Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘School Activities’ Category

Ix-xahar ta’ Mejju huwa iddedikat lill-Madonna. B’hekk fis-16 ta’ Mejju saret attivita’ ħelwa fl-iskola tas-Siġġiewi fejn it-tfal kollha nġabru fis-sala u faħħru lill-Madonna permezz ta’ talb u kant. Fl-aħħar ta’ din l-attivita’ l-ikbar tifel u l-iżgħar tifla tal-iskola nkurunaw lill-Madonna billi poġġew kuruna fuq rasha. Kienu ħafna t-tfal li ġabu magħhom xemgħa u fjuri bħala offerta għall-Madonna li tant tħarisna.

N. Saliba

 

 

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

fruit day poster

Read Full Post »

Open Day Programme

Read Full Post »

Għeżież Ġenituri

Nhar il-Ġimgħa  18 ta’ Mejju  t-tfal kollha m’ għandhomx skola peress li dakinhar l-għalliema kollha jkunu qegħdin għal-laqgħat fejn ikun qed jiġi diskuss il-pjan ta’ żvilupp għas-sena skolastika li jmiss.

Grazzi

N Saliba

Read Full Post »

L-iskola Primarja Siġġiewi ngħatat il-Gold Award bħala Book Champion School għat-tieni sena konsekuttiva.  Dan l-award ġie mogħti lill-iskola mill-Aġenzija tal-Litteriżmu għall-impenn sħiħ tal-iskola fil-qasam tal-qari, speċjalment għall-mod ta’ kif nippromwovu l-qari permezz ta’ attivitajiet diversi fosthom il-Library Week.
 
N.Saliba

20180510_120234Siggiewi

Read Full Post »

Mill-envelowps tal-missjoni li qassamna lejn l-aħħar tat-tieni term, inġabret is-somma ta’ €188.40.  Grazzi lil kull min ta xi għotja.  Aħna ċerti li dawn il-flus ser jintużaw biex il-ħajja ta’ diversi nies foqra tkun tista’ titjieb.
IMG_5494

Read Full Post »

F’April, 13-il student mir-raba’ sena għaddew għall-fażi finali tal-ATQuadkids.  Din hi kompetizjoni tal-atletika bejn l-iskejjel tal-istat, tal-knisja u dawk indipendenti li saret fil-Korsa tal-Atletika ġewwa l-Marsa .  L-istudenti tal-kulleġġ tagħna marru tajjeb ħafna, tant li l-Kulleġġ San Injazju ġie fit-tieni post.  L-istudenti tagħna maru tajjeb ukoll. Fill-fatt 3 minnhom rebħu trofew fid-dixxiplina rispettiva tagħhom.  Owen Borg ġie l-ewwel fis-600m, Skye Tjae Paulusma ġiet it-tieni fis-600m u Amy Gauci ġiet l-ewwel fl-istanding broad jump.
 
Alan Ellul
PE teacher

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Older Posts »