.3) u Ylenia Schembri (5.1) tas-sehem tagħhom fil-kompetizzjoni li kien hemm fil-fuljett ta’ Diċembru.  L-ismijiet ta’ dawn it-tfal ittellgħu bix-xorti minn fost dawk kollha li ħadu sehem fil-kompetizzjoni.  Prosit lir-rebbieħa u lil kull min ħa sehem. Inħeġġu biex id-darba li jmiss ikollna aktar tfal li jieħdu sehem.

IMG_5578 IMG_5580

Read Full Post »

Hour of Code

“Wara li l-iskola tagħna ġiet imfaħħra mid-Dipartiment tas-Servizzi Edukattivi għall-mod kif organizzajna l-attivita’ fuq il-coding, l-Hour of Code, issa ġejna mgħarrfa li l-klassi tas-Sinjura Marlene Camilleri ser tingħata Lego Wedo Kit għas-sehem tagħha f’din l-attivita’.  Grazzi lil Ms. Camilleri kif ukoll lil Ms. Amanda Sciberras tas-sehem sħiħ tagħha. https://www.facebook.com/HourMalta/?fref=ts

Read Full Post »

“Il-kumitat tal-EkoSkola tal-iskola tagħna organizza tliet attivitijiet bil-għan li t-tfal tagħna jsiru aktar konxji fuq xi tfisser li tkun nieqes mid-dawl u li jinġabru flus għall-Malta Guide Dog Foundation.  
 
L-ewwel attivita’ kienet tinvolvi laqgħa ma’ tlieta min-nies neqsin mid-dawl.  Matul din il-laqgħa dawn il-persuni tawna togħma żgħira ta’ xi tfisser li tgħix b’din il-kundizzjoni u kif nistgħu ngħinuhom.  Fl-aħħar ta’ din l-attivita’ il-kumitat tal-EkoSkola taw stampa ta’ kelb lil kull klassi.  L-istudenti ġew imħeġġa biex jagħtu xi ħaġa żgħira minn buthom.  Kull min ġab donazzjoni seta’ jġinġi parti żgħira minn dan il-kelb.  It-tieni attivita’ kienet Jeans Day fejn kull min ġie bil-jeans ħallas €1.00.  It-tielet attivita’ kienet Snack Day fejn kulħadd seta’ jixtri tliet prodotti tal-Monte, ġentilment mogħtija minn Alf. Mizzi & Sons, għall-prezz ta’ €1.00.  Is-somma miġbura minn dawn it-tliet attivitaijiet telgħet għal ftit aktar minn €1,800.  Dawn il-flus ingħataw lil rapreżentanti tal-Malta Guide Dog Foundation, nhar it-Tnejn 18 ta’ Jannar. Għal din l-attivita’ kien hemm preżenti ġurnalista ta’ TVM li tellgħet servizz fl-aħbarijiet ta’ dakinhar.”
 
 

Read Full Post »

Għadna kemm ippubblikajna l-Kalendarju ta’ Frar. Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

Read Full Post »

Nixtiequ ninfurmawkom li nhar it-Tlieta 2 ta’ Frar, l-Erbgħa 3 ta’ Frar u l-Ħamis 4 ta’ Frar l-iskola għal Year 4, 5 u 6 BISS tispiċċa f’nofsinhar.

Nhar il-Ġimgħa 5 ta’ Frar, it-tfal jistgħu jiġu l-iskola lebsin il-kostum tal-karnival.  Dakinhar l-iskola tispiċċa f’nofsinhar għall-istudenti KOLLHA. It-tfal tal-Kindergarten joħorġu kwarta qabel jiġifieri f’11.45am.

Nixtiequ niġbdulkom l-attenzjoni li l-Parents’ Day hija kkonfermata li ser issir fis-26 ta’ Frar.

Barra minn hekk tajjeb li tieħdu nota li Celebration Day ser issir il-Ġimgħa 15 ta’ April.

