Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘School Activities’ Category

Safer Internet Week

Matul il-ġimgħa l-oħra ġiet imfakkra s-Safer Internet Day.  Għaldaqstant diversi għalliema għamlu attività edukattiva fuq din it-tema.  Apparti minn dan, Sa. Nadia Briffa flimkien mal-LSEs fil-klassi tagħha, Sa Mandy Borg u Sa Mary Grace Tanti, u t-tfal tal-klassi 3.4 tellgħu special assembly  dwar din it-tema tant importanti.  Inħeġġukom biex iżżommu lilkom infuskom infurmati sew fuq dan is-suġġett u ssegwu dak li uliedkom ikunu qed jagħmlu online.
R. Peresso

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

STEAM Workshops

Nhar l-Erbgħa, 29 ta’ Jannar 2020, ġew organizzati workshops għall-ġenituri li għandhom it-tfal fil-klassijiet tal-Primarja, F’dawn il-workshops, ingħata tagħrif dwar it-tagħlim tax-Xjenza u t-Teknoloġija fil-Primarja u kif dan jorbot ma’ suġġetti oħra bħall-Matematika, fi proġetti ta’ STEAM. Il-ġenituri li attendew bi ħġarhom, kellhom l-opportunita’ ukoll li jmiddu idejhom u jieħdu sehem huma wkoll fi proġett prattiku. Din l-inizzjattiva ġiet organizzata bl-għajnuna ta’ Ms I. Zerafa, Uffiċċjal Edukattiv tax-Xjenza u t-Teknoloġija, Mr  C. Buttigieg, Kap tad-Dipartiment tax-Xjenza u t-Teknoloġija u Ms M. Morris Kap tad-Dipartiment tal-Matematika.
Anthony Caruana
Assistent Kap

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Sports Day

Nhar il-Ġimgħa 17 ta’ Jannar saret l-isports day għat-tfal tal-primarja kollha fil-Basketball Pavilion Ta’ Qali.  Din kienet ġurnata mimlija logħob għat-tfal. Minbarra logħob differenti kien hemm ukoll żfin.  It-tfal kollha ngħataw midalja bħala tifkira tal-parteċipazzjoni tagħhom f’din l-attività.  Il-ġenituri kienu mistiedna u dawn ħadu sehem attiv fiż-żfin. Il-ġenituri u l-għalliema ukoll ipparteċipaw permezz ta’ żewġ logħbiet: tug of war u relay, fejn ikkompetew kontra xulxin! Filfatt din is-sena għalkemm tim ta’ġenituri ħarġu rebbieħa fir-relay, kien it-tim magħmul minn memberi tal-istaff tal-iskola li ħareġ rebbieħ fit-tug of war!

Grazzi kbira tmur għas-Sur Alan Ellul, Steve Schembri u Ruben Spiteri, għalliema tal-Edukazzjoni Fiżika, u lis-sur Pulis tal-għajnuna biex ittellgħet din l-attività.

Anthony Caruana

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Fl-aħħar ġurnata tal-iskola, qabel il-vaganzi tal-Milied, għamilna purċissjoni bil-Bambin ġewwa l-iskola.  Il-Bambin ġie merfugħ minn erbat itfal tas-sitt sena, waqt li l-kant ġie animat mill-kor tal-iskola tagħna.  Wara l-purċissjoni, inġbarna fis-sala għall-programm qasir.  Matulu smajna l-prietka tal-Milied, magħmula tant tajjeb mill-aħwa bniet Kendra (5.2) u Maya Galea (4.3), tellajna xi prersepji u statwi sagri, ġentilment mogħtija mill-Mużew tas-Subien u tajna l-ikel miġbur mill-klassijiet tal-primarja għall-familji fil-bżonn lill-Arċipriet, Dun Josef.

Mr R Peresso

Read Full Post »

Nhar it-Tnejn 9 ta’ Diċembru u t-Tlieta 10 ta’ Diċembru, it-tim tal-litteriżmu organizza attivita’ ta’ qari bit-tema tal-Milied. L-għalliema tal-litteriżmu żejnu l-‘prayer space’ b’tiżjin tal-Milied u hemmhekk laqgħu studenti mill-kindergarten sat-tielet sena. Huma animaw u qraw il-ktieb Dear Santa. L-attivita’ kienet suċċess u t-tfal ħadu ħafna pjaċir. Din l-attivita’ urietna kemm hu importanti li nsibu ħin biex naqraw mat-tfal. Il-qari jagħti lit-tfal benefiċċji għal ħajjithom kollha.

Ms I. Mizzi

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Nhar il-Ħamis 28 ta’ Novembru ġiet organizzata għal darb’oħra fl-iskola tagħna, 1hr SciMaths Challenge. Tul din l-attivita’ l-istudenti kollha kemm tal-Kindergarten u kemm dawk tal-Primarja, ħadu sehem fi sfidi marbutin mal-Matematika u max-Xjenza u t-Teknoloġija. L-għalliema u l-kindergarten educators ippreparaw attivitajiet varji fejn it-tfal kellhom jaħdmu fi gruppi sabiex isolvu  b’mod prattiku sfidi li ġew ippreżentati. L-attivitajiet kienu jvarjaw minn logħob bin-numri sa esperimenti xjentifiċi u proġetti teknoloġiċi. Kif jidher mir-ritratti t’hawn taħt, l-istudenti kienu ħerqana biex jieħdu sehem, għamlu ħilithom biex irnexxilhom joħorġu b’soluzzjonijiet u ħadu gost jitgħallmu. Prosit kbira lil kull min għen biex din l-attivita’ tkun suċċess.

A. Caruana

Assistant Head

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Ta’ kull sena, it-tfal mir-raba’ sas-sitt sena, ikollhom opportunità jagħżlu li waqt il-brejk jieħdu sehem fi klabb tal-għażla tagħhom. F’kull sena hemm għażla t’erba’ klabbs. Dawn jistgħu jsiru grazzi għall-għalliema u l-LSEs li dejjem jagħtu ħilithom fejn jidħlu t-tfal, kif ukoll għal xi nanniet jew membri oħra fil-komunità li joffru l-għajnuna tagħhom.

Din is-sena għandna l-klabbs tal-kor, tal-logħob tradizzjonali, tal-logħob edukattiv u tal-krafts għat-tfal tar-raba’ sena waqt li t-tfal tal-ħames sena għandhom il-klabbs taż-żfin, tal-Matematika, tal-Board Games u tat-tisjir. It-tfal tas-sitt sena għandhom il-klabbs tal-Milied, tal-arti marzjali, tal-kartolini u tal-futbol.

Prosit u grazzi lil dawk kollha li jagħtu sehemhom biex dawn il-klabbs iseħħu.

Ms S Abela

Assistant Head

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Older Posts »