Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2013

Għażiż Ġenitur / Kustodju,

Nixtieq nistiednek għall-attivita` li ser issir għalik nhar l-14 ta’ Mejju 2013 fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm.

L-attivita` ser tibda b’quddiesa fid-8.45am fis-sala tal-iskola. Il-quddiesa ser tkun segwita minn taħditiet mill-konsulent Dr Patrick Farrugia, mid-dental hygienist Ms Veronica Montebello u minn Ms Christine Gauci EO Media Education.

Wara intom mistednin għal riċeviment żgħir fil-foyer.

Nisperaw li tattendu.

Il-Kunsill Skolastiku

Read Full Post »

Għadna kemm ippubblikajna l-Kalendarju ta’ Mejju. Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

Read Full Post »

fun walk

Read Full Post »

Ser issir OPEN DAY għall-ġenituri tat-tfal li jattendu l-iskola Primarja tas-Siġġiewi, nhar  l-ERBGĦA 8 ta’ MEJJU 2013.  B’hekk tkunu tistgħu taraw il-proċess li minnu tgħaddi l-iskola f’ġurnata normali.  Ovvjament il-klassijiet huma żgħar, jiġifieri mhux se tkun faċli li kulħadd jidħol u joqgħod komdu.  Pero’ jiena ċert li kulħadd ser japprezza din l-opportunita’ u x-xogħol li jsir.

Programm:

08:45 – 09:00:     Laqgħa fis-sala.  Dħul minn Triq l-Iskola (skont kif ikun indikat).

09:00 – 10:10:     L-ewwel sessjoni  (Kinder fil-klassi;   Yrs 1,2,3 fil-klassi;  Yrs 4,5,6 fil-bitħa)

10:10 – 10:40:     Brejk.  Il-ġenituri kollha jinżlu fil-bitħa. Ser ikun hemm ftira u ilma għall-bejgħ.

10:40 – 11.50:     It-tieni sessjoni  (Kinder fil-klassi;  Yrs 1,2,3 fil-bitħa;  Yrs 4,5,6 fil-klassi)

11.50 – 12:00:     Ħruġ tal-ġenituri u l-istudenti.

Tkaken mhux permessi minħabba l-grawnd. Minħabba x-xemx, intom imħeġġa tilbsu u tlibbsu lil uliedkom il-brieret.  L-iskola tispiċċa f’nofsinhar.

Grazzi. Narawkom nhar l-Erbgħa, 8 ta’ Mejju fid-08:45.

P Decelis

Kap tal-iskola.

Read Full Post »

Zumba4Puttinu

Dear parents,

As you might already know Puttinu’s Football and Volleyball Marathon this year will take place at Marsa Sports Grounds between Friday 3rd and Sunday 5th May.

Amongst various activities, there is going to be Zumbatomic which is Zumba with easy moves for kids on Sunday at 4pm. Parents can bring their kids on the day and participate but those who love dancing and would like to dance on stage, are invited for rehearsals on Saturday 27th at 2:00pm at Spinach Fitness Club, Pembroke.  Session will last 90 minutes and parents can go for a walk along the picturesque coast while children are being taken care of.

May I also remind you that there is Zumba taking place at the school’s hall every Tuesday at 5pm.

You can find more details by clicking on the Facebook posters below.

 

Read Full Post »

Għeżież Ġenituri

Matul liż-żmien tagħhom fil-Kulleġġ hemm żewġ okkażjonijiet importanti ħafna meta     t-tfal jaslu biex jgħaddu minn livell għal ieħor tal-edukazzjoni tagħhom.  Dawn huma:

 • l-ewwel, meta jispiċċaw il-Kinder 2 u jkunu ser jibdew l-edukazzjoni Primarja tagħhom fil-Year 1
 • it-tieni meta jispiċċaw il-Year 6 tal-Primarja u jkunu ser jibdew l-edukazzjoni Sekondarja tagħhom fil-Form 1.

Għal dawn l-aħħar tliet snin il-Kulleġġ San Injazju iċċelebra dawn iż-żewġ okkażjonijiet li fihom jingħataw Ċertifikati lit-tfal tal-Kinder 2 u tal-Year 6 tal-Iskejjel Primarji kollha tagħna, jiġifieri:

 • l-Iskola Primarja ta’ Ħal Luqa
 • l-Iskola Primarja ta’ Ħal Qormi San Bastjan
 • l-Iskola Primarja ta’ Ħal Qormi San Ġorġ
 • l-Iskola Primarja tas-Siġġiewi
 • l-Iskola Primarja ta’ Ħaż-Żebbuġ

Dawn iż-żewġ ċerimonji qed insejħulhom MOVING ON CELEBRATIONS –ċelebrazzjonijiet tal-mixja ’l quddiem fl-edukazzjoni.

Iċ-ċerimonja għat-tfal li waslu biex jispiċċaw il-Year 6 ser issir:

nhar il-Ġimgħa 3 ta’ Mejju 2013, mill-9. 45 sal-11. 30 ta’ filgħodu fl-Awditorju  tal-Iskola Primarja tas-Siġġiewi.

Intom il-ġenituri jew kustodji tat-tfal tal-Year 6 mistiedna tattendu għal din iċ-ċerimonja.  It-tfal jieħdu ferm gost jarawkom hemm.

Nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni u l-interess tagħkom fl-iskola.

