Feeds:
Posts
Comments

Archive for May, 2019

Għadna kemm ippubblikajna l-kalendarju ta’ Ġunju Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

Read Full Post »

Read Full Post »

Ħin tas-Sajf

Għeżież Ġenituri

Minn nhar it-Tnejn 3 ta’ Ġunju nibdew in-nofstanhari.  Dan ifisser li l-iskola tibda fit-8.15am.  Il-qanpiena ddoqq fit-8.10 u jinfetħu l-bibien biex it-tfal jinġabru ġol-bitħa.  It-tfal tal-kinder jidħlu fil-foyer sat-8.30am u jingħalqu l-bibien. L-iskola tispiċċa f’11.45 għat-tfal tal-kinder u f’12.00 għat-tfal tal-primarja.

Grazzi tal-koperazzjoni tagħkom.

N. Saliba

Read Full Post »

Proġett ta’ Etwinning – The Little Music STEAMers.
F’dan il-proġett, il-klassi tagħna ħadet sehem ma’ żewġ skejjel mill-Greċja, skola mir-Rumanija, l-Italja u t-Turkija. F’dan il-proġett, it-tfal ħadmu fuq STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics).
It-tfal f’kull skola introduċew lilhom infushom permezz ta’ tpinġijiet u ritratti. Wara, t-tfal kellhom l-opportunita’ jaqsmu tradizzjonijiet Maltin fosthom żifnu l-Maltija u kantaw xi innijiet bil-Malti. Raw wkoll żfin u tradizzjonijiet tal-pajjiżi l-oħra.
 
Bħala proġetti, it-tfal kellhom joħolqu strumenti mużikali flimkien u joħolqu mużika flimkien (Agħfas fuq il-links t’hawn isfel biex tara vidjows qosra ta’ dan.). Permezz tal-etwinning, it-tfal qasmu l-attivitajiet tagħhom ma’ tfal f’pajjiżi oħra u kellhom ċans jaraw ix-xogħol ta’ tfal oħra. Saru wkoll esperimenti li jinvolvu l-mużika u t-teknoloġija. Fl-aħħar, inħolqot diska waħda li fiha kull klassi minn kull pajjiż li ħadet sehem, irrikordjat il-lirika bil-lingwa tagħha. B’hekk t-tfal semgħu diska waħda b’ ħafna lingwi differenti.
 
Permezz ta’ dan il-proġett, t-tfal żviluppaw il-ħiliet tagħhom fix- xjenza, it-teknoloġija u l-mużika. Kellhom ċans jiskopru u jagħrfu tradizzjonijiet differenti minn pajjiżi differenti u ħadmu flimkien għal għan wieħed.
Ms Francesca

Read Full Post »

L-iskola Primarja Siġġiewi ngħatat il-Gold Award bħala Book Champion School għat-tielet sena konsekuttiva.  Dan l-award ġie mogħti lill-iskola mill-Aġenzija tal-Litteriżmu għall-impenn sħiħ tal-iskola fil-qasam tal-qari, speċjalment għall-mod ta’ kif nippromwovu l-qari permezz ta’ attivitajiet diversi fosthom il-Library Week.
 
N. Saliba

Read Full Post »

Read Full Post »

Siġar

Bħalma forsi tiftakru, fil-bidu ta’ din is-sena skolastika konna organizzajna Green Day.  Matulha, it-tfal kollha tal-iskola kienu żergħu żerriegħa ta’ siġar indiġeni ġo kartun tal-ħalib.  Aħna bqajna nsaqquhom u nindukrawhom.  Dawn li qed taraw fir-ritratti huwa r-riżultat li kellna. B’kollox għandna 43 siġra u arbuxell.  L-aktar li ħadu kienu s-siġar tal-Ħarrub.  Imma għandna wkoll diversi Siġar ta’ Ġuda, Ċipress, Alaternu u Qarn il-Mogħża.
Issa nkomplu niedu ħsiebhom fix-xhur sħan u xotti tas-sajf, biex f’Ottubru nħawluhom fil-ħamrija.
R. Peresso

Read Full Post »

On Thursday 9th April, the EkoSkola committee together with the year 4 classes did a clean-up. It was done around the school. We collected paper, glass, mixed waste and plastic. We used disposable gloves, pickers and garbage bags. Always remember to use dustbins to throw away things and SORT IT OUT!

Aurora Vella Year 3

Ekoskola committee member

Note: This event was part of a bigger clean-up activity organised by St. Ignatius College and sponsored by HSBC.

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

X’inhu l-proġett INK?
Il-proġett INK, msemmi fil-qasir għal inklużjoni, huwa immirat sabiex jassisti persuni b’diżabilità jidħlu fid-dinja tax-xogħol.
Dan il-proġett, li għandu perjodu ta’ tliet snin, immexxi mill-Aġenzija Sapport, u hu ko-finanzjat mill-Unjoni Ewropea permezz tal-Fond Soċjali Ewropew.
Il-proġett li hu wieħed ħolistiku, ser iservi sabiex ikunu mħarrġa mhux biss persuni b’diżabilità, iżda anke l-ġenituri tagħhom, min iħaddem, u anke professjonisti fl-istess qasam.
Kif inhu mqassam it-taħriġ tal-ġenituri jew kuraturi?
It-taħriġ tal-ġenituri huwa mmirat għal ġenituri ta’ persuni b’diżabilità jew kuraturi ta’ persuni b’diżabilità.
Nixtieq ngħid li huwa miftuħ mhux biss għal dawk il-ġenituri li t-tfal tagħhom huma parteċipanti filproġett INK. Jistgħu jattendu ġenituri jew kuraturi ta’ persuni b’diżabilità li jixtiequ jkunu jafu aktar dwar is-servizz li noffru bħala proġett u dwar kif jistgħu jassistu aħjar lill-persuni b’diżabilità jidħlu fid-dinja tax-xogħol.
Dawn is-sessjonijiet ta’ taħriġ huma aktar diskussjonijiet fejn ikollhom ukoll l-opportunità jindirizzaw id-diffikultajiet u l-isfidi tagħhom.
Dan it-taħriġ hu biss ta’ sitt sigħat, mqassam fuq żewġ sessjonijiet ta’ tliet sigħat. Jiġifieri ma jirrikjedux impenn kbir però huma utli ħafna għaliex fihom nindirizzaw l-affarijiet l-iktar essenzjali u importanti li wieħed għandu jkun jaf.

Read Full Post »

Ix-xahar ta’ Mejju huwa iddedikat lill-Madonna. B’hekk fil-15 ta’ Mejju saret attivita’ ħelwa fl-iskola tas-Siġġiewi fejn it-tfal kollha nġabru fis-sala u faħħru lill-Madonna permezz ta’ talb u kant. Fl-aħħar ta’ din l-attivita’ l-ikbar tifel u l-iżgħar tifel tal-iskola nkurunaw lill-Madonna billi poġġew kuruna fuq rasha. Kienu ħafna t-tfal li ġabu magħhom xemgħa u fjuri bħala offerta għall-Madonna li tant tħarisna.

N. Saliba

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Older Posts »