Feeds:
Posts
Comments

Archive for January, 2020

Il-Kalendarju ta’ Frar

Għadna kemm ippubblikajna l-kalendarju ta’ Frar Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

We have just published the February Calendar. You can access it in the calendar page.

Ms N. Saliba

Read Full Post »

This course will be repeated on Tuesday 4th February 2020. The full list of courses offered can be viewed below.

Read Full Post »

Għeżież Ġenituri

Dear parents

Nixtiequ ninfurmawkom li se ssir laqgħa ta’ informazzjoni bi tħejjija għall-Benchmark ta’ tmiem il-Primarja 2020.

We would like to inform you that there will be an information meeting  about the end of Primary Benchmark exams 2020.

Data : 10 ta’ Marzu 2020

Date: 10th March 2020

Ħin : 6:00pm – 7:30pm

Time : 6:00pm – 7:30pm

Post : Kulleġġ San Injazju, Skola Primarja Siġġiewi (dħul minn Triq l-Iskola)

Venue: St Ignatius College, Siġġiewi Primary School (entrance from School Street)

Il-preżenza tagħkom hi ferm apprezzata.

Your presence is highly appreciated.

Ms Maria Pace

College Principal

Read Full Post »

Sports Day

Nhar il-Ġimgħa 17 ta’ Jannar saret l-isports day għat-tfal tal-primarja kollha fil-Basketball Pavilion Ta’ Qali.  Din kienet ġurnata mimlija logħob għat-tfal. Minbarra logħob differenti kien hemm ukoll żfin.  It-tfal kollha ngħataw midalja bħala tifkira tal-parteċipazzjoni tagħhom f’din l-attività.  Il-ġenituri kienu mistiedna u dawn ħadu sehem attiv fiż-żfin. Il-ġenituri u l-għalliema ukoll ipparteċipaw permezz ta’ żewġ logħbiet: tug of war u relay, fejn ikkompetew kontra xulxin! Filfatt din is-sena għalkemm tim ta’ġenituri ħarġu rebbieħa fir-relay, kien it-tim magħmul minn memberi tal-istaff tal-iskola li ħareġ rebbieħ fit-tug of war!

Grazzi kbira tmur għas-Sur Alan Ellul, Steve Schembri u Ruben Spiteri, għalliema tal-Edukazzjoni Fiżika, u lis-sur Pulis tal-għajnuna biex ittellgħet din l-attività.

Anthony Caruana

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

L-iskola tagħna ngħatat Ċertifikat ta’ Eċċellenza fil-Coding Literacy. Dan l-għarfien ingħatalna għan-numru konsiderevoli ta’ attivitajiet fil-coding li għamilna matul is-sena 2019Fi kliem sempliċi, Coding hu meta tikkmanda oġġett biex imur minn post għal ieħor billi tispeċifika kull pass u azzjoni li dan l-oġġett irid jagħmel sabiex jasal fil-post li tridu jasal. Dan huwa bbażat fuq il-ħsieb loġiku li hi ħila bażi għal diversi affarijiet, fosthom biex persuna tkun tista’ tipprogramma programmi tal-kompjuters.
Nirringrazzjaw minn qalbna lill-għalliema kollha tal-iskola tagħna – minn dawk tal-kinder sa dawk tal-primarja – għall-kooperazzjoni u l-ħidma tagħhom, kif ukoll lis-Sur Kevin Grima (HoD Digital Literacy & Tranversal Skills) għas-sapport kontinwu u eċċellenti tiegħu.
R. Peresso

Read Full Post »

Child Care Services

Read Full Post »

Workshop at Palazzo Falson

Read Full Post »

Avviż Importanti

Il-ġenituri huma mitluba jieħdu nota ta’ dan it-tibdil fil-kalendarju tal-iskola.

26 ta’ Frar 2020 – Vaganza tal-Karnival miżjuda skont miżura mħabbra fl-aħħar baġit.

20 ta’ Marzu 2020 – L-istudenti se jkollhom skola normali minħabba li t-taħriġ skedat ġie pospost.

Parents are kindly asked to take note of these changes in the school calendar.

26th February 2020 is an added carnival school holiday as per budget measure.

20th March 2020 will be a normal school day as training for staff has been postponed.

N. Saliba

Read Full Post »

Sports Day Programme

SPORTS DAY                  VENUE:  TA’ QALI BASKETBALL PAVILION

DATE:  17th January 2020

  • Parents are invited to attend this event.
  • Please note that high heels are not allowed. Please wear slippers.

Ms N Saliba

Head of School

Read Full Post »

Influenza Season

Parents are encouraged to read circular issued by Office of the Superintendent of Public Health by clicking on the link below.

Il-ġenituri huma mħeġġa jaqraw iċ-ċirkulari maħruġa mis-Superintendent tas-Saħħa Pubblika billi jagħfsu fuq il-link li tidher hawn taħt.

Flu Circular to parents – MLT ENG 2019

Read Full Post »

Older Posts »