Feeds:
Posts
Comments

Archive for January, 2020

Avviż Importanti

Il-ġenituri huma mitluba jieħdu nota ta’ dan it-tibdil fil-kalendarju tal-iskola.

26 ta’ Frar 2020 – Vaganza tal-Karnival miżjuda skont miżura mħabbra fl-aħħar baġit.

20 ta’ Marzu 2020 – L-istudenti se jkollhom skola normali minħabba li t-taħriġ skedat ġie pospost.

Parents are kindly asked to take note of these changes in the school calendar.

26th February 2020 is an added carnival school holiday as per budget measure.

20th March 2020 will be a normal school day as training for staff has been postponed.

N. Saliba

Read Full Post »

Sports Day Programme

SPORTS DAY                  VENUE:  TA’ QALI BASKETBALL PAVILION

DATE:  17th January 2020

  • Parents are invited to attend this event.
  • Please note that high heels are not allowed. Please wear slippers.

Ms N Saliba

Head of School

Read Full Post »

Influenza Season

Parents are encouraged to read circular issued by Office of the Superintendent of Public Health by clicking on the link below.

Il-ġenituri huma mħeġġa jaqraw iċ-ċirkulari maħruġa mis-Superintendent tas-Saħħa Pubblika billi jagħfsu fuq il-link li tidher hawn taħt.

Flu Circular to parents – MLT ENG 2019

Read Full Post »

Read Full Post »

Fl-aħħar ġurnata tal-iskola, qabel il-vaganzi tal-Milied, għamilna purċissjoni bil-Bambin ġewwa l-iskola.  Il-Bambin ġie merfugħ minn erbat itfal tas-sitt sena, waqt li l-kant ġie animat mill-kor tal-iskola tagħna.  Wara l-purċissjoni, inġbarna fis-sala għall-programm qasir.  Matulu smajna l-prietka tal-Milied, magħmula tant tajjeb mill-aħwa bniet Kendra (5.2) u Maya Galea (4.3), tellajna xi prersepji u statwi sagri, ġentilment mogħtija mill-Mużew tas-Subien u tajna l-ikel miġbur mill-klassijiet tal-primarja għall-familji fil-bżonn lill-Arċipriet, Dun Josef.

Mr R Peresso

Read Full Post »

Nhar it-Tnejn 9 ta’ Diċembru u t-Tlieta 10 ta’ Diċembru, it-tim tal-litteriżmu organizza attivita’ ta’ qari bit-tema tal-Milied. L-għalliema tal-litteriżmu żejnu l-‘prayer space’ b’tiżjin tal-Milied u hemmhekk laqgħu studenti mill-kindergarten sat-tielet sena. Huma animaw u qraw il-ktieb Dear Santa. L-attivita’ kienet suċċess u t-tfal ħadu ħafna pjaċir. Din l-attivita’ urietna kemm hu importanti li nsibu ħin biex naqraw mat-tfal. Il-qari jagħti lit-tfal benefiċċji għal ħajjithom kollha.

Ms I. Mizzi

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

« Newer Posts