Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Newsletter’ Category

Aqra u Irrifletti

PA, INĦOBBHA L-ISKOLA, IMMA…

Illum, it-tifel tiegħi qalli, “Pa, l-iskola tiegħi togħġobni… imma ma nħobbx immur l-iskola.” Jien waqaft naħseb, possibbli daqsxejn ta’ tifel jagħtini daqshekk fuq xiex nirrifletti? Din tidher kontradizzjoni. X’qed jgħid ibni? Forsi għax qed jgħid li jħoss u f’qalbu jħoss iż-żewġ sentimenti li jidhru tant kontra xulxin?

Il-kbar ma jagħmlux hekk jekk ma jkunux xurbana jew irrabjati għall-aħħar, imma mbagħad joħroġ il-velenu kollu li jkun hemm f’dik il-qalb!

“Pa, l-iskola tiegħi togħġobni…imma ma nħobbx immur l-iskola.” Ħu lili. Jien nipprova nagħmel minn kollox biex l-ambjent tal-kumpanija tiegħi jkun sabiħ u naħseb li rnexxieli. L-impjegati jgħidu li jogħġobhom ħafna l-ambjent fejn jaħdmu. Imma….

“Pa, l-iskola togħġobni…imma ma nħobbx immur l-iskola.” Xi kultant, nisma’ xi impjegati jistqarru, bl-istess sinċerità tat-tifel tiegħi: “Ix-xogħol li nagħmel jogħġobni … imma ma niħux gost niġi għax-xogħol.”

Issa, jien se nipprova nara x’nagħmel biex it-tifel isir iħobbha l-iskola għax nemmen li, dak li veru jogħġbok, tieħu pjaċir tagħmlu. Ħaġa tal-għaġeb, qatt ma tisma’ lil ħadd jgħid: “Taf kemm inħobbhom il-gallettini taċ-ċikkulata, imma ma nħobbx nikolhom.” Tista’ forsi tismagħhom jgħidu li qed jippruvaw ma jikluhomx, imma mhux li ma jħobbux jikluhom.

Qatt ma tisma’ lil ħadd jgħid, “Il-flus inħobbhom, imma ma rridx li jkolli.” Jew “Il-kumplimenti jogħġbuni, imma ma rridx min jagħmilhomli.” Jekk hemm xi ħaġa li veru togħġbok jew li kulħadd jistenna li tagħmel, trid ma tkunx tista’ tagħmilha jew tkun tqum ħafna flus biex ma tagħmilhiex.

Dak il-kliem li qalli ibni ġegħilni naħseb sew fuq kif inqatta’ l-ħin tiegħi. Bdejt nistaqsi lili nnifsi:

Jien nieħu gost fil-ħin li nqatta’ mal-familja? Issa m’iniex qed naħseb f’dawk li jiġu minni imma fil-familja ta’ madwari.

U dak il-ħabib jew ħabiba li tgħid li tieħu gost titkellem miegħu jew magħha, kemm ilek ma tkellmu jew tkellimha?

Inti tgħid li tħobb tmur il-knisja. Imma, tgerger jekk iddum xi kwarta hemm aktar mis-soltu?

Allura, veru li tħobbhom dawk l-affarijiet?

Naħseb li lkoll kemm aħna għandna affarijiet li ngħidu li nħobbuhom imma ma rridux nagħmluhom.

Se nagħmel minn kollox biex nipperswadi lil ibni li jibda jieħu gost imur l-iskola. Se nibda, kuljum, nistaqsih kif qattagħha l-ġurnata l-iskola. Wara kollox, jien nieħu gost nagħti l- ħin tiegħi lit-tifel.

Li kellek tkun sinċier u titkellem minn qalbek, x’tieħu veru gost tagħmel?

Tislijiet,

L-għalliema tal-PSCD

Read Full Post »

Meta kelli 5 snin:

‘‘Missieri jaf kollox …’’

Meta kelli 10 snin:

‘‘Irrid nagħmel bħal missieri …’’

Meta kelli 15 snin:

‘‘X’jimpurtani x’jaħseb missieri …’’

Meta kelli 20 snin:

‘‘Missieri baqa’ l-antika …’’

Meta kelli 25 snin:

‘‘Forsi missieri kellu raġun…’’

Meta kelli 30 snin:

‘‘Għax missieri hekk kien jgħid …’’

Il-Jum il-Missier it-tajjeb 2018 lill-missirijiet kollha!

