Feeds:
Posts
Comments

Archive for November, 2014

Għadna kemm ippubblikajna l-Kalendarju ta’ Diċembru. Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

Read Full Post »

Għeżież ġenituri

SEMINAR DWAR IL-FIRST AID

Qed norganizzaw seminar għalikom bis-suġġett First Aid Awareness li ser ikun jinkludi topics bħal Bleeding, Burns, Choking, CPR Adults / Infants and Recovery Position . Dan jgħin sabiex inti tkun lest għal kull eventwalita’ f’każ ta’ inċident.

Is-seminar ser isir nhar it-Tlieta 9 ta’ Diċembru 2014 bejn id-9am u nofsinhar.

Nisperaw li narawkom.

Grazzi

P Decelis

Kap tal-iskola

Read Full Post »

Reminder

Just a reminder today school finishes at noon (Kindergarten 11.45am).

Parents’ Evening tonight according to the appointment forwarded to you by the teachers.

Read Full Post »

President’s Fun Run 2014

poster_funrun

Read Full Post »

Quotes of the week

fun fact 3 quote of the week 3

Read Full Post »

Infakkrukom li l-KUNSILL TAL-ISTUDENTI ser jorganizza JEANS DAY għall-istudenti u l-għalliema kollha nhar it-Tlieta 25 ta’ Novembru 2013.

Għal dakinhar BISS l-istudenti huma mistiedna jigu lebsin jeans (minflok il-qalziet jew dublett tal-uniformi), sport shoes u l-flokk tal-PE kit mal-gakketta tal-PE tracksuit.

Kulħadd huwa mitlub jagħti donazzjoni ta’ €1 jew aktar. Il-flus ser jingabru dakinhar stess mill-membri tal-kunsill tal-istudenti bl-għajnuna tal-għalliema. Il-flus kollha se jingħataw lill-CARITAS li tant tagħmel ġid lil dawk fil-bżonn f’Malta.

Grazzi tal-kooperazzjoni tagħkom.

P Decelis

Kap tal-iskola

Its-Jeans-Day

Read Full Post »

Dear Parents and pupils
please follow this link:

http://www.inspiringpeople.edu.mt

P Decelis
Head of School

Read Full Post »

Older Posts »