Grazzi

Ms N Saliba

Kap tal-Iskola

Read Full Post »

Għadna kemm ippubblikajna l-Kalendarju ta’ Jannar. Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

Read Full Post »

Snack Day

FB_IMG_1452290406460

Read Full Post »

Għeżież ġenituri

nixtieq infakkarkom li ser issir laqgħa dwar il-kura tax-xagħar l-Erbgħa 13 ta’ Jannar 2016 fid-9.00am. Din il-laqgħa ser issir fis-sala tal-iskola. Dħul minn Triq l-Iskola.

Napprezzaw l-attendenza tagħkom.

Narawkom

Ms N Saliba

Read Full Post »

Kirurgu daħal bl-għaġġla l-isptar wara li ċemplulu għal operazzjoni urġenti. Hu rrisponda malajr kemm seta, biddel ħwejġu u mar dirett l-isptar. Huwa sab il-missier ta’ tifel jippassiġġa fis-sala jistenna lit-tabib. Kif rah il-missier għajjat: ‘ Għalfejn domt daqshekk biex tiġi? Mela ma tafx li l-ħajja ta’ ibni qiegħda fil-periklu? Mela m’għandekx sens ta’ responsabbilita’?’’

Il-kirurgu tbissem u qal:’’Skużani, imma ma kontx l-isptar u ġejt malajr kemm stajt wara li rċivejt it-telefonata..u issa, nixtieq li tikkalma ħalli nkun nista’ nagħmel xogħoli.’’

‘‘Nikkalma?! Kieku ibnek kien f’din il-kamra bħalissa, kieku int kont tikkalma? Kieku ibnek imut issa x’tagħmel int?’’ qallu l-missier irrabbjat.

It-tabib reġa’ tbissem u qal, ‘‘Se nagħmel minn kollox biex ibnek ikun aħjar mill-aktar fis possibli.’’ L-operazzjoni ħadet ftit sigħat u l-kirurgu ħareġ kuntent.

‘‘Għall-grazzja t’Alla ibnek salva!” u mingħajr ma qagħad jistenna għar-risposta tal-missier reġa’ telaq il-kirurgu jiġri ‘l barra. ‘’Jekk għandek xi domandi staqsi lill-infermiera!’’

‘‘Għalfejn hu daqshekk arroganti? Ma setax jistenna ftit minuti ħalli nsaqsih dwar l-istat t’ibni,’’ ikkummenta l-missier meta ra lill-infermiera ftit minuti wara li telaq il-kirurgu.

L-infermiera irrispondietu, bid-dmugħ nieżel minn għajnejha, ‘’ It-tifel tiegħu miet ilbieraħ f’inċident tat-traffiku, hu kien għall-funeral tiegħu meta ċempilnielu minħabba l-operazzjoni ta’ ibnek. Issa salva l-ħajja tat-tifel tiegħek, telaq jiġri jkompli bil-funeral ta’ ibnu.’’

Huwa faċli li tiġġudikaw lill-oħrajn. Qatt m’għandek tiġġudika lil ħadd għax ma tafx kif inhi l-ħajja tagħhom u minn xhiex għaddejjin!

Tislijiet,
Doreen Aquilina
Marie-Claire Sammut
(Għalliema tal-PSCD)

Read Full Post »

Għeżież Ġenituri

Il-kors tal-Parental Skills se jibda nhar it-Tlieta 12 ta’ Jannar 2016 mis-sitta sat-tmienja tà fil-għaxija fis-sala tal-iskola. Tajjeb li nfakkrukom li dan il-kors huwa b’xejn u jikkonsisti f’sitt sessjonijiet tà sagħtejn ‘il waħda. F’dan il-kors se jiġi diskuss it-trobbija tal-ulied li huma tant għeżież  għalina. Inħeġġukom tapplikaw  billi tieħdu formola mingħand is-segretarja jew iċċemplu l-iskola. Dawk li diġà applikaw fil-bidu tas-sena skolastika m´għandhomx għalfejn jerġgħu japplikaw.

Narawkom.

N. Saliba.

Read Full Post »

Older Posts »