Feeds:
Posts
Comments

Archive for December, 2011

Biex titfakkar il-festa ta’ San Nikola, nhar it-Tlieta 6 ta’ Diċembru, l-iskola Primarja tas-Siġġiewi  organizzat festa f’ġieh dan il-qaddis.  Mill-iskola ħarġet purċissjoni bl-abbatini, tfal iġorru statwa ta’ San Nikola u tifel liebes tal-qaddis patrun.  Membri tal-iScouts u l-banda San Nikola tas-Siġġiewi akkumpanjaw il-purċissjoni.  It-tfal kollha tal-iskola ħadu sehem f’din il-purċissjoni li bdiet mill-iskola u mxiet sal-pjazza tar-raħal.  Matulha spikka l-entużjażmu u ċ-ċapċip tas-Siġġiwin li bħas-soltu attendew bi ħġarhom. 

Minn fuq id-djar u l-każini tal-baned inxteħtu l-karti li komplew ħolqu atmosfera ta’ festa.  Il-purċissjoni daħlet fil-knisja fejn ġiet ikkonċelebrata quddiesa biex titfakkar il-275 sena mill-miġja tal-vara ta’ San Nikola fis-Siġġiewi.

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Jeans Day

Today was an unusual day at St Ignatius College, Siggiewi primary as all the staff and children at our school dressed down and wore jeans against a donation of 50c. The members of the pupils’ council came up with this idea. They themselves collected the money from each class and also from the administration, secretarial staff and other subject teachers. This fundraising activity originated in aid of Caritas. The total money collected will be announced on Monday.

 Ms C Chircop

Link Teacher for Pupils’ Council

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »