Feeds:
Posts
Comments

Archive for March, 2013

Għeżież Ġenituri,
It-Taqsima tas-Saħħa u s-Sigurtà (H&S) fid-Direttorat għas-Servizzi Edukattivi qed toffrilek l-opportunità li tattendi programm ta’ nofstanhar dwar is-saħħa u s-sigurtà, li jinkludi l-ewwel għajnuna (pereżempju x’għandek tagħmel f’każ li xi ħadd ikun qed jifga), is-sigurtà fuq l-internet (bħal, ngħidu aħna, il-kontroll tal-ġenituri), is-sigurtà tal-passiġġieri (li tinkludi l-użu tajjeb tal-car seats) u tagħrif dwar it-tifi tan-nar (li jinkludi tagħrif fuq kif tuża ċ-ċilindri u l-kutri tat-tifi tan-nar). Matul dan il-Programm se jkun hemm rappreżentanti mid-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mard, mis-SEDQA, mill-WasteServ Ltd, minn Transport Malta u miċ-Ċentru tas-Seminars tax-Xjenza Domestika (Home Economics).
 Post: Iċ-Ċentru tas-Saħħa u s-Sigurtà fl-Iskola Primarja l-Antika tal-Kulleġġ Santa Klara, Pembroke
 Dati: 9, 10, 11 t’April 2013
 Ħin: 9:15 a.m. sas-13:00 p.m.
 Il-parteċipanti se jingħataw il-kafè, frott u yoghurt.
L-attendenza hija bla ħlas u kulħadd huwa mistieden li jattendi. Importanti li tibbukkja minn qabel.

Tista’ tagħżel li tattendi wkoll għall-kors li jwassal għaċ-Ċertifikat tal-Ewwel Għajnuna, li qed jiġi organizzat fuq tlett ijiem, b’kollaborazzjoni mas-Soċjetà Maltija tas-Salib l-Aħmar.
Dati: 5, 8 u 9 t’April 2013
Ħin: 9:00 a.m. sas-13:00 p.m.
Ħlas: Il-ħlas b’rata speċjali hu ta’ €17.50 [jekk qed tħallas b’ċekk, agħmlu pagabbli lil ‘Is-Soċjetà tas-Salib l-Aħmar’.
Min jattendi għall-kors kollu taċ-Ċertifikat tal-Ewwel Għajnuna ma jkunx jista’ jattendi l-attività tal-EXPO. Jekk tixtieq tattendi wkoll għall-attività tal-EXPO tista’ żżur iċ-Ċentru tas-Saħħa u s-Sigurtà fl-10 jew fil-11 t’April.
Il-post għaż-żewġ attivitajiet: iċ-Ċentru tas-Saħħa u s-Sigurtà (fl-Iskola Primarja l-Antika ta’ Pembroke, ara d-direzzjonijiet fuq wara).
Biex tirriserva post u għal tagħrif ieħor ikkuntattja lis-Sa Marvic Livori, mit-Tnejn sal-Ħamis, bejn it-8.30 a.m. u s-1.30 p.m fuq 2598 2254/2124 8600 jew fl-indirizz elettroniku: hs.mede@gov.mt

venue

Read Full Post »

Għadna kemm ippubblikajna l-Kalendarju ta’ April. Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

Read Full Post »

Our Lady of Sorrows Mass

Tomorrow Friday 22nd March, Our Lady of Sorrows Mass at parish church at 11am.

Read Full Post »

All Kinder Parents

Please note that the Sport Activity on Monday 25th March is for pupils ONLY.

Parents are invited for KIDLYMPICS which is on Wednesday 17th April in the morning.

 

Thanks

Mr P Decelis

Head of School

Read Full Post »

Il-Mission Fund qed jagħmlu talba biex kull tifel u tifla jagħtu xi ħaġa tal-ikel (tonn taż-żejt, corned beef, te’ kafe’, trab tal-ħalib, zokkor, dqiq u għaġin) biex jintbagħtu fil-container li ser jitlaq minn Malta fl-aħħar ta’ Marzu. Dan huwa parti mill-proġett Tama Kenja li jinvolvi bini ta’ blokka fi skola ġewwa Bakanga li tilqa’ ‘l fuq minn 500 student li ġejjin minn familji foqra. Ħafna minn dawn it-tfal iridu jgħixu wkoll fl-istess skola minħabba li jgħixu ‘l bogħod mid-dar u l-mezzi tat-trasport mhumhiex adegwati. Inħeġġukom tkunu ġenerużi billi tibagħtu l-oġġetti l iskola sa nhar l-Erbgħa 2o ta’ Marzu, biex inkunu fil-ħin biex ngħadduhomlhom.

Nirringrazzjawkom mill-qalb tal-ġenerożita’ tagħkom.

Read Full Post »

Fuq talba tagħkom, il-ġenituri tal-kunsill skolastiku se jorganizzaw buffet breakfast  bħala ħarġa għal żmien l-Għid. Il-prezz jinkludi t-trasport, il-buffet breakfast, it-tombla u t-tifkira.

Data: 21 ta’ Marzu 2013

Ħin: 8.45am

Post : The Waterfront Hotel, The Strand, Gzira

Prezz : €12

Tluq : Minn Triq it-Tabib Nikola Zammit

Tistgħu tibbukkjaw mal-ġenituri tal-kunsill skolastiku sa mhux aktar tard mill-Ħamis 14 ta’ Marzu.

Annabelle: annabelle.grech@gmail.com

Diana: borgdiana@hotmail.com / 79978257

Simon: simonscicluna@yahoo.com  /  99404324 (Christine)

Read Full Post »

Inħeġġu lill-ġenituri jieħdu sehem f’din l-attivita’
(ara poster hawn taħt)

coffee morning

Read Full Post »

Date: 8th March 2013

Venue: NCC

Time: 1st Session 4 pm, 2nd Session 5.30pm
Event: Seminar for Parents/Professionals addressed by Dr Daniela Gatt and Ms Veronica Montanaro whilst at the same time  Children (age 3-&7) will have  activities related to listening, attention, language and story telling.
For more information click here.

Read Full Post »

Nixtiequ ninfurmawkom li l-bejgħ tal-bajd tal-Għid li kien se jsir fit-12 ta’ Marzu ġie mħassar.

Grazzi

Read Full Post »