Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘News’ Category

To access the school calendar for scholastic year 2018-19 please click here: School Calendar 2018-19

Read Full Post »

Nhar it-Tlieta, 15 ta’ Mejju 2018 l-iskola tagħna ngħatat id-Dyslexia Friendly School Quality Mark. Din il-quality mark tingħata bħala rikonoxximent tax-xogħol siewi li jsir mill-għalliema u l-amministrazzjoni tal-iskola, bis-support ta’ staff mid- dipartiment tal-SpLD u tal-litteriżmu. Din tingħata lil dawk l-iskejjel li addottaw u żviluppaw prattiċi u tagħlim għat-tfal bid-dyslexia. Madankollu t-tagħlim, l-istrateġiji u r-riżorsi multisensorjali li jintużaw biex jgħinu lit-tfal bid-dyslexia, huma ta’ benefiċċju għat-tfal kollha. Dan jirriżulta fl-livell ogħla ta’ edukazzjoni li tilħaq lil kulħadd.

20180621_095809

Read Full Post »

L-iskola Primarja tas-Siġġiewi għadha kif ġiet onorata għat-tieni sena konsekuttiva billi ngħatat The Active School Flag. Din il-bandiera ngħatat bħala rikonoxximent tal-attivitajiet varji tal-edukazzjoni fiżika li jsiru b’mod regolari fl-iskola tagħna. Fost dawn l-attivitajiet nistgħu nsemmu l-Isports Day għat-tfal tal-primarja kollha, Kidlympics għat-tfal tal-kindergartenOlymaths, Braingym li jsir filgħodu waqt l-assembly, mid-day break clubs u ħafna attivitajiet sportivi ġewwa u barra l-iskola.

Din is-sena introduċejna wkoll id-Daily Mile li qed issir mat-tfal kollha li jattendu l-breakfast club. Minbarra l-bandiera li turi l-iskola tas-Siġġiewi bħala SkolAttiva ngħatajna wkoll ċertifikat li ħadna s-Silver Award ta’ kemm nippromwovu l-attivita’ fiżika u sportiva f’din l-iskola.

N. Saliba20180614_113004IMG_5649

Read Full Post »

Nhar it-Tnejn, 28 ta’ Mejju, kellna żjara mill-Arċisqof Charles Scicluna.  L-istudenti tagħna kellhom iċ-ċans jistaqsu mistoqsijiet lill-Eċċellenza Tiegħu.  Wara Mons. Scicluna kellu laqgħa mal-ħaddiema kollha tal-iskola.  Kienet żjara qasira imma li apprezzajna ferm.

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Għeżież Ġenituri

Nixtiequ nfakkrukom li minn nhar il-Ġimgħa 1 ta’ Ġunju l-iskola tibda fit-8.15 u tispiċċa f’12.00 għat-tfal tal-primarja kollha.

It-tfal tal-kinder jidħlu sat-8.30am u jingħalaq il-bieb.  F’11.45am jibdew ħerġin it-tfal tal-kinder biex f’12.00 joħorġu tal-primarja.

Grazzi

N Saliba

Read Full Post »

SuperT

Għal sena oħra l-klassijiet mit-tielet sas-sitt sena, ħadu sehem fil-logħba SuperT. Fl-aħħar l-istudenti kkompetew kontra xulxin sakemm spiċċajna b’żewġ finalisti minn kull sena. Dawn tal-aħħar ikkompetew ma’ ħafna studenti oħra internazzjonalment u bi pjaċir nistgħu ngħidu li morna veru tajjeb. L-istudenti tagħna ġew bejn id-59 u t-313 il-post minn għexieren t’eluf ta’ studenti minn madwar id-dinja kollha.  

image1

Read Full Post »

fruit day poster

Read Full Post »

Older Posts »