Feeds:
Posts
Comments

Archive for October, 2019

Mid Term Holidays

Nixtiequ nfakkrukom li nhar il-Ġimgħa 1 ta’ Novembru, it-Tnejn 4 ta’ Novembru u t-Tlieta 5 ta’ Novembru huma vaganzi ta’ nofs it-term u għalhekk it-tfal kollha mgħandhomx skola.

We wish to remind you that Friday 1st November, Monday 4th November and Tuesday 5th November are mid-term holidays so students do not have school.

Anthony Caruana

Read Full Post »

Għadna kemm ippubblikajna l-kalendarju ta’ Novembru Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

We have just published the November Calendar. You can access it in the calendar page.

Ms N. Saliba

Read Full Post »

Jum Dun Karm

L-istudenti tal-klassi 6.3 ippreparaw assembly speċjali dwar il-Poeta Nazzjonali, Dun Karm, nhar it-18 t’Ottubru. Waqt li t-tfal taw ftit informazzjoni interessanti dwar il-ħajja tiegħu, wieħed mill-istudenti ħa l-irwol ta’ Dun Karm u anima mumenti importanti ta’ ħajtu. Fosthom meta Dun Karm ġietu l-ispirazzjoni biex jikteb l-ewwel poeżija bil-Malti. It-tfal għalqu l-assembly b’poeżija ħelwa jisimha ‘Warda’. Din l-attivita’  għenet lit-tfal biex isiru jafu iktar dwar il-ħajja ta’ Dun Karm u wħud mid-diversi poeżiji sbieħ tiegħu.

Ms Kristine Aquilina

Read Full Post »

An Unexpected Guest

Last Wednesday, we had an unexpected guest at school when a bat lost its way and entered our school. This small bat was caught and released safely outside the school but not before some photos were taken to remind us of this unique occurrence.

Read Full Post »

Quddies għat-Tfal

Read Full Post »

Dawk interessati huma mitluba  jċemplu fuq 21234965 biex jibbukkjaw post għaliex il-postijiet huma limitati. (Those interested may call on 21234965 to book a place.)

Read Full Post »

The Malta Tourism Authority is once again organising the weekend activities as part of the Apprezza Tourism Awareness Campaign.

These events are free to all attending.  Bookings are now open.

Click here to view a letter/circular with information and details.

Letter to Parents ENG Letter to Parents MLT

Click here for the events calendars.

Apprezza Activities 2019-2020.

 

 

Read Full Post »

Older Posts »