Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Newsletter’ Category

Patrick, tifel ta’ seba’ snin, xtaq jagħmel xi ħaġa biex iferraħ lill-ġenituri tiegħu. Iddeċieda li jagħmlilhom kejk. X’għamel?

Darba qam kmieni ħafna u niżel fil-kċina biex jibda l-avventura tiegħu. Sab bieqja u mgħarfa tal-injam. Ressaq siġġu u tela’ fuqu biex iġib il-pakkett tad-dqiq. Tant kien tqil li waqgħalu fl-art. Kif seta’, ġabar id-dqiq li waqa’ fl-art u tefgħu fil-bieqja. Issa kellu bżonn il-ħalib u z-zokkor.

Bil-ħalib u z-zokkor fil-bieqja, Patrick beda jħawwadhom mad-dqiq. Malajr induna li kien imtela’ dqiq u zokkor. Kompla jħawwad għax vera xtaq li jagħti sorpriża lil ommu u lil missieru. Hekk kif lesta, fil-kċina daħal il-qattus li kellhom, li dritt mar lejn il-bieqja u beda jlaqqat minn ġo fiha. Meta rah, it-tifel mar biex ikeċċieh, iżda meta għamel hekk waqqa’ l-iskutella bil-bajd li kien hemm fuq il-‘cupboard’.

Meta ra kollox fl-art, Patrick ipprova jnaddaf malajr, iżda żelaq… u ġie bil-qegħda fuq dak iċ-ċaflis kollu. Kif kien fl-art, fil-bieb tal-kċina tfaċċa l-missier. It-tifel tbikkem, għax ra l-ħolma tiegħu tispiċċa ħażin, u stenna li jaqla’ għajta. Il-missier baqa’ jħares lejh għal ftit ħin. Patrick deher tassew diżappuntat. Imbagħad il-missier mexa fuq dak iċ-ċaflis kollu, refa’ t-tifel u għanqu miegħu għax missieru fehem ix-xewqa ta’ ibnu Patrick.

Fil-ħajja, nippruvaw nagħmlu xi ħaġa tajba, imma, mingħajr ma rridu, nispiċċaw ħażin. Meta jiġrilna hekk, forsi nħossuna telliefa u ma nkunu nistgħu naħsbu f’xejn iktar. Importanti li ma naqtgħux qalbna għax xi darba jirnexxielna u mbagħad nifirħu li konna ppruvajna.

Tislijiet,

L-Għalliema tal-PSCD

Read Full Post »

Għadna kemm ippubblikajna l-Kalendarju ta’ Ġunju. Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

Read Full Post »

Bidwi xiħ kellu żiemel biex jaħratlu l-għelieqi. Darba dan iż-żiemel ħarab qalb l-għoljiet u l-povru bidwi spiċċa jaħdem l-art b’idejh. Ġew il-ġirien biex jikkunslawh. “Jiddispjaċina, ħabib,” qalulu. “kemm int xortik ħażina!” Il-bidwi wieġeb: “Xorti ħażina, xorti tajba? Min jaf?”

Ġimgħa wara, iż-żiemel irritorna fir-raħal u ġab miegħu merħla żwiemel mill-għoljiet u din id-darba l-ġirien daru mal-bidwi jifirħulu. “Kemm int xortik tajba!” qalulu. Il-bidwi wieġeb “Xorti ħażina, xorti tajba? Min jaf?”

It-tifel tal-bidwi beda jimmansa wieħed miż-żwiemel selvaġġi mill-merħla. Ma kienx faċli u, meta fl-aħħar irnexxielu jirkbu, iż-żiemel irmieh minn fuqu, u t-tifel weġġa’ sewwa. Kiser saqajh it-tnejn. Mill-ġdid ir-raħħala tħassru lill-bidwi xiħ għal din l-iżvintura. “Imma x’xorti ħażina għandek, qalulu. Għax għandek iż-żwiemel, kellu jweġġagħlek ibnek!” “Xorti ħażina, xorti tajba? Min jaf?” tenna l-bidwi.

