Feeds:
Posts
Comments

Archive for December, 2015

Għeżież ġenituri/kustodji legali

Id-Dipartiment tal-eLearning fi ħdan il-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol jixtieq jistedinkom għal-laqgħa li ser issir nhar il-Tnejn 25 ta’ Jannar 2016 fil-kulleġġ San Injazju fl-iskola Primarja tas-Siġġiewi fid-9.30am

Matul din il-laqgħa sejrin tiġu nfurmati dwar kif intom bħala ġenituri/kustodji legali tistgħu żżommu ruħkom aġġornati dwar l-edukazzjoni t’uliedkom, billi tkunu tistgħu taraw kif is-sistema tal-iLearn tħaddmuha u taraw il-marki tal-eżamijiet fost affarijiet oħra.

Grazzi

Jeffrey Zammit
Uffiċjal Edukattiv eLearning

Read Full Post »

Messaġġ tal-Milied

Għeżież ġenituri

L-amministrazzjoni tal-iskola flimkien mal-għalliema kollha u l-ħaddiema tal-iskola jixtiequ lilkom u lill-familji tagħkom il-Milied hieni u s-sena 2016 mimlija risq u paċi.

Grazzi
Ms N Saliba
Kap tal-Iskola

Read Full Post »

Raffle Ticket Numbers

The prize can be picked up from the Secretary’s office till 15th January 2016.

Ticket No 108 Blue – Serie GHI
Ticket No 151 Blue – Serie DEF
Ticket No 3 Blue – Serie GHI
Ticket No 88 White – Serie MNO
Ticket No 117 White – Serie MNO
Ticket No 056 White – Serie JMHG
Ticket No 098 White – Serie JMHG
Ticket No 198 Yellow – Serie HIJK

Read Full Post »

To view newsletter click here or link below.

Read Full Post »

Hour of Code

Nhar il-Ġimgħa, 11 ta’ Diċembru l-iskola tagħna pparteċipat fl-Hour of Code, attivita’ edukattiva fejn studenti minn madwar id-dinja jipparteċipaw f’attivitajiet ta’ coding. Kelma oħra għal coding tista’ tkun programming, jew fi kliem aktar sempliċi l-għotja ta’ istruzzjonijiet fi programm tal-kompjuter. L-attivitajiet li ngħataw l-istudenti tagħna kienu jirrikjedu, fost l-oħrajn, l-għoti ta’ istruzzjonijiet lill-oġġett partikolari biex minn post imur f’post ieħor. Dawn l-attivitijiet jgħinu lit-tfal jiżviluppaw il-ħila li jaħsbu b’mod loġiku u li jħaddmu moħħhom biex isolvu l-problemi li jiffaċċaw ruħhom magħhom.

L-iskola tagħna ġiet imfaħħra mill-Uffiċċjal Edukattiv li kien inkarigat minn din l-attivita’, is-Sur James Catania, fuq il-paġna ta’ Facebook [ https://www.facebook.com/HourMalta/?fref=ts ] maħluqa apposta talli l-klassijiet kollha ħadu sehem f’din l-attivita’.

Nirringrazzjaw lis-Sur Peresso u s-Sur Kevin Grima li kkoordinaw l-attivita’ u ‘l-għalliema li daħlu għaliha b’ruħhom u ġisimhom.

Untitled

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Fis-7 ta’ Diċembru kellna l-purċissjoni ta’ San Nikola. Din il-purċissjoni ilha ssir għal aktar minn 10 snin u issa daħlet sew fil-kalendarju kulturali tas-Siġġiewi, tant li ammont sostanzjali ta’ residenti jakkumpanjawna fit-toroq Siġġiwin. Dis-sena, għall-ewwel darba minn kemm ilha tiġi organizzata, kellna s-sehem taż-żewġ baned fis-Siġġiewi. Dan kien xhieda ta’ għaqda fir-raħal, valur li nippruvaw inrawwmu fl-istudenti tagħna ta’ kuljum.

Nirringrazzjaw lil kull min ta s-sehem tiegħu biex din l-attivita’ setgħet tittella’ b’ suċċess – Beppe, Ġanni Bezzina, l-Arċipriet, il-pulizija, Banda San Nikola, Siggiewi Festival Brass Band, Ms Stephanie Zammit, Ms Marlene Vella u Ms. Claire Cardona.

