Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘School Activities’ Category

Il-Kalendarju għas-sena skolastika 2017 – 2018  tistgħu tarawh billi tagħfsu hawn.

Id-dati huma tentattivi u jistgħu jinbidlu skont il-bżonn.

Grazzi

Ms N Saliba

Read Full Post »

Fairtrade

Matul din is-sena il-kumitat tal-EkoSkola ħdimna biex inqajmu għarfien fuq il-Fairtrade mark.  Bdejna billi l-membri tal-kumitat fittixna fuq il-Fairtrade biex insiru nafu aktar.  Ingħaqadna wkoll ma’ organizazzjoni Maltija, Say It, li taħdem favur il-Fairtrade.  Rappreżentant ta’ Say It ġie l-iskola tagħna kemm-il darba.  Huwa kellu laqgħat mal-kumitat fejn kellna ċ-ċans insaqsuh il-mistoqsijiet tagħna u b’hekk iċċarajna ħafna affarijiet.  Kellu laqgħat ukoll mal-għalliema, LSAs u kindergarten assistants kif ukoll mal-ġenituri biex iqajjem aktar għarfien fuq il-Fairtrade.  Minbarra f’hekk il-kumitat tal-EkoSkola tellajna special assembly għat-tfal kollha tal-iskola fuq dan is-suġġett u organizzajna Rice Day.  Ir-ross li ntuża għal din l-attività kellu l-marka tal-Fairtrade u kull qliegħ li għamilna mar għall-Hospice Movement Malta.  B’kollox tajnihom €270.  Min-naħa tagħna inħeġġukom biex taraw il-vidjo qasir t’hawn taħt dwar il-Fairtrade, u nħeġġukom biex fejn tistgħu tixtru prodotti bil-marka tal-Fairtrade. B’hekk inkunu qed nagħmlu l-parti tagħna biex niżguraw li kulħadd jitħallas kemm ikun ħaqqu.

Read Full Post »

Fl-14 ta’ Ġunju saret ċerimonja tal-għoti tal-premjijiet fl-iskola Primarja Siġġiewi tal-kompetizzjoni World Book Day. Is-Sur Mark Zammit mill-Aġenzija tal-Litteriżmu ta premjijiet lit-tfal kollha li ħadu sehem kif ukoll dawk li rebħu. It-tfal kollha li pparteċipaw imma ma rebħux ingħataw premju ta’ konsolazjoni li kien sett ta’ kotba għal kull tifel u tifla. Dawk il-klassijiet u tfal individwali li rebħu ingħataw ċertifikat u voucher li jissarraf f’kotba.

 

Ir-rebbieħa huma: Ms Antonia Aquilina                      KG 2.5  it-tielet

                                    Ms Nadia Sammut                        Yr 2.3  L-ewwel

                                    Ms Moira Darmanin                      Yr 2.2  it-tielet

                                    Ema Mallia                                       Yr 3.3  l-ewwel

                                    Amy Gauci                                        Yr 3.3 it-tieni

                                    Liam Falzon                                      Yr 4.1  it-tieni

                                    Kyra Grima                                       Yr 5.3  it-tielet

                                    Carrick Saliba                                  Yr 6.1  it-tielet

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Illum, il-kumitat tal-EkoSkola ta donazzjoni ta’ €270 lil rappreżentanti ta’ Hospice Malta.  Dawn il-flus inġabru waqt ir-Rice Day li saret aktar kmieni dan ix-xahar.

Kumitat tal-EkoSkola

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

L-iskola Primarja tas-Siġġiewi għadha kif ġiet onorata billi ngħatat  The Active School Flag . Din il-bandiera ngħatat bħala rikonoxximent tal-attivitajiet varji tal-edukazzjoni fiżika li jsiru b’mod regolari fl-iskola tagħna.  Fost dawn l-attivitajiet nistgħu nsemmu l-Isports Day għat-tfal tal-primarja kollha, Kidlympics għat-tfal tal-kindergarten, Olymaths, esibizzjoni tal-arti dwar l-isport, Braingym li jsir filghodu waqt l-assembly, mid-day break clubs u ħafna attivitajiet sportivi ġewwa u barra l-iskola.
N Saliba

Read Full Post »

L-iskola Primarja Siġġiewi ngħatat il-Gold Award bħala Book Champion School.  Dan l-award ġie mogħti lill-iskola mill-Aġenzija tal-Litteriżmu għall-impenn sħiħ tal-iskola fil-qasam tal-qari.

N. Saliba

IMG_3054

Read Full Post »

Ix-xahar ta’ Mejju huwa iddedikat lill-Madonna. B’hekk fis-17 ta’ Mejju saret attivita’ ħelwa fl-iskola tas-Siġġiewi fejn it-tfal kollha nġabru fis-sala u faħħru lill-Madonna permezz ta’ talb u kant. Fl-aħħar ta’ din l-attivita’ l-ikbar tifel u l-iżgħar tifla tal-iskola nkurunaw lill-Madonna billi poġġew kuruna fuq rasha. Kienu ħafna t-tfal li ġabu magħhom xemgħa u fjuri bħala offerta għall-Madonna li tant tħarisna.

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Older Posts »