Feeds:
Posts
Comments

Archive for November, 2015

Parental Skills

Għeżież Ġenituri

Il-kors tal-Parental Skills se jibda nhar it-Tlieta 12 ta’ Jannar 2016 fis-sitta tà fil-għaxija fis-sala tal-iskola. Tajjeb li nfakkrukom li dan il-kors huwa b’xejn u jikkonsisti f’sitt sessjonijiet tà sagħtejn ‘il waħda. F’dan il-kors se jiġi diskuss it-trobbija tal-ulied li huma tant għeżież  għalina. Inħeġġukom tapplikaw  billi tieħdu formola mingħand is-segretarja jew iċċemplu l-iskola. Dawk li diġà applikaw fil-bidu tas-sena skolastika m´għandhomx għalfejn jerġgħu japplikaw.

Narawkom.

N. Saliba.

Read Full Post »

Għadna kemm ippubblikajna l-Kalendarju ta’ Diċembru. Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

Read Full Post »

I would like to tell you that GreenPak will be collecting the plastic caps next Monday.  Kindly get any remaining caps if you have any, first thing in the morning after the assembly.  

A big thank you goes to all the children and families who helped by collecting lots of plastic caps.  Apart from recycling, we are also helping the Community Chest Fund as the more caps we collect, the greater the donation will be.   

Ms. Sephorah

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Aqra Miegħi – Read with Me

siggiewi.jpg

Read Full Post »

Waqt attivita’ li għamilna mat-tfal dwar x’jibżgħu li jiġri fil-grupp tal-klassi tagħhom spikkat ħafna l-biża’ li jispiċċaw waħedhom, mingħajr ħbieb jew maqtugħin barra mill-grupp. Ngħiduha kif inhi, anki aħna jekk naħsbu ftit inħossu l-bżonn li nagħmlu parti minn grupp. Ħadd ma jixtieq ikun imwarrab u li jispiċċa waħdu!

Kif se nkunu aċċettati u maħbubin minn dawk ta’ madwarna? Tajjeb illi naħsbu ftit x’nistgħu nagħmlu aħna biex naċċettaw lil ħaddieħor u malajr nindunaw li meta nagħmlu hekk inkunu maħbubin u aċċettati aħna wkoll.

X’messaġġ pożittiv u qawwi nkunu qed ngħaddu lil uliedna jekk jirnexxielna ngħaddulhom dan il- valur. Wara kollox li taċċetta lil kulħadd kif inhu huwa valur kbir għas-soċjeta’ kollha. Kulħadd hu speċjali u kulħadd għandu xi ħaġa sabiħa x’joffri lil ta’ madwaru

Ftit ideat ta’ kif taċċetta lil ta’ madwarek .

1. Kun ġust ma’ kulħadd
2. Interessa ruħek f’dak li jiġri madwarek, ipparteċipa.
3. Kellem lil kulħadd.
4. Kun qalbek tajba ma’ kulħadd.
5. Fejn tista’ u meta tiftakar kellem lin-nies u uża isimhom. 6. Kumpliment kulħadd jieħu gost bih.
7. Tgħidx fuq in-nies.
8. Kun pożittiv jew pozittiva.
9. Kun ċajtier jew ċajtiera.
10.Kulħadd jista’ jkun poplari.
11.Prova għeleb il-mistħija.
12.Għin fejn tista’, anki f’affarijiet żgħar.
13.Ħu gost ma’ kulħadd u aċċetta lil kulħadd.

Naħsbu ftit…

Parti minn grupp ma jiddependix biss li jaċċettak ħaddieħor imma jiddependi ħafna minn kemm aħna lesti li naħdmu biex lil ħaddieħor naċċettawh aħna. F’kull tip ta’ relazzjoni, importanti li niġbdu ħabel wieħed inkella x’imkien xi ħadd se jbati!!

Kelma ta kuraġġ…

We must restore hope to young people, help the old, be open to the future, spread love. Be poor among the poor. We need to include the excluded and preach peace.
Pope Francis

Ejja flimkien inrawmu tama fiż-żgħażagħ tagħna, ngħinu lill-anzjani, inkunu lesti għall-futur, inxerrdu l-imħabba. Hemm bżonn li niftaqru ftit. Ejja ninkludu lill-imwarrbin u nippriedkaw il- paċi
Papa Franġisku.