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

ĊIRKULARI TAL-MILIED 2015

  1. Wasalna fl-aħħar ġimgħa tas-sena 2015! Grazzi tal-koperazzjoni tagħkom matul is-sena.   Flimkien irnexxielna mmexxu ’l quddiem it-tagħlim tat-tfal tagħna.   Dalwaqt ser nibagħtulkom in-Newsletter tal-Milied mat-tfal.   Nispera li togħġobkom.   Hija mimlija informazzjoni u xogħol tal-istudenti.   Fiha hemm il-kalendarju b’xi dati importanti.   Inħeġġu lit-tfal biex jieħdu sehem fil-kompetizzjoni  li hemm fil-paġni tan-nofs.
  1. Nhar it-Tnejn, 21 ta’ Diċembru 2015 ser jittella’ l-Kunċert tal-Milied fl-iskola. Il-ġenituri tat-tfal kollha huma mistiedna.   Jistgħu jiġu sa tnejn min-nies minn kull familja.   Il-Kunċert jibda fid-9:15am.   Il-bieb jinfetaħ fid-9am.   Ovvjament it-tfal jixtiequ li jkollhom udjenza!   Għalhekk hija ħasra jekk il-ġenituri jitilqu wara li jaraw lit-tifel/tifla tagħhom.   Huwa ppjanat li l-attivita` ddum ftit aktar minn sagħtejn.   Ser ikollna fotografu u vidjografu biex jieħdu ritratti u vidjow professjonali.   Dawn ikunu għall-bejgħ f’Jannar.   Min irid jieħu xi ritratt hu, jista’ jagħmel dan minn postu.
  1. Nhar it-Tlieta, 22 ta’ Diċembru hi l-aħħar ġurnata tal-iskola. Dakinhar ikollna purċissjoni madwar l-iskola wara d-9 am u jsiru l-parties fil-klassijiet.
  1. Ser jibda l-kors tal-Parental Skills f’Jannar. Dawk kollha nteressati huma mitluba li jċemplu lis-Segretarja Christine Schembri fuq in-numru 21464317.

Nixtiqilkom Milied ħieni u j’Alla l-2016 iġġib magħha ferħ u saħħa għall-familja tagħkom.

 

N Saliba

Kap tal-Iskola

15/12/2015

Read Full Post »

Is-Sur Anton Calleja, għalliem tal-Arti fl-iskola Primarja tas-Siġġiewi, ħadem fuq proġett mat-tfal tal-ewwel sena u lesta mural mill-isbaħ. Dan il-mural juri fih tfal żgħar b’xogħolijiet minn tagħhom inkorporati fit-tpinġija. Il-mural twaħħal mal-ħajt ħdejn l-uffiċċju tal-kap tal-iskola u nħeġġu lil kull min jidħol fl-iskola biex jieqaf, iħares, josserva u jammira dan il-proġett tant sabiħ. Grazzi u prosit kbira tmur lis-Sur Anton Calleja li dejjem jissorprendina bil-kapaċita’ artistika tiegħu.

N. Saliba

This slideshow requires JavaScript.

 

Read Full Post »

Iż-Żifna tal-Karnival

Għeżież ġenituri

Min hu interessat jieħu sehem fiż-żifna tal-karnival se niltaqgħu ghal-ewwel rehearsal nhar il-Ġimgħa 8 ta’ Jannar fis-7.30am fis-sala tal-iskola.

Grazzi

Ms Stephanie

Read Full Post »

Santa’s Day

Il-Ħamis 10 ta’ Diċembru l-kunsill tal-istudenti tal-iskola organizza Santa’s Day. It-tfal ġew libsin jeans, flokk aħmar u barnuża ħamra. Għal din l-attività l-istudenti taw donazzjoni ta’ €1 għall-Piggy Bank Campaign.

L-istudenti li jagħmlu parti mill-kunsill tal-istudenti ġabru l-flus tal-klassijiet kollha u tefgħuhom lkoll flimkien fil-piggy banks. Minn din l-attività l-kunsill tal-istudenti ġabru somma sostanzjali. Il-kunsill tal-istudenti jixtieq jirringrazzja lil kulħadd tal-kontribuzzjoni tagħkom.

Ms Stephanie Magri

Link Teacher

This slideshow requires JavaScript.

 

 

Read Full Post »

Older Posts »