Feeds:
Posts
Comments

Archive for October, 2019

Mid Term Holidays

Nixtiequ nfakkrukom li nhar il-Ġimgħa 1 ta’ Novembru, it-Tnejn 4 ta’ Novembru u t-Tlieta 5 ta’ Novembru huma vaganzi ta’ nofs it-term u għalhekk it-tfal kollha mgħandhomx skola.

We wish to remind you that Friday 1st November, Monday 4th November and Tuesday 5th November are mid-term holidays so students do not have school.

Anthony Caruana

Read Full Post »

Għadna kemm ippubblikajna l-kalendarju ta’ Novembru Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

We have just published the November Calendar. You can access it in the calendar page.

Ms N. Saliba

Read Full Post »

Jum Dun Karm

L-istudenti tal-klassi 6.3 ippreparaw assembly speċjali dwar il-Poeta Nazzjonali, Dun Karm, nhar it-18 t’Ottubru. Waqt li t-tfal taw ftit informazzjoni interessanti dwar il-ħajja tiegħu, wieħed mill-istudenti ħa l-irwol ta’ Dun Karm u anima mumenti importanti ta’ ħajtu. Fosthom meta Dun Karm ġietu l-ispirazzjoni biex jikteb l-ewwel poeżija bil-Malti. It-tfal għalqu l-assembly b’poeżija ħelwa jisimha ‘Warda’. Din l-attivita’  għenet lit-tfal biex isiru jafu iktar dwar il-ħajja ta’ Dun Karm u wħud mid-diversi poeżiji sbieħ tiegħu.

Ms Kristine Aquilina

Read Full Post »

An Unexpected Guest

Last Wednesday, we had an unexpected guest at school when a bat lost its way and entered our school. This small bat was caught and released safely outside the school but not before some photos were taken to remind us of this unique occurrence.

Read Full Post »

Quddies għat-Tfal

Read Full Post »

Dawk interessati huma mitluba  jċemplu fuq 21234965 biex jibbukkjaw post għaliex il-postijiet huma limitati. (Those interested may call on 21234965 to book a place.)

Read Full Post »

The Malta Tourism Authority is once again organising the weekend activities as part of the Apprezza Tourism Awareness Campaign.

These events are free to all attending.  Bookings are now open.

Click here to view a letter/circular with information and details.

Letter to Parents ENG Letter to Parents MLT

Click here for the events calendars.

Apprezza Activities 2019-2020.

 

 

Read Full Post »

Matul is-sena skolastika li għaddiet l-klassi 3.2 ta’ Ms Melanie Bonello ħadet sehem fi proġett tal- Etwinning bl-isem Hidden Gems in our Hometown. It-tfal qasmu l-informazzjoni dwar Kappelli li jinsabu fis-Siġġiewi ma’ tfal tat-tielet sena mill-iskola tal-Mosta. Huma ikkomunikaw permezz ta’ Skype, ħadmu fuq ktieb interattiv u fl-aħħar ġabru r-ritratti tal-kappelli tas-Siġġiewi u l-Mosta f’kalendarju. Dan il-proġett ġie mogħti l-Quality Label u t-tfal ħadu ċertifikat kull wieħed.

Read Full Post »

NCPE Project

Read Full Post »

Lill-Kapijiet tal-Iskejjel tal-Istat
To Heads of Schools in State Schools
Mingħand: Direttur Ġenerali (Servizzi Edukattivi)
From: Director General (Educational Services)
Suġġett: Ilbies ta’ msielet u aċċessorji ta’ titqib simili
Wearing of earrings and similar piercing accessories
___________________________________________________________________________
Din iċ-Ċirkolari għandha titressaq għall-attenzjoni tal-ġenituri:
This Circular is to be brought to parents’ attention:

Fid-dawl tar-reazzjoni li kien hemm, il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol sema’ lill-edukaturi, ’il-ġenituri u ’l-istudenti fuq is-sitwazzjoni tal-ilbies tal-imsielet.
Keeping in mind the reaction generated by this direction, the Ministry for Education and Employmenttook feedback from educators, parents and learners regarding wearing of earrings.

Minħabba li nemmnu li din is-sitwazzjoni ġġib magħha issues ta’ saħħa u sigurtà, u fil-fatt f’numru t’attivitajiet sportivi madwar id-dinja l-imsielet mhux permessibli propju minħabba l-periklu li jġibu magħhom, qiegħed jiġi ssuġġerit li l-istudenti jistgħu jilbsu par imsielet buttun żgħir, waħda f’kull widna, dejjem jekk ma jkunx ta’ xkiel għas-saħħa u s-siġurtà tagħhom u t’oħrajn madwarhom.
Since we believe that this situation is related to health and safety circumstances and in fact a number of sports activities around the world, do not allow athletes to wear earrings, it is being suggested that learners may wear a pair of small studs, one on each ear, as long as wearing them will not cause any health and safety issues to the learners or persons around them.

Grazzi tal-koperazzjoni.
Thanks for your cooperation.

Is-Sa Maria Mc Namara
Direttur Ġenerali
Servizzi Edukattivi
Ms Maria Mc Namara
Director General
Educational Services

Read Full Post »

Older Posts »