Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘News’ Category

Hekk kif spiċċat Skolasajf, fl-iskola tas-Siġġiewi bdew ħafna preparamenti sabiex l-iskola tkun tista’ tilqa’ l-istudenti kollha li jammontaw għal 560.  Filfatt beda x-xogħol fejn inħarġu cupboardsbook shelvescharts , riżorsi, mwejjed u siġġijiet żejda minn ġol-klassijiet ħalli jibqa’ biss il-minimu ta’ għamara skont il-protocols għall-ftuħ tal-iskejjel. Nixtieq nirringrazzja l-edukaturi kollha li ġew l-iskola biex jgħinu f’dawn ix-xogħlijiet.  Nixtieq nirringrazzja ukoll lill-minor staff u ħaddiema mill-kulleġġ taħt it-tmexxija tas-Sur Philip Galdes tal-ħidma tagħhom biex tbattlu l-klassijiet.

Ms N Saliba

Kap tal-iskola

Ftit mill-għamara u riżorsi li kellhom jinħarġu mill-klassijiet:

Id-dehra l-ġdida tal-iskola:

Read Full Post »

New Bicycle Rack

Fuq talba tagħkom il-ġenituri, twaħħlet bicycle rack ħdejn l-entratura tal-iskola li tagħti għal Triq l-iskola. Min jixtieq li juża r-rota bħala mezz ta’ trasport, issa jista’ jagħmel dan peress li r-roti jistgħu jintrabtu mal-bicycle rack. B’hekk qed inkomplu nippromwovu stil ta’ ħajja tajba, b’saħħitha u sana.
N Saliba
Kap Tal-Iskola

Read Full Post »

Għat-tieni darba konsekuttiva, l-iskola tagħna ġiet rikonoxxuta bħala Skola eTwinning.  Permezz tal-preżentazzjoni qasira t’hawn taħt tistgħu tifhmu aħjar xi tfisser li tkun Skola eTwinning u l-benefiċċji marbuta magħha.  Din il-preżentazzjoni ġiet mogħtija matul ċerminonja virtwali li saret il-ġimgħa l-oħra biex tiġi ċċelebrata din il-kisba tal-iskola tagħna flimkien ma’ ħmistax-il skola oħra minn madwar Malta.

Read Full Post »

Well Done!

A big WELL DONE to Kaden Camilleri (Year 5.1) and Kurt Scicluna (Year 4.2) who placed 7th and 10th respectively from 650 participants in the SuperTmatik Special International Edition.

Read Full Post »

Congratulations!

A big well done to our year 2 student Niamh Aquilina, who placed second on Day 1, in the online Sports Fest organised by MEDE and SportMalta.

Read Full Post »

Congratulations!

Well done to Zachary Briffa, a year 4 student in our school who placed first in a STEM competition. The work done by Zachary in the category, The Human Body can be seen in this video link: https://youtu.be/tVUovDfrgpU

Read Full Post »

We proudly announce that our school has been awarded with the eTwinning School Label 2020-2021.

This is a great achievement by the eTwinning team in our school! Thanks to all the members of staff who contributed towards the achievement of this award.

Ms N. Saliba

Read Full Post »

L-iskola tagħna ngħatat Ċertifikat ta’ Eċċellenza fil-Coding Literacy. Dan l-għarfien ingħatalna għan-numru konsiderevoli ta’ attivitajiet fil-coding li għamilna matul is-sena 2019Fi kliem sempliċi, Coding hu meta tikkmanda oġġett biex imur minn post għal ieħor billi tispeċifika kull pass u azzjoni li dan l-oġġett irid jagħmel sabiex jasal fil-post li tridu jasal. Dan huwa bbażat fuq il-ħsieb loġiku li hi ħila bażi għal diversi affarijiet, fosthom biex persuna tkun tista’ tipprogramma programmi tal-kompjuters.
Nirringrazzjaw minn qalbna lill-għalliema kollha tal-iskola tagħna – minn dawk tal-kinder sa dawk tal-primarja – għall-kooperazzjoni u l-ħidma tagħhom, kif ukoll lis-Sur Kevin Grima (HoD Digital Literacy & Tranversal Skills) għas-sapport kontinwu u eċċellenti tiegħu.
R. Peresso

Read Full Post »

Dinja Waħda

It-Tlieta, 26 ta’ Novembru, l-iskola tagħna kienet mistiedna għall-Awards ta’ Dinja Waħda.  Kienet ġurnata sabiħa, wara ħafna jiem ta’ xita.  Jien, Mr. Peresso, Laura u Kyle tlaqna lejn l-Esplora biex nattendu għal dan l-avveniment.  Hemmhekk kellmuna dwar il-proġetti u s-suċċessi tal-Bird Life kif ukoll tawna ċans induru u nesploraw il-post.  Konna wkoll kburin tal-iskola tagħna meta ħabbru li minn kważi 100 skola li ħadu sehem fil-proġett ta’ Dinja Waħda, aħna ġejna fit-tieni post.  Dan wara li s-sena l-oħra, kull klassi għamlet attivita’.  Għal kull attivita’ ħadna l-punti li ngħaqdu flimkien u bihom ikkompetejna ma’ skejjel oħra.  Grazzi kbira tmur lill-għalliema u LSEs li għamlu dawn l-attivitajiet fil-klassi mat-tfal.
Ms. Sephorah

Read Full Post »

Label Ewropea ta’ Kwalità

Nifirħu lil Ms Francesca Bugeja l-għaliex l-iskola ingħatat il-Label Ewropea ta’ Kwalità għax-xogħol ta’ kwalità eċċellenti fil-proġett tal-eTwinning bl-isem “The little music STEAMers”. Dan ifisser li x-xogħol tal-għalliema u tal-istudenti  ngħata għarfien fl-ogħla livell Ewropew.

B’riżultat ta’ dan, irċevejna ċertifikat li tistgħu taraw hawn taħt u li se jiġi esebit b’mod prominenti fl-iskola. Barra minn dan, il-proġett ser jintwera f’taqsima speċjali tal-Portal Ewropew li jinsab fl-indirizz www.etwinning.net.

N. Saliba

Read Full Post »

Older Posts »