Tislijiet – Josette Attard/Elisa Vassallo
PSCD – 2015/2016 j. attard/e.vassallo

Read Full Post »

Nhar l-Erbgħa 12 ta’ Novembru, l-istudenti tas-sitt sena, li huma membri fil-gardening club, kellhom attività mhux tas-soltu. Flimkien ma’ xi għalliema u membri oħra tal-istaff li jgħinu f’dan il-klabb, marru jaraw kif isir l-għasir taż-żebbuġ.

Mad-dawra tal-iskola għandna xi siġar taż-żebbuġ u dan iż-żebbuġ beda jinqata’ minn ġurnata qabel biex ikun jista’ jittieħed għall-għasir. Sirna nafu li ladarba jinqata’, iż-żebbuġ għandu jittieħed malajr kemm jista’ jkun għand l-għassar, biex b’hekk ma jibdiex jitlef mit-tjubija tiegħu.

L-ewwel intiżen l-ammont ta’ żebbuġ li nqata’ mill-iskola. Wara, l-istudenti kellhom l-opportunità jaraw il-proċess li jintuża biex jingħasar iż-żebbuġ għaż-żejt. Iż-żebbuġ inħasel permezz ta’ magna apposta li fl-istess ħin tneħħi l-weraq u dak kollu żejjed minn maż-żebbuġa. Wara l-ħasil, iż-żebbuġ jidħol ġo magna oħra li titħan iż-żebbuġ bl-għadma u l-ħliefa b’kollox. Minn hemm din l-‘għaġna’ tgħaddi għal stazzjon ieħor fejn wara ammont ta’ ħin jibda jitla’ ż-żejt fil-wiċċ. Eventwalment iż-żejt jgħaddi għal ġo tank kbir minn fejn jinġabar. L-għassar qal lill-istudenti li dan il-proċess kollu jieħu madwar erba’ sigħat.

Wara li raw il-proċess ta’ kif isir iż-żejt, l-għassar poġġa quddiem it-tfal, ftit żejt taż-żebbuġa frisk ġo platt. Hu stieden lit-tfal ibillu biċċiet żgħar tal-ħobż Malti jqarmeċ. Għall-bidu kien hemm min qarras wiċċu, iżda malajr ħadu l-kunfidenza u l-platt kellu jimtela’ għal darba tnejn. Kulħadd spiċċa jilgħaq xufftejh u kulħadd qabel li m’hemmx ikla aktar delizzjuża minn biċċa ħobż tal-Malti, biż-żejt taż-żebbuġa frisk!

Maria Ciappara

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

BUFFET BREAKFAST

Għal żmien il-Milied ser norganizzaw buffet breakfast ġewwa l-“Cavalieri Hotel” tas-Sliema.

Data: Il-Ħamis 3 ta’ Diċembru 2015

Ħin: 9am (minn ħdejn is-segretarja)

Post: Cavalieri Hotel, Sliema

Prezz: €15

Biljetti jinbiegħu sa nhar il-Ħamis 26 ta’ Novembru 2016 mingħand il-ġenituri tal-Kunsill Skolastiku jew mingħand is-segretarja. Ħlas mal-booking.

Grazzi

Ġenituri Kunsill Skolastiku

Read Full Post »

Screen Shot 2015-11-12 at 17.07.32

Read Full Post »

Book Fair

Screen Shot 2015-11-12 at 17.07.32

Read Full Post »

Nhar l-Erbgħa 1 ta’ Novembru, Ms Maria Kerr, esperta fuq il-ganutell, ġiet l-iskola tagħna sabiex tkellem lit-tfal tar-raba’ sena dwar x’jinvolvi l-ganutell. Hi minnufih laqgħet l-istedina wara li l-għalliema wrew ix-xewqa li t-tfal ikunu esposti għal din is-sengħa peress li jifforma parti mis-sillabu l-ġdid tal-Istudji Soċjali. F’dan it-topik, it-tfal huma mħeġġa jesploraw u jitgħallmu dwar xi snajja’ li għadhom jeżistu, oħrajn li m’għadhomx u oħrajn li għadhom isiru biss bħala passatemp bħall-bizzilla u l-ganutell.
It-tfal kienu entużjasti ħafna, tgħallmu ħafna dwar il-ganutell kif ukoll kellhom ix-xorti li jaraw u jmissu xi materjal u għodda. Għalihom din żgur ser tkun esperjenza tassew memorabbli.
Ms Claudine Chircop

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Older Posts »