Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘School Activities’ Category

Nhar il-Ħamis 4 t’Ottubru kienet il-festa ta’ San Franġisk u peress li dan il-qaddis kellu għal qalbu l-annimali, fl-iskola ċċelebrajna Animal Awareness Day fejn it-tfal ġabu l-pets magħhom l-iskola u tbierku mill-Arċipriet Fr. Joe Grech.  Permezz ta’ din iċ-ċelebrazzjoni ngħallmu lit-tfal iħobbu l-annimali kollha u jifhmu l-importanza tal-annimali fil-ħajja tagħna u li dawn ukoll għandhom id-drittijiet tagħhom!

N Saliba

This slideshow requires JavaScript.

 

Read Full Post »

Kunċert Russu

Għat-tielet sena konsekuttiva, ġewwa s-sala tal-iskola ttella’ kunċert minn tfal Russi fejn taw spettaklu mill-isbaħ ta’ mużika, kant u żfin.  Permezz ta’ dan il-kunċert it-tfal tagħna kellhom l-opportunita’ li jesperjenzaw il-kultura Russa li hija differenti minn dik ta’ pajjiżna.  Il-kunċert sar fl-4 t’Ottubru u dan sar bl-għajnuna ta’ Dun Nikol Aquilina li minn qalbna nixtiequ nirringrazzjaw.

N Saliba


 

 

Read Full Post »

L-iskola tagħna għadha kemm ingħatat l-Etwinning School Label.  Din ingħatat minħabba li l-iskola tagħna ilha tieħu sehem f’din l-inizjattiva sa mill-bidu tagħha, fl-2005. Imma fuq kollox għaliex bosta mill-proġett preżentati mill-għalliema tal-iskola tagħna kienu ta’ kwalità għolja ħafna.
L-għanijiet tal-proġetti Etwinning huma diversi.  Fosthom:
  • li toffri pjattaforma lill-għalliema biex jikkollaboraw ma’ għalliema oħra minn madwar l-Ewropa;
  • li l-istudenti jesperjenzaw lezzjonijiet innovattivi;
  • li tagħti l-għodda lill-istudenti biex isiru ċittadini diġitali;
  • li tgħin lill-istudenti jirriflettu fuq kif jistgħu jitgħallmu – metacognition.

Randolph Peresso

Assistent Kap

20180707_083601.jpg

Read Full Post »

Fl-aħħar jiem tal-iskola, il-Kunsill tal-Istudenti organizza Crazy Hair Day. L-għan prinċipali ta’ din l-attività kien li ngħalqu s-sena skolastika b’xi ħaġa li tnissell tbissima u tnaqqas xi ftit mit-tensjoni li, inevitabilment, l-eżamijiet iġibu magħhom.  Bħalma jixhdu r-ritratti t’hawn taħt, dan l-għan intlaħaq sew.  Nixtiequ ngħidu prosit lil kull min ħa sehem.  Il-kreatività ta’ ħafna ġenituri, tfal u għalliema kienet xi ħaġa li spikkat ferm.  Grazzi mill-qalb lill-Kunsill tal-Istudenti ta’ din l-idea sabiħa.

This slideshow requires JavaScript.

 

Read Full Post »

L-iskola Primarja Siġġiewi ħadet sehem f’kompetizzjonijiet diversi li jippromwovu l-World Book Day.  Minn fost ħafna studenti minn madwar Malta u Għawdex kienu tmien studenti u għalliema flimkien mal-LSEs li rebħu premju li jissarraf f’kotba u ħadu ċertifikat.  Prosit kbira tmur għal kull min ipparteċipa speċjalment għar-rebbieħa!

Ms Moira Darmanin, Ms Noella Failla & Ms Sharon Balzan

Year 2.2

3rd prize in the Year 2 competition

Nathan Vella

Year 3.2

2nd prize in the Year 3 competition

Erika Bonello

Year 3.3

3rd prize in the Year 3 competition

Samira Borg

Year 4.2

3rd prize in the Year 4 competition

Bertie Briffa & Luke Micallef

Year 6.1

1st prize in the Year 6 competition

Luke Debono, Francesco Giuseppe Giorgino & Aidan Mallia

Year 6.1

2nd in the Year 6 competition

N. Saliba

Read Full Post »

Nhar it-Tlieta, 15 ta’ Mejju 2018 l-iskola tagħna ngħatat id-Dyslexia Friendly School Quality Mark. Din il-quality mark tingħata bħala rikonoxximent tax-xogħol siewi li jsir mill-għalliema u l-amministrazzjoni tal-iskola, bis-support ta’ staff mid- dipartiment tal-SpLD u tal-litteriżmu. Din tingħata lil dawk l-iskejjel li addottaw u żviluppaw prattiċi u tagħlim għat-tfal bid-dyslexia. Madankollu t-tagħlim, l-istrateġiji u r-riżorsi multisensorjali li jintużaw biex jgħinu lit-tfal bid-dyslexia, huma ta’ benefiċċju għat-tfal kollha. Dan jirriżulta fl-livell ogħla ta’ edukazzjoni li tilħaq lil kulħadd.

20180621_095809

Read Full Post »

Il-Ħamis, 21 ta’ Ġunju, ser nagħmlu Crazy Hair Day.  It-tfal kollha huma mħeġġa biex jiġu l-iskola lebsin l-uniformi imma b’xagħarhom irranġat u/jew miżbugħ b’mod kreattiv.  B’hekk nispiċċaw is-sena skolastika b’attività sabiħa.  Kull min jieħu sehem f’din l-attività hu mitlub li jġib €1 donazzjoni għall-iskola.

crazy hair day

Read Full Post »

Older Posts »