Xi ġimgħat wara, l-armata ġiet ġol-villaġġ biex jiġbru ż-żgħażagħ bil-lieva, għax fil-pajjiż kienet faqqgħet gwerra. Meta raw lill-iben b’saqajh miksura, raw li mhux tajjeb għas-servizz u ma ġabruhx maż-żgħażagħ l-oħrajn tar-raħal. Ir-raħħala malajr qalu kemm kien xortih tajba x-xiħ. Imma hu reġa’ qalilhom: “Xorti ħażina, xorti tajba? Min jaf?”

Min hu xortih tajba? Min hu xortih ħażina fil-ħajja? Kulħadd bl-istorja tiegħu. Kulħadd ikollu l-mumenti sbieħ u l-mumenti koroh fil-ħajja. Hemm żmien biex tifraħ u żmien biex titnikket. Kull ħaġa li tiġri fil-ħajja hi bħal xabla taqta’ minn żewġ naħat – iġġib magħha t-tajjeb u l-ħażin.

Imbierek dak li jkun kapaċi jislet it-tajjeb mill-mumenti sbieħ u mill-mumenti koroh. Il-ħajja hi magħmula 10% minn dak li jiġrilek u 90% minn dak li tagħmel bih. Int x’qed tagħmel b’dak li ġralek jew qed jiġrilek?

Tislijiet,

L-Għalliema tal-PSCD

Read Full Post »

Għadna kemm ippubblikajna l-Kalendarju ta’ Mejju. Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

Read Full Post »

Kien hemm iljun li ltaqa’ ma’ merħla nagħaġ. Ħa qatgħa hekk kif ra li waħda min-nagħaġ kien propju ljun! Dan l-iljun kien kiber man-nagħaġ minn eta’ żgħira, allura kien jagħmel il-ħsejjes ta’ nagħġa u jimxi bħall-bqija tan-nagħaġ. L-iljun li kien qed josserva, mar dritt fuq l-iljun/nagħġa. Dan tal-aħħar tkexkex hekk kif ra lill-iljun propja… Beda jirtgħod.

U l-iljun staqsieh: “Għalxiex qiegħed qalb in-nagħaġ?” “Għax jien nagħġa bħalhom” wieġeb l-iljun/nagħġa kollu mbeżża’. “Le, m’intix!” qallu l-iljun, “Ejja miegħi.” Minkejja l-biża’ li kellu fuqu, l-iljun/nagħġa ma ssugrax jikkuntlarjah lill-iljun. U f’kemm ilni ngħidlek ħadu quddiem għadira u qallu: “Ħares lejn ir-rifless tiegħek!”

U meta l-iljun/nagħġa ra r-rifless tiegħu fl-ilma, ħarġitlu ħanxra ta’ ljun u minnufih inbidel fi ljun propja. Qatt ma reġa’ lura man-nagħaġ.

Kemm huwa importanti li nkunu nafu tassew min aħna! Kemm se ndumu nkejlu lilna nfusna bil-kejl ta’ ħaddieħor, nikkupjaw dak li jagħmlu l-oħrajn u nħallu lil ħaddieħor jiddeċiedi l-għażliet tagħna? Ħażin tħares lejn il-mera biex tadura lilek innifsek.

Imma daqstant ieħor ħażin li tadura lill-oħrajn u tkażbar lilek innifsek. Tgħallem ħares lejn il-mera u apprezza dak li int. Tgħallem ħares lejn l-oħrajn u apprezza dak li huma. Basta ma titħawwadx u tagħhom trid tagħmlu tiegħek u tiegħek titilfu f’tagħhom!

Tislijiet,

l-Għalliema tal-PSCD

Read Full Post »

Eggciting Workshop at the Malta Postal Museum

Read Full Post »

17190748_10154517341843215_7471109526058646121_n

Read Full Post »

Older Posts »