Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Newsletter’ Category

May 2018 Mark ChurchMejju 2018 Mark Church

Read Full Post »

Move and Walk Application

Read Full Post »

‘Xi ħadd’ qal li trid tal-anqas sitt ġimgħat biex terġa’ tiġi għan-normal wara li jkollok tarbija.

Dan ix-‘xi ħadd’ ma jafx li ladarba ssir omm, il-kelma ‘normali’ trid tinsiha!

‘Xi ħadd’ qal li l-istint se jgħinek titgħallem kif tkun omm.

Dan ix-‘xi ħadd’ qatt ma kellu jieħu lil tifel ta’ tliet snin miegħu għax-xirja fis-supermarket.

‘Xi ħadd’ qal li tkun omm hi ħajja tedjanti u bla eċċitament.

Dan ix-‘xi ħadd’ qatt ma rikeb ma’ teenager li għadu kif beda jsuq karozza.

‘Xi ħadd’ qal li omm tajba qatt m’għandha twerżaq.

Dan ix-‘xi ħadd’ qatt ma tela’ jonxor u jiskopri lil bintu tixxabbat miċ-ċinta tal-bejt.

‘Xi ħadd’ qal li ma tistax tħobb it-tielet tarbija bħal ma tħobb l-ewwel waħda.

Dan ix-‘xi ħadd’ żgur li ma kellux tlett itfal.

‘Xi ħadd’ qal li omm kapaċi ssib soluzzjoni għal kull problema fit-trobbija.

Dan ix-‘xi ħadd’ qatt ma sab li bintu kienet deffset tliet piżelliet f’imnifsejha.

‘Xi ħadd’ qal li l-agħar mument hu l-mument tal-ħlas.

Dan ix-‘xi ħadd’ qatt ma kellu jwassal lil ibnu għall-ewwel darba u jħallih warajh il-kindergarten.

‘Xi ħadd’ qal li omm ma jkollhiex għalfejn tinkwieta ladarba t-tfal jiżżewġulha.

Dan ix-‘xi ħadd’ ma jafx li biż-żwieġ jiżdiedu l-ulied u magħhom jiżdied l-inkwiet.

‘Xi ħadd’ qal li x-xogħol tal-omm jieqaf meta l-ulied iħallu d-dar.

Dan ix-‘xi ħadd’ qatt ma kellu tfal ta’ wliedu.

‘Xi ħadd’ qal li ommok taf li tħobbha u għalhekk m’hemmx għalfejn tgħidilha.

Din ix-‘xi ħadd’ qatt ma kienet omm.

Tislijiet,

L-għalliema tal-PSCD

Read Full Post »

Invitation to Parents for the Health and Safety Expo 2018

Read Full Post »

DLAP 096 – Intergenerational Writing Clubs

DLAP 096 – Klabbs Interġenerazzjonali tal-Kitba

Read Full Post »

Library Week Booklet

Read Full Post »

Kienet ġurnata twila. Konna erbgħa fil-karozza. Konna qed niddiskutu sitwazzjoni diffiċli li sibna ruħna fiha fuq ix-xogħol. Il-bank ma riedx jagħtina s-self li veru kellna bżonn biex insalvaw n-negozju. Il-kumpanija kienet f’riskju li tfalli.

John kien qed isuq il-karozza. Ma kien qal xejn fuq is-sitwazzjoni. Imma f’daqqa waħda biddel ir-rotta ta’ fejn konna sejrin. Xħin saqsejnieh fejn konna sejrin qalilna li għandu bżonn jgħaddi s’għand il-mekkanik. Hekk kif wasalna, John daħal ġol-garaxx tal-mekkanik u wara ftit reġa’ ħareġ u qalilna li għandu jdum daqs sagħtejn biex isewwihielu. Iddeċidejna li sadattant naqsmu bil-lanċa li tieħdok san-naħa l-oħra tal-għadira kbira li konna qribha.

F’ħin minnhom ersaqna qrib l-art li kienet tiġi faċċata tal-post minn fejn konna tlaqna. Kien hemm ġnien mimli ward. Kien qisu xi ħadd tefa’ l-kuluri ta’ nżul ix-xemx fuq il-ġnien. Kien hemm ukoll friefet u għasafar żgħar itiru fuq il-fjuri. Ix-xena kienet pirttoreska. Konna qisna dħalna f’xi ktieb tal-ħrejjef.

Bqajna ssummati bis-sbuħija ta’ madwarna. Imbagħad John tkellem. “Ridt inġibkom hawn biex ngħidilkom storja. Fil-passat din il-gżira kienet vojta. Kien hemm xi siġra ’l hemm u ’l hawn, imma dak kollox. Kien hemm sajjied li kien jgħix hawn. Tistgħu taraw id-dar tiegħu hemmhekk,” qal John hekk kif ipponta lejn daqsxejn ta’ għorfa wara s-siġar.

“Darba ltaqa’ ma tfajla li xtaq jiżżewweġ. Imma kien jaf li l-ebda tfajla ma tkun trid tiġi toqgħod f’post daqshekk diżabitat u iżolat. Imma hu kien sajjied u ma kien jaf jagħmel xejn aktar, allura bilfors kellu jibqa’ jgħix f’din il-gżira.

“L-imħabba tqanqal. Dan is-sajjied fqir iddeċieda li jagħmel din il-gżira post sabiħ biżżejjed biex jiġbed lil din il-maħbuba. Xtara ftit ward u ftit ħamrija u ġabhom fil-gżira. Ħawwel il-warda u ħa ħsiebha mill-aħjar li seta’. Meta wasal is-sajf ta’ wara, is-sajjied innota li l-warda kienet kibret sew. Meta bdiet tiffjorixxi u tiftaħ, is-sajjied ġab lil dik it-tfajla fil-gżira u wrieha l-warda. Kienet għadha kif fetħet b’kulur aħmar li jpaxxik, l-uniku kulur f’wiċċ il-gżira. Saqsieha biex tiżżewġu u wegħdha li jieħu ħsiebha bħalma kien ħa ħsieb il-warda. Hi qaltlu li m’għandhiex bżonn ward. Għarfet kemm kien iħobbha u kemm hi wkoll kienet tħobbu għal dak li hu u mhux għall-warda li offrielha. Aċċettat bil-ferħa u żżewġu.

“Is-snin għaddew minn fuqhom u huma kibru. Il-ħajja kienet iebsa imma kienu ferħanin. Is-sajjied qatt ma nesa l-wegħda tiegħu u mill-ġurnata li t-tfajla aċċettat il-proposta tiegħu, kull meta kien joħroġ biddgħajsa, kien iġib miegħu barmil bil-ħamrija. Bil-mod il-mod, din il-gżira nbidlet fi ġnien mill-isbaħ.

Is-sajjied u martu ilhom li mietu imma l-ward tagħhom għadu hawn. Dan il-ġnien hu monument għaddeterminazzjoni u l-imħabba ta’ dak is-sajjied.

“Aħna qed nibżgħu li mhux se jirnexxielna nsalvaw n-negozju. Kieku nżommu f’moħħna kif din id-daqsxejn gżira inbidlet fi ġnien-ġenna barmil barmil, pass wara pass, kieku nibdew naħsbuha xort’oħra. “Għalhekk x’ħa nagħmlu? Inċedu jew nibdew inġorru l-bramel?”

Tislijiet, L-għalliema tal-PSCD

Read Full Post »

Older Posts »