Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Newsletter’ Category

Aqra u Irrifletti

PA, INĦOBBHA L-ISKOLA, IMMA…

Illum, it-tifel tiegħi qalli, “Pa, l-iskola tiegħi togħġobni… imma ma nħobbx immur l-iskola.” Jien waqaft naħseb, possibbli daqsxejn ta’ tifel jagħtini daqshekk fuq xiex nirrifletti? Din tidher kontradizzjoni. X’qed jgħid ibni? Forsi għax qed jgħid li jħoss u f’qalbu jħoss iż-żewġ sentimenti li jidhru tant kontra xulxin?

Il-kbar ma jagħmlux hekk jekk ma jkunux xurbana jew irrabjati għall-aħħar, imma mbagħad joħroġ il-velenu kollu li jkun hemm f’dik il-qalb!

“Pa, l-iskola tiegħi togħġobni…imma ma nħobbx immur l-iskola.” Ħu lili. Jien nipprova nagħmel minn kollox biex l-ambjent tal-kumpanija tiegħi jkun sabiħ u naħseb li rnexxieli. L-impjegati jgħidu li jogħġobhom ħafna l-ambjent fejn jaħdmu. Imma….

“Pa, l-iskola togħġobni…imma ma nħobbx immur l-iskola.” Xi kultant, nisma’ xi impjegati jistqarru, bl-istess sinċerità tat-tifel tiegħi: “Ix-xogħol li nagħmel jogħġobni … imma ma niħux gost niġi għax-xogħol.”

Issa, jien se nipprova nara x’nagħmel biex it-tifel isir iħobbha l-iskola għax nemmen li, dak li veru jogħġbok, tieħu pjaċir tagħmlu. Ħaġa tal-għaġeb, qatt ma tisma’ lil ħadd jgħid: “Taf kemm inħobbhom il-gallettini taċ-ċikkulata, imma ma nħobbx nikolhom.” Tista’ forsi tismagħhom jgħidu li qed jippruvaw ma jikluhomx, imma mhux li ma jħobbux jikluhom.

Qatt ma tisma’ lil ħadd jgħid, “Il-flus inħobbhom, imma ma rridx li jkolli.” Jew “Il-kumplimenti jogħġbuni, imma ma rridx min jagħmilhomli.” Jekk hemm xi ħaġa li veru togħġbok jew li kulħadd jistenna li tagħmel, trid ma tkunx tista’ tagħmilha jew tkun tqum ħafna flus biex ma tagħmilhiex.

Dak il-kliem li qalli ibni ġegħilni naħseb sew fuq kif inqatta’ l-ħin tiegħi. Bdejt nistaqsi lili nnifsi:

Jien nieħu gost fil-ħin li nqatta’ mal-familja? Issa m’iniex qed naħseb f’dawk li jiġu minni imma fil-familja ta’ madwari.

U dak il-ħabib jew ħabiba li tgħid li tieħu gost titkellem miegħu jew magħha, kemm ilek ma tkellmu jew tkellimha?

Inti tgħid li tħobb tmur il-knisja. Imma, tgerger jekk iddum xi kwarta hemm aktar mis-soltu?

Allura, veru li tħobbhom dawk l-affarijiet?

Naħseb li lkoll kemm aħna għandna affarijiet li ngħidu li nħobbuhom imma ma rridux nagħmluhom.

Se nagħmel minn kollox biex nipperswadi lil ibni li jibda jieħu gost imur l-iskola. Se nibda, kuljum, nistaqsih kif qattagħha l-ġurnata l-iskola. Wara kollox, jien nieħu gost nagħti l- ħin tiegħi lit-tifel.

Li kellek tkun sinċier u titkellem minn qalbek, x’tieħu veru gost tagħmel?

Tislijiet,

L-għalliema tal-PSCD

Read Full Post »

Meta kelli 5 snin:

‘‘Missieri jaf kollox …’’

Meta kelli 10 snin:

‘‘Irrid nagħmel bħal missieri …’’

Meta kelli 15 snin:

‘‘X’jimpurtani x’jaħseb missieri …’’

Meta kelli 20 snin:

‘‘Missieri baqa’ l-antika …’’

Meta kelli 25 snin:

‘‘Forsi missieri kellu raġun…’’

Meta kelli 30 snin:

‘‘Għax missieri hekk kien jgħid …’’

Il-Jum il-Missier it-tajjeb 2018 lill-missirijiet kollha!

Tislijiet,

L-għalliema tal-PSCD

Read Full Post »

Dear all,

This is to inform you that Skolasajf applications will be open one more time for children’s applications. The second call will be open between 28 May and 3 June (both days included) and will be open online on  https://services.fes.gov.mt  and also through Maltapost. The centres listed below will be opening. The highlighted centres are the amalgamated centres and service will be offered from the first listed centre (e.g. Gzira/ Msida – service from Gzira). Transport will be provided for the amalgamated centres. Deadline is 3 June 18. Deadline for College Principal endorsed Scheme 9 applications forms are to reach FES Head Office via the College Principal office on 31 May.

