Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘School Activities’ Category

Festa San Nikola

Bħal kull sena, fis-6 ta’ Diċembru ġiet organizzata l-purċissjoni bl-istatwa ta’ San Nikola u quddiesa fil-paroċċa. Fil-purċissjoni  ħadu sehem studenti li libsu ta’ personaġġi mill-istorja ta’ San Nikola, oħrajn li refgħu l-istatwa, filwaqt li studenti oħra kienu libsin ta’ abbatini u Scouts. Din is-sena kellna l-unur li ngħaqdet magħna għall-quddiesa l-Eċċellenza Tagħha Dr Marie Louise Coleiro Preca u flimkien segwejna reċta qasira miktuba minn Dun Nikola Aquilina u mtella’ mill-istudenti tal-ħames sena. Kienet festa mill-isbaħ u ta’ dan nixtieq nirringrazzja lil kull min ta sehmu biex din il-festa reġgħet kienet waħda ta’ suċċess.

Ms Natalie Saliba

Kap tal-Iskola

Read Full Post »

Santa’s Day

Santa’s Day

Bħas-snin l-imgħoddija ser nagħmlu Santa’s Day b’riżq il-Community Chestfund. Din is-sena ser tkun nhar il-Ġimgħa, 7 ta’ Diċembru, 2018.  Dakinhar it-tfal huma mħeġġa jiġi libsin top aħmar u barnuża ħamra bħal ta’ Santa Klaws.  Minbarra l-barnuża ħamra jistgħu jintlibsu headbands jew nuċċalijiet relatati mal-Milied.  Qed nitolbukom ukoll biex tibagħtu €1.  Il-flus miġbura ser jingħataw lill-Piggy Bank Campaign, li hi parti mill-Community Chestfund. 

R. Peresso

Read Full Post »

Christmas Concert

Read Full Post »

Fl-20 ta’ Novembru jiġi ċċelebrat il-Jum Dinji tat-Tfal. Jum, li kif tissuġġerixxi l-UNICEF, għandu jkun għat-tfal, imħejji mit-tfal.

F’din il-ġurnata, il-UNICEF tippromwovi l-idea ta’ dinja fejn it-tfal ikollhom sehem f’deċiżjonijiet importanti; sehem f’deċiżjonijiet politiċi, edukattivi kif ukoll dawk relatati mal-ambjent.

Filfatt, dan hu li sar fl-iskola tagħna f’din il-ġurnata waqt ‘assembly’ speċjali imtella’ mit-tfal tal-klassi Yr 6.2 fis-sala tal-iskola. Din l-assembly ġiet ippreparata mit-tfal stess waqt il-ħin tal-iskola, fejn fi gruppi ħasbu f’modi differenti ta’ x’jagħmlu kieku kienu għalliema, bennejja, pulizija u mexxejja ta’ xi pajjiż. Dawn l-ideat inqraw fis-sala mit-tfal tal-Yr6.2 u magħhom intwerew ukoll filmati ferrieħa dwar din il-ġurnata. Fost is-suġġerimenti mogħtija mill-istudenti, issemmew li l-iskola jkollha ‘healthy take aways’. Issemmew ukoll li f’Malta jkun hawn aktar bini ta’ ċentri sportivi, iktar rondi frekwenti mill-pulizija kif ukoll li jitrawwem sens ta’ rispett fost iċ-ċittadini.

Għal din l-okkażjoni t-tfal, l-għalliema u l-LSEs ta’ din il-klassi libsu flokkijiet blu. Dan il-kulur huwa abbinat mal-Jum Dinji tat-Tfal. L-‘assembly’ spiċċat permezz ta’ twaddib ta’ bżieżaq blu u ċapċip tat-tfal.

S.Richard

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Book Fair

Read Full Post »

Wara x-xita tal-ġranet ta’ qabel, is-Sibt 6 t’ Ottubru sebaħ jum bnazzi – sema kaħli mżejjen b’xi erba’ sħabiet bojod qishom tajjar. Tista’ tgħid lanqas żiffa ma kienet tinħass. 
Il-ġita tagħna lejn Sqallija bdiet kmieni filgħodu. L-ewwel waqfa tagħna kienet f’Pozzallo minn fejn ħadna kolazzjoni tipika a la Taljana. Wara morna Marzamemi, raħal pittoresk, b’popolazzjoni ta’ madwar mitejn ruħ. Hemmhekk żorna ċ-ċentru storiku u rajna kif jiġi magħmul l-inbid. 
Minn hemm bqajna sejrin għall-ikla buffet, fejn kulħadd ħareġ b’żaqqu mimlija bl-għazla kbira t’ ikel, laħmijiet u ħelu li kien hemm. Għalaqna din il-ġita fantastika billi morna Catania fejn stajna ngawdu il-famuż suq ta’ Catania, il-ħwienet u postijiet kulturali oħra bħal ngħidu aħna l-ġnien Bellini, il-pjazza Vincenzo Bellini u l-pjazza tal-Università. 
S. Abela

Read Full Post »

Jum Dun Karm

It-tfal tal-klassi 6.3 ippreparaw assembly speċjali lejliet l-għeluq il-147 sena mit-twelid tal-Poeta Nazzjonali Dun Karm Psaila. Wara riċerka li għamlu l-istudenti tal-istess klassi individwalment, inħoloq rakkont f’forma ta’ intervista. Kienu diversi mistoqsijiet li ħarġu spunti dwar ħajjet Dun Karm Psaila, kif ukoll twassal messaġġ sabiex inkunu iżjed grati u nagħmlu użu aħjar mil-lingwa tagħna, il-Malti. Inqaret ukoll poeżija miktuba minn Dun Karm Psaila stess – ‘Nar tat-Tiben?’, kif ukoll bħala skola sħiħa, kif isir kull filgħodu tkanta l-Innu Nazzjonali ta’ Malta li wkoll ġie miktub mill-istess poeta. Din l-attività kienet ta’ interess għall-istudenti għax ġie muri kif dan il-poeta kien tifel bħalhom u għamel suċċess f’ħajtu bil-kitbiet letterarji tiegħu u l-kontribuzzjoni kbira li ta lil-lingwa Maltija.

C. Ciappara

Read Full Post »

Older Posts »