Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2017

Għadna kemm ippubblikajna l-Kalendarju ta’ Mejju. Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

Read Full Post »

first aid course

Read Full Post »

open day programme – kinder

open day primary

Read Full Post »

Ġabra għal Puttinu Cares

Is-somma miġbura mill-istaff, ġenituri u tfal tal-iskola tagħna għal Puttinu huma ta’ 800 ewro. Il-flus mhux kollox, imma żgur li d-donazzjoni tagħna ser tgħin biex tagħti aktar kuraġġ, ittaffi t-tbatija li dawn il-familji għaddejjin minnha u żżid il-possibilita’ ta’ fejqan.  Grazzi lil kull min ta d-donazzjoni.

Read Full Post »

Library Week

Read Full Post »

Read Full Post »

Read Full Post »

Bħal kull sena, qed nitolbukom biex twieġbu ftit mistoqsijiet relatati mal-iskola tagħna. Hu mistenni li ma tiħdux aktar minn 5 minuti biex tweġbuhom kollha.  Dan nagħmluh biex nidentifikaw fejn, fl-opinjoni tagħkom, l-iskola sejra tajjeb u fejn nistgħu naħdmu biex nitjiebu aktar.  Għaldaqstant l-għajnuna tagħkom f’dan ir-rigward hija imprezzabbli.

Read Full Post »

Din hija preżentazzjoni viżiva fuq il-ħajja tagħna l-istudenti fl-iskola Primarja tas-Siġġiewi.

Il-filmat se jbexxqilna tieqa fuq l-ambjent u l-ħajja ġewwa l-iskola tagħna. Dan juri biss ftit mill-attivitajiet li jsiru f’din l-iskola.

Sena skolastika 2016 / 2017

Filmat – Claudine Chircop

F’isem l-istaff kollu u l-istudenti nixtiequ lil kulħadd l-Għid it-Tajjeb!

Read Full Post »

Bħal kull sena, qed nitolbukom biex twieġbu ftit mistoqsijiet relatati mal-iskola tagħna. Hu mistenni li ma tiħdux aktar minn 5 minuti biex tweġbuhom kollha.  Dan nagħmluh biex nidentifikaw fejn, fl-opinjoni tagħkom, l-iskola sejra tajjeb u fejn nistgħu naħdmu biex nitjiebu aktar.  Għaldaqstant l-għajnuna tagħkom f’dan ir-rigward hija imprezzabbli.

Read Full Post »

Older Posts »