Feeds:
Posts
Comments

Archive for December, 2019

Il-Kalendarju ta’ Jannar

Għadna kemm ippubblikajna l-kalendarju ta’ Jannar Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

We have just published the January Calendar. You can access it in the calendar page.

Ms N. Saliba

Read Full Post »

Nixtiequ ninfurmaw lill-ġenituri kollha li nhar il-Ħamis l-iskola tispiċċa fis-2.15 għat-tfal tal-kinder u fis-2.30 għat-tfal tal-primarja.  Minkejja li aħna nħeġġukom tħallu lit-tfal l-iskola sal-aħħar, għal dawk li minħabba xi raġuni jkollhom bżonn jieħdu lit-tfal qabel, huwa importanti li dan isir wara l-kunċert tal-Milied. Huwa importanti wkoll li t-tfal jinġabru minn ħdejn l-uffiċċju tas-segretarja u l-ġenituri jiffirmaw fuq il-ktieb apposta għal min joħroġ mill-iskola qabel il-ħin normali.
Nitolbukom biex ma jkunx hemm ġenituri fil-kuruturi la waqt il-kunċert u lanqas wara li jispiċċa l-kunċert.
Nixtiequ nfakkrukom li huwa importanti li ġġibu l-biljett li qassamna (2 biljetti lil kull familja, wieħed għal missier u ieħor għall-omm) biex tidħlu fis-sala għall-kunċert tal-Milied.
Grazzi
N Saliba

Read Full Post »

Għeżież Ġenituri

Nixtiequ nfakkrukom li nhar il-Ġimgħa 20 ta’ Diċembru fl-iskola jkun hemm il-purċissjoni bil-Bambin u wara l-party tat-tfal li jispiċċa f’11.45 għat-tfal tal-kinder, filwaqt li l-party għat-tfal tal-primarja jispiċċa f’12.00.  Wara l-party it-tfal jinżlu mal-għalliema fil-foyer u joħorġu klassi, klassi bħas-soltu.

F’isem l-istaff kollu tal-iskola Primarja Siġġiewi, nixtieq nawguralkom Milied Ħieni u s-sena t-tajba lilkom u lill-familji tagħkom.

Grazzi

Ms N. Saliba

Read Full Post »

The early Childhood Development Association of Malta (ECDAM) are organising a seminar on Parental Authority, Child Custody & Access Rights on Wednesday 11th December 2019.

For more details please click on the link below.

December Flyer

Read Full Post »

The National Sports School is holding an open day on 11th December 2019.

Click on link below to view  a detailed programme of events.

open day programme 2019

Read Full Post »

Parental Courses

The Institute for Education is accepting applications from parents/guardians interested in attending Parental/Guardian Sessions commencing January 2020 at the Institute for Education, Martin Luther King Road, Pembroke. All session times are between 4pm-6pm.
Those who are interested are to apply online.
The Institute firmly believes that parents/guardians play a critical role in providing learning opportunities at home and in linking what children learn at school with other experiences. By facilitating and participating in diverse learning experiences and activities outside the school, parents/guardians become an important factor in children’s overall learning. They need to be equipped with the right educational tools to be collaborative  partners in the education and well-being of their children.

For more details please see full circular below:

Letter Circular IfE 97.2019 – Parental Courses 2020

Thank you.

Joanne Grima
CEO Institute for Education

Read Full Post »

Nhar il-Ħamis 28 ta’ Novembru ġiet organizzata għal darb’oħra fl-iskola tagħna, 1hr SciMaths Challenge. Tul din l-attivita’ l-istudenti kollha kemm tal-Kindergarten u kemm dawk tal-Primarja, ħadu sehem fi sfidi marbutin mal-Matematika u max-Xjenza u t-Teknoloġija. L-għalliema u l-kindergarten educators ippreparaw attivitajiet varji fejn it-tfal kellhom jaħdmu fi gruppi sabiex isolvu  b’mod prattiku sfidi li ġew ippreżentati. L-attivitajiet kienu jvarjaw minn logħob bin-numri sa esperimenti xjentifiċi u proġetti teknoloġiċi. Kif jidher mir-ritratti t’hawn taħt, l-istudenti kienu ħerqana biex jieħdu sehem, għamlu ħilithom biex irnexxilhom joħorġu b’soluzzjonijiet u ħadu gost jitgħallmu. Prosit kbira lil kull min għen biex din l-attivita’ tkun suċċess.

A. Caruana

Assistant Head

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Ta’ kull sena, it-tfal mir-raba’ sas-sitt sena, ikollhom opportunità jagħżlu li waqt il-brejk jieħdu sehem fi klabb tal-għażla tagħhom. F’kull sena hemm għażla t’erba’ klabbs. Dawn jistgħu jsiru grazzi għall-għalliema u l-LSEs li dejjem jagħtu ħilithom fejn jidħlu t-tfal, kif ukoll għal xi nanniet jew membri oħra fil-komunità li joffru l-għajnuna tagħhom.

Din is-sena għandna l-klabbs tal-kor, tal-logħob tradizzjonali, tal-logħob edukattiv u tal-krafts għat-tfal tar-raba’ sena waqt li t-tfal tal-ħames sena għandhom il-klabbs taż-żfin, tal-Matematika, tal-Board Games u tat-tisjir. It-tfal tas-sitt sena għandhom il-klabbs tal-Milied, tal-arti marzjali, tal-kartolini u tal-futbol.

Prosit u grazzi lil dawk kollha li jagħtu sehemhom biex dawn il-klabbs iseħħu.

Ms S Abela

Assistant Head

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Wied Peprina

Read Full Post »

 

Read Full Post »

Older Posts »