Feeds:
Posts
Comments

Archive for December, 2016

Żifna tal-Karnival

Għeżież ġenituri

Dawk li huma interessati jieħdu sehem fiż-żifna tal-karnival, ir-rehearsals se jibdew nhar l-Erbgħa 11 ta’ Jannar fis-7.30am fis-sala tal-iskola

Grazzi

Ms Stephanie

Read Full Post »

Għeżież studenti u ġenituri,

F’isem il-membri kollha tal-kumitat ta’ EkoSkola  għall-proġett ‘Menù għall-Bidla’, qed nitolbukom l-għajnuna tagħkom biex tanalizzaw il-konsum tal-ikel fi djarkom.

https://www.surveymonkey.com/r/JMGXBVL

Dan il-kwestjonarju huwa importanti ħafna għal xogħolna. Minbarra li kull membru fit-tim irid jimlieh bl-għajnuna tal-ġenituri tiegħu, qegħdin nitolbukom ukoll biex il-kwestjonarju jimtela minn sħabna l-istudenti tal-iskola kif ukoll mill-ġenituri tagħhom. Hekk inkunu nistgħu nieħdu ħjiel ta’ dak li hu ‘normali’ għalina fi djarna. Din l-informazzjoni se tgħinna niddeċiedu kif se nfasslu l-Pjan ta’ Azzjoni.

Napprezzaw ħafna jekk tgħinuna fil-mili ta’ dan il-kwestjonarju. Inwegħdukom li l-analiżi tat-tweġibiet tagħkom se jibqgħu anonimi u l-użu tagħhom se jkun biss għat-tfassil tal-attivitajiet tagħna.

Nirringrazzjawkom bil-quddiem.

Jekk issibu xi diffikultà, staqsuna u nweġbukom bil-qalb kollha. Taħt kull mistoqsija se ssibu xi tagħrif kif għandkom tweġbuha. Fil-bidu tal-formola hemm xi struzzjonijiet bażiċi dwar min għandu jimla l-formola.

Il-kumitat tagħkom ta’ EkoSkola

Read Full Post »

Hour of Code

Fil-5 ta’ Diċembru, l-iskola tas-Siġġiewi  ħadet sehem fl-Hour of Code.  L-Hour or Code hi attivita’ fejn l-istudenti jagħmlu coding activities u fl-istess ħin ikunu qed jitgħallmu kif iħaddmu moħħhom biex isolvu l-problemi. Għal din l-attivita’ konna onorati bil-preżenza tal-Onorevoli. Dr Chris Agius. Membru parlamentari u Mr James Catania, EO Computing and ICT fejn faħħru l-entużjażmu tal-għalliema u l-istudenti filwaqt li żaru diversi klassijiet.

Ms Natalie Saliba

Kap tal-iskola

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Festa San Nikola

Fis-6 ta’ Diċembru kellna l-purċissjoni ta’ San Nikola. Din il-purċissjoni ilha ssir għal aktar minn 10 snin u issa daħlet sew fil-kalendarju kulturali tas-Siġġiewi, tant li ammont sostanzjali ta’ residenti jakkumpanjawna fit-toroq Siġġiwin.

Din is-sena wkoll kellna festa mill-isbah b’numru ta’ tfal li jilbsu ta’ personaġġi fosthom ta’ San Nikola, Basilju, it-tliet xebbiet, il-Granmastru Ferdinand von Hompesch u oħrajn. Barra minn hekk l-istatwa kienet merfugħa mit-tfal tas-sitt sena.

Għall-ewwel darba wkoll fil-knisja saret reċta mit-tfal fuq kitba ta’ Dun Nikol Aquilina.

Nirringrazzjaw lil kull min ta s-sehem tiegħu biex din l-attivita’ setgħet tittella’ b’suċċess  –  Beppe, Agnes u Grace tal-ħjata, Twanny Mifsud, Ganni Bezzina, l-Arċipriet, Fr Chris, il-pulizija, Banda San Nikola, Siġġiewi Festival Brass Band, il-minor staff, Ms Stephanie Zammit, Ms Daniela Baldacchino, Ms Priscilla Vella, Ms Toni Calleja, Ms Marlene Vella u Ms Claire Cardona.  Grazzi wkoll lit-tfal kollha li ħadu sehem.

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

The very act of working through a difficult problem to find a solution is in itself very rewarding. In fact last Wednesday’s 1hr-Maths Challenge activity was a success. 
 
Children, from Kinder to year 6, were presented with fun, age appropriate challenges. The children were engaged and really enjoyed trying to solve the respective challenges. Enthusiasm and a positive mood prevailed in the classrooms. 
 
Some of the activities were related to real life situations such as sorting, sharing, money and planning. Such activities help children understand the relationship between Maths and everyday life. Maths is not just another subject. It is somethings we deal with on an everyday basis. Other activities were purely numerical. Such activities help generate an enthusiasm for numeracy and master Mathematical concepts. 
 
The activity had various aims related to it. Apart from the learning factor, we wanted to take away the pressure some children feel when working with numbers and thus help make Maths less scary. The feedback received from teachers and students alike was very positive indeed. 

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Antibiotic Resistance

resist-the-resistance-november-e-poster

Read Full Post »

Nixtieq infakkar li t-tappijiet ser jinġabru sal-Ġimgħa, 9 ta’ Diċembru.  Dawn ser jinġabru mill-Kumpanija GreenPak biex imbagħad jintiżnu u skont l-użin, tingħata donazzjoni lill-Community Chest Fund waqt l-Istrina 2016. 

Wara ser inkomplu niġbru t-tappijiet minn Jannar għall-Istrina 2017.

Grazzi,

Ms. Sephorah

plastik

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »