Feeds:
Posts
Comments

Breakfast Club

Dawk il-ġenituri li huma interessati japplikaw lil uliedhom għall-breakfast club jistgħu jagħmlu dan billi jidħlu fil-website www.education.gov.mt  u jirreġistraw minn hemm.
 
Grazzi

Għeżież ġenituri

Nixtiequ nagħtukom xi informazzjoni dwar il-kwestjonarju dwar l-iskola li tlabnikom tirrispondu f’Mejju li għadda. Aktar minn nofs il-ġenituri rrispondew dan il-kwestjonarju, il-biċċa l-kbira tagħhom bl-ingliż online. Ftit oħra irrispondewh bil-miktub u numru żgħir irrispondew bil-Malti. Aħna, bl-għajnuna ta’ xi ġenituri (nirringrazzja lis-Sinjuri Borg speċjalment), għamilna l-collation tad-data, jiġifieri ġbarna dak kollu li għidtu intom f’dokument li tistgħu taraw hawnhekk.

Nixtiequ nirringrazzjawkom tar-riżultat verament pożittiv li tajtuna. Dan iħeġġiġna nkomplu naħdmu biex noffru l-aħjar edukazzjoni lil uliedkom skont il-motto il-ġdid tal-iskola: Xejn inqas mill-aħjar.

Min-naħa l-oħra ħadna nota immedjatament ta’ xi riżultati li jindikaw x’jista’ jsir aħjar.

F’mistoqsija numru 5, 30% ma ħassewhomx ċerti li l-iskola tistaqsi għall-ideat tagħhom dwar l-istess skola. Dan l-eżerċizzju stess (tal-kwestjonarju) huwa xhieda ta’ dan, filwaqt li matul is-sena nirċievu mijiet ta’ emails mingħandkom.   Kull min ikun jixtieq jista’ jibgħat email fuq sic.siggiewi.pr@gov.mt.

13% qalu li jixtiequ aktar feedback dwar il-progress akkademiku ta’ wliedhom. 13% oħra ma kinux ċerti dwan dan (mistoqsija numru 17). Huwa għalhekk li norganizzaw Parents’ evening f’Novembru, għalkemm l-appuntament ikun qasir ħafna u Parents’ Day f’Marzu. Minn dis-sena bdejna wkoll nagħtu riżultat skont kriterji mħejjija apposta mill-Kinder sal-Year 6. Fil-primarja, għall-ewwel darba qed nagħtu dan ir-riżultat bil-miktub kemm f’nofs is-sena kif ukoll fl-aħħar.

Fin-numru 36, 74% qalu li jieħdu sehem attiv fl-attivitajiet li torganizza l-iskola. Filwaqt li nixtiequ li dan ikun mija fil-mija, nifhmu ċ-ċirkustanzi ta’ ħafna ġenituri li ma jkunux jistgħu jattendu.  Minn hawn inħeġġukom tiġu għal kull laqgħa li tiġi organizzata għalikom. Nibdew bl-ewwel waħda nhar it-Tlieta 16 ta’ Settembru 2014 fis-6.30pm fis-sala tal-iskola.

Grazzi

P Decelis

Kap tal-iskola

Għeżież ġenituri

Din hi l-ewwel ċirkulari għas-sena skolastika 2014/5.  Minħabba l-importanza tagħha  u peress li għad m’għandniex l-informazzjoni kompluta dwar min m’għandux internet, din iċ-ċirkulari ser tintbagħat lil kulħadd bil-posta sal-ġimgħa d-dieħla.  B’hekk inkunu qed nikkonfermaw li għandna l-indirizz tajjeb.  Min ma jirċevihiex sal-aħħar ta’ Awwissu hu mitlub jikkuntattjana fuq 21464317 jew sic.siggiewi.pr@gov.mt. 

Biex taqraw iċ-ċirkulari fid-dettall tistgħu tagħfsu hawn: Is-Sena Skolastika 2014/2015

Grazzi.

P Decelis

Kap tal-iskola

Għeżież Ġenituri

Hawn that issibu l-informazzjoni dwar l-uniformijiet għas-sena skolastika 2014/2015.
L-uniformi tal-Kulleġġ hi obbligatorja għal dawn li ser ikunu mill-Kinder 1 sal Year 4. L-Agent il-gdid hu Yorkie Clothing.