Please feel free to get in touch if there are any queries.

College

Centre

Maria Regina College

St. Paul’s Bay

Mellieha

Gharghur

Mosta (A and B)

Naxxar

Burmarrad

St Clare College

Gzira/Msida

Pembroke

San Gwann

Sliema

St. Julians

San Miguel Resource Centre

St Margaret College

Cospicua / Sengela

Xghajra/Kalkara

Zabbar A

Zabbar B

St Benedict College

Birzebbugia

Ghaxaq

Gudja

Mqabba

Qrendi

Safi/Kirkop

Zurrieq

Hellen Keller Resource Centre

St Nicholas College

Attard

Dingli

Mgarr

Rabat A/Mtarfa

Rabat B/Mtarfa

Gozo College

Ghajnsielem

Zebbug/Gharb/San Lawrenz

Kercem

Nadur/Qala

Sannat/Sannat Unit

Xewkija

Victoria

Xaghra

St Ignatius College

Luqa

Siggiewi

Zebbug

Qormi San Gorg

Qormi San Bastjan

San Gorg Preca College

Floriana

Hamrun

Marsa

Paola

Pieta

Valletta

Guardian Angel Resource Centre

St Thomas More College

Fgura (A and B)

Marsascala

Marsaxlokk

Tarxien

Zejtun

St Theresa College

Birkikara

Lija/Balzan/Iklin

Santa Venera

Kind regards

 

Corinne Vella

Manager, Services

Foundation for Educational Services

Read Full Post »

‘Xi ħadd’ qal li trid tal-anqas sitt ġimgħat biex terġa’ tiġi għan-normal wara li jkollok tarbija.

Dan ix-‘xi ħadd’ ma jafx li ladarba ssir omm, il-kelma ‘normali’ trid tinsiha!

‘Xi ħadd’ qal li l-istint se jgħinek titgħallem kif tkun omm.

Dan ix-‘xi ħadd’ qatt ma kellu jieħu lil tifel ta’ tliet snin miegħu għax-xirja fis-supermarket.

‘Xi ħadd’ qal li tkun omm hi ħajja tedjanti u bla eċċitament.

Dan ix-‘xi ħadd’ qatt ma rikeb ma’ teenager li għadu kif beda jsuq karozza.

‘Xi ħadd’ qal li omm tajba qatt m’għandha twerżaq.

Dan ix-‘xi ħadd’ qatt ma tela’ jonxor u jiskopri lil bintu tixxabbat miċ-ċinta tal-bejt.

‘Xi ħadd’ qal li ma tistax tħobb it-tielet tarbija bħal ma tħobb l-ewwel waħda.

Dan ix-‘xi ħadd’ żgur li ma kellux tlett itfal.

‘Xi ħadd’ qal li omm kapaċi ssib soluzzjoni għal kull problema fit-trobbija.

Dan ix-‘xi ħadd’ qatt ma sab li bintu kienet deffset tliet piżelliet f’imnifsejha.

‘Xi ħadd’ qal li l-agħar mument hu l-mument tal-ħlas.

Dan ix-‘xi ħadd’ qatt ma kellu jwassal lil ibnu għall-ewwel darba u jħallih warajh il-kindergarten.

‘Xi ħadd’ qal li omm ma jkollhiex għalfejn tinkwieta ladarba t-tfal jiżżewġulha.

Dan ix-‘xi ħadd’ ma jafx li biż-żwieġ jiżdiedu l-ulied u magħhom jiżdied l-inkwiet.

‘Xi ħadd’ qal li x-xogħol tal-omm jieqaf meta l-ulied iħallu d-dar.

Dan ix-‘xi ħadd’ qatt ma kellu tfal ta’ wliedu.

‘Xi ħadd’ qal li ommok taf li tħobbha u għalhekk m’hemmx għalfejn tgħidilha.

Din ix-‘xi ħadd’ qatt ma kienet omm.

Tislijiet,

L-għalliema tal-PSCD

Read Full Post »

DLAP 096 – Intergenerational Writing Clubs

DLAP 096 – Klabbs Interġenerazzjonali tal-Kitba

Read Full Post »

Library Week Booklet

Read Full Post »

Kienet ġurnata twila. Konna erbgħa fil-karozza. Konna qed niddiskutu sitwazzjoni diffiċli li sibna ruħna fiha fuq ix-xogħol. Il-bank ma riedx jagħtina s-self li veru kellna bżonn biex insalvaw n-negozju. Il-kumpanija kienet f’riskju li tfalli.

John kien qed isuq il-karozza. Ma kien qal xejn fuq is-sitwazzjoni. Imma f’daqqa waħda biddel ir-rotta ta’ fejn konna sejrin. Xħin saqsejnieh fejn konna sejrin qalilna li għandu bżonn jgħaddi s’għand il-mekkanik. Hekk kif wasalna, John daħal ġol-garaxx tal-mekkanik u wara ftit reġa’ ħareġ u qalilna li għandu jdum daqs sagħtejn biex isewwihielu. Iddeċidejna li sadattant naqsmu bil-lanċa li tieħdok san-naħa l-oħra tal-għadira kbira li konna qribha.

