Feeds:
Posts
Comments

Archive for January, 2020

Il-Kalendarju ta’ Frar

Għadna kemm ippubblikajna l-kalendarju ta’ Frar Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

We have just published the February Calendar. You can access it in the calendar page.

Ms N. Saliba

Read Full Post »

This course will be repeated on Tuesday 4th February 2020. The full list of courses offered can be viewed below.

Read Full Post »

Għeżież Ġenituri

Dear parents

Nixtiequ ninfurmawkom li se ssir laqgħa ta’ informazzjoni bi tħejjija għall-Benchmark ta’ tmiem il-Primarja 2020.

We would like to inform you that there will be an information meeting  about the end of Primary Benchmark exams 2020.

Data : 10 ta’ Marzu 2020

Date: 10th March 2020

Ħin : 6:00pm – 7:30pm

Time : 6:00pm – 7:30pm

Post : Kulleġġ San Injazju, Skola Primarja Siġġiewi (dħul minn Triq l-Iskola)

Venue: St Ignatius College, Siġġiewi Primary School (entrance from School Street)

Il-preżenza tagħkom hi ferm apprezzata.

Your presence is highly appreciated.

Ms Maria Pace

College Principal

Read Full Post »

Sports Day

Nhar il-Ġimgħa 17 ta’ Jannar saret l-isports day għat-tfal tal-primarja kollha fil-Basketball Pavilion Ta’ Qali.  Din kienet ġurnata mimlija logħob għat-tfal. Minbarra logħob differenti kien hemm ukoll żfin.  It-tfal kollha ngħataw midalja bħala tifkira tal-parteċipazzjoni tagħhom f’din l-attività.  Il-ġenituri kienu mistiedna u dawn ħadu sehem attiv fiż-żfin. Il-ġenituri u l-għalliema ukoll ipparteċipaw permezz ta’ żewġ logħbiet: tug of war u relay, fejn ikkompetew kontra xulxin! Filfatt din is-sena għalkemm tim ta’ġenituri ħarġu rebbieħa fir-relay, kien it-tim magħmul minn memberi tal-istaff tal-iskola li ħareġ rebbieħ fit-tug of war!

Grazzi kbira tmur għas-Sur Alan Ellul, Steve Schembri u Ruben Spiteri, għalliema tal-Edukazzjoni Fiżika, u lis-sur Pulis tal-għajnuna biex ittellgħet din l-attività.

Anthony Caruana

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

L-iskola tagħna ngħatat Ċertifikat ta’ Eċċellenza fil-Coding Literacy. Dan l-għarfien ingħatalna għan-numru konsiderevoli ta’ attivitajiet fil-coding li għamilna matul is-sena 2019Fi kliem sempliċi, Coding hu meta tikkmanda oġġett biex imur minn post għal ieħor billi tispeċifika kull pass u azzjoni li dan l-oġġett irid jagħmel sabiex jasal fil-post li tridu jasal. Dan huwa bbażat fuq il-ħsieb loġiku li hi ħila bażi għal diversi affarijiet, fosthom biex persuna tkun tista’ tipprogramma programmi tal-kompjuters.
Nirringrazzjaw minn qalbna lill-għalliema kollha tal-iskola tagħna – minn dawk tal-kinder sa dawk tal-primarja – għall-kooperazzjoni u l-ħidma tagħhom, kif ukoll lis-Sur Kevin Grima (HoD Digital Literacy & Tranversal Skills) għas-sapport kontinwu u eċċellenti tiegħu.
R. Peresso

Read Full Post »

Child Care Services

Read Full Post »

Workshop at Palazzo Falson

Read Full Post »

Older Posts »