Feeds:
Posts
Comments

Archive for May, 2016

Għadna kemm ippubblikajna l-Kalendarju ta’ Ġunju. Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

Read Full Post »

Avviżi

Għeżież Ġenituri

Nixtiequ nfakkrukom li nhar l-Erbgħa 1 ta’ Ġunju nibdew in-nofstanhari, jiġifieri l-iskola tibda fit-8:15am u tispiċċa f’12:00pm. It-tfal tal-Kindergarten jispiċċaw f’11:45am.

Illejla nħeġġukom tattendu għall-kunċert mużikali fis-sala tal-iskola. Il-kunċert jibda fit-8:00pm u t-Eur 8 biljett għad-dħul bħala donazzjoni jista’ jinxtara minn mal-bieb. Il-qliegħ ta’ din l-attivita ser imur għal Ms Chircop u Ms Zammit li uliedhom ntlaqtu mill-marda tal-kanċer.

Grazzi

Ms N Saliba

Kap tal-Iskola

Read Full Post »

Read Full Post »

This is a concert of contemporary music for flute, clarinet, violin cello and guitar. Entrance is against a minimum donation of 8 euros. All proceeds shall be donated to Claudine Chircop and Graziella Zammit whose daughters have unfortunately been diagnosed with cancer. The concert shall occur on the 30th of May at 8pm. More details on the event can be viewed on the facebook event page here.

 

Read Full Post »

Għeżież Ġenituri

Nixtiequ nerġgħu nfakkrukom li għada l-Ġimgħa 20 ta’ Mejju t-tfal m’għandhomx skola.

Grazzi

Ms N Saliba

Kap tal-Iskola

Read Full Post »

Kemm-il darba ħsibna li biex noħorġu ta’ nies mal-oħrajn irridu bilfors nonfqu l-flus. Naħsbu jew għal xi raġuni nserrħu rasna li meta nixtru xi ħaġa li tkun tiswa ħafna, nkunu b’xi mod qed nuru rispett. Sfortunatament il-ħajja materjalista li qed ngħixu fiha saret iġġiegħlna nagħtu valur biss li dak li jlellex jew li hu pprezzat l-iktar. Donnu l-iktar importanti hu li biex jkollna affarijiet ta’ kwalita’ hemm bżonn li nonfqu ħafna flus! Filfatt spiss tisma’ min jgħid li l-irħis għali. Pero meta nsibu ftit ħin u nirriflettu nindunaw li dawk l-affarijiet li vera jgħoddu fil-ħajja fil-verita’ vera ma jiswewx flus….araw naqra l-lista li ġejja…

1. Il-Manjieri

2. Il-Valuri

3. Ir-Rispett

4. Il-Karattru

5. Is-Sens Komun

6. Il-Fiduċja

7. Il-Paċenzja

8. Li Jkollok Klassi

9. L-Integrita’

10. L-Imħabba

Naħsbu ftit…

B’din il-lista t’hawn fuq ninnutaw li assolutament ma jiswewx flus kemm biex tirċievi jew tagħti lura xi waħda minn dawn. Jekk kull wieħed u waħda minna nagħtu importanza li dawn ikollna ħafna iktar minn ħajjitna milli noqogħdu naħlu l-ħin tagħna kif se nkunu l-aqwa u l-aħjar b’ħafna nfieq ta’ flus. Għandna nitgħallmu nagħtu importanza inqas lill-affarijiet materjali li maż-żmien jispiċċaw u nħallu iktar spazju għall-valuri, paċenzja u mħabba fost oħrajn

Kelma ta kuraġġ…

A little bit of mercy makes the world less cold and more just.

Pope Francis

Bi ftit iktar ħniena nagħmlu dinja inqas kiesħa u aktar ġusta.

Papa Franġisku.

Tislijiet – Josette Attard/Elisa Vassallo

Read Full Post »

May 2016 Talk

Read Full Post »

Tfakkira

Għeżież Ġenituri

Nixtiequ nfakkrukom li nhar il-Ġimgħa 20 ta’ Mejju t-tfal kollha m’għandhomx skola.

Read Full Post »

In this special assembly, Ms Claudine’s children of year 4 took part in an engaging but short play to raise awareness on the importance of REDUCING trash, REUSING things and to show that several materials are RECYCLABLE. In this way we will all be RESPECTING our nature and the environment.

Afterwards all the school children cheered with joy and clapped while they watched a video prepared by this same class. The music video (which can be found below) is based on the song “Moves like Jagger” by Maroon 5 featuring Christina Aguilera, but it is based on the children’s emphasis on the lesser use of natural resources, recycling, and saving our Earth. We hope that you enjoy it. The lyrics are there for you to sing along too!

Ms Claudine

Year 4 teacher

This slideshow requires JavaScript.

 

 

 

 

 

 

Read Full Post »

L-uniformi tas-sajf

Għeżież Ġenituri

Issa li bdiet is-sħana se naqilbu għall-uniformi tas-sajf. Jekk jogħġobkom ibagħtu t-tfal tagħkom bl-uniformi tas-sajf minn nhar it-Tnejn li ġej, jiġifieri 16 ta’ Mejju.

Grazzi

Ms N Saliba

Kap tal-iskola

Read Full Post »

Older Posts »