F’ħin minnhom ersaqna qrib l-art li kienet tiġi faċċata tal-post minn fejn konna tlaqna. Kien hemm ġnien mimli ward. Kien qisu xi ħadd tefa’ l-kuluri ta’ nżul ix-xemx fuq il-ġnien. Kien hemm ukoll friefet u għasafar żgħar itiru fuq il-fjuri. Ix-xena kienet pirttoreska. Konna qisna dħalna f’xi ktieb tal-ħrejjef.

Bqajna ssummati bis-sbuħija ta’ madwarna. Imbagħad John tkellem. “Ridt inġibkom hawn biex ngħidilkom storja. Fil-passat din il-gżira kienet vojta. Kien hemm xi siġra ’l hemm u ’l hawn, imma dak kollox. Kien hemm sajjied li kien jgħix hawn. Tistgħu taraw id-dar tiegħu hemmhekk,” qal John hekk kif ipponta lejn daqsxejn ta’ għorfa wara s-siġar.

“Darba ltaqa’ ma tfajla li xtaq jiżżewweġ. Imma kien jaf li l-ebda tfajla ma tkun trid tiġi toqgħod f’post daqshekk diżabitat u iżolat. Imma hu kien sajjied u ma kien jaf jagħmel xejn aktar, allura bilfors kellu jibqa’ jgħix f’din il-gżira.

“L-imħabba tqanqal. Dan is-sajjied fqir iddeċieda li jagħmel din il-gżira post sabiħ biżżejjed biex jiġbed lil din il-maħbuba. Xtara ftit ward u ftit ħamrija u ġabhom fil-gżira. Ħawwel il-warda u ħa ħsiebha mill-aħjar li seta’. Meta wasal is-sajf ta’ wara, is-sajjied innota li l-warda kienet kibret sew. Meta bdiet tiffjorixxi u tiftaħ, is-sajjied ġab lil dik it-tfajla fil-gżira u wrieha l-warda. Kienet għadha kif fetħet b’kulur aħmar li jpaxxik, l-uniku kulur f’wiċċ il-gżira. Saqsieha biex tiżżewġu u wegħdha li jieħu ħsiebha bħalma kien ħa ħsieb il-warda. Hi qaltlu li m’għandhiex bżonn ward. Għarfet kemm kien iħobbha u kemm hi wkoll kienet tħobbu għal dak li hu u mhux għall-warda li offrielha. Aċċettat bil-ferħa u żżewġu.

“Is-snin għaddew minn fuqhom u huma kibru. Il-ħajja kienet iebsa imma kienu ferħanin. Is-sajjied qatt ma nesa l-wegħda tiegħu u mill-ġurnata li t-tfajla aċċettat il-proposta tiegħu, kull meta kien joħroġ biddgħajsa, kien iġib miegħu barmil bil-ħamrija. Bil-mod il-mod, din il-gżira nbidlet fi ġnien mill-isbaħ.

Is-sajjied u martu ilhom li mietu imma l-ward tagħhom għadu hawn. Dan il-ġnien hu monument għaddeterminazzjoni u l-imħabba ta’ dak is-sajjied.

“Aħna qed nibżgħu li mhux se jirnexxielna nsalvaw n-negozju. Kieku nżommu f’moħħna kif din id-daqsxejn gżira inbidlet fi ġnien-ġenna barmil barmil, pass wara pass, kieku nibdew naħsbuha xort’oħra. “Għalhekk x’ħa nagħmlu? Inċedu jew nibdew inġorru l-bramel?”

Tislijiet, L-għalliema tal-PSCD

Read Full Post »

Bħal kull sena, qed nitolbukom biex twieġbu ftit mistoqsijiet relatati mal-iskola tagħna. Hu mistenni li ma tiħdux aktar minn 5 minuti biex tweġbuhom kollha.  Dan nagħmluh biex nidentifikaw fejn, fl-opinjoni tagħkom, l-iskola sejra tajjeb u fejn nistgħu naħdmu biex nitjiebu aktar.  Għaldaqstant l-għajnuna tagħkom f’dan ir-rigward hija imprezzabbli.
Il-kwestjonarju huwa anonimu u ser jibqa’ miftuħ sat-Tnejn 16 ta’ April.
Biex twieġbu l-kwestjonarju, jekk jogħġobkom, idħlu fil-link t’hawn taħt.
Nirringrazzjawkom bil-quddiem.
Ms N Saliba
Kap tal-Iskola

https://www.surveymonkey.com/r/NNFQBSN

Read Full Post »

Għadna kemm ippubblikajna l-Kalendarju ta’ April. Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

Read Full Post »

Ħarġa Kulturali

Read Full Post »

Older Posts »