Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘News’ Category

We proudly announce that our school has been awarded with the eTwinning School Label 2020-2021.

This is a great achievement by the eTwinning team in our school! Thanks to all the members of staff who contributed towards the achievement of this award.

Ms N. Saliba

Read Full Post »

L-iskola tagħna ngħatat Ċertifikat ta’ Eċċellenza fil-Coding Literacy. Dan l-għarfien ingħatalna għan-numru konsiderevoli ta’ attivitajiet fil-coding li għamilna matul is-sena 2019Fi kliem sempliċi, Coding hu meta tikkmanda oġġett biex imur minn post għal ieħor billi tispeċifika kull pass u azzjoni li dan l-oġġett irid jagħmel sabiex jasal fil-post li tridu jasal. Dan huwa bbażat fuq il-ħsieb loġiku li hi ħila bażi għal diversi affarijiet, fosthom biex persuna tkun tista’ tipprogramma programmi tal-kompjuters.
Nirringrazzjaw minn qalbna lill-għalliema kollha tal-iskola tagħna – minn dawk tal-kinder sa dawk tal-primarja – għall-kooperazzjoni u l-ħidma tagħhom, kif ukoll lis-Sur Kevin Grima (HoD Digital Literacy & Tranversal Skills) għas-sapport kontinwu u eċċellenti tiegħu.
R. Peresso

Read Full Post »

Dinja Waħda

It-Tlieta, 26 ta’ Novembru, l-iskola tagħna kienet mistiedna għall-Awards ta’ Dinja Waħda.  Kienet ġurnata sabiħa, wara ħafna jiem ta’ xita.  Jien, Mr. Peresso, Laura u Kyle tlaqna lejn l-Esplora biex nattendu għal dan l-avveniment.  Hemmhekk kellmuna dwar il-proġetti u s-suċċessi tal-Bird Life kif ukoll tawna ċans induru u nesploraw il-post.  Konna wkoll kburin tal-iskola tagħna meta ħabbru li minn kważi 100 skola li ħadu sehem fil-proġett ta’ Dinja Waħda, aħna ġejna fit-tieni post.  Dan wara li s-sena l-oħra, kull klassi għamlet attivita’.  Għal kull attivita’ ħadna l-punti li ngħaqdu flimkien u bihom ikkompetejna ma’ skejjel oħra.  Grazzi kbira tmur lill-għalliema u LSEs li għamlu dawn l-attivitajiet fil-klassi mat-tfal.
Ms. Sephorah

Read Full Post »

Label Ewropea ta’ Kwalità

Nifirħu lil Ms Francesca Bugeja l-għaliex l-iskola ingħatat il-Label Ewropea ta’ Kwalità għax-xogħol ta’ kwalità eċċellenti fil-proġett tal-eTwinning bl-isem “The little music STEAMers”. Dan ifisser li x-xogħol tal-għalliema u tal-istudenti  ngħata għarfien fl-ogħla livell Ewropew.

B’riżultat ta’ dan, irċevejna ċertifikat li tistgħu taraw hawn taħt u li se jiġi esebit b’mod prominenti fl-iskola. Barra minn dan, il-proġett ser jintwera f’taqsima speċjali tal-Portal Ewropew li jinsab fl-indirizz www.etwinning.net.

N. Saliba

Read Full Post »

An Unexpected Guest

Last Wednesday, we had an unexpected guest at school when a bat lost its way and entered our school. This small bat was caught and released safely outside the school but not before some photos were taken to remind us of this unique occurrence.

Read Full Post »

Matul is-sena skolastika li għaddiet l-klassi 3.2 ta’ Ms Melanie Bonello ħadet sehem fi proġett tal- Etwinning bl-isem Hidden Gems in our Hometown. It-tfal qasmu l-informazzjoni dwar Kappelli li jinsabu fis-Siġġiewi ma’ tfal tat-tielet sena mill-iskola tal-Mosta. Huma ikkomunikaw permezz ta’ Skype, ħadmu fuq ktieb interattiv u fl-aħħar ġabru r-ritratti tal-kappelli tas-Siġġiewi u l-Mosta f’kalendarju. Dan il-proġett ġie mogħti l-Quality Label u t-tfal ħadu ċertifikat kull wieħed.

Read Full Post »

Updated school calendar for 2019-2020 can be viewed by clicking on the below link

calendar-19-20

 

Read Full Post »

Older Posts »