Feeds:
Posts
Comments

Archive for November, 2013

L-ATTITUDNI KOLLOX!

Fi sptar kbir fl-Amerka kien hemm post fejn kont issib il-lifts kollha, telgħin u neżlin il-ħin kollu  t-tlettax -il sular tal-isptar. L-attivita’ kienet kontinwa lejl u nhar. Ġo kull lift  kont issib persuna inkarigata biex iżżomm  l-ordni, torganizza lill-okkupanti u tagħfas il-buttuni hi. Kien xogħol monotonu għall-aħħar u l-persuna ftit li xejn kienet tirċievi grazzi, bejn għax kulħadd kien ikun mgħaġġel u bejn għax kemm il-viżitaturi u anke t-tobba kienu jarawha żejda din il-persuna ġol-lift.

Waħda minn dawn l-operaturi tal-lifts kienet mara anzjana, imkemmxa u bla edukazzjoni. Kienet tasal kuljum l-isptar u tidħol fil-lift tagħha fis-sitta ta’ filgħodu. Kien ikollha kuljum tbissima kbira fuq fommha li kienet mera tal-ferħ li kellha f’qalbha. Kienet qisha bozza dawl f’dak il-bini antik u ta’ dwejjaq. Ħafna mit-tobba kienu joqogħdu  jistennew il-lift tagħha jasal biex jitilgħu fih, anki jekk kien ikollhom jistennew xi ftit u kienu jkunu mgħaġġlin. Imma mhux l-ewwel darba li sabet min joffendiha jew jgħaddiha biż-żmien. Madankollu qatt ma ħalliet lil ħadd idallmilha l-ġurnata tagħha. Kienet taqsam il-ferħ tagħha ma’ kull min kien interessat li jirċevih.

Darba minnhom, tabiba żagħżugħa staqsietha kif jirnexxielha tibqa’ daqshekk ferħana l-ħin kollu. Ix-xiħa tal-lift weġbitha hekk: Jien ma nagħti poter lil ħadd li jbiddilli l-burdata tajba li jkolli kull filgħodu. L-unika ħaġa li nista’ nikkontrolla fil-ħajja hija l-attitudni u r-reazzjoni tiegħi għal dak li jiġrili. Jien dejjem nagħżel li nirrispondi bl-imħabba.

Tislijiet,

Doreen Aquilina

Marie-Claire Sammut

(Għalliema tal-PSD)

Read Full Post »

Nhar l-Erbgħa 6 ta’ Novembru, żaret l-iskola Primarja tas-Siġġiewi l-awtrici famuża Anna Wilson.  Din iż-żjara saret bis-saħħa ta’ Miller Distributors li jqassmu l-kotba ta’ din l-awtriċi f’Malta.  Anna Wilson tiffoka ħafna fuq l-annimali fil-kotba tagħha.

Il-laqgħa kien fiha tliet taqsimiet. Fl-ewwel parti, bl-għajnuna ta’ powerpoint presentation u l-mod uniku tagħha, drammatiku f’xi waqtiet, l-awtriċi tkellmet dwar kif bdiet tikteb, x’inhuma l-aktar affarijiet li jispirawha sabiex tikteb u l-esperjenzi personali matul ħajjitha li wassluha sabiex tikteb ħafna dwar l-annimali.

Fit-tieni parti tal-attivita’, l-istudenti preżenti li kienu tfal mit-tielet sas-sitt sena tal-iskola tas-Siġġiewi, għamlu mistoqsijiet intelliġenti li l-awtriċi wieġbet bil-ħeġġa li hi magħrufa għaliha.

Fl-aħħarnett, b’paċenzja kbira, hija ffirmat in-numru kbir ta’ kotba li l-istudenti ġabu magħhom, kotba li tant jappellaw għalihom u jogħġbuhom.  L-awtriċi wriet l-apprezzament tagħha għal din il-laqgħa u waqt li ffirmat il-ktieb tal-viżitaturi kellha kliem ta’ tifħir għall-iskola.

P Decelis

Kap tal-iskola

This slideshow requires JavaScript.

Read Full Post »

Nhar it-Tlieta  19 ta’ Novembru 2013 fid-8.45am ser issir laqgħa interessanti ħafna għall-ġenituri kollha fejn is-Sur Alex Attard mill-Caritas ser jiddiskuti t-trobbija tal-ulied.  Biex jgħinuh dakinhar ser ikollu miegħu żewġ klijenti minn San Blas, li huwa ċentru tal-Caritas għal dawk li jkollhom il-problema tad-droga.  Huma ser jirrakkontaw l-istorja personali tagħhom sabiex jenfasizzaw l-importanza ta’ trobbija tajba sa minn eta’ ċkejkna.  Il-laqgħa ser issir fis-sala tal-iskola. Nisperaw li narawkom.

P Decelis – Kap tal-iskola

Read Full Post »

Avviż

Nixtiequ ninfurmaw lill-ġenituri kollha li minn nhar il-Ħamis 7 ta’ Novembru ser naqilbu għall-uniformi tax-xitwa.

Read Full Post »

« Newer Posts