Feeds:
Posts
Comments

Archive for October, 2013

Annual Fish Show

poster2013

Read Full Post »

Għadna kemm ippubblikajna l-Kalendarju ta’ Novembru. Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

Read Full Post »

Għeżież ġenituri,
 
Kif diġà tafu, il-librerija tal-SpLD toffri varjetà ta’ kotba fuq suġġetti varji għal studenti ta’ etajiet differenti.
 
Għaldaqstant, qed nehmżu informazzjoni bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż dwar l-attivitajiet li se jsiru fil-librerija tal-SpLD.
 
Inħeġġukom tattendu u filwaqt li nsellu għalikom, nisperaw li narawkom.
 
Tislijiet.
 
Dr Christine Firman
Uffiċjal Edukattiv

Read Full Post »

Aqra u Irrifletti

TAĠEN AKBAR

Żewġt irġiel marru jistadu. Wieħed minnhom kien espert fis-sajd u l-ieħor ma kienx. Kull darba li l-espert kien jaqbad ħuta, kien ipoġġiha fil-basket bis-silġ biex tibqa’ friska. Kull meta l-ieħor kien jaqbad ħuta, kien jerġa’ jarmiha lura fil-baħar. L-espert kien ilu josserva din il-biċċa  xogħol  għal ġurnata sħiħa. Fl-aħħar ma felaħx aktar jarah jaħli dak il-ħut kollu. “Għaliex qed terġa’ twaddab dak il-ħut tajjeb kollu fil-baħar?” staqsa lil sieħbu.

“Għax jien kull m’għandi hu taġen żgħir,” wieġbu l-ieħor.

Xi kultant aħna wkoll nagħmlu hekk. Flok naddattaw ruħna għall-ħajja nippretendu li l-ħajja tadatta ruħha għalina. U, jaħasra, nitilfu opportunitajiet kbar u sbieħ sempliċiment għax nibqgħu imwaħħlin mal-ideat, il-biżgħat, il-qtigħ il-qalb u n-nuqqas ta’ kuraġġ tagħna.

Meta se tibda temmen fik innifsek? Meta se tibda tafda l-ħajja? Meta se tkun lest tirriskja?

Ftit eżempji:

Le…Dak għalxejn tkellmu. Anqas biss lest jisimgħek!

Le…Min jitwieled tond ma jmutx kwadru. Jien hekk magħmul u għalxejn noħlom li xi darba se ninbidel.

Le…Dik żġur ma nsajjarhiex. Anqas qatt ma ppruvajtha!

Mela flok tarmi dak li tagħtik il-ħajja, mhux aħjar tiftaħ u tkabbar qalbek biex tilqgħu. L-itjeb platti tal-ħajja mhux fit-taġen isiru, imma fis-sħana ta’ qalb taħraq!

Tislijiet,

Doreen Aquilina

MarieClaire Sammut

(Għalliema tal-PSD)

Read Full Post »

Data: 30 ta’ Ottubru 2013

Bħala ħarġa għall-ewwel term ser immorru sal-Limestone Heritage. Ser niltaqgħu ħdejn l-iskola (in-naħa tas segretarja fi Triq Dr N Zammit) u nagħmlu passiġġata flimkien sal-Limestone Heritage fejn ser ikollna quddiesa u dawra mal-post li hu verament interessanti.

Wara jkollna coffee morning. Għal min jixtieq ser ikollna wkoll il-logħob tat-tombla.

Prezz: €10 jinkludi entratura tal-Limestone Heritage, te/kafé, pastizzi, sandwich u apple pie.

Kull biljett jieħu sehem ukoll f’lotterija. Tingħataw tifkira tal-okkażjoni.

Il-biljetti jinxtraw mingħand Diana 79978257, Annabelle 99866019, Christine 99404324

mhux aktar tard mis-26 ta’ Ottubru 2013.

Facebook link https://www.facebook.com/groups/skolaprimarjasiggiewi.parentscircle/

Il-Ġenituri tal-Kunsill Skolastiku

Read Full Post »

Next Thursday 24th October, from 1pm – 2:15 – Numeracy talk for years 4, 5 and 6 parents.

Read Full Post »

L-Istrina 2013

Click on the picture to view the document.

Read Full Post »

Il-Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi (FES) bil-kollaborazzjoni mal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb ser torganizza Esperjenza ta’ Kitba għall-familji. Għal iżjed informazzjoni dwar din l-attivita’ tistgħu tidħlu hawn.

Read Full Post »

L-aħħar sejħa għall-ġita tas-Sibt 26 ta’ Ottubru 2013.  Ingħaqad grupp gmielu ta’ madwar ħamsin ruħ.  Fadal għalhekk ftit postijiet u l-booking jagħlaq nhar l-Erbgħa 16 ta’ Ottubru 2013.

sqallija 2013

Read Full Post »

Numeracy talks for parents

We will have three separate meetings for parents about Mathematics during the first term.  These will help parents understand better the method used when teaching Maths, thus empowering them to help their children better in their homework.

Hope you will be able to attend.

Yr 4, 5, 6 parents:  Thursday 24th October 2013  (13:00 – 14:15)

Kinder I and II parents:  Thursday 28th November 2013 (09:00 – 10:15)

Yr 1, 2, 3 parents: Thursday 28th November 2013  (13:00 – 14:15)

Thank you.

P Decelis

Head of School

(Maltese version)

Laqgħat għall-ġenituri dwar il-Matematika

Fuq talba tal-ġenituri ser nagħmlu tliet laqgħat separati dwar il-Matematika matul l-ewwel term.  L-għan hu li l-ġenituri jifhmu aħjar is-sistema li biha jiġi mgħallem il-matematika u b’hekk huma jkunu jistgħu jgħinu lil uliedhom aħjar.

Il-laqgħat idumu madwar siegħa u kwart. Nisperaw li tattendu.

Ġenituri tal-Year 4,5,6: Il-Ħamis 24 ta’ Ottubru fis-1pm

Ġenituri tal-Kinder: Il-Ħamis 28 ta’ Novembru fid-9am

Ġenituri tal-Yr 1,2,3: Il-Ħamis 28 ta’ Novembru fis-1pm.

Grazzi

P Decelis

Kap tal-iskola

Read Full Post »

Older Posts »