Feeds:
Posts
Comments

Għadna kemm ippubblikajna l-Kalendarju ta’ Ġunju. Biex tarawh tistgħu tidħlu fil-paġna tal-kalendarju.

L-iskola Primarja tas-Siġġiewi għadha kif ġiet onorata billi ngħatat  The Active School Flag . Din il-bandiera ngħatat bħala rikonoxximent tal-attivitajiet varji tal-edukazzjoni fiżika li jsiru b’mod regolari fl-iskola tagħna.  Fost dawn l-attivitajiet nistgħu nsemmu l-Isports Day għat-tfal tal-primarja kollha, Kidlympics għat-tfal tal-kindergarten, Olymaths, esibizzjoni tal-arti dwar l-isport, Braingym li jsir filghodu waqt l-assembly, mid-day break clubs u ħafna attivitajiet sportivi ġewwa u barra l-iskola.
N Saliba

Click on the links below for more information about the Summer courses.

NCW Summer Activities Flyer

NCW Summer Activities Poster

L-iskola Primarja Siġġiewi ngħatat il-Gold Award bħala Book Champion School.  Dan l-award ġie mogħti lill-iskola mill-Aġenzija tal-Litteriżmu għall-impenn sħiħ tal-iskola fil-qasam tal-qari.

N. Saliba

IMG_3054

Għeżiez Ġenituri

Nixtiequ nfakkrukom li mill-1 ta’ Ġunju l-iskola tibda fit-8.15 am għat-tfal tal-primarja u l-bieb jingħalaq fit-8.30am għat-tfal tal-kindergarten.

Napprezzaw il-koperazzjoni tagħkom billi ma tibagħtux it-tfal tard l-iskola.

Grazzi

N Saliba

Ix-xahar ta’ Mejju huwa iddedikat lill-Madonna. B’hekk fis-17 ta’ Mejju saret attivita’ ħelwa fl-iskola tas-Siġġiewi fejn it-tfal kollha nġabru fis-sala u faħħru lill-Madonna permezz ta’ talb u kant. Fl-aħħar ta’ din l-attivita’ l-ikbar tifel u l-iżgħar tifla tal-iskola nkurunaw lill-Madonna billi poġġew kuruna fuq rasha. Kienu ħafna t-tfal li ġabu magħhom xemgħa u fjuri bħala offerta għall-Madonna li tant tħarisna.

This slideshow requires JavaScript.

Kompetizzjoni tat-Tpinġija għat-Tfal - Powster 01