Mr P Decelis

Ċirkolari għall-Ġenituri rigward l-Uniformijiet

 

 

Għeżież Ġenituri

It-tfal tar-4, l-5 u s-6 sena għandhom l-eżamijiet annwali skont it-timetable li tidher hawn wara.   L-istudenti tal-1, it-2 u t-3 sena ikollhom lezzjonijiet bħas-soltu.   L-iskola għall-Kinder, Year 1, 2 u 3 tispiċċa l-Ġimgħa 27 ta’ Ġunju 2014.

Għall-eżami jistgħu jiġu bil-PE Kit.   Mhux permess li jinġiebu mobile phones, MP3 players, eċċ waqt l-eżamijiet.

Infakkrukom li kull ġurnata l-istudenti għandhom iġibu magħhom il-kotba tas-suġġett tal-eżami, għax ma jkollhomx bżonnhom iżjed.

Inselli għalikom u nawgura lil kulħadd sajf ta’ mistrieħ.   Dan iż-żmien għandu jintuża għal aktar qari u xi ftit reviżjoni.

Mr P Decelis

Kap tal-Iskola

Annual-Exams-2014

On Thursday 10th, Monday 14th and Tuesday 15th of April, 2014, the Home Economics Seminar Centre [HESC] staff in liaison with the senior management team of St. Ignatius College, Siġġiewi Primary School organised a theoretical session and a hands-on practical session for Year 6 pupils and their parents / guardians. This intervention aimed to help pupils and their parents / guardians  acquire the knowledge, skills and attitudes which would enable them to make informed healthier food choices.
Prior to the facilitation of the sessions the pupils’ parents / guardians  were informed through a circular which included all details about this activitiy. On the day, the participants were first grouped in the pupils’ respective classroom and a short presentation emphasising personal hygiene and safety features was facilitated by HESC staff.   Following this, the participants  were then divided into two groups not exceeding sixteen individuals in each session for safety reasons.  The two groups alternated between a practical session and an interactive PowerPoint presentation.  The PowerPoint presentation highlighted key aspects to a healthier lifestyle namely healthy eating and exercise.  This was facilitated by HESC staff through an active learning pedagogy where participants  were actively engaged through questioning techniques, interactive sketches and discussion.   Prior to commencing the practical session, participants  wore the adequate attire: head gear and apron.  As the teacher explained to the participants how to proceed throughout the session, pupils and their parents / guardians  shared roles.  These roles included the practising of several skills such as weighing, chopping, peeling, boiling, baking, cleaning up, time management and table laying.
For this activity, a healthy pasta dish with fresh broad beans was prepared. Broad beans were used as these were in season thus highlighting sustainable issues. Following the practical session, all dishes and drinks were laid on the table and both a verbal self-evaluation and a peer to peer evaluation were carried out.

This slideshow requires JavaScript.

The second week of June 2014 is Comenius Week at Siġġiewi Primary. Thirty-five members of staff and students from five partner school coming from the UK (Manchester and Northumberland), Spain, Italy and Turkey meet at St Ignatius College Siġġiewi Primary for the second project meeting. The project entitled ‘The Changing World of Children’ compares and contrasts the various landscapes of the participating countries. This is being done through a multilanguage dictionary with terms related to nature, mascots to represent each school, postcard exchange, a Comenius project corner in each school, creative use of recycled material for crafts, nature walls, nature song book and a calendar. It also discusses ways and means how to make this world a better place through ecology education at school and types of renewable energy. The Project Ceremony took place at Ġuże’ Delia Hall at Siġġiewi Primary on Wednesday 11th June.

The ceremony included ‘Catch the Drop’ songs and videos, emphasising the need to reduce the use of water, amongst other commodities. The highlight was the participation of Kristina Casolani, courtesy of Green MT, with her song ‘Reduce, Reuse, Recycle’, the official song chosen by the Maltese school for the project.

Patrick Decelis – Head of School

5454

The group of participants in front of the school hall entrance before the Comenius ceremony.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 438 other followers