Feeds:
Posts
Comments

Archive for October, 2013

Annual Fish Show

poster2013

Read Full Post »

Għadna kemm ippubblikajna l-Kalendarju ta’ Novembru. Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

Read Full Post »

Għeżież ġenituri,
 
Kif diġà tafu, il-librerija tal-SpLD toffri varjetà ta’ kotba fuq suġġetti varji għal studenti ta’ etajiet differenti.
 
Għaldaqstant, qed nehmżu informazzjoni bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż dwar l-attivitajiet li se jsiru fil-librerija tal-SpLD.
 
Inħeġġukom tattendu u filwaqt li nsellu għalikom, nisperaw li narawkom.
 
Tislijiet.
 
Dr Christine Firman
Uffiċjal Edukattiv

Read Full Post »

Aqra u Irrifletti

TAĠEN AKBAR

Żewġt irġiel marru jistadu. Wieħed minnhom kien espert fis-sajd u l-ieħor ma kienx. Kull darba li l-espert kien jaqbad ħuta, kien ipoġġiha fil-basket bis-silġ biex tibqa’ friska. Kull meta l-ieħor kien jaqbad ħuta, kien jerġa’ jarmiha lura fil-baħar. L-espert kien ilu josserva din il-biċċa  xogħol  għal ġurnata sħiħa. Fl-aħħar ma felaħx aktar jarah jaħli dak il-ħut kollu. “Għaliex qed terġa’ twaddab dak il-ħut tajjeb kollu fil-baħar?” staqsa lil sieħbu.

“Għax jien kull m’għandi hu taġen żgħir,” wieġbu l-ieħor.

Xi kultant aħna wkoll nagħmlu hekk. Flok naddattaw ruħna għall-ħajja nippretendu li l-ħajja tadatta ruħha għalina. U, jaħasra, nitilfu opportunitajiet kbar u sbieħ sempliċiment għax nibqgħu imwaħħlin mal-ideat, il-biżgħat, il-qtigħ il-qalb u n-nuqqas ta’ kuraġġ tagħna.

Meta se tibda temmen fik innifsek? Meta se tibda tafda l-ħajja? Meta se tkun lest tirriskja?

Ftit eżempji:

Le…Dak għalxejn tkellmu. Anqas biss lest jisimgħek!

Le…Min jitwieled tond ma jmutx kwadru. Jien hekk magħmul u għalxejn noħlom li xi darba se ninbidel.

Le…Dik żġur ma nsajjarhiex. Anqas qatt ma ppruvajtha!

Mela flok tarmi dak li tagħtik il-ħajja, mhux aħjar tiftaħ u tkabbar qalbek biex tilqgħu. L-itjeb platti tal-ħajja mhux fit-taġen isiru, imma fis-sħana ta’ qalb taħraq!

Tislijiet,

Doreen Aquilina

MarieClaire Sammut

(Għalliema tal-PSD)

Read Full Post »

Data: 30 ta’ Ottubru 2013

Bħala ħarġa għall-ewwel term ser immorru sal-Limestone Heritage. Ser niltaqgħu ħdejn l-iskola (in-naħa tas segretarja fi Triq Dr N Zammit) u nagħmlu passiġġata flimkien sal-Limestone Heritage fejn ser ikollna quddiesa u dawra mal-post li hu verament interessanti.

Wara jkollna coffee morning. Għal min jixtieq ser ikollna wkoll il-logħob tat-tombla.

Prezz: €10 jinkludi entratura tal-Limestone Heritage, te/kafé, pastizzi, sandwich u apple pie.

Kull biljett jieħu sehem ukoll f’lotterija. Tingħataw tifkira tal-okkażjoni.

Il-biljetti jinxtraw mingħand Diana 79978257, Annabelle 99866019, Christine 99404324

mhux aktar tard mis-26 ta’ Ottubru 2013.

Facebook link https://www.facebook.com/groups/skolaprimarjasiggiewi.parentscircle/

Il-Ġenituri tal-Kunsill Skolastiku

Read Full Post »

Next Thursday 24th October, from 1pm – 2:15 – Numeracy talk for years 4, 5 and 6 parents.

Read Full Post »

L-Istrina 2013

Click on the picture to view the document.

Read Full Post »

Older Posts »