Feeds:
Posts
Comments

Archive for January, 2012

Dawn huma l-istudenti eletti fl-elezzjoni tas-26 ta’ Jannar 2012:

Year 3:

Ms Bezzina: Kyle Gauci

Ms Sammut: Gabriel Mallia

Ms Bonello: Thomas W Farrugia

Year 4:

Ms Agius Silvio: Kristina Catania

Ms Gafa’: Crista Mangion

Ms Farrugia: Sheriden Balzan

Year 5:

Ms Melissa: Gabriel Bonello

Ms Camilleri: Cleavion Camenzuli

Ms Daniela: Leon Delia

Year 6:

Ms Borg Degiorgio: Jurgen Bazan

Mr Muscat: Dylan Andrew Cassar

Nixtieq nieħu din l-opportunita’ sabiex f’isem it-tfal kollha nirringrazzja lill-membri tal-kunsill li kellna matul is-sena 2011 tax-xogħol sieqi li wettqu. Iktar ritratti u vidjos ser jittellgħu iktar ‘l quddiem.

Grazzi

Ms C Chircop

Link Teacher għall-kunsill tal-istudenti

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Illum 25 ta’ Jannar 2012, it-tfal kollha li ħarġu bħala kandidati issejħu ħdejn l-uffiċċju tal-kap tal-iskola sabiex ikunu xhieda u jaraw demonstrazzjoni ta’ kif isir is-siġill fuq il-kaxxi tal-voti. Din saret mis-Sur Decelis bl-għajnuna tal-assistenti kapijiet Ms Borg Vella u Ms Saliba u Ms Chircop (Link Teacher għall-kunsill tal-istudenti).

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Illum, it-Tnejn 23 ta’ Jannar, tqassmu ċ-ċertifikati ta’ parteċipazzjoni lill-membri tal-Kunsill tal-Istudenti għax-xogħol li għamlu bejn Jannar u Diċembru 2011. L-Elezzjoni għal Kunsill tal-Istudenti ġdid ser issir nhar il-Ħamis 26 ta’ Jannar 2012.

Grazzi

Ms C Chircop

Link Teacher għall-Kunsill tal-Istudenti

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Wasal iż-żmien sabiex issir elezzjoni u jiġi elett kunsill tal-istudenti ġdid li jservi bejn Jannar 2012 u Diċembru 2012.

Jekk hemm xi tfal li jħossu li jistgħu jagħtu servizz lill-iskola u lil sħabhom l-istudenti f ‘dan il-kunsill huma mħeġġa sabiex jagħmlu l-kuraġġ u joħorġu għall-elezzjoni. Fl-istess waqt huwa mportanti ħafna li minn issa t-tfal joqogħdu attenti wkoll li jinnutaw jekk wħud minn sħabhom għandhomx xi kapaċitajiet li jservu f’ dan il-kunsill sabiex ikunu jistgħu iħajruhom u jinkoraġġuhom joħorġu għall-elezzjoni.

In-nominazzjonijiet għall-Kunsill tal-Istudenti l-ġdid huma miftuħin. Min hu interessat għandu jiġbor formola mingħand l-għalliema tal-PSD nhar il-Ħamis li ġej wara t-tieni laqgħa li ser ikollhom fuq x’jinvolvi fil-kunsill tal-istudenti jew  iniżżel il-formola minn hawn:

NOMINATION FORM FOR PUPIL COUNCIL 2012

In-nominazzjonijiet jintlaqgħu sal-Ġimgħa 20 ta’ Jannar 2012.

Ms C. Chircop

Link Teacher għall-Kunsill tal-Istudenti

Read Full Post »