Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘School Activities’ Category

Proġett ta’ Etwinning – The Little Music STEAMers.
F’dan il-proġett, il-klassi tagħna ħadet sehem ma’ żewġ skejjel mill-Greċja, skola mir-Rumanija, l-Italja u t-Turkija. F’dan il-proġett, it-tfal ħadmu fuq STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics).
It-tfal f’kull skola introduċew lilhom infushom permezz ta’ tpinġijiet u ritratti. Wara, t-tfal kellhom l-opportunita’ jaqsmu tradizzjonijiet Maltin fosthom żifnu l-Maltija u kantaw xi innijiet bil-Malti. Raw wkoll żfin u tradizzjonijiet tal-pajjiżi l-oħra.
 
Bħala proġetti, it-tfal kellhom joħolqu strumenti mużikali flimkien u joħolqu mużika flimkien (Agħfas fuq il-links t’hawn isfel biex tara vidjows qosra ta’ dan.). Permezz tal-etwinning, it-tfal qasmu l-attivitajiet tagħhom ma’ tfal f’pajjiżi oħra u kellhom ċans jaraw ix-xogħol ta’ tfal oħra. Saru wkoll esperimenti li jinvolvu l-mużika u t-teknoloġija. Fl-aħħar, inħolqot diska waħda li fiha kull klassi minn kull pajjiż li ħadet sehem, irrikordjat il-lirika bil-lingwa tagħha. B’hekk t-tfal semgħu diska waħda b’ ħafna lingwi differenti.
 
Permezz ta’ dan il-proġett, t-tfal żviluppaw il-ħiliet tagħhom fix- xjenza, it-teknoloġija u l-mużika. Kellhom ċans jiskopru u jagħrfu tradizzjonijiet differenti minn pajjiżi differenti u ħadmu flimkien għal għan wieħed.
Ms Francesca

Read Full Post »

Siġar

Bħalma forsi tiftakru, fil-bidu ta’ din is-sena skolastika konna organizzajna Green Day.  Matulha, it-tfal kollha tal-iskola kienu żergħu żerriegħa ta’ siġar indiġeni ġo kartun tal-ħalib.  Aħna bqajna nsaqquhom u nindukrawhom.  Dawn li qed taraw fir-ritratti huwa r-riżultat li kellna. B’kollox għandna 43 siġra u arbuxell.  L-aktar li ħadu kienu s-siġar tal-Ħarrub.  Imma għandna wkoll diversi Siġar ta’ Ġuda, Ċipress, Alaternu u Qarn il-Mogħża.
Issa nkomplu niedu ħsiebhom fix-xhur sħan u xotti tas-sajf, biex f’Ottubru nħawluhom fil-ħamrija.
R. Peresso

Read Full Post »

On Thursday 9th April, the EkoSkola committee together with the year 4 classes did a clean-up. It was done around the school. We collected paper, glass, mixed waste and plastic. We used disposable gloves, pickers and garbage bags. Always remember to use dustbins to throw away things and SORT IT OUT!

Aurora Vella Year 3

Ekoskola committee member

Note: This event was part of a bigger clean-up activity organised by St. Ignatius College and sponsored by HSBC.

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Messy Play

Ix-xahar li għadda t-tfal tal-KG1 kellhom l-opportunita’ jipparteċipaw f’attivita’ msejħa messy play. F’din l-attivita’, it-tfal saħħew il-ħiliet multisensorjali u kreattivi tagħhom waqt li komplew jiżviluppaw fiżikament u soċjalment.

I. Mizzi

 

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Kidlympics

Bħal kull sena l-iskola organizzat kidlympics għat-tfal kollha tal-kindergarten. Tul din l-attivita’ sportiva, it-tfal kollha ħadu sehem fi 12-il logħba differenti. Il-ġenituri kienu mistiedna  u setgħu josservaw lit-tfal jieħdu gost f’din l-attivita’.

I. Mizzi

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

E-twinning is a free online platform for schools in Europe. This online platform aids teachers and students to communicate with other schools. Last year, the title of Quality label was awarded to the e-twinning project ‘Let’s use tablets in a collaborative way’. Year 5.1 together with their teacher/LSE Ms. Yoshabel and Ms. Pamela took part in this project. The children had the opportunity to use their tablets whilst collaborating with different colleges in Malta. Some of the activities were: introducing themselves using author premium, designing an e-twinning logo for the project using workspace, creating stories using lego story starter and powerpoint, taking a selfie and decorating it with carnival props using picsay. The project came to an end with a video call with San Ġorġ Preca College, Valletta. It was a fruitful and unforgettable experience for both educators and students.

Ms. Yoshabel and Ms. Pamela

 

Read Full Post »

L-anzjani tad-Day Care Centre għamlu żjara fil-Mużew tal-Edukazzjoni li għandna fl-iskola tagħna.  Matul din iż-żjara l-anzjani Siġġiwin setgħu jġeddu l-memorji tagħhom ta’ meta kienu jattendu l-iskola huma, bosta snin ilu. Fl-aħħar taż-żjara l-anzjani preżenti ingħataw gallettini u kafè jew tè minn membri tal-kunsill tal-istudenti.

Grazzi kbira lil Twanny li jgħinna fiż-żamma ta’ dan il-mużew.

R. Peresso

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Older Posts »