Feeds:
Posts
Comments

Summer Service letter

Uniformijiet tal-Istudenti

School Uniforms

Illum, il-kumitat tal-EkoSkola ta donazzjoni ta’ €270 lil rappreżentanti ta’ Hospice Malta.  Dawn il-flus inġabru waqt ir-Rice Day li saret aktar kmieni dan ix-xahar.

Kumitat tal-EkoSkola

This slideshow requires JavaScript.

Għadna kemm ippubblikajna l-Kalendarju ta’ Ġunju. Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

L-iskola Primarja tas-Siġġiewi għadha kif ġiet onorata billi ngħatat  The Active School Flag . Din il-bandiera ngħatat bħala rikonoxximent tal-attivitajiet varji tal-edukazzjoni fiżika li jsiru b’mod regolari fl-iskola tagħna.  Fost dawn l-attivitajiet nistgħu nsemmu l-Isports Day għat-tfal tal-primarja kollha, Kidlympics għat-tfal tal-kindergarten, Olymaths, esibizzjoni tal-arti dwar l-isport, Braingym li jsir filghodu waqt l-assembly, mid-day break clubs u ħafna attivitajiet sportivi ġewwa u barra l-iskola.
N Saliba

Click on the links below for more information about the Summer courses.

NCW Summer Activities Flyer

NCW Summer Activities Poster

L-iskola Primarja Siġġiewi ngħatat il-Gold Award bħala Book Champion School.  Dan l-award ġie mogħti lill-iskola mill-Aġenzija tal-Litteriżmu għall-impenn sħiħ tal-iskola fil-qasam tal-qari.

N. Saliba

IMG_3054