Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2019

Dear parents, the Directorate for Education has issued a questionnaire on the use of tablets in years 4, 5 and 6.  We encourage you to click on the link below (English Version) and complete it.

https://www.surveymonkey.com/r/CX9R8V5

R. Peresso

Read Full Post »

Għadna kemm ippubblikajna l-kalendarju ta’ Mejju Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

Read Full Post »

Għeżież ġenituri, id-Direttorat tal-Edukazzjoni ħareġ kwestjonarju fuq l-użu tat-tablets fil-klassijiet tar-raba’, tal-ħames u s-sitt sena.  Inħeġġukom biex tagħfsu fil-link t’hawn taħt u tipparteċipaw fih.

https://www.surveymonkey.com/r/CX9R8V5?lang=mt

 

R. Peresso

Read Full Post »

Open Day programme

 

Read Full Post »

Maths Family Connect

Read Full Post »

Skolasajf

Read Full Post »

L-Aħħar Ċena

Is-Sur David Portelli rama’ l-Aħħar Ċena fil-prayer space tal-iskola tagħna. Matul din il-ġimgħa, l-istudenti kollha tal-iskola tagħna qed ikollhom ċ-ċans li jżuruha. Waqt din iż-żjara huma qed isegwu spjega qasira mill-istudenti li qegħdin fil-klassi 4.1.  B’hekk l-istudenti tagħna jidħlu aktar fl-ispirtu ta’ żmien ir-Randan, kif ukoll jiksbu għarfien aktar profond tas-sinifikat tal-aħħar ikla li Ġesù għamel flimkien mal-appostli tiegħu.

R. Peresso

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Malta Robotics Olympiad

Read Full Post »

Avviż

Il-ġenituri li huma mistednin għal Jum iċ-Ċelebrazzjoni nhar it-Tlieta 16 t’April fis-6.30pm huma mitluba li jġibu l-invit magħhom u jippreżentaw fid-dħul tas-sala.

Nixtiequ nfakkrukom li l-invit jgħodd għal tnejn min-nies adulti biss.

Grazzi tal-kooperazzjoni tagħkom.

N. Saliba

Read Full Post »

Dress Up Day

Read Full Post »

Older Posts »