Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Newsletter’ Category

DQSE 02_2017 Sinjal Tragiku

DQSE 02_2017 A Tragic Awakening

Read Full Post »

Fun run 2017 A4 Poster_ copy 2

Read Full Post »

Poster Sustainability Market Day

Read Full Post »

Għalliema staqsiet lil tifel żgħir tal-klassi tagħha: “Kieku kelli ntik tuffieħa, tuffieħa oħra u tuffieħa oħra, kemm ikollok tuffieħ?” “Erbgħa!” wieġeb it-tifel b’entużjażmu. L-għalliema kienet diżappuntata. Irrepetiet ilmistoqsija u t-tifel taha l-istess tweġiba. L-għalliema ħasbet li t-tifel kellu xi problema biex jifhem x’inhi l-kelma ‘tuffieħa’, għalhekk reġgħet għamlitlu l-istess mistoqsija, biss did-darba minflok semmietlu t-tuffieħ, semmietlu lfrawli. “Tlieta!” wieġeb tajjeb ħafna t-tifel.
L-għalliema ma setgħetx tifhem kif it-tifel wieġeb tajjeb għall-mistoqsija tal-frawli u ħażin għal tat-tuffieħ.
Għalhekk reġgħet staqsietu l-ewwel mistoqsija dwar it-tuffieħ. “Kieku ntik tuffieħa u tuffieħa u tuffieħa kemm ikollok tuffieħ?” “Erbgħa!” kienet it-tweġiba tat-tifel.
“Imma għaliex qed twieġeb tajjeb meta nistaqsik kemm ikollok frawli u ħażin meta nistaqsik kemm ikollok tuffieħ?” staqsiet l-għalliema xi ftit bla paċenzja. “Għax, Miss, jien diġà għandi tuffieħa fil-basket, allura jekk tagħtini tuffieħa, tuffieħa u tuffieħa oħra, jkolli erbgħa, imma jekk tagħtini l-frawli, tlieta biss ikolli!”
Kemm niżbaljaw meta naħsbu li għandna l-informazzjoni kollha, li għandna raġun, li għandna ttweġiba t-tajba u ninsew li jista’ jkun hemm xi ħaġa li ma nafuhiex.
Mela qabel tiġġudika, titmasħan fuq xi argument, tittratta lil xi ħadd ta’ injorant jew rasu iebsa, iftaħ daqsxejn moħħok u kkunsidra li jista’ jkun hemm imqar dettall wieħed li int ma tafux dwar dik il-persuna. U dak li ma tkunx taf jista’ jibdel is-sitwazzjoni kollha! Qabel tiġġudika, iftaħ moħħok beraħ u dejjem ħalli post għal dak li ma tkunx taf.
L-għalliema tal-PSCD.

Read Full Post »

Għadna kemm ippubblikajna l-Kalendarju ta’ Ottubru. Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

Read Full Post »

Għadna kemm ippubblikajna l-Kalendarju ta’ Settembru. Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

Read Full Post »

Patrick, tifel ta’ seba’ snin, xtaq jagħmel xi ħaġa biex iferraħ lill-ġenituri tiegħu. Iddeċieda li jagħmlilhom kejk. X’għamel?

Darba qam kmieni ħafna u niżel fil-kċina biex jibda l-avventura tiegħu. Sab bieqja u mgħarfa tal-injam. Ressaq siġġu u tela’ fuqu biex iġib il-pakkett tad-dqiq. Tant kien tqil li waqgħalu fl-art. Kif seta’, ġabar id-dqiq li waqa’ fl-art u tefgħu fil-bieqja. Issa kellu bżonn il-ħalib u z-zokkor.

Bil-ħalib u z-zokkor fil-bieqja, Patrick beda jħawwadhom mad-dqiq. Malajr induna li kien imtela’ dqiq u zokkor. Kompla jħawwad għax vera xtaq li jagħti sorpriża lil ommu u lil missieru. Hekk kif lesta, fil-kċina daħal il-qattus li kellhom, li dritt mar lejn il-bieqja u beda jlaqqat minn ġo fiha. Meta rah, it-tifel mar biex ikeċċieh, iżda meta għamel hekk waqqa’ l-iskutella bil-bajd li kien hemm fuq il-‘cupboard’.

Meta ra kollox fl-art, Patrick ipprova jnaddaf malajr, iżda żelaq… u ġie bil-qegħda fuq dak iċ-ċaflis kollu. Kif kien fl-art, fil-bieb tal-kċina tfaċċa l-missier. It-tifel tbikkem, għax ra l-ħolma tiegħu tispiċċa ħażin, u stenna li jaqla’ għajta. Il-missier baqa’ jħares lejh għal ftit ħin. Patrick deher tassew diżappuntat. Imbagħad il-missier mexa fuq dak iċ-ċaflis kollu, refa’ t-tifel u għanqu miegħu għax missieru fehem ix-xewqa ta’ ibnu Patrick.

Fil-ħajja, nippruvaw nagħmlu xi ħaġa tajba, imma, mingħajr ma rridu, nispiċċaw ħażin. Meta jiġrilna hekk, forsi nħossuna telliefa u ma nkunu nistgħu naħsbu f’xejn iktar. Importanti li ma naqtgħux qalbna għax xi darba jirnexxielna u mbagħad nifirħu li konna ppruvajna.

Tislijiet,

L-Għalliema tal-PSCD

Read Full Post »

Older Posts »