Feeds:
Posts
Comments

Archive for November, 2012

Għadna kemm aġġornajna l-Kalendarju ta’ Diċembru. Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

Read Full Post »

Fun Run

Din is-sena l-Fun Run tal-President se ssir fit-2 ta’ Diċembru.  Bħas-sena l-oħra, l-iskola ser tieħu sehem f’din il-mixja.  Permezz ta’ dan, l-iskola trawwem fl-istudenti sens ta’ solidarjetà u nħeġġuhom jieħdu sehem attiv f’okkażżjonijiet nazzjonali.  Inħeġġukom biex flimkien mal-familji tagħkom tieħdu sehem magħna f’din il-mixja. Din tieħu minn Santa Venera sal-Belt Valletta.

Kull min jixtieq jipparteċipa għandu jimla l-applikazzjoni sa għada l-Erbgħa 28 ta’ Novembru. L-applikazzjoni ssibuha għand is-segretarja tal-iskola u fiha tindikaw il-qies tal-flokk li jingħata lill-parteċipanti u jekk hux ser tużaw trasport mill-iskola u lura.  Il-ħlas ta’ €10 kull persuna isir ukoll l-iskola.

Read Full Post »

Infakkrukom li l-KUNSILL TAL-ISTUDENTI ser jorganizza JEANS DAY għall-istudenti u l-għalliema kollha nhar il-Hamis 29 ta’ Novembru 2012.

Għal dakinhar BISS l-istudenti huma mistiedna jigu lebsin jeans (minflok il-qalziet jew pinafore tal-uniformi), sport shoes u l-flokk tal-PE kit mal-gakketta tal-PE tracksuit.

Kulħadd huwa mitlub jagħti donazzjoni ta’ €1. Il-flus ser jingabru dakinhar stess mill-membri tal-kunsill tal-istudenti bl-għajnuna tal-għalliema. Il-flus kollha se jingħataw lill-CARITAS li tant tagħmel ġid lil dawk fil-bżonn f’Malta.

Grazzi tal-kooperazzjoni tagħkom.

P Decelis

Kap tal-iskola

Read Full Post »

Dear pupils and staff

I have now returned back to Sweden.

Thursday morning I had to take away the ice from my car before leaving for school as the night temperature had fallen to -5 degrees.

Then it’s easy to revive all good memories from my weak at your school.

I enjoyed participating in the Assembly every morning. We rarely have assemblies in my school and I found them interesting and that they are a way to make the school come together and to make everyone aware of what’s happening at school.

You are very good at singing together and I almost learnt the National Anthem of Malta.

During my whole week I especially studied how you work with skills in Literacy in your school and I brought back many good examples.

I had the opportunity to visit your beautiful island together with Year 6 classes. The hike-trail passed near St. Paul’s Island where the view made me stop in admiration. Luckily the whole group stopped for a snack so I could keep up with them!

I was also in for a real surprise; Class 6.1 Swans had prepared a dance to the song Euphoria at Thursday Assembly. They made a very good performance, all dressed in yellow and blue (colours of the Swedish flag).

I’d like to thank you all for letting me share your school activities.

Ms Lena Hägle, Sweden.

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Il Gimgħa 23 ta’ Novembru

Nixtiequ nfakkrukom li għada l-aħħar ġurnata tal-book fair, din tagħlaq f’nofsinhar. Skola għal kulħadd bħas-soltu sas-2.30pm kif avżajnikom fiċ-ċirkulari li bgħatna ftit tal-ġranet ilu.

Read Full Post »

Ser issir laqgħa għal dawk il-ġenituri li jixtiequ jgħinu fil-party tal-Milied li bħas-snin ta’ qabel ser jerġa jiġi organiżżat mill-ġenituri tal-Kunsill.  Huwa importanti li jkun hemm rappreżentant wieħed jew tnejn minn kull klassi.  Min ma jattendix għal din il-laqgħa ma jkunx jista’ jiġi dak in-nhar tal-party.

Data:          4 ta’ Diċembru 2012

Ħin:            1.00pm

Dħul min-naħa tas-segretarja

Monalita Balzan

Christine Scicluna

Diane Borg

Annabelle Grech

Sotto Kumitat

Read Full Post »

Din il-ġimgħa l-kunsill tal-istudenti  ltaqa’ sabiex jipprepara poster għall-attivita’ msejħa JEANS DAY  li qed jorganizzaw l-istess membri.

Din ser isseħħ fit-29 ta’ Novembru 2012.  Għal din l-attivita’ €1 jew iktar qed jingħataw bħala donazzjoni b’risq il-CARITAS.

Ms  Claudine Chircop

Link Teacher

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Older Posts »