Feeds:
Posts
Comments

Għeżież Ġenituri / Kustodji,

Matul il-vaganzi tas-sajf, il-Kulleġġ San Injazju se jkompli joffri s-servizz tal-Counselling Team għall-istudenti tal-kulleġġ.

Dan is-servizz ser jingħata mill-Principal Counsellor tal-Kulleġġ, Ms S. Micallef Marmara’, Ms. J. Farrugia (Counsellor), Ms. Karen Decelis (Counselling trainee) u Ms. F. Fino (Counselling trainee). Dan is-servizz ser jibda jingħata fiċ-Ċentru Amministrattiv tal-Kulleġġ San Injazju li qiegħed fi Pjazza Federico Maempel, Ħal Qormi. Dan is-servizz jingħata bejn 8.00am u 12.30pm. Min jixtieq jagħmel appuntament għandu jċempel fuq in-numru 25987508.

Dejjem Tagħkom,

Ms. Maria Pace

Il-Prinċipal tal-Kulleġġ San Injazju

Meta kelli 5 snin:

‘‘Missieri jaf kollox …’’

Meta kelli 10 snin:

‘‘Irrid nagħmel bħal missieri …’’

Meta kelli 15 snin:

‘‘X’jimpurtani x’jaħseb missieri …’’

Meta kelli 20 snin:

‘‘Missieri baqa’ l-antika …’’

Meta kelli 25 snin:

‘‘Forsi missieri kellu raġun…’’

Meta kelli 30 snin:

‘‘Għax missieri hekk kien jgħid …’’

Il-Jum il-Missier it-tajjeb 2018 lill-missirijiet kollha!

Tislijiet,

L-għalliema tal-PSCD

Għadna kemm ippubblikajna l-Kalendarju ta’ Ġunju. Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

Nhar it-Tnejn, 28 ta’ Mejju, kellna żjara mill-Arċisqof Charles Scicluna.  L-istudenti tagħna kellhom iċ-ċans jistaqsu mistoqsijiet lill-Eċċellenza Tiegħu.  Wara Mons. Scicluna kellu laqgħa mal-ħaddiema kollha tal-iskola.  Kienet żjara qasira imma li apprezzajna ferm.

This slideshow requires JavaScript.

Għeżież Ġenituri

Nixtiequ nfakkrukom li minn nhar il-Ġimgħa 1 ta’ Ġunju l-iskola tibda fit-8.15 u tispiċċa f’12.00 għat-tfal tal-primarja kollha.

It-tfal tal-kinder jidħlu sat-8.30am u jingħalaq il-bieb.  F’11.45am jibdew ħerġin it-tfal tal-kinder biex f’12.00 joħorġu tal-primarja.

Grazzi

N Saliba

SuperT

Għal sena oħra l-klassijiet mit-tielet sas-sitt sena, ħadu sehem fil-logħba SuperT. Fl-aħħar l-istudenti kkompetew kontra xulxin sakemm spiċċajna b’żewġ finalisti minn kull sena. Dawn tal-aħħar ikkompetew ma’ ħafna studenti oħra internazzjonalment u bi pjaċir nistgħu ngħidu li morna veru tajjeb. L-istudenti tagħna ġew bejn id-59 u t-313 il-post minn għexieren t’eluf ta’ studenti minn madwar id-dinja kollha.  

image1

Dear all,

This is to inform you that Skolasajf applications will be open one more time for children’s applications. The second call will be open between 28 May and 3 June (both days included) and will be open online on  https://services.fes.gov.mt  and also through Maltapost. The centres listed below will be opening. The highlighted centres are the amalgamated centres and service will be offered from the first listed centre (e.g. Gzira/ Msida – service from Gzira). Transport will be provided for the amalgamated centres. Deadline is 3 June 18. Deadline for College Principal endorsed Scheme 9 applications forms are to reach FES Head Office via the College Principal office on 31 May.

Please feel free to get in touch if there are any queries.

College

Centre

Maria Regina College

St. Paul’s Bay

Mellieha

Gharghur

Mosta (A and B)

Naxxar

Burmarrad

St Clare College

Gzira/Msida

Pembroke

San Gwann

Sliema

St. Julians

San Miguel Resource Centre

St Margaret College

Cospicua / Sengela

Xghajra/Kalkara

Zabbar A

Zabbar B

St Benedict College

Birzebbugia

Ghaxaq

Gudja

Mqabba

Qrendi

Safi/Kirkop

Zurrieq

Hellen Keller Resource Centre

St Nicholas College

Attard

Dingli

Mgarr

Rabat A/Mtarfa

Rabat B/Mtarfa

Gozo College

Ghajnsielem

Zebbug/Gharb/San Lawrenz

Kercem

Nadur/Qala

Sannat/Sannat Unit

Xewkija

Victoria

Xaghra

St Ignatius College

Luqa

Siggiewi

Zebbug

Qormi San Gorg

Qormi San Bastjan

San Gorg Preca College

Floriana

Hamrun

Marsa

Paola

Pieta

Valletta

Guardian Angel Resource Centre

St Thomas More College

Fgura (A and B)

Marsascala

Marsaxlokk

Tarxien

Zejtun

St Theresa College

Birkikara

Lija/Balzan/Iklin

Santa Venera

Kind regards

 

Corinne Vella

Manager, Services

Foundation for Educational Services