Feeds:
Posts
Comments

Archive for February, 2018

Għadna kemm ippubblikajna l-Kalendarju ta’ Marzu. Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

Read Full Post »

Tfakkira

Għeżież Ġenituri

Nixtiequ nfakkrukom li nhar il-Ġimgħa 2 ta’ Marzu hija Parents’ Day għat-tfal kollha tal-kinder u primarja.  Dakinhar it-tfal ma jkollhomx skola.  Nitolbukom li tiġu fil-ħin tal-appuntament mogħti lilkom mill-għalliema.

Grazzi

N Saliba

Read Full Post »

Ilma Esibizzjoni

ilma flyer 3

Read Full Post »

Food Bank

Rev. Kim Hurst, bagħtet kartolina u nota ta’ ringrazzjament lill-iskola bħala apprezzament għad-donazzjoni ta’ ikel li bgħatna lill-Food Bank.  Grazzi lil kull min ta sehmu f’din l-inizjattiva.

Read Full Post »

Player tal-Football għamel żball kbir li tellef lit-team tiegħu logħba importanti taċ-Championship. Kien qed jiddefendi l-lasta meta ra l-ballun ġej b’mod perikoluż ħafna qrib il-lasta. Għola kemm felaħ biex jilħqu b’rasu. Il-ballun laħqu, kieku, imma d-daqqa ta’ ras li tah marritlu fid-direzzjoni l-ħażina u flok żvija l-ballun, daħħlu dritt fil-lasta tiegħu stess. Il-goaler baqa’ ċċassat lejn il-ballun u s-supporters riedu jiżbranawh, povru player. Beda jirċievi ħafna ittri u emails minn partitarji rrabjati għalih biex jattakkawh u anke saħansitra wħud li għeddewh li joqtluh.

Owen, tifel ta’ seba’ snin u li huwa supporter kbir ta’ dan it-team ukoll ħassu frustrat u rrabjat għall-iżball li għamel dan il-player. Infaqa’ jibki u waqt li beda jolfoq, lil missieru qallu: ‘Imma… kif jista’ jkun jagħmel żball bħal dak?’

Missieru biex jipprova jikkalmah qallu: ‘Jekk inti qed tħossok daqshekk dispjaċut, aħseb u ara hu, miskin, min jaf kif qed iħossu?’

Owen waqaf u wara li ħaseb ftit staqsa ’l missieru: ‘Nista’ niktiblu ittra ħalli jħossu aħjar?’ L-ittra kienet tghid hekk:

“Għażiż goaler,

Għadna kemm rajna l-logħba. Jiddispjaċini għalik imma ridt ngħidlek illi kellek staġun tajjeb ħafna. Għandek tkun kburi, u għalhekk nixtieq nirringrazzjak. Kulħadd jista’ jieħu żball. Jien l-aqwa ammiratur tiegħek.”

Daqsxejn ta’ kelma tajba f’waqtha ta’ missier bidlet il-biki, rabja u frustrazzjoni ta’ ibnu f’sentiment ta’ ħniena. Ġagħlitu jħoss għall-goaler, flok jibqa’ rrabjat għalih.

Kull weġgħa tal-ħajja ġġib magħha reazzjoni ta’ rabja f’qalbna. Imma kull weġgħa tal-ħajja tista’ tkun pont biex nagħrfu xi jħoss min hu mweġġa’ bħalna. Liema waħda se nagħżlu – ir-rabja jew il-ħniena?

Owen tgħallem din il-lezzjoni meta kellu seba’ snin. U int, li qed taqra dan, kemm-il sena għandek?

L-għalliema tal-PSCD.

Read Full Post »