Tislijiet,

L-għalliema tal-PSCD

Read Full Post »

Dear all,

This is to inform you that Skolasajf applications will be open one more time for children’s applications. The second call will be open between 28 May and 3 June (both days included) and will be open online on  https://services.fes.gov.mt  and also through Maltapost. The centres listed below will be opening. The highlighted centres are the amalgamated centres and service will be offered from the first listed centre (e.g. Gzira/ Msida – service from Gzira). Transport will be provided for the amalgamated centres. Deadline is 3 June 18. Deadline for College Principal endorsed Scheme 9 applications forms are to reach FES Head Office via the College Principal office on 31 May.

Please feel free to get in touch if there are any queries.

College

Centre

Maria Regina College

St. Paul’s Bay

Mellieha

Gharghur

Mosta (A and B)

Naxxar

Burmarrad

St Clare College

Gzira/Msida

Pembroke

San Gwann

Sliema

St. Julians

San Miguel Resource Centre

St Margaret College

Cospicua / Sengela

Xghajra/Kalkara

Zabbar A

Zabbar B

St Benedict College

Birzebbugia

Ghaxaq

Gudja

Mqabba

Qrendi

Safi/Kirkop

Zurrieq

Hellen Keller Resource Centre

St Nicholas College

Attard

Dingli

Mgarr

Rabat A/Mtarfa

Rabat B/Mtarfa

Gozo College

Ghajnsielem

Zebbug/Gharb/San Lawrenz

Kercem

Nadur/Qala

Sannat/Sannat Unit

Xewkija

Victoria

Xaghra

St Ignatius College

Luqa

Siggiewi

Zebbug

Qormi San Gorg

Qormi San Bastjan

San Gorg Preca College

Floriana

Hamrun

Marsa

Paola

Pieta

Valletta

Guardian Angel Resource Centre

St Thomas More College

Fgura (A and B)

Marsascala

Marsaxlokk

Tarxien

Zejtun

St Theresa College

Birkikara

Lija/Balzan/Iklin

Santa Venera

Kind regards

 

Corinne Vella

Manager, Services

Foundation for Educational Services

Read Full Post »

May 2018 Mark ChurchMejju 2018 Mark Church

Read Full Post »

Move and Walk Application

Read Full Post »

‘Xi ħadd’ qal li trid tal-anqas sitt ġimgħat biex terġa’ tiġi għan-normal wara li jkollok tarbija.

Dan ix-‘xi ħadd’ ma jafx li ladarba ssir omm, il-kelma ‘normali’ trid tinsiha!

‘Xi ħadd’ qal li l-istint se jgħinek titgħallem kif tkun omm.

Dan ix-‘xi ħadd’ qatt ma kellu jieħu lil tifel ta’ tliet snin miegħu għax-xirja fis-supermarket.

‘Xi ħadd’ qal li tkun omm hi ħajja tedjanti u bla eċċitament.

Dan ix-‘xi ħadd’ qatt ma rikeb ma’ teenager li għadu kif beda jsuq karozza.

‘Xi ħadd’ qal li omm tajba qatt m’għandha twerżaq.

Dan ix-‘xi ħadd’ qatt ma tela’ jonxor u jiskopri lil bintu tixxabbat miċ-ċinta tal-bejt.

‘Xi ħadd’ qal li ma tistax tħobb it-tielet tarbija bħal ma tħobb l-ewwel waħda.

Dan ix-‘xi ħadd’ żgur li ma kellux tlett itfal.

‘Xi ħadd’ qal li omm kapaċi ssib soluzzjoni għal kull problema fit-trobbija.

Dan ix-‘xi ħadd’ qatt ma sab li bintu kienet deffset tliet piżelliet f’imnifsejha.

‘Xi ħadd’ qal li l-agħar mument hu l-mument tal-ħlas.

Dan ix-‘xi ħadd’ qatt ma kellu jwassal lil ibnu għall-ewwel darba u jħallih warajh il-kindergarten.

‘Xi ħadd’ qal li omm ma jkollhiex għalfejn tinkwieta ladarba t-tfal jiżżewġulha.

Dan ix-‘xi ħadd’ ma jafx li biż-żwieġ jiżdiedu l-ulied u magħhom jiżdied l-inkwiet.

‘Xi ħadd’ qal li x-xogħol tal-omm jieqaf meta l-ulied iħallu d-dar.

Dan ix-‘xi ħadd’ qatt ma kellu tfal ta’ wliedu.

‘Xi ħadd’ qal li ommok taf li tħobbha u għalhekk m’hemmx għalfejn tgħidilha.

Din ix-‘xi ħadd’ qatt ma kienet omm.

Tislijiet,

L-għalliema tal-PSCD

Read Full Post »

Invitation to Parents for the Health and Safety Expo 2018

Read Full Post »

Older Posts »