Mr P Decelis

Kap tal-Iskola

Read Full Post »

Għeżież Ġenituri

Matul iż-żmien tagħhom fil-Kulleġġ hemm żewġ okkażjonijiet importanti ħafna meta     t-tfal jaslu biex jgħaddu minn livell għal ieħor tal-edukazzjoni tagħhom.  Dawn huma:

 • l-ewwel, meta jispiċċaw il-Kinder 2 u jkunu ser jibdew l-edukazzjoni Primarja tagħhom fil-Year 1
 • it-tieni meta jispiċċaw il-Year 6 tal-Primarja u jkunu ser jibdew l-edukazzjoni Sekondarja tagħhom fil-Form 1.

Għal dawn l-aħħar tliet snin il-Kulleġġ San Injazju iċċelebra dawn iż-żewġ okkażjonijiet li fihom jingħataw Ċertifikati lit-tfal tal-Kinder 2 u tal-Year 6 tal-Iskejjel Primarji kollha tagħna, jiġifieri:

 • l-Iskola Primarja ta’ Ħal Luqa
 • l-Iskola Primarja ta’ Ħal Qormi San Bastjan
 • l-Iskola Primarja ta’ Ħal Qormi San Ġorġ
 • l-Iskola Primarja tas-Siġġiewi
 • l-Iskola Primarja ta’ Ħaż-Żebbuġ

 Dawn iż-żewġ ċerimonji qed insejħulhom MOVING ON CELEBRATIONS –ċelebrazzjonijiet tal-mixja ’l quddiem fl-edukazzjoni.

 Iċ-ċerimonja għat-tfal li waslu biex jispiċċaw il-Kinder 2 din is-sena ser issir:

nhar il-Ħamis 2 ta’ Mejju 2013, mill-9. 45 sal-11. 30 ta’ filgħodu fl-Awditorju  tal-Iskola Primarja tas-Siġġiewi.

Intom il-ġenituri jew kustodji tat-tfal tal-Kinder 2 mistiedna tattendu għal din iċ-ċerimonja.  It-tfal jieħdu ferm gost jarawkom hemm.

 Nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni u l-interess tagħkom fl-iskola.

Mr P Decelis

Kap tal-Iskola

Read Full Post »

Għeżież ġenituri/carers,

It-tfal tagħkom qegħdin jikbru fiżikament, emozzjonalment u psikoloġikament għalhekk huwa importanti li intom bħala ġenituri jew carers issibu l-ħin biex titkellmu u tiddiskutu mat-tfal fuq l-aspett differenti ta’ l-iżvilupp sa minn eta’ żgħira.

Din l-edukazzjoni informali d-dar tiġi kkumplimentatha b’mod formali fis-suġġett tal-PSD (Personal and Social development) fl-iskejjel kollha statali mill-etajiet bikrin u tkompli fis-sekondarja. It-tfal illum huma esposti għal ħafna informazzjoni mill-media u anke minn sħabhom, informazzjoni li mhux dejjem tkun korretta, għalhekk fit-tfal iqumu ħafna dubji, mistoqsijiet u kurżitajiet.       L-iskola għalhekk huwa l-post ideali fejn it-tfal jitgħallmu f’ambjent sikur għaliex il-ġisem tagħhom qed jinbidel u kif din il-bidla taffetwahom emozzjonalment  u psikoloġikament.

Għal dan il-għan, l-għalliema tal-PSD (Personal and Social Development)         fil–Kulleġġ San Injazju qed jorganizzaw laqgħat għall-ġenituri jew carers kollha    biex huma jkunu infurmati aħjar fuq it-temi li jiġu ttratati u kif huma jistgħu jitkellmu mingħajr mistħija mat-tfal tagħhom fuq aspetti differenti tal-iżvilupp.

Il-laqgħa għall-ġenituri tal-Year 4,5,6 li jattendu l-iskola Primarja tas-Siġġiewi, ser issir nhar l-Erbgħa 24 ta’ April fis-6pm fis-Sala tal-Iskola fi Triq l-Iskola.

 Inħeġġu lil kulħadd jattendi.

 Dejjem tagħkom

Josette Attard

Elisa Delia

Doreen Aquilina

Claire Privitera

(L-għalliema tal-PSD)

Read Full Post »

22nd April Carmel G Cauchi meets Year 4, 5, 6 pupils.
Animated story telling for Kinder and Year 1, 2, 3 pupils

23rd April 10 – 10.15am DEAR – Drop Everything and Read. All staff and pupils stop and read.

A book token will be distributed to all pupils. At the same time, prize winners of the national book competition from Years 4,5,6 will be taking part in the national award giving ceremony at St Julians.

24th April 8.30am – 2.30pm BOOK FAIR at school Hall

25th April 8.30am – 2.30pm Book Fair

26th April 8.30am – 12midday Book Fair

book-fair-2013

Read Full Post »

Il-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi ta donazzjoni sabiħa ta’ kotba lill-iskola Primarja tas-Siġġiewi fl-okkazjoni ta’ Jum iċ-Ċelebrazzjoni.

Dawn ir ritratti juru ftit minn dawn il-kotba interessanti. Huma ser jgħinu bis-sħiħ fit-tagħlim tal-Malti u jkomplu jżidu mal-għażla tajba ta’ kotba li hemm fil-librerija tal-iskola.

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Older Posts »