Feeds:
Posts
Comments

Letter to Parents re weekend activities

Dates for weekend activities

Teachers’ Day

Dyscalculia and Maths Learning Difficulties Seminar

Għalliema staqsiet lil tifel żgħir tal-klassi tagħha: “Kieku kelli ntik tuffieħa, tuffieħa oħra u tuffieħa oħra, kemm ikollok tuffieħ?” “Erbgħa!” wieġeb it-tifel b’entużjażmu. L-għalliema kienet diżappuntata. Irrepetiet ilmistoqsija u t-tifel taha l-istess tweġiba. L-għalliema ħasbet li t-tifel kellu xi problema biex jifhem x’inhi l-kelma ‘tuffieħa’, għalhekk reġgħet għamlitlu l-istess mistoqsija, biss did-darba minflok semmietlu t-tuffieħ, semmietlu lfrawli. “Tlieta!” wieġeb tajjeb ħafna t-tifel.
L-għalliema ma setgħetx tifhem kif it-tifel wieġeb tajjeb għall-mistoqsija tal-frawli u ħażin għal tat-tuffieħ.
Għalhekk reġgħet staqsietu l-ewwel mistoqsija dwar it-tuffieħ. “Kieku ntik tuffieħa u tuffieħa u tuffieħa kemm ikollok tuffieħ?” “Erbgħa!” kienet it-tweġiba tat-tifel.
“Imma għaliex qed twieġeb tajjeb meta nistaqsik kemm ikollok frawli u ħażin meta nistaqsik kemm ikollok tuffieħ?” staqsiet l-għalliema xi ftit bla paċenzja. “Għax, Miss, jien diġà għandi tuffieħa fil-basket, allura jekk tagħtini tuffieħa, tuffieħa u tuffieħa oħra, jkolli erbgħa, imma jekk tagħtini l-frawli, tlieta biss ikolli!”
Kemm niżbaljaw meta naħsbu li għandna l-informazzjoni kollha, li għandna raġun, li għandna ttweġiba t-tajba u ninsew li jista’ jkun hemm xi ħaġa li ma nafuhiex.
Mela qabel tiġġudika, titmasħan fuq xi argument, tittratta lil xi ħadd ta’ injorant jew rasu iebsa, iftaħ daqsxejn moħħok u kkunsidra li jista’ jkun hemm imqar dettall wieħed li int ma tafux dwar dik il-persuna. U dak li ma tkunx taf jista’ jibdel is-sitwazzjoni kollha! Qabel tiġġudika, iftaħ moħħok beraħ u dejjem ħalli post għal dak li ma tkunx taf.
L-għalliema tal-PSCD.

Saturday Schedule